Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Práce s QuickSheetem 3.0

aktualizováno 
Popis funkcí a ovládání programu QuickSheet 3.0
OBRAZOVKA LISTU SEŠITU

Po vytvoření nového sešitu (a jeho následném otevření) nebo otevření existujícího sešitu se objeví obrazovka zobrazující jeden list z vybraného sešitu.

Obrazovka sešitu
Obrazovka listu je rozdělena na tři části:

 • HORNÍ STAVOVÝ ŘÁDEK


  Obrazovka sešitu
  • V levém rohu zobrazuje jméno sešitu (bílá písmena na černém podkladu).

  • Pokud je nutno zobrazit průběh složitějšího výpočtu, zobrazí se indikátor přepočítávání, místo jména sešitu. Jméno sešitu se opět obnoví, jakmile se výpočet dokončí

  • V pravém rohu pak zajišťuje přístup k jednotlivým listům sešitu s tím, že zobrazuje právě nastavený. Při prvním spuštění se vytvoří automaticky list se jménem "Sheet1". V této verzi už odpadly problémy s číselnými odkazy na listy v sešitu a tak se jméno listu zobrazí pouze jako jméno. Pokud v seznamu listů vyberete položku "Edit Categories", můžete si přidat, smazat nebo přejmenovat svůj vlastní list.

   Speciálním listem je list s názvem Clipboard. Tento list nemůžete používat, přejmenovat nebo smazat.

   POZNÁMKA:
   QuickSheet řadí jména listů automaticky podle abecedy. Mnohdy se stane, že abecední pořadí listů neodpovídá Vašemu požadavku na pořadí. Chcete-li seřadit listy podle svého pořadí, pojmenujte je tak, že na začátku názvu listu pouřijete čísla:

   • 01_Ceník
   • 02_Nákup
   • 03_Evidence výdajů • STŘEDNÍ ČÁST OKNA SEŠITU

  Pracovní plocha QuickSheetu zobrazuje pracovní plochu s buňkami a představuje interaktivní rolovací okno ve Vašem sešitu.

  V tomto okně můžete změnit šířku prvních dvaceti sloupců, pomocí menu pro sloupce (obrázek vpravo).

  Dále se dá nastavit zobrazování Gridlines, oddělovače buňek (v menu Options)


  Menu pro řádky Menu pro sloupce


  Každý řádek nebo sloupec má své záhlaví. Záhlaví sloupců je označeno písmeny a záhlaví řádku čísly. Obsah záhlaví nelze měnit, takže nepřečíslujete číslo řádku. Pokud ukážete tužkou na toto záhlaví, rozvine se lokální menu a to s obsahem, závisejícím na tom, které záhlaví jste vybrali.

  Menu pro celý sešit


  Pokud ukážete tužkou do místa, kde se stýká záhlaví řádků a sloupců, zobrazí se menu pro list


  Význam položek:

  • Select - vybere řádek, sloupec nebo všechna data v sešitu
  • Copy - zkopíruje řádek, sloupec nebo všechna data v sešitu
  • Paste - vloží předchozí zkopírované řádky, sloupce nebo všechna data ze sešitu
  • Clear... - vymaže obsah řádku, sloupce nebo všechna data v buňkách s možností nastavení toho, co chcete smazat. Buď formát nebo vzorec. Nebudou však smazána data ve "Frozen" řádcích a sloupcích
   Menu pro funkci clear
  • Insert - vloží prázdný řádek nebo sloupec
  • Delete - smaže řádek, sloupec nebo všechna data v sešitu
  • Freeze - pozastaví vybranému sloupci (a všem vlevo) nebo řádku (a všem nad) nebo obojí proti posouvání při rolování okna. V MS Excelu se takové funkci říká Ukotvení příček)
  • Widen - rozšíří vybraný sloupec o jeden znak
  • Narrow - zúží vybraný sloupec o jeden znak • SPODNÍ ČÁST OBRAZOVKY

  obsahuje editační plochu pro zadávání dat, vzorců, funkcí, stylů, navigační šipky pro pohyb po buňkách, indikátor změny dat v listu, indikátor přepočtu buněk.EDITACE

Dolní část obrazovky QuickShhetu, jak už bylo řečeno, je určena pro zápis a úpravu dat v buňkách. V pravé části pak najdete prvky pro ovládání a pohyb po listu,. tzv. navigační šipky. V levé pak prostor pro výběr stylů pro buňky.

ZMĚNA STYLU

Pokud poprvé spustíte QuickSheet a otevřete list, v editační ploše vlevo najdete tučné písmeno N. Toto písmeno je prvním písmenem stylu, který je nastaven pro danou buňku.

