Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

SPRÁVNÍ RADA FIRMY ALCATEL NAVRHUJE ČISTOU DIVIDENDU NA AKCII VE VÝŠI 2,0 EURO

aktualizováno 
Správní rada firmy Alcatel navrhne výroční valné hromadě, konané 10. června, čistou dividendu na akcii ve výši 2,0 EURO.
Alcatel: Strategie pro sítě příští generace

Paříž, 11. března 1999 - Správní rada firmy Alcatel navrhne výroční valné hromadě, konané 10. června, čistou dividendu na akcii ve výši 2,0 EURO, přičemž hrubá dividenda na akcii je 3,0 EURO před zdaněním, což představuje 14 % nárůst oproti roku 1997. Výplata dividend dosáhne v celosvětovém měřítku částky 0,37 miliardy EURO, což je 29 % nárůst oproti předchozímu roku. Termín výplaty dividend bude 30. červen 1999.

"Jsem potěšen důvěrou správní rady k firmě Alcatel, která se projevila navrhovaným zvýšením dividendy pro naše akcionáře," poznamenal generální ředitel firmy Serge Tchuruk. "Správní rada schválila výsledky za rok 1998, které odpovídají předběžným odhadům, zveřejněným 28. ledna."

Společnost Alcatel se nyní soustředí na obor telekomunikací, její strategie a organizace odpovídá vývoji trhu a její technologické a obchodní portfolio je po nedávných akvizicích posíleno - to vše dává firmě Alcatel nejlepší předpoklady, aby na trzích telekomunikačních sítí příští generace zaujala vedoucí pozici.

První měsíce roku 1999 proběhly ve znamení zásadních strategických kroků. Nedávné akvizice firem Xylan, Assured Access Technologies a Packet Engines loni v říjnu společně s vedoucí pozicí v oblastech ADSL, Inteligentních sítí a v oblasti hlasových služeb společnosti Alcatel umožní skokem předstihnout konkurenci a stát se klíčovým činitelem na trzích, kde dochází ke sblížení datových a hlasových služeb. Smlouva, podepsaná v únoru se společností Motorola, upevnila rostoucí vyhlídky firmy Alcatel na trhu spojovací technologie CDMA a zajistila budoucí vývoj třetí generace mobilní technologie GSM (UMTS).

"Telekomunikační trh se rychle a radikálně mění," prohlásil Serge Tchuruk. "V důsledku toho jsem změnil zaměření strategie firmy Alcatel a organizaci tak, aby se přizpůsobovala podle vývoje na trhu:

  • Provozovatelům datových služeb, začínajícím "na zelené louce", a datovým divizím zavedených provozovatelů poskytuje firma Alcatel silné portfolio rychlých, pro trh připravených IP řešení. Firma bude dále zhodnocovat svoji vedoucí pozici v oblasti optiky a důležité místo v oblasti družic, společně s novátorskými řešeními přístupu na Internet.
  • Zavedeným firmám a ostatním provozovatelům sítí pro celou paletu služeb nabízí Alcatel zaručený budoucí rozvoj stávajících sítí směrem k datovému a hlasovému provozu. Navíc se posílí již nyní významná pozice v softwarových aplikacích, a důležitou součástí portfolia firmy se stane i sbližování pevné a mobilní komunikace.
  • Na trhu zaměřeném na podnikové klienty i na běžné spotřebitele se firma Alcatel agresivně prosazuje prostřednictvím své klíčové nabídky ústředen Alcatel a LAN přepínačů Xylan. I nadále bude společnost pokračovat ve svém cíleném přístupu ve spotřebním sektoru.

Díky nedávno provedeným strategickým krokům se firmě Alcatel v příštím roce zvýší potenciál tvorby zisku a významně zlepší marže v telekomunikacích. Právě probíhající transformace nevýkonných podniků zásadně ovlivní druhou polovinu roku 1999. Přestože firma Alcatel stále čelí ekonomickým nejistotám a předpokládá, že zpomalení, které postihlo tradiční trhy spojovací technologie, potrvá po celou první polovinu roku 1999, stále očekává dvojciferný růst celoročního obratu v telekomunikacích, přičemž provozní výnosy porostou stejným tempem jako v roce 1998, jak bylo ohlášeno v lednu.

Trhy telekomunikačních součástí a energetických kabelů zaznamenaly v prvních měsících roku 1999 zpomalení. Okamžitě byla přijata opatření ke snížení nákladů, která by měla vyústit ve stejnou úroveň ziskovosti tohoto odvětví jako v loňském roce.

