Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Tisková zpráva: Výsledky SPT TELECOM, a.s. za první čtvrtletí roku 1999

aktualizováno 
Společnost SPT TELECOM, a.s. s potěšením oznamuje výsledky za první čtvrtletí roku 1999.

Společnost SPT TELECOM, a.s. s potěšením oznamuje výsledky za první čtvrtletí roku 1999. Finanční výsledky jsou prezentovány podle mezinárodních účetních standardů (IAS) a nebyly auditovány. Výsledky dceřinné společnosti EuroTel Praha spol. s r.o., ve které má SPT TELECOM, a.s. 51% podíl a která působí na trhu mobilních telefonů, jsou konsolidovány metodou podílové konsolidace. Pro srovnání jsou uvedeny i výsledky dosažené v prvním čtvrtletí roku 1998.

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ UDÁLOSTI

Nejvýznamnější události prvního čtvrtletí roku 1999:

  • výnosy meziročně vzrostly o 16% na 12,2 miliardy korun
  • výnosy z hovorného meziročně vzrostly o 14% na 7,3 miliardy korun
  • hospodářský výsledek před zdaněním, úroky a odpisy (EBITD) meziročně vzrostl o 32% na 6,6 miliardy korun
  • bylo instalováno 34 000 nových telefonních stanic, čímž se celkový počet provozovaných telefonních stanic přiblížil k 3,8 milionu (stav k 31.3.1999), tj. 37 stanic na 100 obyvatel
  • další nárůst digitalizace: k digitálním ústřednám bylo připojeno 67 % telefonních stanic (oproti 54% na konci března 1998)
  • počet přípojek ISDN na konci prvního čtvrtletí 1999 byl 24 000, což je potvrzením trendu rychlého nárůstu jejich počtu ve druhé polovině roku 1998
  • počet zákazníků společnosti EuroTel Praha, spol. s r.o. se k 31.3.1999 zvýšil na téměř 648 000, což je o 65 % více než v březnu minulého roku

PROVOZ V PRVNÍM ČTVRTLETÍ ROKU 1999

Společnost během prvního čtvrtletí instalovala 34 000 nových hlavních telefonních stanic. K 31.3.1999 bylo provozováno celkem 3 768 000 telefonních stanic. Počet stanic na 100 obyvatel dosáhl 37, vybaveno telefonem je 70% domácností, ve srovnání s  34 % resp. 62 % v loňském roce.

Na konci prvního čtvrtletí roku 1999 provozovala společnost SPT TELECOM, a.s. 24 000 kanálů ISDN v porovnání s loňskými 2 000. V tomto čtvrtletí bylo zřízeno 7 000 kanálů ISDN, což potvrzuje trend z posledního čtvrtletí předchozího roku.

Počet zaměstnanců společnosti meziročně klesl z 22 575 na 21 430. Efektivita tedy vzrostla ze 152 na 176 telefonních stanic na zaměstnance. V březnu byl podepsán dodatek kolektivní smlouvy zajišťující v roce 1999 sedmiprocentní nárůst mezd.

V únoru začal SPT TELECOM, a.s. nabízet služby založené na technologii ATM. Páteřní síť má ústředny umístěny v osmi největších českých městech. Tato technologie umožňuje zákazníkům uskutečňovat přenosy dat rychlostí až 155 Mbit/sec. Spuštění komerčního provozu následovalo po úspěšném půlročním zkušebním provozu ve druhém pololetí minulého ro ku.

V prvním čtvrtletí roku 1999 začal SPT TELECOM, a.s. a jednotliví poskytovatelé připojení na internet zavádět nový tarif INTERNET 99, který zlevňuje komutované připojení na internet. Ke konci března již více než 50 poskytovatelů připojení nabízelo svým zákazníkům levnější přístup na internet.

Počet uživatelů služeb společnosti EuroTel Praha, spol. s r.o. se ke konci března zvýšil na 648 000, což představuje meziroční nárůst o 65%, a služby společnosti tak využívá 6,2% populace.

