Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Samsung SP-R 5050 DECT/GAP

aktualizováno 
Také telefony bez drátu jsou zajímavé. Tentokrát Samsung.

Nákup

Přístroj byl zabalen v modré krabici, která obsahuje základnu, mikrotelefon (sluchátko), zdroj, telefonní kabel, manuál a homologační list. Při rozbalení jsem se ulekl, protože jsem nemohl najít sluchátko. Ano, je skutečně malé a v krabici se téměř ztratilo. Zapojení proběhlo bez problémů. Sluchátko před prvním použitím je nutné nabíjet alespoň deset hodin. Stav baterie je signalizován na displeji.

Základna

Slouží jako nabíječ sluchátka a má velice elegantní tvar. Je zde tlačítko, kterým aktivujeme paging na sluchátko a dvě kontrolky. Signalizují nabíjení sluchátka (červená), pokud je umístěno v základně a probíhající hovor (zelená). Rozměr základny je 130x172x150 mm a váha 277 g. Anténa je dlouhá 25 mm.

samsuvel.jpg (24123 bytes)

Sluchátko

Jak už jsem naznačil v úvodu, je to skutečně mrňous. Jeho rozměry jsou 51x28x130 mm a váha 153 g. Na reproduktoru je klasické S, které se vyskytuje na telefonech této značky. Vedle anténky, která z přístroje vystupuje délkou 10 mm je umístěna zelená dioda, která signalizuje příchozí hovor (bliká).

Část klávesnice je kryta flipem, který má aktivní úlohu. Lze jím přijímat i ukončovat hovory. Mimo flip jsou pouze tři tlačítka. Pro příjem/ukončení hovoru (zelené sluchátko), paměti (MEM)a intercom (INT). Pro běžné telefonování postačí.

Displej

Displej obsahuje dva řádky. První pro sedm symbolů a druhý pro čísla (12 pozic). Číslo může být dlouhé až 24 číslic a delší čísla rolují. V základním stavu displej zobrazuje číslo sluchátka. Lze navolit i číslo základny.

Popis symbolů

STAV BATERIE
Ikonka baterie ukazuje stav nabití. Je složena ze tří stupínků, které ukazují plné, poloviční a minimální. Je-li baterie u konce svých sil, ikona bliká. Potom je nutné telefon dobít v základně. Tato signalizace stavu baterie se mi líbí.

INDIKÁTOR DOSAHU
Ukazuje, jestli je sluchátko v dosahu základny. Pokud ne, symbol zmizí. V tom okamžiku není možné telefonovat a ozývá se varovné pípnutí. Pokud se blížíme mimo dosah, kvalita hovoru prudce klesá. Při testování v terénu se mi přihodilo následující. Ikona signalizovala spojení se základnou, ale volat nešlo. Toto se projevuje na hranici dosahu.

PAMĚTI
Tato ikona signalizuje práci s pamětí. Pokud listujeme v paměťovém registru, ikona svítí, pokud do něho ukládáme, bliká. Lze vložit až deset pamětí, pod klávesy 0 až 9.

PŘÍJEM HOVORU
Tato ikona bliká, pokud přichází hovor, nebo pokud je aktivován paging ze základny. Hovor lze přijmout následujícími způsoby:

  • zvednutím sluchátka ze základny
  • stiskem zeleného tlačítka
  • odklopením flipu

Ukončení hovoru provedeme přesně opačnými způsoby.

INTERCOM
Je signalizováno volání mezi sluchátky.

BLOKOVÁNÍ HOVORŮ, UZAMČENÍ KLÁVESNICE
Tato ikona signalizuje uzamčenou klávesnici, která se při příchozím hovoru automaticky odemkne a po ukončení zase uzamkne. Tato ikona také signalizuje blokování předčíslí, které nelze vytočit. Pokud se o toto snažíme, ikona se objeví, třikrát zabliká, zmizí a sluchátko varovně pípne.

HLASITOST
Lze nastavit tři stupně hlasitosti ve sluchátku, které jsou signalizovány zde.

Klávesnice

O třech tlačítkách, která nezakrývá flip jsem se již zmínil. Po odkrytí flipu uvidíme ještě: 0-9, *, # a

VYPNUTÍ/ZAPNUTÍ SLUCHÁTKA (UZAMČENÍ KLÁVESNICE)

C/R CLEAR/RECALL – výmaz posledního znaku nebo celého čísla. Delším podržením uvedeme displej do výchozího stavu

REDIAL/PAUSE - pamatuje si až pět naposledy volaných čísel (pěkné). V režimu zadávání čísla vkládá pauzu, které je na displeji zobrazena jako znak p.

