Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu


Proč kupovat DIÁŘ - vždyť už jeden mám ?!

aktualizováno 
Pokračování přehledu organizačního software pro Piloty čili reírujte si svůj vlastní ivot.
(2.díl aneb Souboj Titánů)

Přestavte si zbytek svého života jako celovečerní film, jehož jste hvězdou, scénáristou i režisérem. Vy sám vymýšlíte zápletku, rozhodujete o obsazení a vybíráte záběry.
TMI A/S: Filozofie Time Manager - příručka, (c) 1988

Úkoly a schůzky:
ActionNames
zná tři typy vkládaných událostí :

ActionNames

  1. úkoly (ToDo),
  2. schůzky (Meeting)
  3. a telefonní hovory (Call)
Všechny položky se vkládají na zvláštní obrazovce (tato obrazovka je nepochybně jednou z klíčových pro úspěch ActionNames), na níž nahoře je pole Contact, které tvoří rozšířený odskok do interní databáze AdressBook. Má funkci automatického doplňování vkládaných údajů. Toto pole je v diáři zobrazeno tučně a nemusí obsahovat pouze jméno, můžete zde zadat libovolný text, jehož zdůraznění považujete za vhodné. Je třeba zmínit, že z tohoto pole můžete zadat i nový kontakt (funkce Quick Contact) ve zkrácené verzi do AdressBooku. Pole Contact s kosočtvercem slouží jako menu pro zadanou část jména.

DateBk3
má čtyři typy položek

ActionNames ActionNames

  1. schůzky (Appointment)
  2. "plovoucí" položky (Floating Events),
  3. úkoly (ToDo)
  4. položky žurnálu (Journal Entry).
Položky se nevkládají na zvláštní obrazovce, nýbrž zadávají se přímo do základní obrazovky.

Úkoly:
ActionNames
na vkládací obrazovce umožní kromě pole Contact vložit též prioritu, datum, alarm a description (popis úkolu). Obrazovka obsahuje rovněž zaškrtávací políčka Complete a Private. Umožňuje zadat kategorii a přiřadit ikonu. Spodní ikony umožní vložit poznámku a výmaz položky.

DateBk3

DateBk3 a

V DateBk3 se zadává úkol v denním zobrazení přímo do řádku kalendáře. Po vložení popisu úkolu lze v tomto zobrazení editovat prioritu (samorozbalovací menu), ostatní údaje se upravují zmáčknutím tlačítka Details. Lze pak vložit prioritu, kategorii, datum, poznámku a checkbox Private. Výběr data usnadňují velmi šikovná tlačítka 7, -1 a +1, která jednoduše posunují vybrané datum o uvedený počet dní.

Schůzky:
ActionNames

ActionNames

vkládá popis schůzky (description), umožní nastavit opakování, datum a čas schůzky. Obsahuje check-box Private a možnost přiřadit ikonu. Časová lišta umožňuje editaci vloženého času kliknutím a tažením. Spodní část obrazovky obsahuje možnost vložit poznámku ke schůzce, nastavit alarm, popřípadě položku vymazat.

DateBk3

DateBk3

vkládá popis schůzky v denním zobrazení po kliknutí do požadované hodiny. Ostatní údaje se upřesňují po kliknutí na Details na zvláštní obrazovce.

Pro nastavení času používá DB3 zvláštní obrazovku, která tuto operaci významně usnadňuje, neboť bez listování jsou dostupné všechny hodiny (v členění na ráno, den a večer), usnadňuje i vkládání minut a obsahuje tlačítko Duration, umožňující zadat délku schůzky. Vkládání data obsahuje výše popsaná tlačítka 7, +1 a -1.

Dále lze vložit funkci opakování (Repeat), kategorii, ikonu, poznámku, časovou zónu a označit Privat.

Poté je třeba zadat typ položky Appt (schůzka), Float (pohyblivá položka) a Done (již provedno).

Telefonní hovory:
ActionNames

ActionNames

disponuje zvláštní kategorií s názvem Call (telefonní hovor). Umožní vložit ke kontaktu i telefonní číslo (výběr z menu, odpovídající položce Contact). Umožní vložit prioritu, datum a alarm, má pole Complete a Private, poznámku a koš. Umožní přiřadit ikonu, ne však kategorii.

Denní žurnál:
Funkci denního žurnálu má jen DateBk3, po vyvolání položky se vám chronologicky ukládají vaše poznámky spolu s automatickým vložením času. Funkce je vhodná například pro uživatele, kteří účtují svoje služby dle časové délky (konzultanti, advokáti apod.), popřípadě pro ty, kteří si potřebují z jakéhokoliv důvodu rychle a snadno zaznamenávat časový průběh událostí. Obrazovka Daily Journal disponuje šikovnou funkcí Restore, která obnoví původní data.

