Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Začínáme s PalmOS (11) - Nastavení (Prefs) - pokračování

aktualizováno 
Jelikož nastavování veškerých dat a výpis jednotlivých menu je dosti obšírný, následuje dnes pokračování předešlé části.

 • Auto-Off after (Automatické vypnutí)

Zde si můžete nastavit časový interval v rozsahu 1-3 minut, po jehož uplynutí se Palm včetně podsvícení displeje automaticky vypne.

1) Ukažte tužkou na údaj za popiskou Auto-off after.

2) Zobrazí se seznam, ze kterého můžete vybrat potřebný časový interval.

 • Úroveň hlasitosti systémového zvuku (System Sound)

Pomocí této funkce můžete nastavit úroveň hlasitosti systémového zvuku. Systémový zvuk může doprovázet každý dotek tužky na displeji nebo navázání spojení s Palm Desktopem při synchronizaci dat pomocí technologie HotSync.

1) Ukažte tužkou na šipku za popiskou System Sound. Zobrazí se seznam s jednotlivými úrovněmi hlasitosti:

 • Off (Vypnuto)

Jakmile vypnete systémový zvuk, vypnete také zvukový signál při navázání spojení s Palm Desktopem během provádění synchronizace dat.

 • Low (Nízká)

Vybráním této položky nastavíte systémový zvuk na nízkou úroveň.

 • Medium (Střední)

Vybráním této položky nastavíte systémový zvuk na střední úroveň.

 • High (Vysoký)

Vybráním této položky nastavíte systémový zvuk na vysokou úroveň.

 • Úroveň hlasitosti zvuku alarmu (Alarm Sound)

Pomocí této funkce můžete nastavit úroveň hlasitosti zvuku alarmu. Alarm můžete využít například v aplikaci Diář pro akustické připomenutí schůzky.

 • Off (Vypnuto)

Vypnutí zvuku, nic víc.

 • Low (Nízká)

Vybráním této položky nastavíte systémový zvuk na nízkou úroveň.

 • Medium (Střední)

Vybráním této položky nastavíte systémový zvuk na střední úroveň.

 • High (Vysoký)

Vybráním této položky nastavíte systémový zvuk na vysokou úroveň.

 • Úroveň hlasitosti zvuku her (Game Sound)

Pomocí této funkce můžete nastavit úroveň hlasitosti zvuku u her. Ukažte tužkou na šipku za popiskou Game Sound. Zobrazí se seznam s jednotlivými úrovněmi hlasitosti:

 • Off (Vypnuto)

Provede vypnutí zvuku. Některé hry však toto nastavení ignorují a mají nastavení ve svém menu.

 • Low (Nízká)

Vybráním této položky nastavíte systémový zvuk na nízkou úroveň.

 • Medium (Střední)

Vybráním této položky nastavíte systémový zvuk na střední úroveň.

 • High (Vysoký)

Vybráním této položky nastavíte systémový zvuk na vysokou úroveň.

 • Příjem přes infračervený port (Beam Receive)

Pomocí této funkce můžete povolit nebo zakázat příjem dat přes zabudovaný infračervený port IrDA.

1) Ukažte tužkou na šipku za popiskou Beam Receive. Zobrazí se seznam s dvěma volbami:

 • Off (Vypnuto)

Pokud si vyberete Off, nebudete moci do svého Palmu přijímat data přes infračervený port.

 • On (Zapnuto)

Pokud si vyberete On, budete moci do svého Palmu přijímat data přes infračervený port.

 

 • Nastavení modemu (Modem)

Pokud komunikujete s PDA přes modem, je nutno nastavit některé důležité parametry, bez nichž by modem nemusel vůbec vytočit telefonní číslo nebo se spojit s jiným modemem.

 • Způsob vytáčení čísla

Aby mohl modem vůbec vytočit telefonní číslo, musíte mu zadat, jakým typem volby má toto číslo vytočit.

