Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Siemens S40 bug list aneb vyhněte se chybám

aktualizováno 
Nikdo není dokonalý. Toto známé úsloví platí i pro mobilní telefon Siemens S40. Přinášíme vám kompletní seznam chyb, které obsahují jednotlivé verze firmwaru tohoto telefonu. Pokud i vy máte s tímto telefonem nějaké problémy, navštivte autorizovaný servis, kde vám nahrají nejnovější verzi firmwaru. Většina nedostatků by tím měla být odstraněna.

Siemens S40 je pohrobkem firmy Bosch, která v loňském roce přešla pod křídla společnosti Siemens. S40 je zajisté atraktivní telefon, který podporuje všechna tři GSM pásma 900/1800/1900 GSM, takže vedle tribandových Motorol patří mezi oněch pár telefonů, s kterými se můžete bez obav vydat i za velkou louži. Z dalších vymožeností je třeba vyzdvihnout podporu rychlého přenosu dat HSCSD. Díky této výhodě se Siemens S40 dostal do balíčku Eurotel DataSet, který vedle telefonu obsahuje ještě subnotebook Fujitsu Siemens. Ovšem právě s ohledem na softwarové nedostatky telefonu je pro spojení obou přístrojů nutný kabel, ačkoliv obě zařízení disponují infraportem. Tento a další nedostatky naleznete v následujícím přehledu.

Přehled chyb telefonu Siemens S40 je rozdělen na jednotlivé verze firmwaru a u každé z verzí je dále rozdělen na tématické okruhy. Velká část telefonů dodaných do ČR, s výjimkou těch nejnověji prodaných, má verzi firmwaru 2.0.3. Každá verze má ovšem další rozdělení na revize. Proto ne všechny problémy se musí projevit právě na vašem telefonu Siemens S40. V přehledu jsou chyby, které se vyskytují často, označeny jako "chyby obecné" a naopak chyby, ke kterým dochází výjimečně, označeny jako "chyby v jednotlivých případech". Některé chyby byly zjištěny a monitorovány jen v některých zahraničních sítích, takže při použití telefonu v některé z tuzemských sítí se nemusí projevit. Stejně tak jsou některé z uváděných chyb v praxi jen těžko dosažitelné a normálnímu používání telefonu nepřekážejí.

Verzi firmwaru u telefonu Siemens S40 zjistíte zadáním kódu *#engineer*test# a následujícím potvrzením kódu zeleným tlačítkem. Poté, co se telefon pokusí neúspěšně spojit se sítí, najdete v menu telefonu na poslední pozici novou položku s názvem Engineering. Po zvolení této položky vyberte funkci version, která vám prozradí verzi firmwaru vašeho Siemense S40. Zatím byly vydány následující verze: 2.0.3, 2.0.5, 2.0.6, 2.0.7, 2.0.8, 2.0.9 a zatím finální je verze 3.0.2. Některé z nich jsou jen velmi málo rozšířené a oproti verzím předchozím nepřinášejí výrazné změny. V přehledu jsou uvedeny jen firmwary, které obsahují důležité změny.

Další možností, jak zjistit firmware Siemensu S40, je tento program "Mobi", který po připojení telefonu k počítači promptně zobrazí potřebné informace.

Podle pracovníků českého zastoupení firmy Siemens je momentálně k dispozici verze firmwaru 2.0.4, kterou vám v servisu po předložení záručního listu bezplatně nahrají. Zatím poslední verze firmwaru - 3.0.2 bude v servisech společnosti Siemens dostupná během několika dnů. Pro nahrání této verze budou platit samozřejmě stejná pravidla jako pro verzi předchozí.

Seznam Chyb:

2.0.3

Telefonní seznamy

 • S40 nerozpozná volající, pokud je číslo přenášeno v mezinárodním formátu, ovšem v telefonním seznamu je uloženo bez něj a obráceně (obecně).
 • Při přepisování stávajících záznamů v telefonním seznamu nesmí být zadáno "+" či "?" (obecně).
 • Při zadávání skupinových označení v modu T-9 nefunguje přepínání na velká písmena pomocí "*" (obecně).
 • Přepis dříve zadaných skupin tyto zruší (obecně).
 • Následkem toho zmizí veškeré záznamy ze seznamu telefonních čísel (SIM) a ukazuje se už pouze nepoužitelná skupina. Vyvolání této skupiny povede ke "spadnutí" přístroje (obecně).
 • Vyzváněcí tóny přidělené skupině již při dalším zapnutí aparátu nefungují. Místo toho je skupina zrušena (obecně).
 • Tlačítka pro rychlou volbu je sice možno definovat, v konečné fázi se však zadání rychlé volby neukazuje. Současně zmizí též příslušné jméno z telefonního seznamu (SIM) (obecně).
 • Po změně zápisů v adresáři se při listování obecným telefonním seznamem a adresářem pomocí tlačítka s šipkou některé zápisy neobjeví. Mohou být nalezeny pouze zadáním počátečního písmene (obecně).
 • Při mazání záznamů v telefonním seznamu, které byly přenášeny přes infračervené

spojení telefonů série x35, telefon spadne. Po vypnutí a opětovném zapnutí již S40 nereaguje. Po vyjmutí a následném vložení baterie S40 opět funguje, záznam v telefonním seznamu je však vymazán (obecně).

