Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Sagem D50T - Francouzský mudrc s velkou pamětí

aktualizováno 
Další bezšňůrový DECT/GAP telefon na trhu. Nabízí jmenný telefonní seznam na 40 záznamů, skupiny volajících, krátké textové zprávy. Ale to není vše. Za solidní peníze dostanete telefon střední třídy, který nabízí víc, než je v této kategorii zvykem.


Po otevření zelenohnědé krabice jsem objevil základnu, sluchátko, telefonní a napájecí kabel. Dále zde naleznete tři akumulátory a manuál v českém jazyce.

Základna, která je celá v černé barvě, má uprostřed otvor pro vložení sluchátka. Zde probíhá jeho nabíjení. Pod otvorem svítí zelená kontrolka, která signalizuje blikáním různé stavy systému. Vyhledávání a přihlašování sluchátka, případně probíhající hovor. Velké černé tlačítko aktivuje paging a nebo zahajuje přihlašování dalších sluchátek. Na zadní straně do otvorů zasunete telefonní a napájecí kabel. Kabely mají rozdílné koncovky, takže jejich záměna není možná.

Pokud někdo bude základnu zkoumat, jistě nepřehlédne štítek s nápisem „Made in Hungary“. Při manipulaci se základnou se mi několikrát stalo, že napájecí kabel vypadl. V tom okamžiku je celý přístroj nefunkční. Proto doporučuji umístit základnu do míst, kde by se nic takového nestalo a moc často s ní nepohybovat. Doporučuji také nastavit datum a čas, protože některé funkce jsou na těchto údajích závislé

Je to jenom sluchátko?

Už při prvním pohledu poznáte, že výrobcem bude Sagem. Některé nezaměnitelné rysy bijí do očí. Pokud uchopíte sluchátko, poznáte hned, že něco držíte v ruce. Displej není podsvícený a nabízí čtyři řádky. Prakticky to jsou ale jen dva, protože horní trvale zobrazuje nabití akumulátorů a číslo sluchátka. Druhý řádek zobrazuje piktogram podle toho, v jaké položce menu se uživatel nachází. Teprve třetí řádek je využitelný. V klidovém stavu zobrazuje datum a čas. Při pohybu v menu vidíte aktuální položku. Čtvrtý řádek ukazuje jaké vlastnosti mají dvě tlačítka pod displejem.

Jak je u Sagemu zvykem, můžeme těmto klávesám přiřadit libovolnou funkci. Dále zde najdete tlačítko pro přímý vstup do telefonního seznamu a pro práci se SMS. Navigační klávesa má hned několik funkcí. Vertikálním stiskem se pohybujeme v menu nebo telefonním seznamu. Pravá strana potvrzuje nebo vstupuje do další nabídky. Levá strana vrací o úroveň zpět nebo při zadávání čísla slouží jako opravná klávesa. Červené tlačítko ukončí hovor. Zelené naopak hovor přijme anebo v jeho průběhu aktivuje hlasité handsfree. Dlouhý stisk aktivuje funkci redial. Dlouhým stiskem hvězdičky uzamykáte klávesy proti nechtěnému stisku.

Jak se s ním telefonuje?

Příchozí hovor lze přijmout nejen stiskem zeleného tlačítka, ale také vyjmutím ze základny, je-li v ní sluchátko umístěno. Ukončení hovoru se provádí obdobně. Pokud máte u telefonního operátora aktivovanou službu „identifikace volajícího“, bude při volání zobrazeno číslo nebo jméno. Pokud hovor nepřijmete, rozbliká se na displeji hláška „NOVÉ UDÁLOSTI“. Pak už stačí stisknout pouze pravou stranu navigátoru (OK) a zobrazí se počet zmeškaných hovorů. U každého je možno zobrazit čas (tentýž den) nebo datum (další dny). V průběhu hovoru vertikální stisk navigátoru reguluje hlasitost v pěti stupních. Je zobrazen hovorový čas. Můžete také dočasně odpojit mikrofon, aby vás protistrana neslyšela. To lze provést stiskem tlačítka (C) nebo v menu zvolit položku „TAJNÉ“.