 • TouchTone (Tónová volba)

Pokud tužkou ukážete na tuto volbu, bude se telefonní číslo vytáčet pomocí zvukových tónů. Vytočení čísla je téměř okamžité. Tuto volbu však můžete použít pouze u těch telefonních linek, které jsou připojeny na ústřednu, která vytáčení čísel pomocí tónové volby podporuje. (dnes již skoro všechny)

 • Rotary (Pulzní volba)

Pokud tužkou ukážete na tuto volbu, bude se telefonní číslo vytáčet pomocí pulzů. Vytočení čísla trvá déle. Tuto volbu pak můžete použít u těch telefonních linek, které jsou připojeny na ústřednu, která vytáčení čísel pomocí tónové volby nepodporuje. (Starší ústředny atp.)

 • Modem

Ukážete-li tužkou na šipku za popiskou Modem, můžete si vybrat některý z nastavených modelů:

 • PalmPilot US/Canada
 • PalmPilot UK
 • USRobotics Courier
 • USRobotics Sportster
 • USRobotics Sportster Si
 • Practical Peripherals
 • Megahertz
 • Hayes Smartmodem
 • Standard
 • Custom

K těmto modelům jsou již zadány doporučené parametry pro správnou komunikaci. Pokud vám tyto parametry z nějakého důvodu nevyhovují nebo svůj modem mezi uvedenými nenajdete, zkuste zvolit ze seznamu Standard. Jeho parametry, pokud vám nevyhovují, můžete přizpůsobit vlastním požadavkům. V tomto případě se vytvoří automaticky typ Custom.

 • Speed (Rychlost spojení s modemem)

Ukážete-li tužkou na šipku za popiskou Speed, můžete si vybrat některou z nastavených rychlostí:

 • 57 600 bps
 • 38 400 bps
 • 28 800 bps
 • 19 200 bps
 • 14 400 bps
 • 9 600 bps
 • 4 800 bps
 • 2 400 bps
 • 1 200 bps

 • Speaker (Hlasitost zvuku modemu)

Touto volbou si můžete nastavit úroveň hlasitosti modemu při vytáčení čísla, při navazování spojení s jiným modemem nebo faxovým zařízením.

1) Ukažte tužkou na šipku za popiskou Speaker. Zobrazí se seznam s následujícími volbami:

 • Off (Vypnuto)

Vypnutím systémového zvuku vypnete jakékoliv upozornění o špatně navázaném spojení atp.

 • Low (Nízká)

Vybráním této položky nastavíte systémový zvuk na nízkou úroveň.

 • Medium (Střední)

Vybráním této položky nastavíte systémový zvuk na střední úroveň.

 • High (Vysoký)

Vybráním této položky nastavíte systémový zvuk na vysokou úroveň.

 

 • Flow Ctl (Řízení průtoku dat)

Pomocí tohoto parametru můžete nastavit, zda bude během přenosu dat programově řízen jejich průtok. Ukažte tužkou na šipku za popiskou Flow Ctl. Zobrazí se seznam s následujícími volbami:

 • Automatic

Vybráním této položky nastavíte automatické řízení průtoku dat (doporučeno).

 • On (Xon)

Vybráním této položky nastavíte řízení průtoku dat na Xon

 • Off (Xoff)

Vybráním této položky nastavíte řízení průtoku dat na Xoff.

 • String (Inicializační řetězec)

Inicializační řetězec je posloupnost AT příkazů, které se před vytočením telefonního čísla pošlou do modemu. Modem takto můžete nastavit podle vlastních požadavků. Nastavení inicializačních řetězců naleznete v manuálu k modemu. Každý řetězec musí začínat příkazem AT, za kterým následují jednotlivé další znaky a příkazy.

 • Nastavení TCP/IP protokolu (Network)

Palm má v sobě implementovánu podporu TCP/IP protokolu pro komunikaci přes modem s počítačovou sítí na stejném protokolu. Tento protokol můžete použít pro připojení přes poskytovatele internetových služeb - Internet service providera (ISP) k Internetu nebo pro vzdálený přístup ke svému počítači.

 • Service (Nastavení služby)

V Palm jsou již předem nadefinovány parametry pro různé typy služeb připojení.

