Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Úvod ke službě krátkých textových zpráv (SMS)

aktualizováno 
Vechno co jste kdy chtěli vědět o SMS a na infolince vám neuměli odpovědět.

Krátké zprávy & Informační kanály

Obsah:

1. Slovo úvodem
2. Short Message Service
3. Způsoby poslání SMS zpráv
4. Časové odhady
5. Nové vymoženosti
6. Cell Broadcast Service
7. Detailní informace


1. Slovo úvodem
Tato stránka je krátkým úvodem do služby Short Message Services (SMS) sítě GSM. Cílem této stránky je podat základní informace o této službě a určitě si (alespoň zatím :-) ) nedělá nárok na to aby v jakémkoliv směru byla vyčerpávající do důsledků. Přesto doufám, že je zde dostatek zajímavých informací pro každého z vás. Jen tak pro zajímavost vám můžu s klidným svědomím zaručit, že pokud si přečtete tuto stránku budete na 100% vědět o SMS víc než kterýkoliv člověk z info-linky Eurotelu či Paegasu. Navíc všechny informace o SMS, které zde naleznete jsou použitelné i pro sítě DCS 1800 a PCS 1900, což jsou v zásadě sítě typu GSM pracující na jiném kmitočtu.

2. Short Message Service
Služba SMS je velice podobná pagingu (jako má například operator) s tou velkou výhodou, že je obousměrná. Podle GSM standardu existují dva různé druhy SMS - jedním je Point to Point (SMS či SMS/PP) a druhým Cell Broadcast (SMS/CB či CBS - Cell Broadcast Service). O SMS/PP Vám povím něco v následující sekci a k SMS/CB se vrátíme o něco později.
Z pohledu normálního uživatele GSM telefonu služba SMS doručuje krátký text z jednoho GSM telefonu na jiný. Tak toto je SMS Point to Point. Text může být až 160 znaků dlouhý. Síť doručí zprávu od odesílatele na cílový telefon, přičemž telefoní číslo adresáta se zadává při odeslání zprávy. Ten kdo zprávu posílá neví zda nebo kdy adresát dostane zaslaný text. V zasadě se jedná o analogii posílání normální pošty (snail-mail :-) ) : pokud někdo hodí dopis do schránky na poště, očekává, že bude doručena adresátovi. A v obou případech se tak většinou i stane !!!
Když půjdeme do detailů odhalíme více možností, které nám SMS/PP nabízí, ale první bych se rád zmínil trochu o technickém pozadí SMS/PP. Short Message Service je poskytována operátorem dané GSM sítě. Bez předplacení služeb některého operátora (u nás Eurotel, Paegas) samozřejmě nemůžete tuto službu využívat. Všechny služby, které provider poskytuje jsou spojeny s Subscriber Identity Modulem (SIM karta) a ne s telefonem a tudíž i ta musí podporovat SMS. Nakonec je zřejmé, že i telefon musí mít funkce SMS. Posílání SMS zpráv přímo z mobilního telefonu funguje jen na některých, převážně dražších typech, přijmout zprávu pak umí všechny u nás běžně prodávané GSM telefony. A jestliže byť jediná z výše uvedených podmínek není splněna nejsou funkce SMS uživateli přístupné.
SMS je takzvaný nespojovaný (connectionless) protokol. To znamená, že při přenosu zprávy není vytvořeno žádné příme spojení mezi odesílatelem a adresátem, jako se děje například pro hlas či data. Tímto se dosahuje zkrácení času, který je potřebný pro poslání zprávy. Ze stejného důvodu odesílatel nemůže nikdy vědět, kdy je zpráva doručena a ani nemůže být zaručeno pořadí ve kterém dojde více zpráv.
Na doručení SMS/PP zprávy z jednoho mobilního telefonu na jiný se musíme dívat jako na úlohu složenou ze dvou samostatných částí :

