Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Recenze HP OmniGo 100

aktualizováno 
Podrobný popis PDA HP OmniGo 100. Softwarové vybavení, technické parametry a fotografie.
(HP OmniGo 100 stručný popis)
(podrobná recenze)

Hlavní náplní naší rubriky o palmtopech mají být podrobné recenze jednotlivých výrobků. Dnes vám tedy přinášíme první v pořadí. Jedná se o u nás nepříliš rozšířený PDA HP OmniGo 100.

Na první pohled

Přesné parametry výrobku najdete zde. Zde tedy uvedu jen zběžný popis. OmniGo působí na první pohled poměrně robustním a solidním dojmem.
Skládá ze tří hlavních částí: spodní, ve které je základní deska s procesorem, seriový port, slot na PC kartu a na které je umístěna klávesnice, horní (víka), ve které je umístěn displej a záložní baterie, a střední, v níž jsou umístěny hlavní baterie a která je připevněna dvěma otočnými panty k horní a dolní části. Díky tomu lze víko s displejem otočit až o 180 stupňů.
Klávesnice jako opěrkaVšiměte si, že OmniGo je o něco kratší a naopak širší než jeho stájový bratr 200LX. Je to způsobeno rozměry displeje. OmniGo má totiž čtvercový displej (240x240) což umožňuje snadno otočit obrazovku o 90 stupnů. Toho se také často využívá. OmniGo lze tedy používat zhruba ve dvou hlavních postaveních. Buď jako normální palmtop, položený na stole, nebo jako zápisník (víko odklopené o 180 stupnů, otočený displej) a ovládat ho pouze perem. V této poloze je klávesnice zablokovaná (kromě tlačítka on/off). Ještě je také možné nechat OmniGo na stole jako palmtop, ale otočit víko okolo druhého pantu. Tím se dosáhne toho, že modul s bateriemi vytvoří jakýsi klín a plocha klávesnice je mírně sklopená, což zvýší pohodlí při psaní. Anebo můžete otočit klávesnici do polohy, kterou vidíte na obrázku. OmniGo je v tomto směru opravdu variabilní.

GraffitiCo se týče ergonomie ovládání, je OmniGo zajímavý tím, že jako jeden z mála palmtopů poskytuje opravdu plně duální ovládání jak perem tak i klávesnicí. Můžete ho tedy ovládat jen pomocí klávesnice, nebo jen perem, případně oba způsoby kombinovat. Podobně jako například Pilot, OmniGo neumí rozpoznávat běžný psaný text, ale pouze speciální zjednodušenou verzi zvanou Graffiti. Není problém se toto písmo za odpoledne bezpečně naučit.
Klávesnice je docela dobrá, mechanicky shodná jako u HP 200LX, nebo u kalkulátorů HP. Vyznačuje se tedy značnou tuhostí, malou plochou kláves, ale nadruhou stranu zřetelným docvaknutím. Klávesnice tedy poskytuje dostatečnou zpětnou vazbu a dají se na ní psát i delší texty. Díky tomu, že nemá vyhrazený numerický blok mají klávesy větší rozestupy a klávesnice je tedy pohodlnější než u 200LX. Na drouhou stranu se mi však zdála horší než u Psiona. To je však věcí zvyku a osobního vkusu.
Horší je to s displejem. Ten je opravdu slabinou OmniGo. Velice silné odlesky a slabý kontrast způsobují, že displej je dobře čitelný jen za dobrých světelných podmínek a ještě v přesně určeném úhlu mezi zdrojem světla displejem a očima uživatele.

Ikony aplikací OmniGo 100 

Aplikace

Operační systém OmniGo se skládá z DOSu 5.0 (ten však zůstává před běžným uživatelem zcela skryt - o tom ještě později) a jeho nadstavby GEOSu 2.0. GEOS je víceúlohový operační systém, původně vyvinutý pro normální PC. To přináší jednu výhodu, totiž že mnoho aplikací napsaných pro desktop funguje i na OmniGo, a jednu nevýhodu, GEOS je koncipován spíše pro procesory třídy 386. Modifikace XT obsažená v OmniGo mu tedy přílišnou dynamiku nedává a OmniGo působí celkově pomalejším dojmem. S multitaskingem to také není žádná sláva. Zkoušel jsem pustit jakousi iteraci ve Spreadsheetu a zároveň se přepnout do Notepadu. Podařilo se to, ale v praxi to není příliš použitelné. Multitasking je tedy zhruba na úrovni Win 3.1. Lze tedy mít otevřených několik aplikací najdnou a mezi nimi přepínat, dokonce mít i spuštěných několik nenáročných aplikací na pozadí, např. stopky, měřič baterie atd.

