Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Siemens Gigaset 2010 (jednička mezi DECTy)

aktualizováno 
Jaký je nový bezdrátový komplet firmy Siemens a jaké jsou jeho výhody, či nevýhody se můžeme dočíst v následující recenzi.

Nákup

Pověst říká, že firma Siemens je na poli přístrojů DECT jednička. Model Gigaset 2010 napovídá, že tomu tak skutečně je. Takže k přístroji. Je zabalen v šedivé krabici, která má na sobě logo EU. Obsahuje následující součásti. Základnu, sluchátko, telefonní a napájecí kabel, klip, manuál, homologaci a samostatně ložené akumulátory tvaru AA. Po zasunutí akumulátorů do sluchátka je doporučeno nabíjet alespoň šestnáct hodin. Signalizace je viditelná na displeji i na základně.

Gigaset 2010

Před prvním použitím výrobce doporučuje pročíst manuál.

Základna

Má rozměry 146x117x70 mm a obsahuje tlačítko pro paging a dvě LEDky, které signalizují nabíjení (je-li sluchátko nabito, zhasne) a aktivitu na lince. Obě LEDky mají zelenou barvu a tak někdy pouhým pohledem nemusí být zřejmé, jak se věci mají, i když jsou zde i symboly, které jsou jednoznačné. Ve spodní části jsou dvě zásuvky na telefonní a napájecí kabely, které je možno ukotvit do drážek. Koncovka napájecího kabelu je červená. Anténa ve tvaru zeleného čtvrt kruhu je na pravé straně základny a je to typický znak Gigasetu. Uvnitř základny je prohlubeň, aby bylo možno položit sluchátko s klipem.

Sluchátko

Má rozměry 160x55x25 mm a pěkně padne do ruky (tvar lodičky). Ve spodní části jsou nabíjecí kontakty a prostor pro baterie. Na zadní straně je umístěn reproduktor vyzvánění, který má tvar kroužku. Sluchátko sedne ke tváři, protože je trochu prohnuté. V horní části se nacházejí dva otvory pro připevnění klipu. Sluchátko lze do základny vkládat oboustranně. Anténa z přístroje nevyčnívá.

Tlačítka

PROGRAMOVÁNÍ: tímto tlačítkem vstupujeme do režimu programování. Stejný symbol jako na tlačítku se objeví i na displeji. Nastavení je velice rozsáhlé a dál se o něm rozepíšu podrobněji.

PAMĚTI: tímto tlačítkem lze využívat paměťové registry (10 pozic). Prohlížení, ukládání a mazání jsou další činnosti zde dostupné. Paměťová klávesa umožňuje i mazání naposledy zadaného znaku.

REDIAL: zde je seznam až pěti naposledy volaných čísel. V režimu zadávání čísla vkládá pauzu, která je na displeji zobrazena jako znak "P".

ČERVENÉ SLUCHÁTKO: Pokud probíhá hovor (interní či externí), ukončí ho, nebo sluchátko nastaví do základního postavení.

INT: Aktivuje vnitřní volání nebo v průběhu vnějšího hovoru odpojí mikrofon (MUTE). Při odpojení mikrofonu může být přehrávána melodie. To je pěkné a tuto vlastnost mají až telefonní ústředny.

ZELENÉ SLUCHÁTKO: tímto tlačítkem přijímáme příchozí hovor nebo vytáčíme číslo.

0-9
# : Používá se jako příznak při programování základnové stanice
* : Aktivuje dočasně tónovou volbu (viz. symbol nota)

R:aktivuje zpětný dotaz při napojení na pobočkovou ústřednu. V průběhu hovoru zapíná mikrofon, pokud je ve stavu MUTE


VYPNUTÍ: zapíná nebo vypíná sluchátko, pokud podržíme déle. Přepnutí do stavu ochrany, kdy je uzamknuta klávesnice, se provede krátkým stiskem.

Displej

Siemens Gigaset - displej

Obsahuje dva řádky. Horní pro číslice, druhý pro symboly. V základním postavení na displeji svítí symbol zapnutí a stavu baterie. Dále, podle situace, se zde objevují i další symboly.

PROGRAMOVÁNÍ: byla stisknuta klávesa programování a přístroj se nachází v tomto stavu
BATERIE: tři dílky ukazují, v jakém stavu se nachází baterie. Pokud symbol bliká, baterie do deseti minut. V tomto stavu se ozývá i varovný tón.
ZAPNUTÍ: svítí, je-li sluchátko je zapnuto, bliká tehdy, když sluchátko nemá kontakt se základnou
SLUCHÁTKO: signalizuje aktivitu na lince. Vyvěšeno nebo probíhá hovor
NOTA: objeví se tehdy, pokud přepneme přístroj dočasně do tónové volby tlačítkem "*"
EXT: probíhá externí hovor
INT: probíhá interní hovor (jen s více sluchátky)
KLÍČ: blokování přístroje.