Pokud ukážete tužkou na toto písmeno, rozvine se lokální menu se seznamem nadefinovaných stylů, jak ukazuje obrázek:

Výběr ze seznamů stylů

 1. Tyto styly si můžete sami nadefinovat a pojmenovat.
 2. Každý sešit má svůj seznam stylů
 3. Chcete-li si vytvořit svůj vlastní styl, ukažte v menu na položku Edit Styles....
 4. Pokud chcete pro buňku vybrat jiný styl, ukažte na něj v menu.
 5. Další možností je nastavení formátu buňky bez použití stylu. Toto nastavení můžete provést přes menu Options, Formating.

Existují tedy dvě možné cesty, jak nastavit formát buňky:

 • Buď pomocí menu Stylů
 • Pomocí menu Options, Formating.

Základní rozdíl je v tom, že pokud použijete menu Stylů a v něm vyberete Edit Styles... a tam upravíte formát pro danou buňku, nejste dotázáni zda chcete změnu v provedeném stylu uložit a parametry stylu se uloží automaticky. Všechny buňky, které nesly vlastnosti tohoto stylu se změní a ponesou ty změněné.

Ve druhém případě, použijete-li menu Options, Formating, jste dotázáni, zda změny, které jste provedli na stylu mají být do stylu zapsány nebo jestli chcete vytvořit styl nový právě s těmito změnami. Pokud zvolíte zapsat, změní se pouze formát právě této jedné buňky, u které jste tento formát měnili.

Novinkou u verze 3.0 je automatcké rozpoznání zapisovaných dat. Tato funce je v jádru dobrá, avšak není úplně dokonale dořešená. Standardně máte v buňce nastaven styl N (numeric - číselný). Pokud však do buňky napíšete text ABCDEF, automaticky se změní styl buňky na c (custom - uživatelský) a nastaví se jako text.

Problémy, které mohou nastat:

 • Pokud napíšete poprvé například ABCD45, QS zahlásí chybu. Nepozná, jaký typ dat mu vkládáte a považuje to za špatný odkaz na buňku. Pokud už jednou QS vloží do buňky formát c, pak můžete v klidu zadat opět ABCD45 a QS to bude považovat za styl c jako text
 • Pokud napsaný text ABCDEF se stylem c, přepíšete na 12345, zůstane v buňce i nadále formát c jako text a nedojde ke změně stylu zpět na N


AKTUÁLNÍ BUŇKA

Dvě rovnoběžné tečkované čáry v editační ploše slouží pro zadávání dat, vzorců, funkcí, stylů a zároveň zobrazují obsah aktuální buňky, na které máte umístěn kurzor. Pro zadávání dat do buněk můžete samozřejmě použít i OnScreen klávesnice.

SEZNAM FUNKCÍ

Abyste si nemuseli pamatovat všechny funkce, nabízí QuickSheet pomůcku, která automaticky zobrazí jejich seznam. Stačí, když v editační ploše ukážete na černou trojúhelníkovou šipku dolů. Ta zajistí zobrazení seznamu funkcí. Pokud si nějakou funkci vyberete, automaticky se vloží do editační plochy buňky a QuickSheet čeká na zadání argumentů pro tuto funkci.

Výběr ze seznamů funkcí


INDIKÁTOR STAVU

Pod šipkou pro zobrazení seznamu funkcí naleznete indikátor stavu. Tento indikátor již znáte a říká Vám, zda máte aktivovánu klávesu Shift, Extended Shift nebo dokonce aktivovánu funkci CAPSLock.

Indikátor stavu Shift, CAPS, Recalc

EDIT INDIKÁTOR V LISTU

Úplně v levém dolním rohu najdete indikátor editace v listu. Pokud svítí, pak provádíte v listu kopírování nebo vyjmutí Pokud ne, pak kopírujete nebo vkládáte v řádku pro psaní vzorců a funkcí.


INDIKÁTOR AUTOMATICKÉHO PŘEPOČTU

Pokud máte v Options, Properties... vypnutou funkci Auto-recalc (výhodné pro rozsáhlé tabulky), zobrazí se prozměnu úplně v pravém dolním rohu znak (malá hvězdička) vypnutí funkce Auto-recalc.

Vypnutí této funkce je velice nebezpečné (ale mnohdy nezbytné). Stačí zapomenout a výsledky nevyjdou správně. Pokud tedy máte tuto funkci vypnutou a změníte nějaký údaj v buňce, která se podílí svou hodnotou na nějakém výpočtu, nezapomeňte provést opětovný přepočet a to tak, že ukážete tužkou na indikátor automatického přepočtu a všechny buňky v sešitě se přepočítají.


INDIKÁTOR PROVÁDĚNÍ VÝPOČTU

Pokud přepočet buněk trvá dlouho, narazíte na obrazovce náramkové hodinky, které znázorňují průběh prováděné operace.


INDIKÁTOR ZAMČENÍ BUŇKY

Pokud máte zamčený list a aktivní buňka není nastavena jako odemčená, pak se zobrazí na obrazovce malý uzamčený zámek. Je-li buňka nastavena jako odemčená, bude na obrazovce zámek odemčen.