FINANČNÍ VÝSLEDKY

Ve srovnání s prvním čtvrtletím roku 1998 dosáhly konsolidované výnosy společnosti SPT TELECOM, a.s. výše 12,21 miliardy korun, což představuje meziroční nárůst o 16%. Na růstu zisku společnosti se nejvíce podílely zvýšené výnosy od ostatních provozovatelů (vzrostly o 26%), konsolidace výnosů společnosti EuroTel Praha, spol. s r. o. (vzrostl o 49%) a příjmy z přenosu dat a dalších telefonních služeb (vzrostly o 27%).

Celkové provozní náklady činily 5,577 miliardy Kč, což je jen o 1 % více než v prvním čtvrtletí minulého roku. Na zpomalení růstu provozních nákladů se podílely mzdové náklady (1,749 miliardy Kč), které se vzhledem ke stejnému období loňského roku téměř nezměnily. Na zpomalení růstu provozních nákladů se dále podílely náklady na prodaný materiál a zboží (meziroční pokles o 18%) a ostatní provozní náklady, včetně nákladů na energii, údržbu a opravy (meziroční pokles o 10%), jejichž pokles byl způsoben slábnoucím tempem instalace nových stanic, snížením investičních a provozních aktivit během prvního čtvrtletí. Plán provozních nákladů a investic pro tento rok zůstává však nezměněn.

Díky výjimečnému zpomalení růstu provozních nákladů činil hospodářský výsledek před zdaněním, úroky a odpisy (EBITD) 54% celkových výnosů, konkrétně 6,633 miliardy Kč, což je o 32% více, než shodný ukazatel v prvním čtvrtletí roku 1998 (5,011 miliardy korun). Společnost očekává, že se poměr hospodářského výsledku před zdaněním, úroky a odpisy vůči celkovým výnosům za celý finanční rok 1999 zvýší, nicméně nelze očekávat, že se udrží na současné úrovni.

Odpisy v první čtvrtletí roku 1999 dosáhly výše 3,130 miliardy Kč, o 25% více, než v prvním čtvrtletí roku 1998. Je to způsobeno hlavně rozsáhlými investicemi do rozvoje sítě v roce 1998. Roční odpisy vyjádřené jako procento z čisté hodnoty fixních aktiv společnosti (vyjma rozpracovanosti) zůstaly na téměř stejné výši, jako v celém loňském roce, tj. 11,0 %.

Hospodářský výsledek před zdaněním (EBIT) dosáhl výše 3,503 miliardy korun, což je o 39% více, než ve stejném období předchozího roku.

Vzhledem ke zvýšení příjmů oproti prvnímu čtvrtletí minulého roku činily nákladové úroky 911 milionů korun, oproti 564 milionům v předchozím roce. Výnosové úroky činily 110 milionů, oproti 104 milionům na konci stejného čtvrtletí předchozího roku. Díky zaj ištění portfolia zahraničního dluhu společnosti, realizovaného ke konci roku 1998, dokázal SPT TELECOM, a.s. snížit nepříznivý vliv oslabení české koruny. Společnost vykázala z větší části nerealizovanou ztrátu z kurzových rozdílů ve výš i 988 milionů korun. V prvním čtvrtletí loňského roku vykázala společnost SPT TELECOM, a.s. kurzový zisk ve výši 811 milionů Kč.

Hospodářský výsledek po zdanění poklesl oproti předchozímu roku o 41%, na 1,001 miliardy korun, především vzhledem k velkým kurzovým ztrátám.

Peněžní toky z investiční činnosti za první tři měsíce roku 1999 činily 2,019 miliardy korun. Prostředky byly v prvním čtvrtletí roku 1999 použity hlavně na instalaci telefonních stanic, výstavbu přenosových a spojovacích kapacit.

Rozvaha společnosti k 31. březnu 1999 a 31. prosinci 1998 a výkaz zisků a ztrát za období končící 31. březnem 1999 a 31. březnem 1998.

FACE="Arial CE,Arial" SIZE="3">

Příloha

Konsolidované finanční výkazy SPT TELECOM, a.s.
podle mezinárodních účetních standardů.
Všechny údaje jsou v milionech Kč.
Tyto výkazy nejsou auditovány.

