Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Týden 17. - 21. září na Mobil.cz

aktualizováno 
Pravidelný přehled článků, které tento týden vyšly na Mobil.cz. Věříme, že tím usnadníme orientaci všem, kteří se na naše stránky dostanou jen o víkendu.

Pondělí

Japonci na Američanech prodělávají

Nejsilněj±í japonská telekomunikační firma NTT zřejmě od dubna do září prodělala 400 miliard jenů a to hlavně kvůli investicím do americké divize Verio.

17.9.2001, ČTK, rubrika Agenturní zprávy

Siemens C45 ­ Eso v rukávu (Recenze)

Siemens představil minulý týden svůj nový telefon C45, který bude hájit firemní barvy ve třídě low-endů. Výměnné kryty, integrovaná anténa, mnoľství nejrůzněj±ích funkcí, a předev±ím velké moľnosti osobního přizpůsobení telefonu dle vkusu zákazníka z něj dělají budoucího premianta své třídy. Siemens vytáhl své eso z rukávu.

17.9.2001, Jan Matura, rubrika Siemens

Postavte si ke své Nokii kabel DLR-3

Potřebujete svoji Nokii 6210/7110 pouľívat k datovým přenosům? Pokusili jsme se postavit na základě zdroje z Internetu kabel pro mód DLR-3 a přiná±íme vám na±e zku±enosti.

17.9.2001, Tomá± Volyňský, rubrika Tipy & triky

Mobile a zásuvko, rozlučte se. Uľ se nikdy neuvidíte.

Telefony zkrátka zatím nemají nekonečné baterie, které by energii čerpaly jen tak ze vzduchu. Přesto v±ak jiľ existuje mnoho alternativ, které dokáľí telefonu dodávat energii podstatně déle, neľ je běľné. Je jedno, jestli pouľijete speciální baterii, sluneční energii nebo vlastní sílu. Zkrátka nepotřebujete zásuvku.

17.9.2001, Luděk Zadraľil, rubrika Mobilní technologie

Přehled cenových změn u Oskara

Oskar mění od 15. září některé ceny pro své tarifní programy a předplacené karty. Připravili jsme pro vás přehled v±ech změn.

17.9.2001, Rostislav Kocman, rubrika Sluľby Oskara

Palmare.cz - týden od 10. do 14. září

Na uplynulý týden, ve kterém lidstvo zaľilo apokalyptický teroristický útok v USA, nebudeme asi vzpomínat zrovna nejlépe.

17.9.2001, Ivan Trnečka, rubrika Počítače do dlaně

TELeKONOM: Američtí operátoři pomáhají hledat zavalené...

...v sutinách Světového obchodního centra za pomoci lokalizace v mobilních sítích, britská firma Vodafone by ráda zvý±ila svůj podíl v druhém japonském mobilním operátorovi J-Phone na celé dvě třetiny...

17.9.2001, Luděk Zadraľil, rubrika Ze světa

Úterý

Oskar mění ceny několika telefonů

Od 17. září Oskar zlevnil pět telefonů ve své nabídce.

18.9.2001, Va±e redakce, rubrika Zprávy - operátoři

Radiokomunikace zvý±ily zisk

ČRa zvedly v pololetí konsolidovaný zisk o 50 pct na 510 milion; korun.

18.9.2001, ČTK, rubrika Agenturní zprávy

Bezdrátové hands-free můľete mít uľ za dva tisíce korun

Na rozdíl od drahých originálních bluetooth sluchátek má tento headset aľ dvojnásobný dosah a zaplatíte za něj sotva čtvrtinu. Můľete ho pouľít s téměř v±emi mobily Nokia a verze pro Ericssony je jiľ na cestě. A tak jediné, co budete muset oľelet, je dokonalá kvalita zvuku.

18.9.2001, Luděk Zadraľil, rubrika Příslu±enství k mobilům

Jak funguje roaming GPRS?