Odchozí hovor můžete uskutečnit několika způsoby. Buď stisknete zelené tlačítko, tím pádem vstoupíte na linku a zadáváte číslo, které se hned vytáčí. Druhý způsob je pohodlnější, protože umožňuje opravit chybné zadání. Nejdříve číslo zadáte, případné chyby opravíte tlačítkem (C) a nakonec číslo vytočíte stiskem zeleného tlačítka. Ideální je ovšem použití telefonního seznamu. Do něho se vejde až čtyřicet položek. Zadáváte jméno, telefonní číslo, typ čísla (mobil, práce, domů, fax), který je zobrazen jako piktogram před číslem. Dále můžete zadat i melodii vyzvánění, takže lze vytvářet skupiny volajících. Ty se uplatní ale jen tehdy, pokud máte aktivní CLIP (identifikace volajícího).  Do seznamu můžete přidávat nové položky, opravovat je a mazat. Lze také vyhledávat podle prvního písmena (přímo v seznamu) nebo podle více písmen (položka v menu).

Interní hovor uskutečníte následujícím způsobem. Stisknete číslo sluchátka (1-6) a potvrdíte zeleným tlačítkem. Typy hovorů jsou znázorněny na displeji piktogramem EXT a INT.

Jednu poznámku bych měl k příjmu hovorů. Při externím začne sluchátko vyzvánět opožděně. Na displeji již bliká symbol příchozího hovoru, ale zvuk se ozve až při druhém zazvonění.

Posíláme SMS

Nejdříve je nutné nastavit centrum SMS. V manuálu není informace o tom, jaká čísla pro SMS centrum (odchozí , příchozí) zadat. Pro přesný popis navštivte stránky Českého Telecomu a projděte si tabulku, ve které je seznam telefonů podporujících SMS a jejich nastavení. Dále je nutné mít aktivní službu CLIP. Pak už nic nebrání tomu, abychom mohli posílat a přijímat textovky.

Zprávy se ukládají do čtyřech složek (nové, přijaté, odeslané, koncepty). Celkem se do paměti přístroje vejde třicet zpráv. Při psaní je k dispozici pouze jeden řádek a v horní části je zobrazen počet napsaných znaků. Při prohlížení můžete zvolit dva řádky a zapnout automatické rolování. U zpráv je zobrazen čas příjmu (dnešní den) nebo  datum (ostatní dny).

Co další funkce?

Zdá se, že funkcí je víc než dost. Není tomu tak dávno, co funkce budík byla známá jen z mobilních telefonů. Ale jak vidíme, bezšňůrové telefony se mobilům stále více přibližují. Takže kromě budíku zde naleznete i časovač, někdy také známý pod pojmem minutka. No a velmi se mi líbí funkce narozeniny. Můžete vložit až deset záznamů, kde je datum a čas. V tom okamžiku se ozve alarm a my víme, že je třeba někomu pogratulovat, nebo vykonat nějakou činnost. Dále bych se zmínil o „monitorování“. K tomu ale nutně potřebujete druhé sluchátko, které musí být také typu D50T. Při použití sluchátka jiného výrobce monitorovat nelze. Trochu škoda, protože jiní výrobci nejsou tak striktní.

Sluchátko může vyzvánět v deseti melodiích a čtyřech hlasitostech. Poslední stupeň je tak hlasitý, že by „probudil i mrtvého“, jak se vyjádřil kolega z vedlejší kanceláře. Dále můžeme nastavit diskrétnější pípnutí a nebo tichý režim. Pak se příchozí hovory objeví jen jako info na displeji. Základna nevyzvání vůbec.