Číselný řádek obsahuje šestnáct pozic a celkem jich můžeme zadat dvacet dva. Čísla rolují.

Telefonování

Příchozí hovor, pokud je sluchátko v základně, přijmeme pouhým zvednutím (lze nastavit) nebo stiskem zeleného tlačítka. Na displeji bliká symbol EXT. Interní hovor volání přijmeme stejným způsobem, ale na displeji bliká INT a číslo sluchátka, které nás volá. Ukončení hovoru provedeme stiskem červeného sluchátka.

Odchozí hovor je možno provádět několika způsoby. Stisknout zelené tlačítko a hned vytáčet. Výhodnější varianta je ta, že číslo nejdříve zadáme a vytočíme najednou. Použít lze i klávesu redial nebo paměti. Při vytáčení se jednotlivé číslice rozblikávají v pořadí, jak jsou vytáčeny. To je pěkný efektík.

Interní volání provedeme tak, že stiskneme tlačítko INT a číslo sluchátka. Potom vyzvání daná přenosná část. Při stisku "*", vyzvání všechny. Sluchátko můžeme nastavit také do režimu přímé volby. Při stisku libovolného tlačítka se vytočí předem definované číslo. Externí hovor může být přepojen na jiné sluchátko. Také lze připojit k externímu hovoru hovor interní.

Programování

Programovat můžeme vlastnosti základny a vlastnosti sluchátka. Obojí je chráněno čtyřmístným kódem. Kódy se doporučuje změnit, aby nemohl být přístroj zneužit. Zapomenutí hesla je nutno řešit návštěvou prodejce nebo autorizovaného servisu. Při chybné manipulaci přístroj čtyřikrát varovně pípne. Je-li operace úspěšná, ozve se jedno dlouhé potvrzovací pípnutí.

Práce s pobočkovou ústřednou

V případě, že používáme pobočkovou ústřednu (PÚ), je nutné naprogramovat druh volby (od výrobce je nastavena pulzní), kódy pro přestup do veřejné sítě (KPVS) případně kód přestupu do hlavního pobočkového systému (KHPS), pokud jsme připojeni k vedlejší pobočkové ústředně. Také se nastavuje délka pauzy. Jaké hodnoty zde nastavit zjistíme v dokumentaci k dané PÚ. Použití kódů je na displeji signalizováno znaky "A" a "H".

Nastavení základny a sluchátka

Můžeme nastavit, jestli příchozí volání mají být signalizovány akusticky na základně nebo pouze na sluchátku. Hlasitost můžeme nastavit v rozsahu 0 až 6, kde nula je vypnuté zvonění. Rovněž můžeme nastavit melodii vyzvánění od jedné do šesti. Pokud máme více sluchátek, doporučuje se nastavit pro každé jiný druh zvonění.

Potvrzovací a varovné tóny

Určité situace mohou být znázorněny nejen na displeji, ale můžeme být informováni i akustickým signálem. Jedná se o

stisk tlačítek
chybné zadání
potvrzení provedené operace
vybití akumulátoru
opuštění dosahu základny
synchronizační tón (návrat zpět do dosahu základny)

Zkrácená volba (programování pamětí)

Telefon má deset pamětí, které můžeme nastavit, prohlížet, vymazat a používat. Používání je buď kruhové, nebo přímé, pokud si pamatujeme číslo tlačítka, kde je daný účastník zaznamenán. Tady by to chtělo nějakou samolepku (jako má Panasonic). Využít můžeme i klávesu redial, která si pamatuje pět naposledy volaných čísel. Pokud nám 10 + 5 pozic nestačí, bude dobré zakoupit sluchátko 2000C (C=comfort), která nám poskytne jmenný seznam na sto pozic. Tady už pochopitelně samolepku potřebovat nebudeme.

Zobrazení délky hovoru, počtu jednotek, poplatků

V průběhu hovoru může být na displeji přenosné části zobrazen čas (tovární nastavení), poplatky nebo nic. Pokud vyžadujeme zobrazení poplatků, je nutné si nechat na ústředně aktivovat službu posílání impulsů a nastavit hodnotu impulsu. Částka je pak zobrazena po každém hovoru a také se kumuluje, takže můžeme mít přehled i za období. Pokud toto máme aktivováno, přístroj nabízí ještě řadu dalších možností. Velice pěkná věc je konto kapesného. Tato funkce umožňuje nastavit určitou částku, kterou je možno provolat. Potom jsou odchozí hovory zablokované.

Blokování

Zablokovat můžeme všechny odchozí hovory, případně povolit výjimku pro tísňové volání. Dále můžeme zakázat volání na čísla, která začínají určitou sekvencí číslic (maximálně tři sekvence pro každé přihlášené sluchátko).