ROZVAHA

31.12.1998

31.3.1999

Investiční majetek

127 743

127 072

- hmotný investiční majetek

112 457

111 639

- pořízení investic

13 925

14 060

- nehmotný investiční majetek

1 339

1 271

- finanční investice

22

102

Běžná aktiva

19 068

22 256

- zásoby

2 511

2 697

- pohledávky

7 847

8 163

- vložené služby od TelSource

1 516

1 539

- hotovost

7 194

9 857

Aktiva celkem

146 811

149 328

Vlastní jmění

91 285

91 785

- akciový kapitál

32 209

32 209

- rezervy

59 076

59 576

Závazky

55 526

57 543

- úvěry a půjčky

39 170

40 872

- závazky vůči věřitelům

8 127

8 338

- finanční leasing

49

39

- daňové a ostatní závazky

8 180

8 294

Vlastní jmění a závazky celkem

146 811

149 328

 

VÝKAZ ZISK ů a ZTRÁT

31.3.1998

31.3.1999

Hovorné

6 439

7 327

Ostatní výnosy

4 071

4 883

Výnosy celkem

10 510

12 210

Provozní náklady celkem

5 499

5 577

Provozní hospodářský výsledek před zahrnutím odpisů (EBITD)

5 011

6 633

Odpisy

2 495

3 130

Provozní hospodářský výsledek (EBIT)

2 516

3 503

Vložené služby od TelSource

232

245

Nákladové úroky

564

911

Úrokový výnos

(104)

(110)

Čisté kurzové (zisky) / ztráty

(811)

988

Hospodářský výsledek před zdaněním (PBT)

2 635

1 469

Daň z příjmu

931

468

Hospodářský výsledek

1 704

1 001

Autor:
Nejčtenější

Honor 6A
Nenápadný premiant nižší třídy. Vyzkoušeli jsme Honor 6A

Nejlevnější model v nabídce značky Honor je dobrým příkladem toho, jak se mají dělat levné smartphony. Soustředí se na baterii, kvalitu displeje a na systém,...  celý článek

iPhone 8 Plus
iPhone 8 je tak výkonný, že tomu nevěřil ani tvůrce testu Geekbench

Výkon nového procesoru A11 Bionic od Applu vyrazil dech i tvůrci benchmarku Geekbench. Nedokáže pochopit, že smartphony s Androidem tak zaostávají.   celý článek

Nové ovládací centrum umožňuje přidávat další funkce.
Nový systém od Applu už má 47,3 % přístrojů. Android Oreo jen 0,2 %

Díky tomu, že Apple si sám vyvíjí software i hardware, je aktualizace iPhonů a iPadů velmi snadná. Naopak Android má roztříštěnou základnu přístrojů od tisíců...  celý článek

Příchod sítí 5G je plánován na rok 2020
Nástup sítí 5G je zase o něco blíže. První vysílače jsou už postavené

Berlín Příchod sítí 5G je plánován až na rok 2020, ale k důležitým milníkům dochází už teď. Společnost Deutsche Telekom spustila první evropské vysílače umožňující...  celý článek

iPhone X
Je to konec mýtické čtečky v displeji? Výrobci sázejí na obličej

Čtečka otisků integrovaná do displeje měla být jednou z hlavních letošních inovací na poli smartphonů. Technologie je ovšem natolik složitá, že výrobci od...  celý článek

Další z rubriky

KRACK: Key Reinstallation Attacks
Nepříjemné překvapení: I vaše wi-fi je zranitelná, odhalili experti

Bezpečnostní odborníci varují: zabezpečení bezdrátového připojení wi-fi pomocí WPA2 nelze považovat za bezpečné. Výzkumníci upozorňují, že zranitelností...  celý článek

Asus Zenfone 4 Selfie Pro
U volební urny neroztahujte selfie tyčku. Fotit však zakázáno není

Mobily budou hrát u právě probíhajících parlamentních voleb specifickou roli - spousta lidí si jimi bude dokumentovat svoji aktivitu při volbách. Co je ve...  celý článek

Příchod sítí 5G je plánován na rok 2020
Nástup sítí 5G je zase o něco blíže. První vysílače jsou už postavené

Berlín Příchod sítí 5G je plánován až na rok 2020, ale k důležitým milníkům dochází už teď. Společnost Deutsche Telekom spustila první evropské vysílače umožňující...  celý článek

Najdete na iDNES.czmobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.