 1. Poslání zprávy z mobilního telefonu do speciálního zařízení, které se nazývá Short Message Service Centre (SMSC). Tato část cesty se nazýva "posílání" neboli Mobile Originating (MO).
 2. A pak vyslání zprávy z SMSC na mobilní telefon adresáta. A zde se jedná o "přijímání" neboli Mobile Terminating (MT).
Diagram MO, MT a SMSC

Můžeme toho využít například posíláním zpráv do SMSC, kde mohou být dále zpracovány - podrobněji se tomu věnuji v dalším oddílu této stránky. Další výhodou je, že jakmile síť jednou akceptuje zprávu, uloží ji do té doby než může být doručena aktuálnímu adresátovi (např. až se ocitne v dosahu sítě či zapne telefon). Maximální čas uložení je opět dán konfigurací daného operátora (obvykle mezi 1-14 dny) a také ho můžete ovlivnit speciálním parametrem krátké zprávy. Bližší parametry SMSC Eurotelu a Paegase najdete na mé další stránce.
SMS využívá šest různých typů paketů (Protocol Data Unit - PDU) : SMS-DELIVER, SMS-DELIVER-REPORT, SMS-SUBMIT, SMS-SUBMIT-REPORT, SMS-STATUS-REPORT a SMS-COMMAND. Jejich hlavni funkce a směr ve kterém se používají tyto rozdílné typy jsou popsány v následující tabulce :

PDU typ Směr Funkce
SMS-DELIVER
SMSC => Mobilní telefon
Doručí krátkou zprávu
SMS-DELIVER-REPORT
Mobilní telefon => SMSC
Doručí přícinu selhání (pokud je to nutné)
SMS-SUBMIT
Mobilní telefon => SMSC
Doručí krátkou zprávu
SMS-SUBMIT-REPORT
SMSC => Mobilní telefon
Doručí přícinu selhání (pokud je to nutné)
SMS-STATUS-REPORT
SMSC => Mobilní telefon
Doručí hlášení o stavu
SMS-COMMAND
Mobilní telefon => SMSC
Doručí příkaz

Hlavní úlohou SMS-DELIVER a SMS-SUBMIT je doručit aktuální data zprávy a k tomu přidružené informace mezi jednotlivými SMS zařízeními (mobilní telefon a SMSC). SMS-STATUS-REPORT nese informaci jestli zpráva byla či nebyla doručena aktuálnímu adresátovi a kdy se tak stalo. SMS-COMMAND obsahuje příkaz, který se provede na předešlém SMS-SUBMIT.
PDU se posílají skrze kontrolní kanály. Během hovoru jsou SMS PDU posílány skrze Slow Associated Control Channel (SACCH) a jinak skrze Stand alone Dedicated Control Channel (SDCCH). SMS je pouze jedna z přenosových úloh, které běží na těchto kontrolních kanálech. Jinak jsou používány pro přenos takových důležitých informací jako kvalita sítě, aktualizace polohy a ustavení hovoru.

3. Způsoby poslání SMS zpráv
Existuje více různých možností jak poslat či přijmout SMS Point to Point krátké zprávy. Zasílání zpráv z mobilního telefonu na jiný je pouze ta nejzákladnější. Velmi efektivním využitím SMS je posílání zpráv mezi mobilním telefonem a SMSC a naopak. Možnosti velmi záleží na daném providerovi sítě, jaké druhy služeb poskytuje se svým SMSC. Jako příklad můžu jmenovat posílání SMS zpráv jako e-mailu, faxu či vzkazu na pager. Musím podotknout, že poslat SMS zprávu jako fax či něco jiného zvládnou většinou jen ty nejlepší telefony.
Text zprávy buď "nacvakáte" na GSM telefonu (zprávy lze i uložit) nebo na připojeném Psionu Series 3a, HP Omnigo 700 či na jiném počítači s příslušným softwarem. Nepochybnou výhodou kvalitního softwaru pro SMS dodávaného na různé počítače (a v souvislosti se zabudováním GSM čipů do notebooků bude jistě k dispozici i pro ně, resp. pro M$ Windows) je i možnost rozesílání zprávy na několik účastníků sítě najednou místo toho, abyste je všechny obvolávali a pracně čekali, až budou v dosahu (navíc nemusejí mít zapnutý záznamník).
Zprávy nemusejí mít pouze textovou podobu, mohou být poslány i jako 8-bitové data. Pokud tak učiníte, telefon vám danou zprávu nezobrazí na displeji a na data může být aplikován například nějaký typ komprese pro zvýšení informační kapacity krátké zprávy. Pokud použijete 8-bitové kódování tak je maximální délka zprávy 140 bytů. 160 znaků, což je maximální délka textové zprávy v 7-bitových znacích, je docíleno pomocí specifického SMS pakování.