Po celém světě existuje několik stovek sítí GSM. Téměř mezi v±emi funguje klasický roaming. Datové přenosy GPRS nabízí jen ±edesát sítí a GPRS roaming by se dal spočítat na prstech jedné ruky. Proč?

18.9.2001, Rostislav Kocman, rubrika GPRS technologie

Odolají odolné mobily konkurenci?

Proč Nokia 6250 neuspěla, zatímco Siemens M35i se stále tě±í zájmu veřejnosti? Kam dál půjde vývoj tzv. outdoorových mobilních telefonů?

18.9.2001, Petr Pavlík, rubrika Mobilní telefony

Če±tí operátoři a krize v USA - jak se kdo zachoval?

Český Telecom a v±ichni tři operátoři GSM nabídli pomocnou ruku těm, kteří sháněli své blízké po úterním útoku na Spojené státy. Podle dostupných údajů volání zdarma lidé v ČR nezneuľívali.

18.9.2001, Přemysl Souček, rubrika Zvlá±tnosti, zajímavosti, speciality, ostatní

Mobilní e-mail můľe fungovat i s pevným telefonem

Americká společnost PocketMail při±la se zajímavým ře±ením pro správu va±eho e-mailového účtu. Nepotřebujete počítač, dokonce ani notebook, své zprávy přijmete i ode±lete jen pomocí přístroje BackFlip. Jediné, co potřebujete, je jakýkoliv telefon, mobilní nebo pevný.

18.9.2001, Luděk Zadraľil, rubrika Zprávy - Mobilní komunikace

TELeKONOM: Kvůli USA prodělají Japonci tři a půl miliardy...

... dolarů za druhé a třetí čtvrtletí; od Eurotelu zavolalo příbuzným do Ameriky 700 lidí; Telenor prodal své zlaté stránky skupině Texas Pacific Group; Američané nakupují mobily kvůli bezpečnosti.

18.9.2001, Daniel Deyl, rubrika Ze světa

Středa

Připravte se, přijdete o své číslo

Zvykli jste si na své telefonní číslo? Pomalu se s ním rozlučte. Nastanou totiľ velké změny. V článku najdete informace o přečíslování v±ech pevných sítí, ke kterému dojde v září pří±tího roku

19.9.2001, Petr Pavlík, Rostislav Kocman, rubrika Liberalizace

Alcatel klade důraz na design

Koncepty nových telefonů, které budete moci vidět na veletrhu Invex, nám ukázal Alcatel ve své francouzské centrále. Francouzi se nám také pokusili osvětlit, proč jsou jejich telefony v poslední době tak úspě±né.

19.9.2001, Rostislav Kocman, rubrika Publicistika

Autohands-free za ±est stovek

Nechcete si kupovat autosadu a přitom vám bondovka při řízení nevyhovuje? Podívejte se na univerzální hands-free Ideal, kterou pořídíte za pár stovek a instalujete ji během několika vtěřin.

19.9.2001, Petr Pavlík, rubrika Příslu±enství k mobilům

Prodejce je upřímněj±í neľ výrobci mobilů

Hned jakmile vystoupíte v Londýně na leti±ti z terminálu, máte moľnost dozvědět se v±echny známé pravdy o mobilních telefonech a jejich vlivu na lidské zdraví. Takto k problému záření z mobilů přistupuje velká britská firma Carphone Warehouse, která nabízí na mnoha místech volně přístupné broľurky informující o v±ech známých faktech.

19.9.2001, Luděk Zadraľil, rubrika Zprávy - zdraví

Aselsan a Raks, mobily z Blízkého východu

Výrobci mobilních telefonů jiľ nemusejí pocházet jen z Evropy, Ameriky či Dálného východu. Své producenty mobilů má jiľ i Turecko. O přízeň zákazníků se ucházejí i dva turečtí výrobci. Aselsan nabízí své produkty jiľ několik let a Raks nabídl své dva první modely před začátkem leto±ních prázdnin.

19.9.2001, Jan Matura, rubrika Ostatní

TELeKONOM: Americká tragédie moľná ohrozí prodej Eurotelu...