OmniGo spouští OS i aplikace přímo v ROM. Samozřejmě však potřebuje nějakou pamět na data. Vlastní režiji systému padne tedy za oběť zhruba 550kB z 1MB instalované RAM (na disk tedy zbývá zhruba 450kB). To však ještě není všechno. GEOS, jak jsem měl možnost pozorovat, nepoužívá v této implementaci stránkování, ale odkládá na disk celé rozpracované procesy, lépe řečeno jejich kontext, do tzv. state souborů. Ty zaberou při delším používání zhruba dalších 100kB. (Dají se odstranit například tzv. teplým restartem (Shift+On+Next) systému, kdy zůstanou zchována data na RAM disku.) Pokud si ještě k tomu nainstalujete podporu české diakritiky (80kB) a PocketQuicken (viz později), který je k OmniGo zdarma, avšak není nainstalován (100kB) dojdete velice rychle k závěru, že bez přídavné SRAM karty se dlouho neobejdete.

Prostředí OmniGo je označováno jako tzv. application centric. Znamená to, že nepracujete se soubory na disku, ale spuštíte aplikace, a právě jen z té které konkrétní aplikace se dostanete na v ní vytvořená data. Ta jsou také zpravidla uložena v jednom souboru pro každou aplikaci. Dokumenty nemusíte nijak ukládat ani zavírat. Vše obstará systém automaticky. Zde je zřetelná snaha vyhovět i počítačovým laikům, které nezjímá co se děje vespod, ale chtějí OmniGo používat prostě jako inteligentnější obdobu papírového diáře.
Implicitně nemáte ani kontrolu nad uzavíráním a otevíráním aplikací. Tím že kliknete perem na ikona v levém horním rohu displeje ve skutečnosti aplikaci totiž vůbec neuzavřete. Okno s aplikací se jen odklidí na pozadí, případně se obsah aplikace uloží do state souboru a aplikace se uspí. Pokud pak chcete aplikaci znovu používat a chcete ji spustit z pracovní plochy, spustí se pouze pokud ještě neběží, jinak se pouze přepne do popředí. Od každé aplikace tedy může v současně běžet pouze jedna instance. Pokud chcete aplikaci opravdu fyzicky ukončit, lze tak učinit kombinací kláves Fn+F3.
Dokumenty Notepadu 
Dokumenty v Notepadu 

A teď již konečně k samotným aplikacím. 

ikona Nejprve bych se zaměřil na editor, který se zde jmenuje Notepad. Ten se totiž používá jako standardní editor v rámci celého systému. Jeho název je možná trochu zavádějící. Nemá nic společného se známým Windowsovksým editorkem. Pokud ho mám přirovnat k něčemu všeobecně známému, řekl bych že odpvídá zhruba WordPadu z Win95. Můžete zde používat dvě velikosti písma (Large a Small), různé řezy písma (italic, bold, underlined) a vzájemně je kombinovat. Odstavce lze zarovnávat doleva, na střed a doprava. Data lze vkládat samozřejmě jak perem tak z klávesnice. Navíc však můžete použít tzv. digital ink. Můžete tedy do dokumentů rukou kreslit obrázky a libovolně je překrývat a kombinovat s textem.

ikona Dálší neméně důležitou aplikací je Database. Zmiňuji ji před ostantními aplikacemi jako například Appointment Book a Phone Book proto, že tyto aplikace, jsou vlasntě postaveny na aplikaci Database a používají její datový stroj (engine). V Database si lze vytvořit tabulku libovolné struktury. Bohužel nejde tabulky vzájemně provazovat. Položky databáze mouhou být typu text, number, date, time, category (kategorie), listbox, check button. Zajímavý je zejména typ kategorie. Pro každou databázi lze v průběhu jejího používání postupně definovat různé kategorie a řadit do nich záznamy. Každý záznam může být zařazen ve více kategoriích. Databáze poskytuje dva pohledy na data. Ve formě tabulky, kde je však omezen počet současně zobrazených sloupců na tři a kde je možné filtrovat záznamy podle výše zmíněných kategorií, a detail, ve kterém je možno záznamy editovat. Vyhledávaní je možno použít buď rychlé - podle prvního sloupce zobrazeného v tabulce, nebo fultextové. Lze samozřejmě zvolit, zda se má brát ohled na velikost písmen, či nikoliv. Ke každému záznamu je možno přilepit tzv. note, což je vlastně standardní dokument v Notepadu. Že se jedná o velice užitečnou funkci nemusím asi zdůrazňovat. I tyto dokumnety lze zahrnout do prohledávání databáze.