 • Ačkoli je to v návodu k obsluze popsáno, neexistuje v menu žádný bod, který by umožňoval posílat záznamy z telefonního seznamu jako zprávu (obecně).
 • Při vkládání nových skupin telefonních partnerů se stejným jménem se tyto sice objeví v telefonním seznamu, v menu "skupiny" však nejsou k dispozici (v jednotlivých případech).
 • Ukázání záznamů vede ke spadnutí S40, nebo se objeví zmatená znaménka (v jednotlivých případech).
 • Při psaní zpráv není možno aktivovat modus T9 (v jednotlivých případech).

Adresář

 • Záznamy v adresáři, které jsou obsaženy též v telefonním seznamu (SIM), jsou zde označeny jinak a není je tedy již možno nalézt (obecně).
 • Po vymazání záznamů v adresáři se příslušná čísla objeví opět v telefonním seznamu (SIM), jsou zde však označena ještě jako "uložena v adresáři" a tudíž stále ještě nevyvolatelná (obecně).
 • Záznamy o narozeninách v adresáři se neobjeví v kalendáři. Připomenutí je tedy nemožné (obecně).
 • Vložení nových záznamů do adresáře (aparát) zruší jiné záznamy. Tyto záznamy nemohou být správně vymazány (v jednotlivých případech).
 • Záznamy v adresáři jsou najednou zrušeny a nemohou být správně smazány, pouze je-li vymazán kompletní adresář (v jednotlivých případech).
 • Dojde-li k přerušení synchronizace kontaktů s outlookem, objeví se tři nové skupiny, které jsou nepoužitelné a není je možno smazat. Všechny kontakty zapsané v této skupině zmizí (v jednotlivých případech).
 • Záznamy není možno ani smazat, ani vyvolat (v jednotlivých případech).

Kalendář

 • Oznámení událostí nelze deaktivovat. Termíny jsou tedy připomínány stále, i jestliže byl při synchronizaci s outlookem vypnut mapping a outlookový termín neobsahuje připomínku (obecně).

Zprávy

 • Dojde-li k přerušení ukládání zprávy, jsou pak zablokovány veškeré funkce spojené se zprávami. Ani vypnutí a opětovné zapnutí, ani vyjmutí a následné vložení baterie neobnoví tuto funkci (obecně).
 • Ačkoli je to v návodu k použití napsáno, neexistuje v přehledovém menu "zprávy" možnost "extrahování", která by umožnila převzetí telefonního čísla ze zprávy do adresáře (obecně).
 • Je-li paměť zpráv plná, nemohou již být zprávy vymazány. Funkce zpráv se tímto stává nepoužitelnou (obecně).
 • Zprávy již není možno smazat, čímž se paměť naplní a není možno odesílat ani přijímat další zprávy (v jednotlivých případech).
 • Uložené zprávy se náhle přestanou ukazovat. Namísto datumu a času zprávy se objevuje zmatený sled znaků (v jednotlivých případech).
 • Po zapnutí S40 se objeví oznámení "Nová zpráva", přestože žádná nepřišla (v jednotlivých případech).
 • Přijaté zprávy jsou nečitelné a ukazuje se "Chybný formát". Takovéto zprávy mohou být vymazány pouze pomocí jiného telefonu (v jednotlivých případech).
 • Při odesílání zpráv se objeví ohlášení chyby "Soubor znaků nemá podporu - použít univerzální soubor znaků?". Při zadání "ano" se objeví ohlášení další chyby: "Zpráva příliš dlouhá ­ přesto poslat?". Při zadání "ano" přeskočí S40 do neznámého menu "Data 64", ve kterém je pouze možnost "Smazat". Je-li smazání potvrzeno, objeví se neznámé menu "Data 84", ve kterém existuje rovněž pouze možnost "Smazat". Na tomto místě se S40 dostane do nekonečné smyčky. Po vyjmutí a následném vložení baterie je menu "Zprávy" až na dvě možnosti smazáno. S40 poté není schopno posílat ani přijímat žádné další zprávy. (v jednotlivých případech).
 • Při psaní zpráv není možno pouze jednotlivě zadávat přehlásky či jiné zvláštní znaky (v jednotlivých případech).
 • NOVÉ! S40 mylně udává obdržení zprávy. Poté se objeví hlášení "Paměť je plná. Smazat zprávu?". Při zadání "ano" přeskočí S40 do neznámého menu "Služba 84", ve kterém existuje pouze možnost "Smazat". Je-li smazání potvrzeno, trvá asi minutu, než přístroj opět reaguje. Na tomto místě se S40 dostane do nekonečné smyčky, tzn. nedojde ke smazání (v jednotlivých případech).

