Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Rozsáhlý přehled klávesových skratek v systému Windows CE, které vám p

aktualizováno 
Rozsáhlý přehled klávesových skratek v systému Windows CE, které vám pomohou pracovat efektivněji.
 

Klávesové zkratky
aneb jak si ulehčit práci

Kalkulačka - klávesové zkratky
Stisknout
0-9
L
R
M

P

S
+,-,*,/
ESC
C
BACKSPACE
Q or @
I
%
= nebo ENTER
Výsledek
Zadávání čísel
Vymazat paměť
Vyvolat číslo z paměti
Uložit danou položku do paměti
(nahradí se tím předchozí položka)
Přičíst danou položku k položce v paměti
(součet s položkou v paměti)
Změna znaménka
Přičíst, odečíst, násobit, dělit
Vymazat
Vymazat položku
O znak zpět
Vypočítat druhou odmocninu
Vypočítat inverzi (1/x)
Výpočet procent
Provést výpočet
Kalendář - klávesové zkratky
Stisknout
CTRL+N
CTRL+P
CTRL+X
CTRL+C
CTRL+V
CTRL+E
CTRL+D
CTRL+Y
CTRL+W
CTRL+A
CTRL+G
CTRL+T
CTRL+, (čárka)
CTRL+. (tečka)
CTRL+F
Výsledek
Vytvořit novou schůzku
Tisk plánu
Vyjmout údaje schůzky
Kopírovat údaje schůzky
Vložit vyjmuté nebo kopírované údaje
Editovat schůzku
Odstranit schůzku
Přepnout na zobrazení Den
Přepnout na zobrazení Týden
Přepnout na zobrazení Přehled
Přejít na určité datum
Přejít na aktuální datum
Přejít na předchozí den
Přejít na další den
Vyhledat určitou schůzku
Kontakty - klávesové zkratky
Stisknout
CTRL+N
CTRL+S
CTRL+R
CTRL+P

CTRL+X
CTRL+C
CTRL+V
CTRL+A
CTRL+E
CTRL+D
CTRL+F
Výsledek
Vytvořit novou kartu
Odeslat kontakt přes IR
Přijmout kontakt přes IR
Tisknout seznam kontaktů nebo právě zobrazenou kartu
Vyjmout zvolený údaj
Kopírovat zvolený údaj
Vložit vyjmutý nebo kopírovaný údaj
Vybrat vše
Upravit zvolenou položku
Smazat zvolený údaj
Vyhledat údaj
Klávesové zkraty pro Pocket Excel
Výběr
ŠIPKY (klávesy se šipkou)
SHIFT+klávesy se šipkou
SHIFT+MEZERNÍK
SHIFT+ MEZERNÍK a SHIFT+ šipka
NAHORU a DOLŮ

Určitá buňka
Určitá oblast
Určitý řádek
Více řádků

   
CTRL+ MEZERNÍK
CTRL+MEZERNÍK a SHIFT+LEVÁ a PRAVÁ šipka
Sloupec
Více sloupců
   
CTRL+A
CTRL+SHIFT+šipky

CTRL+ALT+SHIFT+HOME
CTRL+ALT+SHIFT+END
ALT+SHIFT+HOME
ALT+SHIFT+END
ALT+SHIFT+PAGE DOWN
ALT+SHIFT+PAGE UP
   
Celý sešit
Od aktuální buňky k první nebo poslední
buňce v řádku nebo ve sloupci
Od aktuální buňky k začátku listu
Od aktuální buňky k poslední buňce v listu
Od aktuální buňky k začátku řádku
Od aktuální buňky ke konci řádku
Od aktuální buňky o jednu obrazovku dolů
Od aktuální buňky o jednu obrazovku nahoru
   
  • Posun v dokumentu
ENTER
SHIFT+ENTER
TAB
SHIFT+TAB

CTRL+šipky

ALT+HOME
ALT+END
CTRL+ALT+HOME
CTRL+ALT+END
ALT+PAGE DOWN
ALT+PAGE UP
CTRL+ALT+PAGE DOWN
CTRL+ALT+PAGE UP
CTRL+ > nebo CTRL + <
  
ALT+Z
ALT+SHIFT+Z
  
Posun v dokumentu
Ukončit buňku a přesunout se dolů
Ukončit buňku a přesunout se nahoru
Ukončit buňku a přesunout se vpravo
Ukončit buňku a přesunout se vlevo
Přesunout se k první nebo poslední buňce v řádku nebo ve sloupci
Přesunout se na začátek řádku
Přesunout se na konec řádku
Přesunout se na začátek listu
Přesunout se na konec listu
Přesunout se o obrazovku dolů
Přesunout se o obrazovku nahoru
Přesunout se k dalšímu listu
Přesunout se k předchozímu listu
Přesunout se k dalšímu/předchozímu sešitu
Lupa
Lupa zpět
  
  • Zadávání a úprava dat
ENTER
ESC
ALT+HOME
ALT+END
SHIFT+BACKSPACE
CTRL+E
CTRL+D
CTRL+R
CTRL+ENTER
   