Výsledky za rok 1998 podle odvětví 1998 1997 Změna v %
(v milionech EURO)
Tržby
Sítě 5 565 5 538 0,5 %
Přenosové & přístupové sítě 6 215 4 392 41,5 %
Podniky a zákazníci 3 155 2 648 19,1 %
Telekomunikační součásti 3 825 3 933 -2,75 %
Energetické kabely* 2 960 3 367 -12,1 %
Ostatní -461 178
Celkem 21 259 20 56 6,0 %
Provozní výnosy
Sítě 324 333 -2,7 %
Přenosové & přístupové sítě 438 251 74,5 %
Podniky a zákazníci -167 -120
Telekomunikační součásti 320 270 18,5 %
Energetické kabely 106 168 -36,9 %
Ostatní -24 -2
Celkem 997 900 10,8 %

* Stabilní při neměnných cenách mědi

Vybrané obchodní výsledky

Obrat odvětví sítí zůstal ve srovnání s rokem 1997 stabilní, přičemž provozní výnosy se mírně snížily na 0,32 miliardy EURO. Tento pokles byl částečně vyvolán nižší výnosností spojovacích systémů, která vyplynula ze zpomalení investic do tradičních zařízení pro hlasové služby, k němuž došlo v druhé polovině minulého roku. Tento pokles nebyl zcela vyrovnán ani nadále uspokojivě se vyvíjejícím odvětvím inteligentních sítí. Výkony divize mobilních komunikací byly naopak ovlivněny krizí v jihovýchodní Asii a relativně vysokými výdaji na výzkum a vývoj v porovnání s tržbami. Čína nicméně nadále představuje pro mobilní komunikace dynamický trh, kde se očekává trvalý růst.

Obrat sektoru přenosových a přístupových systémů se zvýšil o 41,5 % na hodnotu 6,22 miliardy EURO a provozní výnosy se zvýšily o 74,5 % na 0,44 mld EURO, hlavně díky trvalému dynamickému růstu provozu na Internetu. Toto zlepšení je třeba připisovat hlavně vysokým výkonům jak pozemních, tak podmořských přenosových soustav. Podnikání v oblasti přístupových systémů bylo ovlivněno změnou v poptávce po linkových systémech v Evropě, která byla částečně kompenzována trvalým růstem v oblasti bezdrátových přístupových služeb.

Obrat sektoru podniků a zákazníků se zvýšil o 19,1 na 3,16 mld EURO, zatímco provozní výnosy sestoupily do záporných čísel o 0,17 mld EURO. Zlepšené výsledky divize podniků a zákazníků byly zčásti způsobeny prodejem 7,2 milionů sad GSM v roce 1998. Sektor veřejných ústředen Alcatel v Evropě si vedl dobře, ale ani tak nestačil vyvážit rozsáhlé investice divize datových sítí do výzkumu a vývoje, které by se nyní měly podstatně snížit z důvodu probíhající akvizice firmy Xylan.

Obrat sektoru telekomunikačních součástí poklesl o 2,7 % na hodnotu 3,83 mld EURO, zatímco provozní výnosy se zvýšily o 18,5 % na 0,32 mld EURO díky spolupůsobení vysoké úrovně v oblasti podmořských kabelů a poklesu cen zvláště v oblasti soukromých a veřejných kabelových sítí, kde se podařilo udržet podíl na trhu a zvýšit produktivitu.

Obrat sektoru energetických kabelů zůstal stabilní při neměnných cenách mědi; při současných cenách mědi poklesl obrat o 12,1 %. Provozní výnosy se snížily o 36,9 % na 0,11 mld EURO kvůli značnému poklesu objemu zakázek v oblasti vysokého napětí.

* * * * *

Výsledky za rok 1998

Výsledky společnosti Alcatel za rok 1998 odrážejí novou strukturu společnosti po prodeji firmy Cegelec společnosti Alstom a následném uvedení akcií společnosti Alstom na trh cenných papírů v červnu 1998. K 1. lednu 1998 jsou tyto podniky konsolidovány z hlediska vlastního jmění a proto výsledky nezahrnují obrat a příjem z provozování. Údaje za rok 1997 jsou uvedeny znovu, aby byly tyto změny ilustrovány. Tyto auditem ověřené výsledky schválila správní rada firmy Alcatel.

v %
Klíčové položky za rok 1998 1997 Změna
(v milionech EURO kromě hodnot na akcii)
Tržby* 21 259 20 056 6,0 %
Provozní výnosy 997 900 10,8 %
Čisté výnosy 2 340 711 nekalkulováno
EPS** 13,2 4,4 nekalkulováno

* Při současných cenách mědi ** Na základě 17,2 mil plně rozředěných akcií

Firma Alcatel dosáhla v roce 1998 čistého příjmu 2,34 mld EURO, přičemž konsolidovaný čistý obrat dosáhl výše 21,26 mld EURO a provozní výnosy dosáhly výše 1,00 mld EURO, což odpovídá odhadům zveřejněným v předstihu dne 28. ledna 1999.