Modem

 • Je-li modem osloven přes (virtuální) COM-Port, funguje pouze po dobu prvního spojení. Jakmile je COM-Port uzavřen, modem již nereaguje a S40 musí být vypnut a znovu zapnut (obecně).
 • Modem v režimu povelů nedává žádnou odezvu na znamení přijatá terminálem, ani přes "ATE1" (obecně).
 • Spoje HSCSD přes 9.600 bps je možno využít pouze při použití kabelu. Přes infračervené spojení mezi S40 a PC je možno dosáhnout pouze 9.600 bps (obecně).
 • Při každém pokusu dovolat se přes infračerveně připojený Psion 5MX Pro na internet

hlásí S40 obsazeno, ačkoli je telefonní číslo providera definitivně volné (obecně).

WAP

 • Použití středního tlačítka (šipky) k navigování uvnitř polí pro zadávání vkládá nežádoucí prázdné symboly (obecně).
 • Přehlásky je sice možno zadávat, následně jsou však chybně znázorňovány (např. "ü" jako %c3%b). Tím vznikají např. při získávání informací po telefonu problémy při hledání účastníků s přehláskou ve jménu (přinejmenším u Telekom/T-Online) (obecně).
 • Ukládání čtecích symbolů není možné (obecně).
 • Přímé zadávání URL není možné (obecně).

Ostatní

 • U příchozích hovorů není možno vypnout vyzváněcí tón, aniž by byl hovor odmítnut (obecně).
 • Není-li přijat hovor při zapnutém vibračním vyzvánění a chceme-li poté zjistit volajícího, nefunguje již následně vibrační vyzvánění. Mimoto je pak sice ještě možno přístroj vypnout, avšak ne již zapnout (obecně).
 • Po spadnutí softwaru je S40 nedosažitelný. Telefon se chová jako vypnutý, takže je nutno provést hardware­reset (vyjmout a znovu vložit baterii) (obecně).
 • Po třetím chybném zadání PIN se sice S40 zeptá na PUK, blokování PIN však nemůže být zrušeno, jelikož hlášení OK, nutné pro potvrzení, se neobjeví. Zato se při čtvrtém místě PUK překvapivě objeví na pravém tlačítku hlášení SOS, které pak při pátém místě opět zmizí (obecně).
 • Použití WAP-browser opět deaktivuje němý modus pro tón kláves (obecně).
 • U VIAG Interkom nejsou rozeznávány a hlášeny genion homezone a cityzone (obecně).
 • S40 odmítá ihned po zapnutí službu. Při zadávání PIN již nereaguje žádné tlačítko (v jednotlivých případech).
 • S40 se najednou sám vypne, ačkoli baterie není prázdná, a to bez konečné animace (v jednotlivých případech).
 • Ukazatel stavu nabití baterie se neaktualizuje. Znázorněný stav nabití je správný pouze krátce po novém zapnutí (v jednotlivých případech).
 • Při vyvolení bodu menu "Seznam hovorů" S40 spadne, jestliže je seznam hovorů prázdný a může být zprovozněn pouze vyjmutím a následným vložení baterie (v jednotlivých případech).
 • Blokování klávesnice není možno zrušit; baterie musí být vyjmuta a opětovně vložena (v jednotlivých případech).
 • NOVĚ! Po automatickém oznámení záznamu v kalendáři bez časového údaje pracuje ukazatel baterie S40 chybně. Chyba však může být opravena opakovaným vyjmutím a následným vložením baterie a vymazáním všech zápisů v kalendáři a adresáři (v jednotlivých případech).

2.0.4.