CTRL+H
CTRL+=
CTRL+9
CTRL+SHIFT+9
CTRL+0
CTRL+SHIFT+0
CTRL+;
CTRL+:
  
Ukončit zadávání dat
Zrušit zadávání dat
Přesunout se na začátek řádku
Přesunout se na konec řádku
Vymazat obsah zvolené buňky
Aktivovat buňku
Vyplňovat dolů
Vyplňovat vpravo
Vyplnit zvolenou oblast buněk aktuální
hodnotou
Otevřít dialogový rámeček Najít/Nahradit
Spočítat všechny otevřené listy
Skrýt řádek
Zobrazit skrytý řádek
Skrýt sloupec
Zobrazit skrytý sloupec
Vložit aktuální datum
Vložit aktuální čas
  
  • Formátování dat
CTRL+B
CTRL+I
CTRL+U
CTRL+SHIFT+~
CTRL+SHIFT+!
CTRL+SHIFT+@
CTRL+SHIFT+#
CTRL+SHIFT+$
CTRL+SHIFT+%
CTRL+SHIFT+^
Tučné písmo
Kurzíva
Podtržené písmo
Všeobecný formát
Desetinný formát
Formát času
Formát datumu
Formát měny
Formát procent
Formát exponentu
Došlá pošta - klávesové zkratky
Stisknout
CTRL+N
CTRL+ENTER
CTRL+R
CTRL+SHIFT+R
CTRL+F
CTRL+E
CTRL+X
CTRL+C
CTRL+V
CTRL+A
CTRL+D
CTRL+P
CTRL+T
CTRL+Q
CTRL+5
TAB, SHIFT+TAB
Klávesy se šipkou
Výsledek
Vytvořit novou zprávu
Odeslat zprávu
Odpověď odesilateli
Odpovědět všem
Předat zprávu dál
Upravit zprávu
Vyjmout zvolený text
Kopírovat zvolený text
Vložit vyjmutý nebo kopírovaný text
Vybrat všechny zprávy
Zmazat zvolené zprávy nebo složku
Tisknout zprávy
Upravit volby pro Došlou poštu
Připojit se nebo odpojit se
Obnovit okno
Přesun mezi ovládacími prvky v okně
Přesunout výběr v seznamu nahoru nebo dolů
Pocket Internet Explorer - klávesové zkratky
Stiskněte
CTRL+X
CTRL+C
CTRL+V
CTRL+A
CTRL+J
CTRL+SHIFT+J
CTRL+K
CTRL+SHIFT+K
Výsledek
Vyjmout zvolené položky
Kopírovat zvolené položky
Vložit vyjmutí nebo kopírované položky
Vybrat celý text na dané stránce
Zobrazit obrázky
Skrýt obrázky
Přehrávat zvuky
Vypnout zvuky
Pocket PowerPoint - klávesové zkratky
Během prezentace stiskněte
N, ENTER, PRAVÁ ŠIPKA, nebo MEZERNÍK
P, LEVÁ ŠIPKA, nebo MEZERNÍK
ESC
ALT+Z
A
E
B
W
Výsledek
Přechod na další snímek

Návrat na předchozí snímek
Ukončit prezentaci
Lupa
Anotace (pero) - zapnutí a vypnutí
Vymazat anotaci
Černý displej nebo obnovit displej
Bílý displej nebo obnovit displej
Pokud nespouštíte prezentaci, stiskněte
PRAVÁ ŠIPKA
LEVÁ ŠIPKA
(Číslo snímku)+ENTER
Výsledek
Přechod na další snímek
Návrat na předchozí snímek
Přejít na dané číslo snímku
Úkoly - klávesové zkratky
Stiskněte
CTRL+N
CTRL+X
CTRL+C
CTRL+V
CTRL+A
CTRL+E
CTRL+D
CTRL+F
CTRL+P
Výsledek
Vytvořit nový úkol
Vyjmout úkol
Kopírovat úkol
Vložit vyjmutý nebo kopírovaný úkol
Vybrat všechny úkoly
Editovat úkol
Smazat úkol
Najít úkol
Tisknout seznam úkolů
Klávesové zkratky ve Windows CE
Klávesa/y
klavesa windows(*)
nebo CTRL+ESC
*+M

*+K

*+-

*+I

*+C
*+E
*+R
*+H
*+MEZERNÍK
ALT+TAB nebo CTRL+ALT+DEL

ALT+ESC
Výsledek
Otevře se Menu Start a zobrazí se nástrojová lišta (pokud byla skryta)
Minimalizace všech oken a zobrazení pracovní plochy
Otevřou se Vlastnosti klávesnice ve Ovládacích panelech
Otevře se PC Link k propojení se stolním počítačem
Otevřou se Vlastnosti pera v Ovládacích panelech
Otevřou se Ovládací panely
Prozkoumat můj HPC
Zobrazí se dialogový rámeček Spustit
Otevře se Obsah Nápovědy k Windows CE
Zobrazí se přehled klávesových zkratek
Zobrazí se správce běhu programů, v němž lze přepínat mezi programy nebo soubory
Cyklicky procházet otevřenými okny
Klávesové zkratky pro Pocket Word
Stiskněte
CTRL+B
CTRL+I
CTRL+U
CTRL+L
CTRL+E
CTRL+R
CTRL+SHIFT+L
 