F - Funkční klávesa na programování.

Na spodní straně sluchátka se nacházejí nabíjecí kontakty a na zadní straně je kryt baterie.

Dosah

Ve volném terénu výrobce udává 300 m a v budovách 50 m. To je pro přístroje standardu DECT běžné. Prověřoval jsem to a mohu potvrdit. Bezdrátové telefony s tímto, či větším dosahem mohou za určitých podmínek konkurovat mobilům. Pokud bydlíme v osadě o nevelké rozloze, tento přístroj nám mobil nahradí. Co se dosahu týká, jednoznačně vede Telson TCP 980 - dosah je ovšem pro DECTy více méně shodný.

Napájení

Základna je napájena ze sítě, sluchátko obsahuje akumulátor Ni-HM 3.6 V, 530 mAh. V pohotovostním režimu sluchátko vydrží 55 hodin, při hovoru 9 hodin. Stav akumulátoru je zobrazen na displeji.

Manuál

Manuál má 48 stránek a je rozdělen do čtyř sekcí. Je podrobný a názorný, s velkým množstvím obrázků, které popisují jednotlivé úkony.

Flip

O flipu jsem se už zmiňoval, ale teď ho popíšu podrobně. Je možno s ním přijmout nebo ukončit hovor. Případně lze naprogramovat flip, že funguje jako zelené tlačítko. To znamená, že se odklopením připojíme na linku a zaklapnutím se odpojíme. Otázka je, jak dlouho tento flip vydrží a jestli se časem nepoškodí či neulomí. Dodává se i typ SP-R 5060, který má stejné vlastnosti, ale je bez flipu.

Funkce

Hlasitost vyzvánění a melodie příchozího hovoru nebo intercomu
Pro příchozí volání a intercom můžeme nastavit hlasitost (0-5) (0-nevyzvání) a melodii (1-8). Hlasitost je dostatečná a z osmi melodií by mohlo stačit. Mě se ale melodie jeví trochu jinak. Je to pípák, který buď pípá pomalu nebo rychle. Pěkné je, že příchozí hovor a intercom mohou mít jinou melodii i hlasitost.

Hlasitost sluchátka
Hlasitost ve sluchátku má tři úrovně, které jsou signalizovány na displeji. Nastavovat lze v průběhu hovoru nebo při vyvěšeném sluchátku tlačítky * a #.

Tón při stisknutí tlačítka
Tlačítka mohou při stisku pípnout a tak to je nastaveno od výrobce. Pípání doporučuji ponechat zapnuté, protože při zápisu čísel je číslo zobrazeno se zpožděním a tak mnohdy není jasné, jak to vlastně je.

Baby call
Naprogramujeme číslo, které se má vytočit pokud odklopíme flip nebo stiskem libovolného tlačítka. Pokud je tato funkce zapnuta, svítí na displeji text b-call. Pokud chceme telefon použít pro normální volání, je nutné baby call vypnout. Tato funkce se mi opravdu líbí. V tomto režimu nelze uzamknout klávesnici

Zobrazení čísla základny
Můžeme mít zobrazeno číslo základny, ke které jsme právě připojeni. Z výroby je toto zobrazení vypnuté.

Volba jazyka
Lze zvolit, v jakém jazyce bude telefon komunikovat. Podporovány jsou tyto jazyky English, German, French a Italian. V tomto jazyce se budou vypisovat texty na displeji. Jde sice jen o tři slova (on, off a b-call), ale potěší to. :-)

Tónová nebo pulzní volba
Naprosto nezbytný přepínač. Pokud jste ještě připojeni na analogovou ústřednu, nezapomeňte si nastavit pulzní volbu (standardně je nastavena tónová), jinak se nedovoláte

Blokování hovorů
Tady zadáváme až pět předčíslí, která budou blokována (max. 5 znaků). Lze rovněž určit, ze kterého sluchátka nebude možno toto volání provádět. Pokud se o to pokusíme, volání se neuskuteční a na displeji třikrát zabliká ikona klíče. Tato volba se mi líbí, je dobře propracovaná.

Měření délky hovoru
Pokud je tato funkce zapnuta, sedm vteřin po vytočení poslední číslice se začne zobrazovat délka hovoru. Při příchozím hovoru se začne zobrazovat okamžitě po zvednutí sluchátka. Po zavěšení tento čas zůstane zobrazen po dobu pěti vteřin.