... eTel hodlá letos díky hlasovým sluľbám získat o 40 procent zákazníků navíc; České radiokomunikace patrně za prvních ±est měsíců tohoto roku zdvojnásobily své výnosy, ale také provozní ztrátu; celá česká burza včera padala a s ní i telekomunikace.

19.9.2001, Daniel Deyl, rubrika Ze světa

Čtvrtek

Samsung SGH-N400 - levný manaľer s vystřelovací anténou (preview)

Uľ sám fakt, ľe Samsung SGH-N400 je solidní manaľerský telefon za cenu pod 12 tisíc korun, je velmi zajímavý. V rukávu má v±ak tento telefon je±tě jedno překvapení - anténu, která se po přijeí hovoru sama vysune a po jeho ukončení opět zmizí v těle přístroje. Nejde v±ak o pouhou hračku, funkcemi si Samsung N400 s konkurencí nezadá.

20.9.2001, Luděk Zadraľil, rubrika Samsung

Je libo odblokovat Alcatel?

Pro odblokování va±eho telefonu ALcatel db BE3, BE4, BE5 (Alcatel One Touch 30x, 50x a 70x) a pro datové a faxové přenosy s telefony řady BE5 (AOT 50x, 70x) se vám můľe hodit některý ze dvou následujících kabelů.

20.9.2001, Va±e redakce, rubrika Tipy & triky

Vyplatí se nový firmware 5.27 pro Nokia 6210?

Nokia vytvořila nový firmware pro svůj model 6210. Co si od firmware verze 5.27 můľete slibovat a co vám přinese? Přečtěte si, komu se upgrade vyplatí a komu ne.

20.9.2001, Patrick Zandl, rubrika Zprávy - mobilní telefony

Plně digitální hands-free za cenu analogového

Nejnověj±í autosada Aligator ERD-TK2000 má díky digitálnímu signálovému procesoru velmi dobrý zvuk, je plně duplexní a pořídíte ji za cenu běľnou u analogové konkurence. Navíc si hravě poradí s různými typy mobilních telefonů.

20.9.2001, Petr Pavlík, rubrika Příslu±enství k mobilům

TELeKONOM: Policie prohledává ústředny kvůli nebezpečí odposlechu...

... k němuľ by mohlo poslouľit staré "nefunkční" vybavení; Slováci volali zadarmo do USA aľ ±estadvacetkrát častěji, neľ kdyľ za to musejí platit; 40 000 českých domácností si kvůli UMTS bude muset pořídit digitální satelitní televizi; český výrobce zálohovacích napájecích systémů Altron dostal lukrativní zakázku na Balkáně.

20.9.2001, Daniel Deyl, rubrika Ze světa

Pátek

Otestujte a nechte si Siemens C45!

Mobil.cz je exkluzivním mediálním partnerem firmy Siemens v projektu rozsáhlého veřejného testování nových mobilních telefonů Siemens C45. Kaľdý, kdo se testování zúčastní, si po jeho skončení můľe zkou±ený aparát ponechat!

21.9.2001, Va±e redakce, rubrika Siemens

Korejci milují véčka

Korej±tí výrobci mobilních telefonů získávají stále vět±í podíl na světovém trhu. Samsung jiľ patří mezi světové obry, ostatní se zatím na výsluní snaľí protlačit. Co ale téměř v±echny korejské výrobce spojuje, jsou rozvírací telefony po vzoru Motoroly V či star±ích StarTaců.

21.9.2001, Jan Matura, rubrika Ostatní

Zelené linky mají zelenou

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) rozhodl o cenách za propojení sítí v případě volání na zelené linky s předčíslím 0800 - tedy za volání zdarma. Výsledná cena odpovídá spí±e poľadavkům alternativních operátorů; podle nich toto rozhodnutí urychlí roz±iřování zelených linek.