4. Časové odhady
Vzhledem k tomu, že SMS Point to Point je nespojovaný protokol časové odhady nejsou přesné a prodlevy jsou typicky delší v porovnání se spojovanými protokoly. To nutně neznamená, že doručení informace jako SMS zprávy bude pomalejší než doručení pomocí datového hovoru. Je to samozřejmě závislé na jednotlivých případech.
Zdržení zapříčeněné sítí GSM při poslání SMS zprávy jednou cestou mezi telefonem a SMSC, nezávisle kterým směrem, je mezi 3 až 5 vteřinami. Jelikož poslání zprávy z jednoho mobilního telefonu na jiný je v zásadě pouze spojení dvou takovýchto cest, prodleva se zdvojnásobí na 6 až 10 vteřin. Jestli telefon je či není schopný vysílat zprávy do sítě se zjistí mezi 3 až 40 vteřinama. Protože SMS zprávy jsou posílány skrze kontrolní kanály je přenosová rychlost velmi závislá na množství jiných signálů v těchto kanálech. To je mimo jiné příčinou toho, že nejvyšší přípustná rychlost posílání zpráv z telefonu je jedna za 5 vteřin. SMSC může samozřejmě posílat více zpráv najednou. Jenom pro vaše srovnání - vytvoření datového spojení podobného modemovému trvá přibližně 40 vteřin, než mohou být jakákoliv data poslána. Pokud například má být posláno více zpráv na hodně míst, dá se jednoduše spočítat, která cesta je efektivnější.

5. Nové vymoženosti
Možná mnozí z vás ví, že vývoj GSM je rozdělen do fází 1, 2 a 2+. V angličtině se používá slovíčko "phase" a protože se mi moc líbí tak ho zde budu používat místo českého tvaru také. Jednotlivé phase popisují kromě jiných věcí které druhy služeb sítě a telefonu jsou nabídnuty uživatelům. V poslední době bylo uděláno hodně dodatků a oprav do SMS specifikace v nových phase 2 a phase 2+. Tři nové důležité výhody SMS/PP vám tady popíšu : posílání více zpráv najednou, rozšíření abeced a spojování krátkých zpráv.
Posílání více zpráv najednou je přednost systému phase 2, kdy čas na doručení více krátkých zpráv ve směru přijímání (Mobile Terminating - MT) může být zkrácen. Pokud je víc zpráv anebo hlášení o stavu pro jeden telefon pak je spojení s telefonem drženo až do doby dokud nejsou všechny zprávy a hlášení o stavu přeneseny.
Rozšíření abeced je přednost phase 2+, která zvětšuje počet znaků podporovaných SMS. V předešlých phases byl specifikován pouze jedna znaková množina pro SMS a to ještě ke všemu jenom 7-bitová. Nová abeceda je unicod (16-bit ISO/IEC 10646) a bude podporovaná i její kompresovaná verze, pravděpodobně založená na Huffmanově kódování.
Spojování krátkých zpráv je přednost phase 2+, která umožňuje spojení různých krátkých zpráv do delší zprávy. Je zde samozřejmě přiložena informace pro opětovné rozložení ve správném pořadí u příjemce. Je specifikováno, že může být spojeno až 255 zpráv do jedné, což vede k maximální délce spojené zprávy až 38760 znaků (7-bitové data) nebo 34170 bytů (8-bitová data).