Změna PIN
Některé funkce lze použít pouze tehdy, pokud zadáme čtyřmístný kód. Protože od výrobce je kód nastaven vždy stejně, doporučuje se ho změnit. Kód se při zápisu nezobrazuje. Vidíme pouze podtržítka, která při zadávání PIN postupně mizí a jsou nahrazeny mezerami. Kód se při změně zadává dvakrát.

Vymazání uživatelsky nastavitelných funkcí
Tato funkce se dělí na několik částí. Je možno vymazat paměti a číslo baby call nebo telefon vynulovat do továrního nastavení. Je tu ještě třetí nulování, které kromě jiného dokáže anulovat i PIN. Ovšem toto je blokováno současným PINem, takže zapomenutí se nedoporučuje. Zbývá jen to, abychom nechali vybít baterie. To snad pomůže.

Přihlášení a odhlášení telefonu k základně
K jedné základně můžeme připojit maximálně 5 sluchátek (některé materiály uvádějí 6) a jedno sluchátko může být připojeno až ke čtyřem základnám. Přihlášení je blokováno PINem, takže by se vám nikdo neměl napíchnout na základnu a tučně zatížit váš účet za telefon. Tak ještě jednou doporučuji, změňte si PIN a neponechávejte jej v továrním nastavení. Zabezpečení je vyřešeno opravdu perfektně. Chválím.

Priorita příchozích hovorů
Za normálních okolností začnou vyzvánět všechna sluchátka najednou. Lze nastavit, která sluchátka budou vyzvánět dříve. Pokud nebude prioritní sluchátko(a) zvednuto, začnou ostatní. Funguje pouze s více sluchátky.

Telefonní seznam
Telefonní seznam a práce s ním se skládá ze dvou částí. Zadávání a volba čísla. Pokud zadáváme, je možno do registru (0-9) zadat číslo dlouhé 24 znaků. Při pokusu o zadání dvacáté páté pozice telefon varovně pípne. Delší čísla (nad 12) rolují na displeji. Pokud je číslo delší, může splynout s číslem paměťového registru, ale zase jde o zvyk.

Při volbě čísla z paměti je možno rolovat v paměťových registrech vpřed i vzad, případně stisknout číslo (0-9) pro přímý výběr, pokud si pamatujeme pozici. Toto je výborně vyřešeno. Snad by to chtělo rozsáhlejší telefonní seznam, ale i deset pozic by mohlo stačit.

Telefonování
Pokud chceme někomu volat, není nutné odklápět flip, jestliže máme číslo v telefonním seznamu. Stiskneme tlačítko MEM, pro vstup do seznamu, případně několikrát, pro výběr další paměti. Potom už zbývá stisknout zelené tlačítko a číslo se vytočí. Zelené tlačítko je nutno podržet trochu déle.

Pokud nemáme číslo v paměti, musíme flip odklopit a napsat ho, případně použít redial na pět posledně volaných čísel.

Při volení čísla můžeme postupovat dvěma způsoby. Buď nejdříve stisknout zelené tlačítko (jen při odklopeném flipu) a napsat číslo, které se okamžitě vytáčí, nebo číslo nejdříve zadat celé a zeleným tlačítkem vytočit najednou. Druhý způsob je lepší a případné chyby, kterých se dopustíme, může opravit tlačítkem C/R.

Příchozí hovor je možno přijmout třemi způsoby. Zvednout ze základny, zeleným tlačítkem nebo odklopením flipu. Ovšem pozor. Stalo se mi, že jsem zvedl sluchátko ze základny a ještě stiskl zelené tlačítko. Chyba lávky, to jsem hned zavěsil. Xalio (http://www.mobil.cz/bezdraty/xalioplus.html) tohle nedělá. Ale jde o zvyk. Později se mi to už nestalo.

Intercom
Ze základního postavení stiskneme klávesu INT a zadáme číslo sluchátka. Pokud sluchátko neexistuje, uslyšíme varovné pípnutí. Cílové sluchátko vyzvání a hovor přijmeme zeleným sluchátkem. Přijde-li hovor po státní lince, uslyšíme varovné pípnutí. Musíme zeleným tlačítkem hovor na interkomu ukončit. Potom začne telefon normálně vyzvánět a opět stiskneme zelené tlačítko pro jeho příjem.

Pomocí klávesy INT lze také přepojovat vnější hovor na další sluchátka

Příslušenství

Telefon se dodává ve dvou barvách. Černá a modrá. Na krabici je sice napsáno, že lze přístroj zakoupit v barvě slonové kosti, ale prodejce mi toto nepotvrdil. Dále lze přikoupit další sluchátko a nabíječku.