1) Ukažte tužkou na šipku vlevo od popisky Service. Zobrazí se menu se seznamem předdefinovaných služeb:

  • Aimnet
  • AT&T WorldNet
  • Compuserve
  • Earthlink
  • Netcom
  • PSINet
  • UNIX
  • UUNet
  • Windows RAS (Remote Access System]

2) Nyní si můžete vybrat některou z těchto předdefinovaných služeb. Jakmile ji vyberete, automaticky se přiřadí všechny její základní parametry, z nichž některé se zobrazí na displeji. U některých služeb však musíte ještě některé parametry doplnit sami.

 • Vytvoření nové služby

Palm vám umožňuje vytvořit také i jinou, vlastní službu s vlastními parametry nutnými například pro připojeni k vašemu poskytovateli Internetu.

1) V okně Preference ukažte tužkou na ikonu pro aktivaci menu.

2) Z menu Service vyberte položku New.

3) Za popiskou Service se vytvoří nová služba se jménem Untitled.

4) Nyní můžete Untitled přepsat na libovolný název.

 • Vytvoření nové služby s použitím vlastností jiné

Pokud jste zjistili, že vám některá z předdefinovaných služeb vyhovuje, ale potřebujete u ní změnit pouze několik parametrů, pak si můžete vytvořit novou službu, která si načte nastavení parametrů z jiné služby.

1) Ukažte tužkou na šipku vlevo od popisky Service. Zobrazí se menu se seznamem předdefinovaných služeb.

2) Ukažte tužkou na již vytvořenou službu, na jejímž základě chcete vytvořit službu novou. Na displeji se zobrazí parametry pro vybranou službu.

3) V okně Preference ukažte tužkou na ikonu pro aktivaci menu.

4) Z menu Service vyberte položku Duplicate. Automaticky se vytvoří nová služba se stejným názvem doplněným na konci o slovo Copy.

 • Smazání služby

1) Ukažte tužkou na šipku vlevo od popisky Service. Zobrazí se menu se seznamem předdefinovaných služeb:

2) Ze seznamu vyberte službu, kterou chcete smazat.

3) Nyní ukažte tužkou na ikonu pro aktivaci menu.

4) Z menu Service vyberte položku Delete. Zobrazí se okno Detele Service, ve kterém jste dotázáni, zda chcete vybranou službu smazat či nikoliv.

5) Ukažte tužkou na tlačítko OK, pokud chcete vybranou službu smazat. Tlačítko Cancel operaci zruší.

 • User Name (Uživatelské jméno)

Zde musíte zadat uživatelské jméno, potřebné pro přihlášení do zvolené sítě nebo k určité službě. Toto jméno slouží zpravidla pro identifikaci uživatele, který se k dané síti nebo službě přihlašuje. Ukažte tužkou za popisku User Name. Na místo, kam jste tužkou ukázali, se umístí kurzor. Nyní můžete napsat své uživatelské jméno pro přístup do sítě.

 • Password (Uživatelské heslo)

Uživatelské jméno identifikuje uživatele, ale pro ověření autorizace přístupu k zadané síti nebo službě musí být téměř vždy uživatelské jméno ještě doplňeno heslem.

Pokud ještě heslo nemáte zadáno, zobrazí se za popiskou Password -unassigned-.

1) Ukažte na toto slovo tužkou. Zobrazí se okno Password. Napište heslo pro přístup do sítě nebo k dané službě.

2) Slovo -Unassigned- se změní na -Assigned-.

 • Phone (Telefon)

Zde můžete nastavit telefonní číslo pro přístup do sítě nebo ke službě, pokud využíváte modem. Kromě toho zde můžete zadat ještě další parametry pro vytáčení čísla nebo speciální instrukce pro volání pomocí karty.

 

 • Phone (telefonní číslo)


Ukažte tužkou za popiskou Phone na nápis Tap to enter phone. Zobrazí se okno Phone Setup. Ukažte tužkou za popisku Phone# a napište telefonní číslo pro přístup do sítě nebo ke službě, pokud používáte modem.