Provozní výnosy se zvýšily o 10,8 % na hodnotu 1,00 mld EURO díky velkým výkonům sektoru přenosových a přístupových systémů a rovněž díky značnému nárůstu činností sektoru telekomunikačních součástí.

Příjmy před zdaněním dosáhly výše 2,37 mld EURO a zahrnují v sobě následující položky:

  • Mírně záporné finanční výsledky ve srovnání s finančními náklady ve výši 0,26 mld EURO v roce 1997. Toto zlepšení je třeba připsat na vrub výjimečným dividendám získaným od firmy Havas v roce 1998, zpětnému odkupu směnitelných obligací a snížení dluhu.
  • Náklady na restrukturalizaci ve výši 0,41 mld EURO oproti 0,05 mld EURO v roce 1997.
  • Amortizace goodwillu, která dosáhla výše 0,42 mld EURO oproti 0,33 mld EURO v roce 1997. Toto zvýšení bylo způsobeno výjimečné amortizaci spojené s reorganizací podniků firmy Alcatel ve Spojených státech.
  • Ostatní tržby dosáhly výše 2,21 mld EURO a zahrnují kapitálový zisk ve výši 2,1 mld EURO z prodeje firmy Alstom/Cegelec.

Daň z příjmu dosáhla výše 0,20 mld EURO oproti 0,08 mld EURO v roce 1997. Podíl z čistého příjmu podniků ve skupině se snížil na 0,18 mld EURO z 0,24 mld EURO v roce 1997. Toto snížení bylo v zásadě způsobeno konsolidací projektu SkyBridge, který byl dříve účtován nákladovou metodou. Mezi hlavní další přidružené podniky patří firmy Shanghai Bell, Alstom, Thomson CSF a Framatome. Čistý příjem dosáhl úrovně 2,34 mld EURO oproti 0,71 mld EURO v roce 1997.

Čistý dluh se snížil na 0,29 mld EURO z 1,81 mld EURO v roce 1997, což představuje změnu o 3 % ve srovnání s 27 % v předchozím roce.

BEZPEČNÝ PŘÍSTAV

Prohlášení "bezpečný přístav" podle Zákona o reformě obchodování soukromých cenných papírů z roku 1995: Tato tisková zpráva obsahuje předběžné výroky, které se vztahují k očekáváním společnosti ohledně zlepšení obratu a ziskovosti v letech 1999 a 2000. Tato očekávání předpokládají, že (i) současné tržní trendy v objednávkách a obratu potrvají i nadále, (ii) že společnost bude profitovat z růstu telekomunikačního trhu, (iii) že objem obratu společnosti se zvýší na několika trzích výrobků a (iiii) že opatření ke snížení nákladů budou účinná. Skutečné výsledky by se v důsledku těchto či jiných faktorů mohly od výše uvedených údajů podstatně lišit.

* * *

Firma Alcatel staví sítě příští generace, dodává integrovaná řešení typu end-to-end pro datovou a hlasovou komunikaci zavedeným i vznikajícím provozovatelům z řad jak podniků, tak jednotlivců po celém světě. Společnost Alcatel se 120 000 zaměstnanci a obratem 21,3 mld EURO (25,0 mld USD) podniká ve více než 130 zemích.