6. Cell Broadcast Service
Short Message Service Cell Broadcast (SMSCB, CBS) funkčně dovoluje aby větší množství nepotvrzovaných všeobecných zpráv bylo vysíláno všem příjemcům v daném regionu. Cell Broadcast (CB) zprávy mohou být použity pro distribuci informací o počasí, dopravě, pro inzerci, zpravodajský servis, burzovní zpravodajství, atp...
V zásadě je to velice podobné teletextu co se přenáší ve skrytých řádcích televizního vysílání. CB zprávy vám naskočí na displeji vašeho telefonu, setrvají tam určitou krátkou dobu (10 až 15 vteřin) a pak se přemažou dalšími. Standardně se neukládají nikam do paměti telefonu či SIM karty.

Diagram CBS


CB zpráva se skládá z 82 bytů (93 znaků) a až 15 těchto zpráv může být spojeno do podoby jedné makrozprávy. Aby se telefonu umožnilo selektivní zobrazení na displeji nebo jejich vyřadění byly CB zprávám přiřazeny třídy (kanály), do kterých jsou rozškatulkovávány podle typu informací a jazyku ve kterém jsou napsány.

7. Detailní informace
Další a konkrétnější informace mohou být získány z GSM standardu od European Telecommunications Standards Institute (ETSI). Průšvih je ten, že ETSI chce za tento komplet cca 6000 ECU - takže si nechte zajít chuť. Co aspoň já vím tak ty nejzákladnější standardy popisující SMS a CBS se najdou v těchto dokumentech :

 • European digital cellular telecommunications system
  Alphabets and language-specific information
  (GSM 03.38)
 • European digital cellular telecommunications system
  Technical realization of the Short Message Service (SMS) Point to Point (PP)
  (GSM 03.40)
 • European digital cellular telecommunications system
  Technical realization of Short Message Service Cell Broadcast (SMSCB, CBS)
  (GSM 03.41)

No tak to by pro začátek snad mohlo stačit a teďka se račte rozhlédnout po těchto stránkách dále :-).Nejčtenější

Nezapomenutelná dovolená. Syn na lodi prosurfoval více než čtvrt milionu

Ilustrační snímek

Jedna německá rodina zažila šok poté, co obdržela vyúčtování od operátora. Ten po ní totiž místo obvyklé částky...

Pozor na roamingové pasti. Pořádně napálit se můžete i v Evropě

Ilustrační snímek

Je tomu přesně rok, co vešlo v platnost nařízení Evropské komise, které operátorům zakazuje účtovat si roamingové...Mají fantastický smartphone. Číňané válcují konkurenci

Vivo NEX

Značku Vivo zatím v Evropě příliš neznáme, je populární primárně na domácím trhu v Číně. S představením jejich...

Samsung připravil neodolatelnou nabídku. Note 8 zlevnil na výbornou cenu

Samsung Galaxy Note 8

Samsung má v akci cashback model Galaxy Note 8 už od května. Teď však tento špičkový telefon zlevnil přímo a ten tak...

Které značky mobilů jsou nejprodávanější v regionech ČR? Podívejte se na mapu

Souboj nejvyšších modelů

Společnost Datart poskytla redakci Mobil.iDNES.cz exkluzivně informace o nejprodávanějších značkách smartphonů v...

Další z rubriky

Zavraždila tchyni a hlavním důkazem jsou hodinky od Applu

Apple Watch - jarní představení

Žena z australského města Adelaide je obviněna z vraždy své tchyně. Ačkoliv tvrdí, že šlo o přepadení a vraždili dva...

Kmen skloněných hlav v ohrožení. U obchodního centra mají speciální pruh

Speciální pruh před obchodním centrem v čínském Si Anu určený pro chodce...

Před nákupním centrem v čínském městě Si-an vznikl netradiční ochranný prvek - speciální pruh pro chodce, kteří...

Google rád platí výrobcům mobilů miliardy. Vydělá na tom mnohem víc

Ilustrační snímek

Google poskytuje svůj systém Android výrobcům zdarma a ještě jim za něj platí. Stačí, aby smartphony měly vyhledávač na...Najdete na iDNES.cz