ikona Typickým příkladem aplikace založené na Database je právě Phone Book. Jedná se vlastně o předdefinovanou databázi, která je však samostatnou aplikací a její možnosti jasně vyplývají z předchozího odstavce.

ikonaAsi nejdůležitější aplikací je Appointment Book, tedy plánovač. Musím vás zklamat, senzace se nekoná, plánovač z Psiona 3a zůstává nepřekonán. Avšak to neznamená, že je na OmniGo nějaký špatný, to rozhodně ne. Máme zde k dispozici čtyři pohledy na schůzky a události a jeden na ToDo.
Prvním pohledem je denní, zde jsou jednotlivé udalosti zobrazeny na časové ose, která je kolmá, a lze ji rozlišit po hodinách, půlhodinách nebo čtvrthodinách. K událostem i k ToDo lze opět připojit dokument Notepadu, který je jako všude jinde indikován inkonkou představující list papíru. Pokud je k události nastaven alarm, je označena ikonou notičky a pokud se jedná o cyklicky se opakující událost, je rovněž odlišena. Opakující se události lze nastavit s libovolnou periodou. Dalším pohledem na události je týdení přehled. Ten však ukazuje jen obsazené hodiny a nevypisuje nic bližšího o daných odálostech. Avšak kliknutím na příslušný den se lze přepnout na denní přehled, případně kliknutím na příslušný obdélník značící událost se lze přepnout až na detail samotné schůzky. Měsíční pohled na události vypisuje u každáho dne první tři schůzky nebo události. 4 měsíční pohled pak již představuje opravdu jen přehledný kalendář. ToDo jsou v samostatném pohledu. Kromě indikace poznámky je u nich ješte priorita a status plnění (nový úkol, v průběhu plnění, dokončeno, nesplněn v daném termínu).

ikonaJotter 
Jotter je zápisník na krátké poznmámky, které je třeba pořídit rychle. Tyto poznámky lze pak přes clipboard nebo pomocí funkce "stick" a drag&drop přiřadit jako poznámku k libovolnému záznamu nebo vložit do dokumentu v Notepadu.

ikonaSpreadSheet je souborově kompatibilní s tabulkovým procesorem obsaženým ve stolním GEOSu. Nepodporuje však psaní složitějších maker a velikost jedné tabulky je omezena na 64x64 políček. Jinak však diponuje širokou sadou předdefinovaných funkcí a dokonce umožňuje i iterativní výpočty.

ikonaFinanční nástroje

OmniGo nezapře, že je od HP. Finanční výpočty a výpočty vůbec jsou jeho silnou stránkou. Obsahuje kalkulátor, s širokou sadou matematických funkcí. A aplikaci Finance Tools, která mimo jiné obashuje i emulátor legendární finanční kalkulačky s RPN notací HP 12c. Ze specializovaných finančních naástrojů to jsou zejména formulářově orientované nástroje na výpočet splátek, cash flow, procentuální výpočty a kumulovaný úrok. Dále tu najdeme statistiku a lineární regresi (i s grafickým znázorněním), výpočty s datumy a konverze jednotek. Zajímavou aplikací je tzv. Solver. Tato aplikace umožnuje řešit zadané rovnice. Jedná se zhruba o toto (jednoduchý příklad), zadáte: V = X * Y * Z. Solver vám vygeneruje formulář, který obsahuje v tomto případě 4 políčka. Vy vyplníte známé proměnné a kliknete na neznámou. Solver vám ji dopočítá. Jak jste si možná již všimli, OmniGo obsahuje většinu nástrojů na finanční kalkulace hned třikrát: ve SpreadSheetu, v HP 12c a ve specialicovaných finančních formulářích. Businessman se tedy může vyřádit dle svého gusta.

Další aplikace jsou World Time, který asi nemusím představovat. Je podobný jako na Psionu. StopWatch, který kromě klasických stopek obsahuje i "minutku" - odpočet, takže s OmniGo i uvaříte. Další aplikací, jejíž smysl mi trochu uniká je Book Reader, jedná se o rozšiření hypertextového helpu, který umožnuje prohlížet knížky vytvořené v Geoworks Bindery. Vzhledem ke kvalitě displeje je to však opradvu perverzní zábava. Na závěr nesmím samozřejmě opomenout nesmrtelný Solitaire, ten jako by Windowsovské předloze z oka vypadnul.