Telefonní seznamy

 • S40 nerozpozná volající, pokud bude číslo přenášeno v mezinárodním formátu, ovšem v telefonním seznamu je uloženo bez identifikace a obráceně (obecně).
 • Po synchronizaci telefonního seznamu s MS Outlook (jméno, telefonní číslo, adresa) přes infračervené spojení (Win 98), přičemž došlo kvůli defektnímu ­modemu k četným přerušením spojení, byly skupiny S40 kompletně pokryty, ale pouze 25 adres v paměti. Po vymazání všech adres a skupin ukazuje S40 opět stav stoprocentně volné paměti. Při dalším pokusu o uložení adresy se však objevuje ohlášení chyby, že již není volná žádná paměť. Pak již nemůže být ukázán telefonní seznam SIM (obecně).
 • Ačkoli je to v návodu k obsluze popsáno, neexistuje v přehledovém menu "Telefonní seznam" volba "Poslat", která by umožnila poslat přes infračervené spojení nebo jako zprávu na jiný mobilní telefon telefonní číslo (obecně).
 • S40 spadne při synchronizaci telefonního seznamu s MS Outlook přes infračervené spojení. Poté nefunguje ani přes vyjmutí a následné vložení baterie a musí být vyměněn (v jednotlivých případech).
 • S40 spadne, jsou-li často vyvolávány seznamy volajících (v jednotlivých případech).
 • Při zadávání nového telefonního čísla s adresovými daty do adresáře S40 není umožněno přiřazení ke skupině, jelikož v menu chybí vpravo obsazení softkey "Volba" pro vybrání skupiny. Záznam může být proveden pouze bez přiřazení ke skupině a později pomocí "Změnit" přiřazen příslušné skupině (v jednotlivých případech).
 • Zkrácené volby jsou po uskutečnění spojení bez tónu, není nic slyšet a není možno ani hovořit. Manuelně vyvolená čísla naopak fungují normálně (v jednotlivých případech).
 • Listovat v novém seznamu s více než 5 čísly je možno až po restartování S40. (v jednotlivých případech).
 • Modus T9 najednou přestane fungovat a je nutno S40 restartovat. Poté není umožněno další vkládání, a slova, která již byla vložena, jsou vymazána (v jednotlivých případech).
 • Po vyjmutí SIM karty zůstanou záznamy uložené v podstatě do telefonního seznamu SIM v S40 a objeví se po vložení jiné SIM karty se stejnými záznamy zdvojeně (v jednotlivých případech).
 • V telefonním seznamu se objevují divné záznamy skládající se ze zmatených znaků, a/nebo do kterých nelze zasáhnout (v jednotlivých případech).
 • Záznamy v telefonním seznamu SIM stojící na posledním místě zničehonic zmizí. Zmizelé záznamy je možno znovu nalézt pouze zadáním písmen (v jednotlivých případech).

Adresář

 • V adresáři se objevují divné záznamy skládající se ze zmatených znaků a/nebo do kterých nelze zasáhnout (v jednotlivých případech).
 • V jiných případech je možno zmatené zápisy v adresáři vymazat (v jednotlivých případech).
 • Chybí body menu "Přesunout" a "Kopírovat", jsou však částečně viditelné v dalším průběhu zadávání (v jednotlivých případech).
 • Záznamy v adresáři, především ty poslední, se neobjevují v přehledovém menu záznamů v adresáři a telefonním seznamu (v jednotlivých případech).
 • Při otevírání adresáře postranním tlačítkem směrem dolů v něm nelze listovat. Při novém otevření normálním tlačítkem směrem dolů je listování v záznamech defektní: po posunutí o jeden záznam je vždy vybrán nejhořejší záznam, ne ten, který se vyskytuje pod záznamem vybraným předtím; listování je tedy velmi zdlouhavé. Po restartování S40 je opět vše v pořádku (v jednotlivých případech).

Kalendář

 • Oznámení událostí nelze deaktivovat. Termíny jsou tedy připomínány stále, i jestliže byl při synchronizaci s outlookem vypnut mapping a outlookový termín neobsahuje připomínku (obecně).

Zprávy

 • Ačkoli je to v návodu k použití napsáno, neexistuje v přehledovém menu "Zprávy" možnost "Extrahování", která by umožnila převzetí telefonního čísla ze zprávy do adresáře (obecně).
 • Je-li přijato logo jako zpráva v chybném formátu, není možno tuto zprávu vymazat. Objeví se pouze hlášení "Chybný formát" a možnost výběru "Zpět" (obecně).
 • Jsou ­li poslána běžná provozní loga jako zpráva na S40, objeví se při vyvolání ohlášení "Chybný formát". Poté není možno zprávu vymazat (obecně).
 • Pokud nelze úspěšně odeslat zprávu (např. nedostupná síť) nemůže být zpráva nacházející se v odchodu pošty bez dalšího nově odeslána. Namísto toho musí být nejprve zpracována přes "Úprava", přičemž je pokaždé uložena nová kopie odesílané zprávy (obecně).
 • Zprávy, které jsou uloženy do paměti telefonu S40 jako koncept, jsou ukládány bez odesílatele, příjemce a časového údaje (obecně).
 • Po odeslání zprávy již nejsou k dispozici body menu "Odesláno" a "Přijato". Je tedy znemožněno přijímání nových zpráv. Po výskytu této chyby chybějí též záznamy v telefonních seznamech, stisknutím pravého tlačítka je místo přehledových menu vyvolán znovu telefonní seznam, pokud byl telefonní seznam ukázán, a S40 není možno vypnout pomocí levého tlačítka "Vypnout". Dále se přístroj při výběru dosud uložených telefonních čísel jednoduše vypíná (v jednotlivých případech).
 • Modus T9 najednou přestane fungovat, takže není možno psát zprávy. Je nutné S40 restartovat (v jednotlivých případech).
 • V seznamu zpráv se objevují záznamy, ačkoli se zde žádné nevyskytují (v jednotlivých případech).
 • Po přijetí více zpráv se objeví hlášení "Plná paměť. Smazat zprávy?". Jako smazatelná je udána pouze jedna zpráva s označením "Služba 84", která ovšem ani po zvolení není smazána. Poté není možno přijímat ani odesílat žádné zprávy. Vložení SIM karty do jiného telefonu, jak to doporučuje horká linka, nevede k žádnému zlepšení (v jednotlivých případech).