Přihlášení/odhlášení přenosných částí k základně

K jedné základně můžeme přihlásit až šest sluchátek. Jedná se o typy 2000s/2000C a také z předchozího modelu 1000S a 1000C. Je nutné nastavit číslo základny a číslo sluchátka. Sluchátko může být přihlášeno k více základnám (maximálně ke čtyřem, 2000C až k šesti). Přihlašování i odhlášení je chráněno čtyřmístným bezpečnostním kódem.

Priorita vyzvánění

Od výrobce je nastaveno hromadné vyzvánění, ale lze naprogramovat i sluchátka, která budou mít vyzváněcí prioritu.

Provoz na více základnách

Pokud používáme více základen, můžeme prodloužit dosah spojení. Zde je možno použít základnu typu 2010 ale také předchozí 1010. Je dobré si nastavit zobrazení čísla sluchátka, pokud používáme jen jednu základnu. V případě, že používáme více základen, tak si nastavíme číslo základny. Používá se automatická registrace, pokud se pohybujeme mezi více základnami. Ale můžeme také nastavit jen určitou základnu.

Příslušenství

V základní sestavě máme základnu s označením 2010 a sluchátko 2000S. Dále můžeme dokoupit komfortní přenosnou část 2000C a 2000C pocket. Samozřejmostí jsou i nabíječky (2000L). Příslušenství je silnou zbraní firmy Siemens. K základně 2010 můžeme použít i sluchátka z předchozího typu 1000S a 1000C. Zpětná kompatibilita tedy funguje. Dodává se i zařízení M101 pro datový přenos, které už ale s telefonováním nemá mnoho společného.

Baterie

Jako u každého jiného typu výrobce doporučuje používat jen schválené typy akumulátorů. Je zde výslovně zakázáno používat ty, které nelze dobíjet. Manuál nás informuje o tom, které další typy můžeme použit. Před prvním použitím výrobce doporučuje akumulátory vybít a teprve po vybití zabíjet na plnou kapacitu, protože hrozí paměťový efekt. Nabíjení je signalizováno na displeji symbolem baterie a také LEDkou na základně, která zhasne, je-li sluchátko již nabito. V sadě byly tyto baterie: Sanyo Ni-Cd, 700 mAh. Výdrže při pohotovostním a hovorovém režimu jsou uvedeny v přehledové tabulce.

Manuál

Má 74 stránek, je velice podrobný a je zde popsáno vše, co by nás mohlo zajímat. Na konci příručky najdeme obsáhlý rejstřík, takže hledání bude snazší. Každá operace s přístrojem je podrobně popsána a na obrázku je vždy ukázáno, jak postupovat. Nalezneme zde i doporučení a typy, jak nejlépe přístroj využít. Samozřejmostí je i popis běžných závad a jejich odstranění. V závěru příručky je krátce popsána přenosná část 2000C. To je jenom dobře, protože ta, na rozdíl od standardního sluchátka, má například jmenný seznam na sto pozic, čtyřřádkový displej a mnohem lepší způsob programování (makra). Jsou zde také uvedeny rozdíly mezi sluchátkem 1000S.

Nalezneme zde i doporučení, kterak postupovat při likvidaci přístroje, pokud uplyne jeho životnost.:-).

Dosah

Co se týká dosahu, jsem mile překvapen. Ostatní DECTy, které jsem testoval, měly dosah menší i když v manuálech se uvádí 50 metrů v zastavěné oblasti a ve volném terénu 300 metrů. V zastavěné oblasti je průraznost mnohem vyšší než u ostatních DECTů, a dovolím si tvrzení, že silně dýchá Telsonům na záda. Možná by bylo lepší říci, že mohutně funí. Tady jsem maximálně spokojen. V paneláku o šesti patrech jsem v pátém měl signál. Telson fungoval i v šestém. Ostatní DECTy byly ve třetím patře mimo hru. Takže i zde se můžeme setkat s pojmem "nahoře bez".

Pokud se nacházíme na hranici dosahu, přenosná část začne varovně pípat (je-li zapnuto), ale důležité je to, pokud po stisknutí zeleného sluchátka slyšíme oznamovací tón. Potom se dovoláme. Ovšem několikrát se mi stalo, že došlo ke ztrátě signálu a hovor byl přerušen. To ovšem záleží na místních podmínkách, takže každý si musí obejít svoje bydliště, aby byl v obraze.