Další aplikací, která stojí za zmínku je Pocket Quicken od Intuitu. To není na OmniGo přímo nainstalováno, ale je možné jej k OmniGo obdržet od výrobce zdarma. Je to skvělý nástroj pro sledování osobních výdajů a opravdu ho všem doporučuji.

Propojení s PC

Než se dostaneme ke komunikaci se světem, dovolím si malou odbočku ohledně dalších možností OmniGo.
Jak jsem již výše zmínil, GEOS běží ve skutečnosti jako nadstavba DOSu. Na Internetu lze sehnat návody i programy jak se dostat do DOS módu OmniGo. Nebudu zde zmiňovat podrobnosti, přesahují rámec této recenze, a pokud o ně bude zájem, umístím je v nějaké jiné rubrice Mobil serveru. Rozhodující je výsledek a tím je to, že na OmniGo lze po určité rekonfiguraci možno nastartovat do DOSu a spouštět běžné dosovské programy v textovém režimu.

Z toho pro možnosti komunikace OmniGo vyplývají zajímavé důsledky. Standardně je ke komunikaci, tedy spíše zálohování, určena aplikace Transfer. Ta umožňuje kromě zálohování na PC kartu i propojení s PC.
Pro přenos dat do OmniGo lze pak použít buď Connectivity Pack (podrobněji popíšu později), který je třeba zakoupit, nebo si stačí pořídit jen seriový kabel a použít sharewarový program OmniCom. Ten se ovšem ovládá příkazy z dosové řadky na PC. Další možností je nastartovat OmniGo do DOSu a k propojení s PC použít kombinaci Intersvr/Interlnk, kdy na PC spustíme Interlnk a na OmniGo nastartujeme Intersvr. Další možností je nainstalovat si na OmniGo Norton Commander a využít jeho schopnosti spojení po seriové lince. Propojení z DOSu je nejen komfortní (na PC si v NC pohodlně prohlížíte disky OmniGo), ale i o poznání rychlejší. V DOSu totiž komunikuje OmniGo standardní rychlostí 57000 baudů, kdežto v GEOSu pouze 19900 baudů.

Connectivity Pack 
Connectivity Pack je samozřejmě nejpohodlnější cestou jak synchronizovat váš OmniGo s desktopem. Další důležitý aspekt je česká diakritika. Kódování čaštiny v GEOSu je bohužel jiné než ve Windows a právě Connectivity Pack zajistí spravnou konverzi dokumentů. (Jiná možná cesta vede pouze přes lokalizovaný desktopový GEOS). CPack umožňuje kromě synchronizace i editovat záznamy pořízené v Notepadu, Phone Booku a Appointment Booku. Dále je umožňuje přenášet přes clipboard a exportovat do dbf. Bohužel však chybí možnost synchronizace plánovače na OmniGo s jakýmkoliv známějším plánovačem ve Windows. Synchronizace Notepadu je rovněž špatná. CPack totiž přenáší jen čistý ascii text a obrázky je třeba prohlížet zvlášť. Navíc při tisku špatně sleje zpátky text a grafiku, takže je vytiskne nepřesně - posunuté. Dále jste si jistě všimli, že chybí možnost editace souborů Database a SpreadSheetu.

Tabulky SpreadSheetu nezbývá než editovat ve stolním GEOSu a import/export databázových souborů je třeba řešit sharewarovou utilitkou GDBIO.
Kromě CPacku existuje ještě na propojení s PC produkt zvaný Clip&Go, který umožňuje přenášet obsah clipboardu z OmniGo na PC a zpět. Ten má umět přenášet jakákoliv data z OmniGo a text z Notepadu včetně formátování a grafiky např do MS Wordu nebo Excelu. Tento produkt jsem však neměl možnost vyzkoušet a zároveň nevím o tom, že by podporoval přenos české diakritiky.
V současné době se na americkém trhu již prodává verze CPacku 2.0, který je vlastně spojením předchozí verze CPacku a Clip&Go a zároveň má disponovat podstatně lepší možností importu a exportu dat do oblíbených PC programů.
Bohužel jsem opět neměl možnost jej vyzkoušet, takže ze své zkušenosti hodnotím integraci OmniGo s desktopem jako slabou.