Pohyblivé položky:
Zvláštní kategorie položky v DateBk3 jsou Floating Events. Jsou hybridem mezi úkolem a schůzkou. Ukládají se DateBook databáze jako schůzky, lze jim přiřadit ikonu, kategorii, čas, alarm i opakování. Mají však odškrtávací check-box (na rozdíl od úkolů má kulatý tvar) a zobrazují se nad časovým rozvrhem hned za normálními úkoly. Dokáží například odstranit nedostatek úkolu (ToDo) - neschopnost nastavit opakování, čas (včetně doby trvání) a alarm (v rámci objektivity je ovšem třeba dodat, že ActionNames u úkolů umožní alarm nastavit též).

Float Events jsou vynikající zejména ve dvou oblastech - u opakovaných úkolů (částečně nahradí specializované programy typu ReDo, či ToDoPlus) a u kategorie úkolů typu "Nezapomeň" (kdo zná terminologii TMI), to znamená úkoly, které je třeba sice udělat, ale "až na ně bude čas" - nejsou přesně termínovány na konkrétní den. Tyto úkoly se v podobě FloatEvents převádějí vždy na aktuální den.

Další schopnosti:
Kategorie
ActionNames
umožní vložit kategorii pouze u úkolů, ne u telefonů ani schůzek. Zobrazení kategorie lze zvolit z menu Show ve spodní části obrazovky, kde lze k zobrazení snadno zaškrtnout jednu, či několik kategorií, popřípadě všechny.

DateBk3
má mnohem propracovanější systém práce s kategoriemi, neboť kromě ToDo kategorií (bohatě editovatelných v základní menu Options-ToDo Preferences) umožňuje definovat kategorie i pro ostatní typy položek. U těchto kategorií lze souhrnně nastavit funkci Private/Public, kategorii lze rovněž přiřadit konkrétní ikonu, či provádět různá nastavení (o důležitosti, jakou DateBk3 kategoriím přikládá svědčí i to, že jedna ze čtyř položek hlavního menu se jmenuje Category).

Ikony

ActionNames

ActionNames
se objevily v ActionNames ve verzi 3 v květnu 1999. AN mají vestavěný jednoduchý editor ikon, tudíž můžete ikony vytvářet přímo v aplikaci. Ikony mají rozměr 10x9 pixelů (a jsou tedy trošku větší a přehlednější, než v Datebk3) a lze je přiřazovat všem úkolům, schůzkám i telefonům. Projeví se vytvořením poznámky k úkolu/schůzce s číslem ikony.

DateBk3
používal ikony trošku dříve než ActionNames. Lze je vytvářet v různých editorech (například IconEditor), a ukládají se do samostatné poznámky (v Memo), kde je název ikony a hexadecimální kód, který přímo definuje ikonu o rozměru 8x8 pixelů. Lze je přiřazovat konkrétním schůzkám (vč.Float) a kategoriím úkolů. Jedním z kladů DateBk3 je i skutečnost, že ikony nejsou jen "na parádu" (tzn na zlepšení přehlednosti), ale např. v List zobrazení je lze použít jako jeden z filtrů (a lze si tak například nechat zobrazit pouze souhrn úkolů ke konkrétnímu projektu). Zanedbatelná není ani schopnost přednastavit ikony jednotlivým kategoriím úkolů a schůzek (lze například nastavit ikonu otazníku u kategorií Unfiled jako upozornění, že jste zapomněl přiřadit kategorii apod.).

Přínosem pro uživatele "narozeninové" aplikace (kterým se budeme věnovat v některé z našich dalších recenzí) DateMate může být i podpora ikon při exportu položek z tohoto programu.

Šablony:
šablony (Templates) podporuje jen DateBk3. Jako šablonu lze uložit pouze schůzku (ne ToDo). Schopnost vytvářet šablony (které se ve skutečnosti zapisují jako schůzky s datem 1.1.2020) je velmi přínosná pro uživatele, jimž se často jejich schůzky nepravidelně opakují, neboť zadání lze pak rychle vložit přes tlačítko Tp.

Podpora časových pásem:
Možnost vkládat rozdílná datová pásma (zóny) dokáže pouze DateBk3. Tuto schopnost upotřebí pouze uživatelé, kteří častěji cestují do zahraničí, a kteří mají takto možnost nadefinovat si svoje schůzky se zadáním časové zóny. Funkci máte k dispozici po nahrání příslušného TXT souboru do MemoPadu.

Přednosti a slabiny:

 

Výhody

Slabiny

Date-bk3

à Má kategorie i u schůzek

à Šablony

à Podpora časových pásem

à Float Events umožní mj. nastavení opakování a čas u úkolů

à Má funkci Daily Journal

à Funkce Condensed font zvýší schopnosti týdenního zobrazení

à Má podporu DateMate

à Lepší Alarm se Snooze funkcí

à Vlastní menu a preferences ke každému typu zobrazení

à Velikost programu

à Není v denním zobrazení tak přehledný jako ActionNames

Action

Names

à Má větší množství možností zobrazení

à Položky se skládají ze dvou polí (Contact a Description)

à Zejména v denním zobrazení je přehlednější (2 fonty apod.)