Časový limit je velice dobrá věc, pokud chcete omezit například upovídanou manželku nebo zaměstnance, kteří zneužívají služební telefon k soukromým hovorům. Pro aktivaci (deaktivaci) je nutno nejdříve zadat kód PIN. Následně nastavíte počet minut, které je možno provolat. Pokud čas vyprší během hovoru, ten ukončen nebude, ale další již nebude možno uskutečnit. Na displeji se objeví hláška „KONEC ČAS. LIM.“ Mnozí uživatelé jistě znají funkci „konto kapesného“.  Ovšem tato funkce byla závislá na zasílání tarifikačních impulzů od telefonní společnosti. Sagem zvolil jiný způsob a já ho hodnotím velice vysoko.

Uživatel může také nastavit až pět předvoleb pro blokování hovorů. Pokud takto vytáčené číslo začíná, nebude možno hovor uskutečnit. Důležitá věc a má návaznost na předchozí odstavec. Funkce tísňového volání je již samozřejmostí. Pokud zadáte číslo, které se má vytáčet a tento režim aktivujete, číslo se vytočí po stisku zeleného tlačítka. Ideální pro malé děti nebo starší občany.

Jestliže hovoříte externě, může se do hovoru zapojit ještě jeden interní účastník. Jedná se o konferenční hovor 1+2. Jeden externí a dva interní. Tato funkce se jmenuje „SDÍLENÍ“ a je třeba ji aktivovat.

Další vlastnosti už jen telegraficky. Pokud je sluchátko přihlášeno k několika základnám, můžeme si zvolit buď tu s nejlepším příjmem (auto) nebo některou konkrétní. Samozřejmostí je nastavení volby (tónová, pulzní), podpora pobočkových ústředen (PABX) a délka flash. Sluchátko i základnu můžete uvést do továrního nastavení.

Akumulátory vydrží

Tři akumulátory se umisťují pod kryt na zadní straně sluchátka. Pohotovostní režim je udáván na 240 hodin a hovořit můžete až patnáct hodin. To jsou uspokojivé hodnoty. Stav akumulátorů je možno sledovat na displeji. Pokud už „melou z posledního“, není možno aktivovat funkci hlasité handsfree. Je-li sluchátko vloženo do základny, ozve se informativní tón, který oznamuje, že nabíjení probíhá. Pokud se neozve, bude dobré očistit kontakty na základně i na sluchátku. 

Jak daleko dosáhne bezdrát?

Dosah je dán již standardem DECT. Ve volném terénu je to kolem tří set metrů, v budovách kolem padesáti metrů. Ale zde také hodně záleží na typu zástavby. Pokud se nacházíte na hranici dosahu, kvalita hovoru klesá. V případě, že jste již hranici překročili, hovor je ukončen a nový není možno uskutečnit. Tento stav je zobrazen na displeji textem „MIMO DOSAH“.


K základně můžete přihlásit až šest sluchátek. Protože je podporován režim GAP, lze použít i sluchátka jiných

Parametry telefonu

Standard: DECT/GAP
Počet kanálů: 120
Frekvenční pásmo: 1,88 – 1,90 GHz
Duplexní režim: TDMA
Frekvenční odstup kanálů: 1,728 Mhz
Bitová rychlost: 1152 kbit/s
Modulace: GFSK
Hlasový kodér: ADPCM
Vysílací výkon: 250 mW
Provozní napětí základny: 230 V, 50/60 Hz
Doba dobíjení: 12 hodin
Pohotovostní režim: 240 hodin
Hovorový režim: 15 hodin
Dosah: 300/50 m
Rozměr základny: 167x113x65 mm
Rozměr sluchátka: 140x51x30 mm
Hmotnost základny: 193 g
Hmotnost sluchátka: 152 g

výrobců. V takovém případě je ale nutno počítat s tím, že z takových sluchátek nebudou dostupné všechny možnosti, které základna nabízí.Pokud budu ještě hovořit o přihlašování, musím se zmínit o kódu PIN, který by měl uživatel nastavit na hodnotu odlišnou od tovární. Tovární hodnota totiž nevyžaduje zadání při přihlašování dalších sluchátek a to může být nebezpečné.

Co najdete v manuálu?