Tabulka parametrů

kmitočet 1.88-1.90 Ghz
kanály 120 duplexních kanálů
odstup kanálů 1152 k bps
modulace GFSK
kódovací jazyk 32 k bit/s (ADPCM)
Doba provozu Klidový 55 hodin
  Hovorový 9 hodin
teplota 0 - 40 C
relativní vlhkost 0% - 90%
napájení vstup základní jednotky:9V, 600mA

mikrotelefon 3.6 V,530 mAh, Ni-HM

vstup adaptéru střídavý 230 V

 

    Samsung SP-R5050 Samsung SP-R5060
Hmotnost (g) sluchátko 153 155
  základna 277 288
Rozměry (mm) sluchátko 51x28x130 51x28x150
  základna 130x172x150 131x170x85

Závěr

Telefon se mi líbí. Ze začátku jsem si nemohl zvyknout na ovládání, ale to během chvíle pominulo. Elegantní základna a malé sluchátko dávají tomuto přístroji punc nadčasovosti. Dobře vyřešená ochrana a baby call toto hodnocení ještě znásobí.

Flip působí pěkně, ale právě on mi vadí, pokud by se telefon používal v dílnách. Mohl by se poškodit. V kancelářích se bude přístroj naopak vyjímat naprosto perfektně.

Intercom mezi sluchátkem a základnou ve vyšší kategorii bezdrátových telefonů asi nenajdeme. Pokud máme peníze na zakoupení dražšího přístroje (6954 s DPH - září 1999), tak budeme mít i na další sluchátko, která nám teprve umožní intercom provozovat.

Poslední věta: "malej, ale šikovnej", plně napovídá, co si o tomto přístroji myslím.

Přístroj zapůjčila firma Atex. Děkujeme.

Autor:
Nejčtenější

Nové ovládací centrum umožňuje přidávat další funkce.
Nový Android má extrémně málo smartphonů. U Applu je to úplně jinak

Díky tomu, že Apple si sám vyvíjí software i hardware, je aktualizace iPhonů a iPadů velmi snadná. Naopak Android má roztříštěnou základnu přístrojů od tisíců...  celý článek

Vedoucímu hotelové služby explodoval v kapse košile Samsung Galaxy Grand Duos.
V kapse košile ucítil teplo, krátce poté jeho samsung explodoval

Nepříjemné chvilky zažil o poslední zářijové sobotě 47letý hotelový provozní Yulianto, v náprsní kapse jeho košile mu totiž explodoval telefon Samsung Galaxy...  celý článek

Microsoft Lumia 950 XL
Microsoft připravil dárek pro nejvěrnější fanoušky mobilních Windows

Mobilní Windows už nejsou pro Microsoft prioritou, jejich vývoj ukončil. Přesto americký gigant vydal stejně jako pro počítače aktualizaci Fall Creators Update.  celý článek

iPhone X
iPhonů X bude zoufale málo. Vyprodáno může být za pár minut

Uvedení iPhonu X se blíží, předobjednávky Apple spustí za několik dnů a první kusy zamíří ke koncovým zákazníkům už 3. listopadu. Telefonů však bude ve...  celý článek

Honor 6A
Nenápadný premiant nižší třídy. Vyzkoušeli jsme Honor 6A

Nejlevnější model v nabídce značky Honor je dobrým příkladem toho, jak se mají dělat levné smartphony. Soustředí se na baterii, kvalitu displeje a na systém,...  celý článek

Další z rubriky

Honor 6A
Nenápadný premiant nižší třídy. Vyzkoušeli jsme Honor 6A

Nejlevnější model v nabídce značky Honor je dobrým příkladem toho, jak se mají dělat levné smartphony. Soustředí se na baterii, kvalitu displeje a na systém,...  celý článek

Huawei Mate 10 Pro
Má skvělou výbavu a podle výrobce je lepší než iPhone X

Mnichov (od zpravodajů Mobil.iDNES.cz) Huawei v Mnichově představuje nové modely Mate 10. Trojice novinek patří ve svých segmentech na špičku. Ceny jsou překvapivě výhodné.  celý článek

Portfolio smartphonů Samsung
Devět letošních Samsungů, který je nejzajímavější?

Samsung letos na našem trhu uvedl celkem 9 různých modelů napříč řadami J, A, S a Xcover. Měli jsme v redakci unikátní příležitost nafotit je všechny pohromadě...  celý článek

Najdete na iDNES.czmobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.