Modem

 • Je-li modem osloven přes (virtuální) COM-Port, funguje pouze po dobu prvního spojení. Jakmile je COM-Port uzavřen, modem již nereaguje a S40 musí být vypnut a znovu zapnut (obecně).

WAP

 • Není možno uložit žádné čtecí symboly v browser (obecně).

Ostatní

 • Je-li přerušen externí hovor s ukázaným číslem volajícího, aniž by byl přijat či odmítnut, objeví se na displeji hlášení. Je-li záznam vyhledán a následně vymazán, S40 po krátké době spadne. Po nutném vyjmutí a následném vložení baterie je volající vymazán ze seznamu volajících resp. nahrazen sledem zmatených znaků (obecně).
 • Stiskneme-li po nepřijatém hovoru, který přicházel od přesměrovaného připojení ISDN, klávesu "Nahoru", S40 spadne, takže je třeba vyjmout a znovu vložit baterii (obecně).
 • Manuelní výběr sítě přeruší veškeré procesy zpracování adres, termínů atd. Neuložené údaje se ztratí (obecně).
 • U VIAG Interkom nejsou rozeznávány a hlášeny genion homezone a cityzone (obecně).
 • Bod menu popsaný v návodu k obsluze "Zvolit vedení", jehož pomocí je možno přepojovat mezi dvěma telefonními čísly na jedné SIM kartě, neexistuje. Není tudíž možno využívat druhé telefonní číslo pro odchozí hovory; příchozí hovory jsou však přijímány (obecně).
 • Zvolený standardní tón zvonění se ztratí a v seznamu tónů ho dále není možno nalézt. Musí být zvolen jiný standardní tón zvonění. (v jednotlivých případech).
 • Když není vložena SIM karta, ale je dostupná síť, není možno volat tísňová volání (v jednotlivých případech).
 • S40 spadne , volají-li osoby uložené v telefonním seznamu. Volající sice slyší vyzvánění, pak je však spojení přerušeno, jako kdyby bylo přijetí hovoru odmítnuto (v jednotlivých případech).
 • Dojde-li k přerušení infračerveného spojení S40 s jiným aparátem, zůstane S40 viset na "Vyhledávání sítě" a nereaguje na žádná zadání. Je třeba vyjmout a znovu vložit baterii (v jednotlivých případech).
 • S40 spadne při mazání údajů v seznamu volajících. Poté nefunguje i přes správné nastavení vibrační alarm (po několika restartováních se funkce obnoví) (v jednotlivých případech).
 • S40 spadne při vyvolání bodu menu "Obnovení základního nastavení" (v jednotlivých případech).
 • Bod menu "Aplikace" je po spadnutí nahrazen "70333" a naplněn zmatenými znaky. Po restartování S40 je text opět správný (v jednotlivých případech).
 • Po vymazání nepřijatého hovoru z příslušného seznamu a následném vyvolání času/data (levá červená klávesa) S40 spadne buďto okamžitě, nebo po dalších 2-4 minutách. Poté musí být vyjmuta a znovu vložena baterie (v jednotlivých případech).
 • NOVĚ! Označení provozovatele sítě je najednou nahrazeno kódem sítě, např. "D D2" nahradí "262-02" (v jednotlivých případech).

2.0.6

Telefonní seznamy

 • Záznamy se objevují jako sled zmatených znaků, číslo je státe zachováno. Změna jména někdy způsobí spadnutí (v jednotlivých případech).

Adresář

 • Záznamy o provozovatelích sítí způsobí nepoužitelnost adresáře, jelikož se v těchto záznamech nedá listovat. Tyto záznamy je však možno bez problémů vymazat (obecně).
 • Záznamy v adresáři jsou najednou narušeny a nemohou být řádně smazány, pouze bude-li smazán celý adresář (v jednotlivých případech).
 • V adresáři se najednou objeví zcela nesmyslné záznamy, které jsou místo jménem označeny několika šipkami a jejichž obsah se skládá pouze ze zmateného sledu znaků (v jednotlivých případech).

Zprávy

 • Při příjmu zpráv S40 spadne. Zůstane přitom zapnuto osvícení, čímž se vybíjí baterie (v jednotlivých případech).
 • S40 spadne při posílání zpráv, je ho však možno normálně vypnout. K zapnutí je třeba vyjmout a znovu vložit baterii (v jednotlivých případech).
 • Po aktivaci zásahu do hovorů pod bodem menu "Nastavení hovorů" (např. omezení na příjem pouze od jedné určité skupiny) není S40 schopen rozlišit jména odesílatelů zpráv, kteří však byli před aktivací a jsou rovněž i po deaktivaci tohoto zásahu do hovorů jednoznačně identifikováni (v jednotlivých případech).
 • Příchod a odchod zpráv je nepoužitelný: S40 spadne bez rozpoznatelné příčiny, poté se objeví hlášení "Paměť zpráv plná". Uložené zprávy už se neukazují, nové není možno přijmout. Vložení SIM karty do jiného aparátu ukazuje, že se zde zprávy ještě vyskytují a nejsou zde také žádné problémy s odesíláním/přijímáním/ukládáním/mazáním. Po opětovném vložení SIM karty S40 nabízí vymazat zprávy kvůli údajně plné paměti. Při "Ano" se objeví bod menu "Služba82" s výběrem "Smazat". Po potvrzení pomocí "OK" se objeví symbol čekání, poté následuje návrat do menu, ovšem bez efektu, tzn. zprávy jsou nadále blokovány atd. Vyjmutí a následné vložení baterie nevede k žádné změně (v jednotlivých případech).