Je přehledný a názorný. Vše co uživatel potřebuje, zde nalezne. Stačí prostudovat pouze jednou a pak už můžete manuál založit. Ovládání je intuitivní. Snad jen jednu připomínku, k překladu některých položek v menu. Pojem „TAJNÉ“ pro vypnutí mikrofonu  nebo „NARUŠENÍ“ pro sdílení hovorů,  mi nepřipadá právě nejlepší. Ale na druhou stranu, vše je věcí zvyku.  

Závěrečné  resumé

Za cenu 2290 Kč dostanete bezšňůrový přistroj, který umí SMS, má hlasité handsfree, jmenný seznam na čtyřicet záznamů a další funkce, které bychom ve střední kategorii jen těžko hledali. Namátkou jmenuji budík, ohlášení narozenin, časovač a monitoring místnosti. Jediná věc, kterou bych přístroji vytkl, je displej.

Vůbec bych se nezlobil, kdyby byl podsvícený.  Naopak masivní sluchátko tak trochu předurčuje, kde se bude přístroj používat nejvíce. Dílny a různé jiné provozovny, kde se na nějakou tu ránu nekouká. Tři týdny jsem „frantíka“ testovali a neobjevil se žádný nedostatek, který by stál za zveřejnění. Jsem spokojen a mohu vřele doporučit.

 

sagem
 

Autor:
Nejčtenější

Ilustrační snímek
Geniální iPhonová finta. Odvezl si telefony za milion a čtvrt

Neobvyklou krádež řeší od 14. září newyorská policie. Pátrá po identitě muže, který si ze značkové prodejny Applu odvezl tři krabice plné iPhonů. Vydal mu je...  celý článek

Smartphony OnePlus sbírají a odesílají některá uživatelská data na servery v USA
Populární smartphony šmírují uživatele. Denně odešlou desítky MB dat

Matematik a softwarový inženýr Chris D. Moore si všiml podivného chování svého smartphonu OnePlus 2. Zjistil, že telefon sbírá až podezřele podrobné informace...  celý článek

Portfolio smartphonů Samsung
Devět letošních Samsungů, který je nejzajímavější?

Samsung letos na našem trhu uvedl celkem 9 různých modelů napříč řadami J, A, S a Xcover. Měli jsme v redakci unikátní příležitost nafotit je všechny pohromadě...  celý článek

Nokia 7
Nokia má novou sedmičku. Výbavou zaujme, cenou spíše ne

Další přírůstek do rodiny obnovené značky Nokia nese pořadovou číslovku sedm a vyplňuje prostor mezi střední třídou v podobě Nokie 6 a špičkovou Nokií 8. Její...  celý článek

ZTE Axon M
Výjimečný rozevírací smartphone je tu, ale konstrukce je zvláštní

Na rozkládací smartphony s ohebnými displeji se čeká už nějaký ten pátek. Nové ZTE Axon M sice přináší rozevírací koncepci, ovšem ohebný displej nemá. To...  celý článek

Další z rubriky

Huawei Mate 10 Pro
Tak nízkou cenu nikdo nečekal. Huawei Mate 10 Pro zatopí konkurenci

Huawei představil v Mnichově nový špičkový smartphone Mate 10. Překvapí hned v několika ohledech. Stejně jako nové iPhony má neuroprocesor, který se sám učí,...  celý článek

Údajný snímek nástupce OnePlus 5
OnePlus 5 hlásí vyprodáno. Nástupce přijde nečekaně brzo

OnePlus 5 patří k nejpovedenějším přístrojům sezony. Má výbornou výbavu a příznivou cenu. Podle serveru GizmoChina by již brzy měl přijít jeho nástupce, který...  celý článek

IBM Simon
Takový smartphone jsme ještě netestovali. Rarita, která nedává smysl

V roce 1994 se začala psát komerční budoucnost chytrých telefonů. IBM Simon se stal prvním chytrým telefonem na trhu. Z dnešního pohledu je to především...  celý článek

Najdete na iDNES.czmobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.