Rozšiřitelnost a mobilní komunikace

HP tvrdí že do OmniGo lze používat pouze tzv. SRAM PC karty. Samozřejmě to není pravda. OmniGo obsahuje standardní PCMCIA slot typu II. Problém je však s napětím a spotřebou připojených zařízení. (Pripomínám, že OmniGo jede na 3V.) V praxi lze tedy rozzšířit OmniGo o některé typy FLASH karet a dokonce lze použít některé PC card faxmodemy. Opravdu je však problém se spotřebou. OmniGo je sám o sobě zdatný jedlík baterií. V půměru vydrží jet na jednu sadu dva týdny a standardní akumulátory mu nevoní, protože mají jen 1.2 voltu. S připojením nějakého zařízení stavěného pro akumulátor notebooku se však pád baterií prudce urychlí. Pro nadšence, kteří za každou cenu chtějí z DOS módu mailovat a telnetit tedy doporučuji externí modem připojený k seriovému portu.

Závěr

HP označuje OmniGo 100 jako "Organizer Plus". S tím nelze než souhlasit. Jako organizer je OmniGo opravdu vynikající a snadno intuitivně ovladatelný i pro počítačového laika. Jediné co mu lze vytknout je horší displej a slabší integrace s desktopem v českých podmínkách. Pokud se však podíváme trochu pod pokličku zjistíme, že se jedná ve skutečnosti o dobře zakamuflované kapesní PC a pomocí sharewarových programů z něj lze udělat opravdu něco více než organizer. Na mobilní browsování webu to ale asi opravdu není, avšak občasné čtení pošty pomocí kapesního modemu... o tom se již dá uvažovat.
Nejčtenější

Huawei Mate 10 Pro
Tak nízkou cenu nikdo nečekal. Huawei Mate 10 Pro zatopí konkurenci

Huawei představil v Mnichově nový špičkový smartphone Mate 10. Překvapí hned v několika ohledech. Stejně jako nové iPhony má neuroprocesor, který se sám učí,...  celý článek

Huawei Mate 10 Lite
První top model, který nestojí ani 10 000 Kč. Smiřte se ale s ústupky

O tom levnějším z nových top smartphonů firmy Huawei jsme se toho během mnichovské premiéry moc nedozvěděli. Novinka Mate 10 Lite přijde do prodeje dříve než...  celý článek

Huawei Mate 10 Pro
Má skvělou výbavu a podle výrobce je lepší než iPhone X

Mnichov (od zpravodajů Mobil.iDNES.cz) Huawei v Mnichově představuje nové modely Mate 10. Trojice novinek patří ve svých segmentech na špičku. Ceny jsou překvapivě výhodné.  celý článek

Fronty jsou typické také pro prodejny firmy Apple ve chvílích, kdy startuje...
Reklamní průmysl zuří. Apple přestal sdílet historii prohlížení uživatelů

Při příležitosti aktualizace operačního systému a vyhledávače Safari udělala minulý měsíc společnost Apple důležitý krok k ochraně soukromí uživatelů....  celý článek

TrueDepth fotoaparát u iPhonu X
Čelní foťák iPhonu X doženou ostatní nejdřív za dva roky, tvrdí analytik

Příchod iPhonu X očekávají nejspíše desítky milionů applistů z celého světa. Po třech letech okoukaného designu totiž přijde zcela nový přístroj s obřím...  celý článek

Další z rubriky

Ilustrační snímek
Smartphony za hubičku koupíte i v Česku. Připravte se ovšem na ústupky

Pořízení chytrého telefonu nemusí být nákladnou záležitostí, jste-li ochotni učinit řadu ústupků. Výběr je velmi široký, levných modelů, které zůstávají ve...  celý článek

Honor 7X
Honor chystá cenovou bombu pro střední třídu. Nový 7X vypadá výborně

Honor na domácím čínském trhu představil nový model střední třídy 7X. Do Evropy přijde v prosinci a pokud se jeho cena bude alespoň zhruba držet té čínské, tak...  celý článek

ZTE Axon M
Výjimečný rozevírací smartphone je tu, ale konstrukce je zvláštní

Na rozkládací smartphony s ohebnými displeji se čeká už nějaký ten pátek. Nové ZTE Axon M sice přináší rozevírací koncepci, ovšem ohebný displej nemá. To...  celý článek

Najdete na iDNES.czmobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.