21.9.2001, Rostislav Kocman, rubrika Liberalizace

Multimediální zprávy budou fungovat i se star±ími mobily

Na svých starých mobilech můľete přijímat multimediální textové zprávy (MMS). Alespoň to tvrdila Nokia, kdyľ představila svůj software pro mobilní operátory, který to má umoľnit. To je nepochybně skvělá zpráva, ale...

21.9.2001, Va±e redakce, rubrika Mobilní technologie

ČTÚ bude muset vysvětlovat

Rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) o cenách za propojení v oblasti vytáčeného přístupu k internetu bylo v±emi operátory přijato s rozpaky. Někteří operátoři a poskytovatelé připojení k internetu se proto obrátili na ČTÚ s ľádostí o vysvětlení.

21.9.2001, Rostislav Kocman, rubrika Liberalizace

TELeKONOM: Český Telecom bude znovu smlouvat o ceně Eurotelu...

... kterou jiľ jednou s americkými partnery dohodl; Alcatel moľná jedná, moľná nejedná s Mitsubishi o vytvoření společného podniku; britský Vodafone zaplatil za převzetí necelých 22 procent Japan Telecomu padesát miliard korun; český Ericsson se zmodernizoval a přejmenoval se na Damovo.

21.9.2001, Daniel Deyl, rubrika Ze světa

Autor:


Nejčtenější

Tak bude vypadat letošní nejlevnější iPhone, zepředu připomíná desítku

Render chystaného LCD iPhonu s 6,1palcovým panelem ve společnosti menšího...

Uvedení nových iPhonů se blíží, jejich oficiální odhalení proběhne už za dva měsíce. Víme, že budou tři a alespoň z...

Blesková krádež. Zloději za 30 sekund vybílili obchod Applu

Blesková krádež v kalifornském Apple Storu

Skupina mužů za méně než minutu vykradla před očima zákazníků i personálu obchod Apple Store v kalifornském Fresnu....Tomuto mobilu energie jen tak nedojde. Utrhne vám ovšem kapsu

Ulefone Power 5

Do redakce nám zavítal neobvykle vybavený smartphone značky Ulefone. Velké a těžké monstrum s názvem Power 5 má baterii...

Xiaomi pokračuje v dumpingových akcích. Redmi S2 bude za 300 korun

Nová prodejna mobilů v Olomouci přilákala stovky lidí

Agresivní marketing čínské značky v Česku pokračuje. Xiaomi otevírá třetí obchod a tradičně první den nabízí produkty s...

Recenze: Nokia 8 Sirocco je skutečně luxusní a má skvěle odladěný Android

Nokia 8 Sirocco

Firma HMD Global postupně rozšiřuje svou nabídku smartphonů Nokia i do vyšších pater. Prozatím tou nejlepší nokií,...

Další z rubriky

Na klávesnici od Googlu můžete mít jen dva znaky. Tečku a čárku

Klávesnice od Googlu bude umět i moresovku

Google oznámil, že jeho softwarová klávesnice Gboard bude podporovat psaní pomocí Morseovy abecedy. A to jak na...

Módní doplněk budoucnosti? Smartphone se připne do držáku na kotníku

Kotníkový držák na smartphone na módní přehlídce v Paříží

Novým přírůstkem ke smartphonovým doplňkům je držák mobilu na kotník, který ukázal pařížský módní dům Maison Margiela....

Tomuto mobilu energie jen tak nedojde. Utrhne vám ovšem kapsu

Ulefone Power 5

Do redakce nám zavítal neobvykle vybavený smartphone značky Ulefone. Velké a těžké monstrum s názvem Power 5 má baterii...

RODIČE ZNAJÍ: Takhle reálně vypadá rodinná dovolená!
RODIČE ZNAJÍ: Takhle reálně vypadá rodinná dovolená!

Z reklamního letáku cestovní společnosti se směje manželský pár sedící na úhledném plážovém lehátku. Před ním si společně hrají děti. A teď zpátky do reality, takhle rodinná dovolená většinou nevypadá.

Najdete na iDNES.cz