Terorizuje vás někdo pomocí mobilu? Operátoři vám pomohou jen částečně

aktualizováno 
Asi každý z nás již někdy přijal nepříjemný či až výhružný hovor nebo zprávu SMS. Pokud se to stane jednou, většinou tuto situaci hodíme tak říkajíc za hlavu. Jak se ale bránit v případě, že vás někdo obtěžuje přes mobilní telefon pravidelně?

Obtěžování přes mobil může být i trestným činem | foto: Profimedia.cz

"Zabiju tě...," začínala značně vulgární zpráva, kterou asi před rokem poslal neznámý člověk na mobilní telefon 22-leté Kateřině Hamrové z Prahy. Nejdříve na vzniklou situaci nedbala, ačkoli zpráva obsahovala plno výhrůžek a zejména až příliš detailní informace z jejího soukromí.

"Myslela jsem, že si někdo z přátel dělá srandu. Střelení jsou na to dost," říká dnes již s úsměvem Hamrová. Ne vždy tomu tak ale bylo. "Obtěžování se stupňovalo s tím, jak moc jsem se pídila po identitě osoby na druhé straně," vypraví. "Přitom studuji psychologii a mohlo mě napadnout, že ho svými odpověďmi jen popichuji," říká.

Zprávy prý vystřídaly velmi nepříjemné hovory a Kateřině tak nezbylo nic jiného, než situaci začít řešit. Informace, které od neznámého muže obdržela, byly totiž natolik intimní, že začala mít oprávněný strach. Nakonec raději změnila číslo. "Od té doby mám klid," dodává.

První kontakt směřuje na operátory

O pomoc nejprve požádala svého mobilního operátora. "Na infolince mi sdělili, že se mám obrátit na policii, že mi nemohou nijak pomoci," říká Hamrová. Ne vždy tomu tak ale je. "Pokud je zákazník obtěžován hovory, může využít službu Identifikace obtěžujících volání ke zjištění telefonního čísla," říká Martina Kemrová z T-Mobile.

Podobnou službu přitom nabízí i zbývající dva mobilní operátoři. "Službou identifikace účastnického čísla se rozumí poskytnutí údajů o fyzických i právnických osobách a to i tehdy, pokud účastník odmítl zveřejnění podle §41, odst. 6 zákona o elektronických komunikacích," říká Martin Žabka z O2.

Pokud se tedy potýkáte s obtěžujícími hovory ze skrytého čísla, operátor je oprávněn vám sdělit nejen telefonní číslo viníka, ale i jeho osobní údaje. S nimi se můžete úspěšně obrátit na Policii ČR, která se případu ujme. "Ročně řešíme stovky takových případů," říká pražský policista, který si nepřál být jmenován.

Hamrová si od pomoci operátora slibovala také zablokování daného telefonního čísla tak, aby se jí nemohlo dovolat. Toto však ani jeden z operátorů neumožňuje. Řešením mohou být telefony, které nabízí tzv. black list (seznam, kam zadáte čísla, z nichž nechcete přijímat hovory), či jinou podobnou službu. Některé telefony dokáží i odfiltrovat SMS z nežádoucích čísel.

Protistranu odhalíte jen za poplatek

Operátoři vám však číslo či osobní údaje nesdělí jen tak na dobré slovo. Před kontaktem operátora je nutné si pečlivě zaznamenat, kdy byl kýžený hovor přijat. Za odtajnění skrytého čísla či osobních údajů jeho majitele si navíc musíte zaplatit. Suma za takovu službu se u všech tří operátorů pohybuje okolo pěti set korun.

"V případě, že si zákazník přeje zjistit konkrétní skryté číslo, je potřeba, aby přesně identifikoval den a čas daného obtěžujícího hovoru a operátor mu číslo poskytne. Služba je zpoplatněna částkou 476 korun," říká Jakub Hrabovský z Vodafonu.

Jak se bránit obtěžujícím hovorům?
  1. Pokud vás někdo obtěžuje přes mobilní telefon, je třeba správně vyhodnotit situaci. V opravdu závažných případech se okamžitě obraťte na Policii ČR, v méně závažných se snažte hovory či SMS zprávy co nejvíce ignorovat. Podle oslovených psychologů jsou totiž vaše reakce právě tím, co dané osoby povzbudí k dalšímu kontaktu.
  2. Jako účinná zbraň se jeví situace, kdy hovor přijmete a telefon položíte na stůl. Nic v té době neříkejte, dokud dotyčného nepřestane monolog bavit a nezavěsí. Pokud toto zopakujete několikrát za sebou, s největší pravděpodobností obtěžovaní přestane.
  3. V případě, že čekáte důležitý hovor a někdo vám volá ze skrytého čísla, nebojte se hovor přimout. Na jeho začátku však mlčte. Normální volající začne mluvit sám od sebe. Jednoduše tak poznáte, zda jde o pachatele či vámi očekávaný hovor.
  4. Vůbec nejúčinnější zbraní je prevence. Své číslo sdělte jen opravdu důvěryhodným osobám a subjektům, neuvádějte jej lehkomyslně při vyplňování dotazníků atd.
  5. Pomoci mohou i některé mobilní telefony disponující funkcí ignorování vybraných hovorů. SMS zprávám se touto cestou však ubráníte jen v případě nemnoha telefonů.
  6. A malá rada nakonec: v případě, že situaci vyhodnotíte jako vážnou, obraťte se nejdříve na Policii. Operátor totiž na žádost Policie odkryje identitu pachatele zdarma.