à Lepší propojení s AdressBook, včetně možnosti zadání adresy

à Větší ikony editovatelné přímo v aplikaci

à Nemá některé schopnosti DateBk3 (kategorie u schůzek, šablony, časová pásma, Float Events, denní žurnál)

Údaje :

 

Datebk3

ActionNames

Verze

3,0q

3,02

Velikost kB

265

184

Cena $

20

20

Výrobce

Pimlico Software

Iambic

     

Závěr :
Oba srovnávané produkty jsou velmi vyspělé a oba lze doporučit s klidným svědomím k nákupu. Účelem článku bylo spíše naznačit rozdíly mezi jednotlivými produkty, jejich přednosti a slabiny, aby se pak uživatel mohl individuálně rozhodnout.

Několik svých pocitů si ale závěrem přesto dovolím :
DateBk3 bych doporučil lidem, pro které je diář základní "pilotí" aplikací. Tito uživatelé ocení vybavenost programu, jeho schopnosti a možnosti, s jakými jim srovná jejich desítky denních položek do kategorií a umožní jim filtrovat data v různých typech zobrazení. Při mnoha položkách je nezanedbatelná i podpora šablon, někdo může upotřebit i možnost nastavení časových pásem. Výraznou předností jsou Float Events a denní žurnál.

ActionNames je ideálním produktem pro uživatelé, kteří diář používají taky, ale přece jen o "trošičku" méně, či mají denně méně (do 10) položek. Tito uživatelé jistě ocení jeho jednodušší a intuitivnější ovládání, přehlednost zejména denního zobrazení. Je efektivní i v případech, kdy vyřizujete hodně záležitostí telefonicky, neboť má velmi dobré propojení s interní AdressBook.


[První díl...][První strana]


Autor:


Témata: PalmOS, software


Nejčtenější

Ilustrační snímek
Dovolená v Egyptě je vyšla draho. Operátor chtěl téměř 80 tisíc

Deset srpnových dní strávených v Egyptě se britskému páru výrazně prodražilo. Důvodem nebyly ovšem neplánované výdaje v místě pobytu, překvapení přišlo až po...  celý článek

Huawei Mate 10 Pro
Tak nízkou cenu nikdo nečekal. Huawei Mate 10 Pro zatopí konkurenci

Huawei představil v Mnichově nový špičkový smartphone Mate 10. Překvapí hned v několika ohledech. Stejně jako nové iPhony má neuroprocesor, který se sám učí,...  celý článek

KRACK: Key Reinstallation Attacks
Nepříjemné překvapení: I vaše wi-fi je zranitelná, odhalili experti

Bezpečnostní odborníci varují: zabezpečení bezdrátového připojení wi-fi pomocí WPA2 nelze považovat za bezpečné. Výzkumníci upozorňují, že zranitelností...  celý článek

Xiaomi Mi 6
Tato lahůdka mezi výkonnými smartphony stojí 12 tisíc, má to ale háček

Na českém trhu se objevil zajímavý supersmartphone od čínského Xiaomi. Za 12 tisíc nabídne bohatou výbavu, která se dá srovnat s nejvýkonnějšími telefony...  celý článek

TrueDepth fotoaparát u iPhonu X
Čelní foťák iPhonu X doženou ostatní nejdřív za dva roky, tvrdí analytik

Příchod iPhonu X očekávají nejspíše desítky milionů applistů z celého světa. Po třech letech okoukaného designu totiž přijde zcela nový přístroj s obřím...  celý článek

Další z rubriky

Netradiční fotoaplikace Gudak vás donutí nad fotkami zase přemýšlet
Za 23 korun vám aplikace fotku z iPhonu ukáže až za tři dny

Vnímání fotografie se za posledních pár let výrazně změnilo. Díky záznamovým médiím již totiž nemusíme přemýšlet nad každým snímkem jako kdysi. Doby, kdy se...  celý článek

Simulovaná dopravní nehoda jako praktická ukázka fungování mobilní aplikace...
Záchranku volejte přes aplikaci. Pomoc je rychlejší než při volání na 155

„Záchranná služba, tísňová linka, dobrý den,“ ohlašuje se operátorka volajícímu, který se stal svědkem dopravní nehody. Obratem jej žádá o upřesnění místa,...  celý článek

Virus pro Android
Na aplikace alternativních taxi útočí virus. Pase po údajích ke kartám

Uživatelé mobilních aplikací alternativních taxi včetně aplikace Uber by měli být obezřetní. Ohrožuje je totiž nový trojský kůň, který od uživatelů láká údaje...  celý článek

Najdete na iDNES.czmobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.