Ostatní

 • U VIAG Interkom nejsou rozeznávány a hlášeny genion homezone a cityzone (obecně).
 • Po zapnutí S40 se na krátkou dobu objeví na displeji ochranný symbol (v jednotlivých případech).
 • Po vyjmutí a opětovném vložení SIM karty nezůstanou uloženy klávesy pro rychlé volby (v jednotlivých případech).
 • Při výběru samostatně komponovaných vyzváněcích tónů S40 spadne (v jednotlivých případech).
 • S40 spadne při vybírání signálního tónu pro zprávy, takže musí být vyjmuta a znovu vložena baterie (v jednotlivých případech).
 • Příchozí hovory nelze přijmout ani přes stisknutí zelené klávesy. Hovory mohou být pouze odmítnuty pomocí červené klávesy (v jednotlivých případech)..
 • S40 se asi dvakrát týdně vypne bez zřejmého důvodu (v jednotlivých případech).
 • NOVĚ! Pokud S40 více hodin volně někde leží, spadne. Baterie musí být vyjmuta a opět vložena (v jednotlivých případech).

2.0.9

Telefonní seznamy

 • Ačkoli je to v návodu k použití popsáno, neexistuje bod menu, který by umožnil zaslání záznamů z telefonního seznamu jako zprávy (obecně).
 • Záznamy o provozovatelích sítě činí telefonní seznam nepoužitelným, jelikož v seznamu nelze v takovýchto záznamech listovat. Tyto záznamy není možno vyhledat ani smazat. V jiných telefonech se tyto záznamy neobjevují (v jednotlivých případech).
 • Po zásahu do telefonního seznamu přes infračervené spojení není možno S40 zapnout. Je třeba vyjmout a následně opět vložit baterii (v jednotlivých případech).
 • Po vytvoření nové skupiny nejsou k dispozici všechny volby. Ihned po vytvoření je nabídnuta pouze volba "Tón zvonění" (volba 6). Pokud jdeme o jednu rovinu menu výše a zvolíme-li pak "Ukázat skupiny/volba", chybí volby 1-3; volby 4-6 se zde však vyskytují. Chybějící volby není možno vyvolat ani rovnou přes zadání čísla (v jednotlivých případech).
 • Při přepracování či přesunutí záznamů v adresáři potřebuje proces paměti nezvykle dlouhou dobu. Přístup k adresář poté není umožněn, až po vyjmutí a opětovném vložení baterie. Přepracovávaný záznam poté zmizí (v jednotlivých případech).
 • Není možno otevřít telefonní seznam pomocí prostřední kolébkové klávesy (v jednotlivých případech).
 • Trvá velmi dlouho, než se objeví symbol pro telefonní seznam (v jednotlivých případech).

Adresář

 • Je-li adresář vícekrát za sebou synchronizován s MS Outlook a poté kompletně smazán, ukáže adresář chybně, že již není volná žádná paměť. Adresář je pak nepoužitelný (obecně).
 • Přijímání vizitek z Nokie 7110 je přerušeno hlášením "Plná paměť" (obecně).
 • NOVĚ! Pro zapsání jmen skupin je možno použít malých a velkých písmen specificky dle uživatele. V menu "Telefonní seznamy/skupiny" se tyto ukazují správně, při vyvolání adresáře (kolébková klávesa dole) je však standardně první písmeno velké a následující malá (obecně).
 • Při zásahu do skupin se S40 vypne, čímž je skupinová funkčnost nepoužitelná (v jednotlivých případech).
 • Při vytváření skupin telefonních partnerů S40 spadne (v jednotlivých případech).
 • Po vytvoření více skupin se ukazují jen první jména. Listování směrem dolů není možné. Zmizelé záznamy je možno vyhledat pouze zadáním písmen. S40 je třeba vypnout a znovu zapnout (v jednotlivých případech).
 • Přesunutí adresy do uživatelské skupiny má za následek, že adresa nejdříve zmizí. Teprve po novém vyvolání skupiny se pomocí tlačítka "Dolu" zápis opět objeví (v jednotlivých případech).
 • Nacházejí-li se v adresáři dva zápisy se stejným jménem, ale různými telefonními čísly a je-li jeden z těchto záznamů smazán, trvá proces smazání neobvykle dlouho. Adresář poté není možno vyvolat přes kolébkovou klávesu a menu. Adresář opět funguje po vyjmutí a následném vložení baterie (v jednotlivých případech).
 • NOVĚ! V menu "Telefonní seznamy" chybí bod "Adresář". Chceme-li přesunout číslo, objeví se ohlášení chyby "Plná paměť" a zápis do telefonního seznamu je vymazán (v jednotlivých případech).