Příloha

Konsolidovaný výkaz zisků a ztrát

1998

1997

1998

1997

(v milionech kromě údajů na akcii)

EURO

EURO

USD*

USD*

Čistá tržba

21 259

20 056

24 960

23 547

Náklady na prodej

-15 426

-14 890

-18 111

-17 483

Hrubý zisk

5 833

5 165

6 849

6 064

Administrativní a prodejní náklady

-3 027

-2 756

-3 554

-3 236

Náklady na výzkum a vývoj

-1 809

-1 509

-2 124

-1 772

Provozní výnosy

997

900

1 171

1 056

Finanční příjem (ztráta)

-4

-262

-4

-307

Náklady na restrukturalizaci

-406

-50

-476

-59

Amortizace goodwillu

-424

-331

-498

-388

Ostatní tržby (náklady)

2 207

304

3 592

357

Příjmy před zdaněním a podíl na čistém příjmu přidružených podniků

2 371

561

2 784

659

Daň z příjmu

-199

-77

-234

-90

Podíl na čistém příjmu přidružených podniků

177

242

208

284

Menšinové podíly

-9

-16

-11

-18

Čistý příjem

2 340

711

2 747

835

Výnosy na akcii**

13,16

4,44

15,45

5,21

E/ADS

2,63

0,89

3,09

1,04

* Směnný kurs (polední hodnota nákupu dne 31. prosince 1998): 1 USD = 5,587 FF

** Na základě 178,2 mil plně rozředěných akcií

Zeměpisné rozložení

1998

1997

Změna v %

Francie

3 681

3 295

11,7 %

Německo

2 082

2 670

-22,0 %

Zbytek Evropy

6 774

6 498

4,2 %

Asie

2 063

2 215

-6,9 %

Severní Amerika

3 437

2776

23,8 %

Zbytek světa

3 222

2 601

23,9 %

Kalendář zpráv a událostí pro rok 1999


29. dubna: obrat a zakázky za 1. čtvrtletí
10. června: výroční valná hromada v Paříži
29. července: obrat a zakázky za 2. čtvrtletí
9. září: ohlášení výsledků za první pololetí, schůzky analytiků
10. listopadu: ohlášení výsledků za třetí čtvrtletí
Autor:
Nejčtenější

iPhone 8 Plus
iPhone 8 je tak výkonný, že tomu nevěřil ani tvůrce testu Geekbench

Výkon nového procesoru A11 Bionic od Applu vyrazil dech i tvůrci benchmarku Geekbench. Nedokáže pochopit, že smartphony s Androidem tak zaostávají.   celý článek

Příchod sítí 5G je plánován na rok 2020
Nástup sítí 5G je zase o něco blíže. První vysílače jsou už postavené

Berlín Příchod sítí 5G je plánován až na rok 2020, ale k důležitým milníkům dochází už teď. Společnost Deutsche Telekom spustila první evropské vysílače umožňující...  celý článek

Asus Zenfone 4 Selfie Pro
U volební urny neroztahujte selfie tyčku. Fotit však zakázáno není

Mobily budou hrát u právě probíhajících parlamentních voleb specifickou roli - spousta lidí si jimi bude dokumentovat svoji aktivitu při volbách. Co je ve...  celý článek

Nové ovládací centrum umožňuje přidávat další funkce.
Nový systém od Applu už má 47,3 % přístrojů. Android Oreo jen 0,2 %

Díky tomu, že Apple si sám vyvíjí software i hardware, je aktualizace iPhonů a iPadů velmi snadná. Naopak Android má roztříštěnou základnu přístrojů od tisíců...  celý článek

Funkční 18palcový OLED displej lze nyní srolovat do 3cm ruličky.
Za tři roky budou mít iPhony ohebný displej. Samsung ostrouhá

iPhone se podle zákulisních informací dohodl s LG na vývoji ohebného displeje pro budoucí iPhony. Samsung tak přijde o lukrativní byznys.  celý článek

Další z rubriky

Za nový iPhone 8 si nechal na ruku vytetovat logo T-Mobilu
Chtěl iPhone zdarma a tak si nechal vytetoval logo T-Mobilu

Neobvyklý způsob, jak si pořídit nový mobil, zvolil muž z USA. Domluvil se s ředitelem T-Mobilu, že si nechá vytetovat logo tohoto operátora na ruku výměnou za...  celý článek

iPhone X
Je to konec mýtické čtečky v displeji? Výrobci sázejí na obličej

Čtečka otisků integrovaná do displeje měla být jednou z hlavních letošních inovací na poli smartphonů. Technologie je ovšem natolik složitá, že výrobci od...  celý článek

Fronty jsou typické také pro prodejny firmy Apple ve chvílích, kdy startuje...
Reklamní průmysl zuří. Apple přestal sdílet historii prohlížení uživatelů

Při příležitosti aktualizace operačního systému a vyhledávače Safari udělala minulý měsíc společnost Apple důležitý krok k ochraně soukromí uživatelů....  celý článek

Najdete na iDNES.czmobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.