Podobně reaguje i Martina Kemrová: "Zákazník by měl uvést datum a čas, kdy byl takový hovor uskutečněn. Je nutné, aby to nebylo více jak dva měsíce od uskutečnění volání. Služba Identifikace obtěžujícího volání je zpoplatněna částkou 476 korun, která bude stržena z kreditu či naúčtována v následujícím Vyúčtování služeb."

Operátor pomůže jen někdy

"Najít pachatele, který se ukrývá za předplacenkou, je velmi obtížné," poodkrývá závažnou překážku k odhalení účastníka zmiňovaný policista. Právě předplacené karty dle něj v těchto případech převažují. U této služby se nemusíte upisovat smlouvou, je anonymní. Vystopovat viníka je o mnoho složitější, což je pachatelův záměr.

"Zákazník může získat telefonní číslo, ze kterého jsou obtěžující hovory uskutečňovány, či osobní údaje pouze v případě, že jde o tarifního zákazníka ze sítě T-Mobile. U majitelů předplacených karet nebo zákazníků ostatních operátorů to není možné," osvětluje jedno z omezení služby Identifikace obtěžujících hovorů Kemrová.

Dle ní je zároveň nutné, aby byl obtěžující hovor přijat. "Nelze zjistit číslo, které pouze 'prozvánělo' nebo z kterého byly zasílány SMS či MMS," říká s tím, že obtěžující hovor je navíc nutné pro zjištění údajů ohlásit maximálně do dvou měsíců od jeho uskutečnění.

Policie se snaží, navíc prý úspěšně

"Pokud nejsou údaje o účastnickém čísle, ze kterého byla uskutečněna zlomyslná nebo obtěžující volání ( předplacené služby, jiný operátor atd. ), dostupné, doporučujeme zákazníkům, aby se obrátili na Policii ČR," vysvětluje postup v případě nemožnosti identifikace Martin Žabka.

I pro Policii jsou ale tyto případy velmi tvrdým oříškem. "Několik případů jsme objasnili, šlo ale o skutečně závažné výhrůžky především mediálně známým osobnostem," říká policista. "Je to velmi složité, zejména v takové situaci, o které zde mluvíme," reaguje na odvyprávěný příběh Hamrové.

Dle něj má však nejen státní Policie široké spektrum možností, jak viníka dopadnout. "Nebudu a ani nechci odtajňovat, jak lze pachatele najít, byl bych však rád, aby takoví lidé věděli, že ve chvíli, kdy vyhodí použitou SIM kartu do koše, je již často pozdě," říká s tím, že hlouběji se zabývají jen skutečně závažnými případy.

"Chodí k nám i lidé, které obtěžuje například jen velmi nespokojený zákazník. V takovém případě radíme hovory ignorovat, což většinou stačí," dodává policista. "Pokud však poškozený přijde již se zjištěnými osobními údaji, případ vyřešíme velmi rychle. Tresty za takový čin jsou, myslím, dostatečně odrazující," povzbuzuje poškozené.

Od směšné pokuty až po dva roky "natvrdo"

Obtěžování přes mobilní telefon se podle právničky Dagmar Hartmanové dá posoudit dle jeho závažnosti až jako trestný čin. "Pokud by to pro nízkou společenskou nebezpečnost nebylo posouzeno jako trestný čin, tak by se mohlo jednat o přestupek proti občanskému soužití," dodává Hartmanová.

"Prý za to mohl jít i za mříže. Řekl mi to kamarád z práv, který mi podal pomocnou ruku," vypráví Hamrová. A má pravdu. Pokud je totiž případ posouzen skutečně jako trestný čin, může být pachatel potrestán až dvěma lety odnění svobody.

Většinou prý obtěžování přes mobil končí peněžitým trestem. Málokdy totiž jde přímo o trestný čin a případ je řešen jen jako přestupek. "Zákon tvrdě trestá zejména rasismus a jiné etnické narážky. Většinou se ale zabýváme lehkými výhrůžkami, u kterých se pokuta pohybuje do tří tisíc korun," říká policista. V prvním případě jde o peněžitý trest až do výše pěti tisíc korun.

Co říkají české zákony?

Operátor je oprávněn poskytnout osobní údaje o osobě, která je tvůrcem obtěžujících či jinak společensky závadnách hovorů. Tento fakt ošetřuje zákon o elektronických komunikacích, kde stojí:

Službou identifikace účastnického čísla podle odstavce 1 se rozumí poskytnutí údajů o fyzických a právnických osobách uvedených v § 41 odst. 5, a to i tehdy, pokud účastník odmítl uveřejnění podle § 41 odst. 6.