Kalendář

 • Záznamy v kalendáři typu buzení jsou události stále se ve stejný čas opakující s neměnnou melodií. Abychom si mohli o víkendu přispat, musí být buďto vymazáno opakování, nebo ručně vyloučen víkend (obecně).
 • NOVĚ! Neexistuje možnost zapsat nějaký termín tak, že se S40 ve stanovenou dobu NEZAPNE. Použití např. v letadlech tedy není možné (obecně).
 • MS Outlook chybně přenáší data, např. dochází k posunu termínů o měsíce (v jednotlivých případech).
 • Funkce připomínání se zapíná přesně o měsíc dříve, přestože jsou termín i funkce připomínání nastaveny správně. Příklad: Připomenutí nastaveno na 23.06.01 v 19:15, signál se ozve 23.05.01 v 19:15 (v jednotlivých případech).

Zprávy

 • Ačkoli je to v návodu k použití napsáno, neexistuje v přehledovém menu "Zprávy" možnost "Extrahování", která by umožnila převzetí telefonního čísla ze zprávy do adresáře (obecně).
 • NOVĚ! Je-li v menu "Zprávy" pod zadáním textu zvolena "Standardní abeceda GSM" a poté je v modu T9 napsána zpráva v jazyce, který používá akcenty (španělština, francouzština apod.), jsou tyto dosazovány správně. (To je vlastně nelogické, jelikož ve standardní abecedě GSM se akcenty nevyskytují.) Při odesílání zpráv se objeví ohlášení chyby, že zpráva nemůže být poslána. Nyní existují dvě možnosti: Buďto přeložit do rozšířené abecedy nebo převedení. Pokud zvolíme "Rozšířenou abecedu", tvrdí S40, že je zpráva příliš dlouhá a nepošle ji. Zvolíme-li "Převedení", dojde k vynechání všech písmen s akcentem, místo aby byly nahrazeny normálními písmeny bez akcentu. Z "été" (léto) se tak stane "t", místo "ete" (obecně).
 • Záznamy v menu zpráv najednou zmizí, čímž je funkčnost zpráv nepoužitelná (v jednotlivých případech).
 • Při zadání signatur S40 spadne a baterie musí být vyjmuta a znovu vložena (v jednotlivých případech).
 • Zprávy najednou zmizí, v dotazování na stav se však objevují. Pokud pak píšeme nové zprávy, které poté uložíme do odeslané pošty, S40 se zasekne (v jednotlivých případech).
 • Nový S40 obsahuje 15 záznamů zpráv s označením "Bez záznamu času", které není možno smazat. Jen prvních deset je možno přepsat, zbývajících pět zůstane (v jednotlivých případech).
 • Chybí záznamy v menu zpráv "Odeslaná pošta" (v jednotlivých případech).
 • Najednou není možno smazat zprávy, čímž dojde k naplnění paměti a zprávy nemohou být posílány ani přijímány. Funkce zpráv se tím stává nepoužitelnou (v jednotlivých případech).
 • Po přijetí více zpráv se objeví ohlášení "Plná paměť. Smazat zprávy?" Jako smazatelná je uvedena pouze jedna zpráva s označením "Služba 84", které se však nesmaže, ani je-li zvolena. Poté není možno posílat ani přijímat zprávy. Vložení SIM karty do jiného telefonu, jak to doporučuje horká linka, nevede k žádnému zlepšení (v jednotlivých případech).

WAP

 • Není možno uložit žádné čtecí symboly do browseru (obecně).
 • Při zadávání adres IP nejsou zohledněny nuly, takže se z "010.123.200.150" stane po potvrzení pomocí "OK" "1.123.2.15" (obecně).
 • Chybí funkce "Go to site " (obecně).
 • Po zpracování zápisů v telefonním seznamu kompletně zmizí menu WAP. Objeví se opět po vypnutí a zapnutí S40 (v jednotlivých případech).