 • Dial prefix (Před vytočením - předčíslí)

1) Pokud používáte ústřednu a potřebujete-li před vytočením zadat číslo pro volání mimo ústřednu (0, 9 atp.), ukažte za popisku Dial prefix.

2) Zadejte číslo pro aktivaci volání mimo ústřednu. Za číslem napište čárku, která reprezentuje při vytáčení dvousekundovou prodlevu.

3) Ukažte tužkou na zatrhávací pole před popiskou. Je-li pole zatrženo, aktivujete funkci Dial prefix.

 • Disable call waiting (Vypnout oznamování příchozího hovoru)

Call waiting je funkce telefonu, která vám oznamuje, že vám někdo volá, i když jste právě spojeni pomocí modemu a přenášíte data. Toto oznámení může způsobit přerušení datového spojení. Pokud váš telefon tuto funkci podporuje, budete nuceni tuto funkci speciálním kódem vypnout.

1) Ukažte za popisku Disable call waiting a zapište speciální kód pro vypnutí funkce Call waiting u svého telefonu (najdete v manuálu).

2) Ukažte tužkou na zatrhávací pole před popiskou. Je-li pole zatrženo, aktivujete funkci Disable call waiting.

 • Use calling card (Použití volací karty)

Pomocí tohoto parametru můžete pro vytáčení telefonního čísla použít volací kartu. Způsob je takový, že voláte na green line 0800 a zadáváte identifikační číslo karty. Před číslem volací karty musí být časová prodleva, kterou zajistíte pomocí čárek, které uvedete na začátku před číslem. Každá čárka představuje prodlevu 2 sekundy. Zpravidla stačí prodleva 6-8 vteřin, což znamená 3 - 4 čárky.

1) Ukažte na řádek pod popisku Use calling card a za čárky napište číslo volací karty.

2) Nyní ukažte na tlačítko OK.Témata: Palm, standard, TCP/IP

Nejčtenější

Google posílá vzkaz Evropské komisi. Takhle se bude bránit

Protikartelová komisařka Margrethe Vestagerová.

Google se s obří pokutou od Evropské komise nehodlá smířit. Firma se proti ní odvolá a chce Komisi dokázat, že systém...

Rekordní pokuta pro Google, za dominanci Androidu zaplatí 112 miliard

Ilustrační snímek

Evropská komise uložila internetovému gigantu Google další pokutu. Firma by měla platit za to, že zneužívá dominantního...Nový supersmartphone vysune kameru a nahrává uživatele bez jeho vědomí

Vivo NEX

V rámci právě skončeného mistrovství světa ve fotbalu byla hrací plocha obklopena panely s reklamami na nový čínský...

Jeden z nejočekávanějších mobilů roku. Nokia 8110 je chytrá jen trochu

Nokia 8110 4G

Retro model Nokia 8110 4G je možná jedním z nejočekávanějších mobilů letošního roku. V Česku se začal prodávat počátkem...

Ten určitě neznáte. Toto je úplně první dotykový mobil v Evropě

Alcatel One Touch Com a Sharp MC-G1

Před dvaceti lety se na trh dostal jedinečný mobilní telefon. Alcatel One Touch Com byl jedním z prvních přístrojů s...

Další z rubriky

Huawei jde tvrdě za svým cílem, Apple už je na dostřel

Huawei P20 Pro

Cílem čínské firmy Huawei pro letošní rok je prodat dvě stě milionů smartphonů. Šéf společnosti oznámil, že polovinu...

Nový supersmartphone vysune kameru a nahrává uživatele bez jeho vědomí

Vivo NEX

V rámci právě skončeného mistrovství světa ve fotbalu byla hrací plocha obklopena panely s reklamami na nový čínský...

Xiaomi chystá smartphone s periskopem. Budeme si na to muset zvykat

Xiaomi Mi Mix 2S

Čas pro představení nové generace bezrámečkového xiaomi se pomalu naplňuje, model Mi Mix 2 totiž firma představila již...

Najdete na iDNES.cz