CTRL+SHIFT+J
 
CTRL+M
CTRL+SHIFT+M
CRTL+ T
CTRL+SHIFT+T
 
Výsledek
Zvolený text bude tučný
Zvolený text bude kurzíva
Zvolený text bude podtržený
Zarovnat odstavec doleva
Zarovnat odstavec na střed
Zarovnat odstavec doprava
Formátovat odstavec jako
seznam s odrážkami
Formátovat odstavec jako
číslovaný seznam
Zvětšit odsazení odstavce
Zmenšit odsazení odstavce
Zvětšit předsazení
Zmenšit předsazení
 
ALT+Z
ALT+SHIFT+Z
CTRL+SHIFT+F
CTRL+SHIFT+>
CTRL+SHIFT+<
CTRL+SHIFT+Z
CTRL+Q
ALT+SHIFT+A
  
ALT+SHIFT+X (where X is the heading level number)
CTRL+SHIFT+{ and CTRL+SHIFT+}
Lupa
Lupa zpět
Otevřít dialogový rámeček Písmo
Zvětši velikost písma
Zmenšit velikost písma
Odstranit formát znaku
Odstranit formát odstavce
Zobrazit veškerý text nebo
nadpisy v zobrazení osnovy
Zobrazit ve zobrazení osnovy veškeré nadpisy ve stylu Nadpis X
Přesunovat odstavce v osnově nahoru a dolů
Průzkumník Windows - klávesové zkratky
Stiskněte
CTRL+X
CTRL+C
CTRL+V
  
CTRL+A
  
CTRL+Z
Výsledek
Vyjmout zvolený soubor nebo složku
Kopírovat zvolený soubor nebo složku
Vložit vyjmutý nebo kopírovaný
soubor či složku
Zvolit všechny soubory nebo
složky v daném okně
Odvolat zpět poslední akci
 
Věříme, že jsme Vám tímto dokumentem alespoň trochu pomohli pracovat s Windows CE efektivněji.
Autor:
Nejčtenější

Fronty jsou typické také pro prodejny firmy Apple ve chvílích, kdy startuje...
Reklamní průmysl zuří. Apple přestal sdílet historii prohlížení uživatelů

Při příležitosti aktualizace operačního systému a vyhledávače Safari udělala minulý měsíc společnost Apple důležitý krok k ochraně soukromí uživatelů....  celý článek

Huawei Mate 10 Lite
První top model, který nestojí ani 10 000 Kč. Smiřte se ale s ústupky

O tom levnějším z nových top smartphonů firmy Huawei jsme se toho během mnichovské premiéry moc nedozvěděli. Novinka Mate 10 Lite přijde do prodeje dříve než...  celý článek

KRACK: Key Reinstallation Attacks
Nepříjemné překvapení: I vaše wi-fi je zranitelná, odhalili experti

Bezpečnostní odborníci varují: zabezpečení bezdrátového připojení wi-fi pomocí WPA2 nelze považovat za bezpečné. Výzkumníci upozorňují, že zranitelností...  celý článek

iPhone 8 zakusil i klasickou ohybovou zkoušku. A uspěl, k nevratným deformacím...
iPhone 8 bodoval v crashtestech. Youtuber jej neohnul

Ve vodách chytrých telefonů známý youtuber Zachary Nelson prověřil sérií zatěžkávacích testů zbrusu nový iPhone 8. Telefonu uštědřil nespočet škrábanců,...  celý článek

IBM Simon
Takový smartphone jsme ještě netestovali. Rarita, která nedává smysl

V roce 1994 se začala psát komerční budoucnost chytrých telefonů. IBM Simon se stal prvním chytrým telefonem na trhu. Z dnešního pohledu je to především...  celý článek

Další z rubriky

Xiaomi Mi 6
Tato lahůdka mezi výkonnými smartphony stojí 12 tisíc, má to ale háček

Na českém trhu se objevil zajímavý supersmartphone od čínského Xiaomi. Za 12 tisíc nabídne bohatou výbavu, která se dá srovnat s nejvýkonnějšími telefony...  celý článek

Ilustrační snímek
Smartphony za hubičku koupíte i v Česku. Připravte se ovšem na ústupky

Pořízení chytrého telefonu nemusí být nákladnou záležitostí, jste-li ochotni učinit řadu ústupků. Výběr je velmi široký, levných modelů, které zůstávají ve...  celý článek

Xiaomi Mi Note 3
Xiaomi překonalo rekord. Jen v září prodalo 10 milionů smartphonů

Čínským výrobcům sice s velkým náskokem kraluje Huawei, ovšem i další tamní hráči posilují. Daří se i Xiaomi, šéf společnosti Lei Jun se v minulých dnech...  celý článek

Najdete na iDNES.czmobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.