Ostatní

 • U VIAG Interkom nejsou rozeznávány a hlášeny genion homezone a cityzone (obecně).
 • Zvolíme-li při kontrole stavu přesměrování hovorů "Všechny služby", vrátí se S40 bez kontroly zpět na startovací obrazovku (obecně).
 • Kalkulačka S40 nezvládá ­ narozdíl od verze 2.4.0 ­ početní pravidlo "Bod před čárkou". Příklad: 2+2*2 není 6, ale 8 (obecně).
 • Rozsvícení displeje funguje na stisknutí klávesy i při zamčené klávesnici, čím může být nezáměrně vybita baterie (obecně).
 • Při nepřijatých hovorech se neukládá čas. (obecně).
 • Po připojení hands-free nelze aktivovat zamčení klávesnice (obecně).
 • S40 spadne, jestliže je po kabelovém datovém spojení navázáno infračervené spojení (obecně).
 • NOVĚ! Tóny DTMF jsou posílány špatně nebo příliš rychle, čímž je znemožněno používání telefonních karet (obecně).
 • Pokud nejsou přijaty příchozí hovory, S40 spadne (v jednotlivých případech).
 • Vyvoláme-li seznam volaných čísel či zmeškaných hovorů, S40 spadne (v jednotlivých případech).
 • S40 spadne během hovoru (v jednotlivých případech).
 • Ukazatel stavu baterie je nespolehlivý či chybný (v jednotlivých případech).
 • Při vyvolání seznamu hovorů se zdá, že S40 spadl, ve skutečnosti se pouze neukazuje seznam. Po stisknutí červeného tlačítka-zpět se objeví menu (v jednotlivých případech).
 • Počet typů zvonění byl oproti předešlým revizím drasticky zredukován (v jednotlivých případech).
 • S40 se sporadicky sám od sebe vypne (v jednotlivých případech).
 • Příchozí hovory není možno přijmout, jelikož chybí klávesa na přijetí (v jednotlivých případech).
 • S S40 není možno uskutečnit ani přijmout žádné hovory, ačkoli WAP a odesílání i příjem zpráv funguje (v jednotlivých případech).
 • Zdá se, že synchronizace kategorie adresáře Palm V  funguje (postupová čárka/diagram znázorňující postup na displeji), převzat je však pouze první zápis kategorie (v jednotlivých případech).
 • S40 nemůže delší dobu (až půl hodiny) nalézt síť. Po vypnutí a zapnutí nalezne S40 následně síť okamžitě (v jednotlivých případech).
 • NOVĚ! Ačkoli jsou vypnuty veškeré tóny, je po neurčité době opět slyšitelné kliknutí kláves (v jednotlivých případech).
 • NOVĚ! S40 najednou nemůže (bez změny místa) nalézt síť, ačkoli nedošlo ke změně místa a jiné telefony jsou na příjmu. Po přepnutí na ruční vyhledávání sítě je síť opět nalezena (v jednotlivých případech).
 • NOVĚ! V menu se najednou nacházejí záznamy znějící "?????????". Zvolíme-li tyto záznamy, S40 spadne a je třeba ho vypnout a zapnout (v jednotlivých případech).
 • NOVĚ! Po úplném vybití baterie a následném opětovném nabití není možno S40 zapnout (v jednotlivých případech).
 • NOVĚ! S40 není možno nabít. Ukazuje se sice, že byla připojena nabíječka, proces nabíjení se však nezahájí. S40 je třeba vypnout a opět zapnout (v jednotlivých případech).
Autor:


Nejčtenější

Tak bude vypadat letošní nejlevnější iPhone, zepředu připomíná desítku

Render chystaného LCD iPhonu s 6,1palcovým panelem ve společnosti menšího...

Uvedení nových iPhonů se blíží, jejich oficiální odhalení proběhne už za dva měsíce. Víme, že budou tři a alespoň z...

Rekordní pokuta pro Google, za dominanci Androidu zaplatí 112 miliard

Ilustrační snímek

Evropská komise uložila internetovému gigantu Google další pokutu. Firma by měla platit za to, že zneužívá dominantního...Blesková krádež. Zloději za 30 sekund vybílili obchod Applu

Blesková krádež v kalifornském Apple Storu

Skupina mužů za méně než minutu vykradla před očima zákazníků i personálu obchod Apple Store v kalifornském Fresnu....

Xiaomi pokračuje v dumpingových akcích. Redmi S2 bude za 300 korun

Nová prodejna mobilů v Olomouci přilákala stovky lidí

Agresivní marketing čínské značky v Česku pokračuje. Xiaomi otevírá třetí obchod a tradičně první den nabízí produkty s...

Novinka za 975 korun nahradí smartphone a nepotřebuje dotykový displej

JioPhone 2

Obyčejné mobily nejsou mrtvé. Právě naopak. Jestliže prodeje smartphonů stagnují, nebo na některých trzích dokonce...

Další z rubriky

Odmítl odemknout svůj iPhone, poslali ho na půl roku za mříže

Ilustrační snímek

Při běžné kontrole vozu policí na Floridě se dostal řidič do sporu ohledně podezřelé zprávy zobrazené na displeji...

Luxusní mechanické hodinky jsou opravdu chytré. Mají speciální nabíječku

Hodinky Frederique Constant Hybrid Manufacture

Švýcarská hodinářská značka Frederique Constant vyrábí kromě klasických hodinek i „hybridní“ modely s chytrými...

Spor mezi Evropskou komisí a Googlem trvá téměř osm let

Ilustrační snímek

Evropská komise ve středu oznámila rekordní pokutu pro společnost Google. Za zneužívání dominantního postavení Androidu...

Najdete na iDNES.cz