Technická data

Standard DECT/GAP
Počet kanálů 120 duplexních kanálů
Frekvenční rozsah 1880 Mhz až 1900 Mhz
Duplexní systém Časový multiplex, délka rámce 10 ms
Odstup kanálů 1728 kHz
Bitový tok 1152 kbit/s
Modulace GFSK
Kódování řeči 32 kbit/s
Vysílací výkon 10 mW, střední výkon každého kanálu
Dosah až 300 m ve volném terénu
až 50 m v zastavěné oblasti
Napájení základna 220/230 V ~/50 Hz
Příkon v pohotovostním stavu a při hovoru asi 3 W
při nabíjení asi 5 W
Provozní doba přenosné části pohotovostní režim
až 70 hodin (Ni-CD, 600 mAh)
až 110 hodin (Ni-MH, 1100 mAh)
až 130 hodin (Ni-MH, 1300 mAh)
hovorový režim
až 7 hodin (Ni-CD, 600 mAh)
až 11 hodin (Ni-MH, 1100 mAh)
až 13 hodin (Ni-MH, 1300 mAh)
Nabíjecí doba v základně 4 - 5 hodin (Ni-CD)
8 - 9 hodin (Ni-MH)
Provozní podmínky +5 - 45 C
20% - 75% relativní vlhkost vzduchu
Druh volby Pulzní/tónová (frekvenční)
Váha Základna 210 g
Sluchátko 165 g
Délka kabelů Telefonní 3m
Napájecí 3 m

 

 Závěr

Přístroj je určen pro bezdrátové fajnšmekry. Má opravdu mnoho funkcí a otázka je, jestli je využijeme. Pokud ano, je to pro nás to pravé ořechové. Ovládání je ale složitější, takže bez občasného nahlédnutí do manuálu se neobejdeme. Cena je ovšem trochu vyšší (6300 Kč s DPH, listopad 1999). V Případě, že plánujeme více sluchátek a více základen, je dobré celou tuto operaci naplánovat. Vlastní instalace zabere také nějaký čas. Telefon vyhoví každému, ale hodí se spíše jen do kanceláří a domácností. V manuálu je uvedeno, že prašné prostředí nemusí přístroji dělat dobře, takže dílny bych vynechal. Každý telefon má nějakou specialitku (Xalio hlasité handsfree, Samsung malý rozměr, Telson impozantní dosah). Tady se mi velice líbí široká nabídka příslušenství a velké množství funkcí a nejvíce jedna z nich, konto kapesného.

Děkujeme firmě Atex za zápůjčku přístroje

Siemens Gigaset 2000s Siemens Gigaset 2000c

2000 S

2000C

Autor:
Nejčtenější

Funkční 18palcový OLED displej lze nyní srolovat do 3cm ruličky.
Za tři roky budou mít iPhony ohebný displej. Samsung ostrouhá

iPhone se podle zákulisních informací dohodl s LG na vývoji ohebného displeje pro budoucí iPhony. Samsung tak přijde o lukrativní byznys.  celý článek

iPhone 8 Plus
iPhone 8 je tak výkonný, že tomu nevěřil ani tvůrce testu Geekbench

Výkon nového procesoru A11 Bionic od Applu vyrazil dech i tvůrci benchmarku Geekbench. Nedokáže pochopit, že smartphony s Androidem tak zaostávají.   celý článek

iPhone X
Je to konec mýtické čtečky v displeji? Výrobci sázejí na obličej

Čtečka otisků integrovaná do displeje měla být jednou z hlavních letošních inovací na poli smartphonů. Technologie je ovšem natolik složitá, že výrobci od...  celý článek

Příchod sítí 5G je plánován na rok 2020
Nástup sítí 5G je zase o něco blíže. První vysílače jsou už postavené

Berlín Příchod sítí 5G je plánován až na rok 2020, ale k důležitým milníkům dochází už teď. Společnost Deutsche Telekom spustila první evropské vysílače umožňující...  celý článek

Asus Zenfone 4 Selfie Pro
U volební urny neroztahujte selfie tyčku. Fotit však zakázáno není

Mobily budou hrát u právě probíhajících parlamentních voleb specifickou roli - spousta lidí si jimi bude dokumentovat svoji aktivitu při volbách. Co je ve...  celý článek

Další z rubriky

Huawei Mate 10 Pro
Tak nízkou cenu nikdo nečekal. Huawei Mate 10 Pro zatopí konkurenci

Huawei představil v Mnichově nový špičkový smartphone Mate 10. Překvapí hned v několika ohledech. Stejně jako nové iPhony má neuroprocesor, který se sám učí,...  celý článek

IBM Simon
Takový smartphone jsme ještě netestovali. Rarita, která nedává smysl

V roce 1994 se začala psát komerční budoucnost chytrých telefonů. IBM Simon se stal prvním chytrým telefonem na trhu. Z dnešního pohledu je to především...  celý článek

Honor 6A
Nenápadný premiant nižší třídy. Vyzkoušeli jsme Honor 6A

Nejlevnější model v nabídce značky Honor je dobrým příkladem toho, jak se mají dělat levné smartphony. Soustředí se na baterii, kvalitu displeje a na systém,...  celý článek

Najdete na iDNES.czmobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.