§ 41 odst. 5: Osobními údaji podle odstavce 3 jsou jméno, příjmení, popřípadě pseudonym, adresa trvalého pobytu, telefonní číslo a adresa elektronické pošty. U podnikající fyzické osoby se osobní údaje doplňují o místo podnikání. Identifikačními údaji podle odstavce 3 jsou obchodní firma nebo název nepodnikající právnické osoby, adresa sídla, popřípadě adresa sídla organizační složky, adresa a telefonní číslo provozovny a adresa elektronické pošty.

Vyhrožování po telefonu by dle oslovených právníků nejspíše spadalo do hlavy páté trestního zákona - trestné činy hrubě narušující občanské soužití:

§ 197a
(1) Kdo jinému vyhrožuje usmrcením, těžkou újmou na zdraví nebo jinou těžkou újmou takovým způsobem, že to může vzbudit důvodnou obavu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo peněžitým trestem.

(2) Odnětím svobody až na dvě léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na svědkovi, znalci nebo tlumočníkovi v souvislosti s výkonem jejich povinnosti.


Pokud by obtěžování pro nízkou společenskou nebezpečnost nebylo posouzeno jako trestný čin, tak by se mohlo jednat o přestupek proti občanskému soužití:

§ 49
Přestupky proti občanskému soužití
(1) Přestupku se dopustí ten, kdo
a) jinému ublíží na cti tím, že ho urazí nebo vydá v posměch,

b) jinému z nedbalosti ublíží na zdraví,

c) úmyslně naruší občanské soužití vyhrožováním újmou na zdraví, drobným ublížením na zdraví, nepravdivým obviněním z přestupku, schválnostmi nebo jiným hrubým jednáním,

d) omezuje nebo znemožňuje příslušníku národnostní menšiny výkon práv příslušníků národnostních menšin,

e) působí jinému újmu pro jeho příslušnost k národnostní menšině nebo pro jeho etnický původ, pro jeho rasu, barvu pleti, pohlaví, sexuální orientaci, jazyk, víru nebo náboženství, pro jeho politické nebo jiné smýšlení, členství nebo činnost v politických stranách nebo politických hnutích, odborových organizacích nebo jiných sdruženích, pro jeho sociální původ, majetek, rod, zdravotní stav anebo pro jeho stav manželský nebo rodinný.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu do 1000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. b) a c) pokutu do 3000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. d) a e) pokutu do 5 000 Kč.


Autor:


Nejčtenější

Huawei Mate 20 Pro může být nový král smartphonů. Nechybí mu vůbec nic

Huawei Mate20 Pro

Špičkový Huawei Mate 20 Pro se stal jedním z nejvybavenějších smartphonů na trhu. Jak jsme si mohli již krátce...

Nedívejte se na zabavené iPhony, zablokují se, radí odborníci policistům

iPhone XS Max

Podle instrukcí forenzní firmy Elcomsoft pro americkou policii je vhodné, aby se policisté nedívali zpříma na nové...Na českém trhu se objeví nová značka smartphonů, budou líbivé a levné

Smartphone UMIDIGI Z2

Na český trh zavítá nová značka UMIDIGI, která nabídne hned tři levnější smartphony. Budou mít zajímavou výbavu i...

Hollywoodská kaskadérka otestovala detekci pádu u nových Apple Watch

Jednou z novinek Apple Watch Series 4 je detekce pádu. Redakce deníku The Wall...

Nová generace hodinek od Applu boduje především většími displeji a možností vykreslit EKG. Novinky přináší i omlazená...

Nové chytré hodinky vydrží nabité dva týdny. Ale promeškaly příležitost

Huawei Watch GT

Záplava novinek od Huaweie se nepřehnala jen v oblasti chytrých telefonů. Firma se v Londýně pochlubila i novými...

Další z rubriky

Nové chytré hodinky vydrží nabité dva týdny. Ale promeškaly příležitost

Huawei Watch GT

Záplava novinek od Huaweie se nepřehnala jen v oblasti chytrých telefonů. Firma se v Londýně pochlubila i novými...

Nové Apple Watch popletla změna času. Zůstaly viset ve smyčce

Apple Watch Series 4 v Austrálii popletla změna času

Austrálie v uplynulém víkendu přešla na letní čas, což obyvatele kontinentu oloupilo o hodinu spánku. To však nebyla...

V Africe dominuje, doma v Číně ovšem firma neprodala jediný mobil

Poutací billboard výrobce Tecno v Ugandě

Jeden z největších čínských výrobců smartphonů na domácím trhu neprodal jediný mobil. Místo toho se společnost...

Advantage Consulting, s.r.o.
INVENTOR KONSTRUKTÉR S NĚMČINOU

Advantage Consulting, s.r.o.
Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj
nabízený plat: 30 000 - 44 000 KčNajdete na iDNES.cz