INDIKÁTOR EXTENDED VÝBĚRU

Pokud potřebujete označit velký interval buněk, můžete použít funkci Extended selection. Vybrání této funkce je indikováno znaky EX


ROLOVACÍ ŠIPKY

Pro pohyb po buňkách složí v pravém rohu dynamické rolovací šipky. Proč dynamické? Vždy se zobrazí pouze ty šipky, které se dají použít. Jste-li s kurzorem naoř. na buňce A1, zobrazí se pouze šipky vpravo a dolů. Stačí se přesunout na E7 a už jsou tam čtyři.

Pokud máte rozsáhlejší tabulku, pak můžete využít i Hardwarové šipky na Pilotovi. Ty zajistí pohyb po celých obrazovkách.


AUTOMATICKÉ VKLÁDÁNÍ ODKAZŮ

Při psaní vzorců nemusíte zapisovat manuálně odkazy na buňky, se kterými chcete počítat. Pokud za některým z následujících znaků (=, +, -, *) ukážete na na buňku nebo interval buněk, automaticky se vloží do psaného vzorce nebo funkce.

Automatické vkládání intervalu buněk do funkce


NAVIGACE V LISTU

Používání šipek je velmi účinné, ale mnohdy zdlouhavé. QuickSheet disponuje s menu Page, ve kterém si můžete vybrat funkci pro pohyb po listu:

Menu pro posun po buňkách
 • Top - skok na první obrazovku
 • Bottom - skok na poslední obrazovku
 • Up - skok o obrazovku výš (hardware Up)
 • Down - skok o obrazovku níž (hardware Down)
 • Left - skok o obrazovku vlevo
 • Right - skok o obrazovku vravo
Zde mi chybí funkce, kterou bych nazval Go to. Pokud totiž pracujete s rozsáhlejšími tabulkami, je i pohyb po stránkách nepříliš efektivní. Stačilo by v dialogovém okně zadat odkaz na buňku, na kterou chcete přemístit kurzor a práce by se urychlila. (V MS Excelu lze tuto funkci vyvolat klávesou F5)


[První strana][Předchozí strana] [Další strana]

Nejčtenější

Za nový iPhone 8 si nechal na ruku vytetovat logo T-Mobilu
Chtěl iPhone zdarma a tak si nechal vytetoval logo T-Mobilu

Neobvyklý způsob, jak si pořídit nový mobil, zvolil muž z USA. Domluvil se s ředitelem T-Mobilu, že si nechá vytetovat logo tohoto operátora na ruku výměnou za...  celý článek

Ilustrační snímek
Geniální iPhonová finta. Odvezl si telefony za milion a čtvrt

Neobvyklou krádež řeší od 14. září newyorská policie. Pátrá po identitě muže, který si ze značkové prodejny Applu odvezl tři krabice plné iPhonů. Vydal mu je...  celý článek

iPhone 8 zakusil i klasickou ohybovou zkoušku. A uspěl, k nevratným deformacím...
iPhone 8 bodoval v crashtestech. Youtuber jej neohnul

Ve vodách chytrých telefonů známý youtuber Zachary Nelson prověřil sérií zatěžkávacích testů zbrusu nový iPhone 8. Telefonu uštědřil nespočet škrábanců,...  celý článek

Nokia 9
Skvělý start, hodnotí analytici návrat Nokie na trh

Návrat značky Nokia na trh byl doprovázen řadou analýz, které předpovídaly úspěch, nebo naopak krach. Nakonec to vypadá, že se návrat legendární značky může...  celý článek

Ilustrační snímek
Dovolená v Egyptě je vyšla draho. Operátor chtěl téměř 80 tisíc

Deset srpnových dní strávených v Egyptě se britskému páru výrazně prodražilo. Důvodem nebyly ovšem neplánované výdaje v místě pobytu, překvapení přišlo až po...  celý článek

Další z rubriky

Údajný snímek nástupce OnePlus 5
OnePlus 5 hlásí vyprodáno. Nástupce přijde nečekaně brzo

OnePlus 5 patří k nejpovedenějším přístrojům sezony. Má výbornou výbavu a příznivou cenu. Podle serveru GizmoChina by již brzy měl přijít jeho nástupce, který...  celý článek

BlackBerry Motion
Velká baterie, zvýšená odolnost a nedobytné fotky. To je nové BlackBerry

Po modelu KEYone tu máme další novodobé BlackBerry z dílen čínského TCL. Nový Motion nemá úplně špičkovou výbavu, předností by ale měla být velká výdrž...  celý článek

Xiaomi Mi Note 3
Xiaomi překonalo rekord. Jen v září prodalo 10 milionů smartphonů

Čínským výrobcům sice s velkým náskokem kraluje Huawei, ovšem i další tamní hráči posilují. Daří se i Xiaomi, šéf společnosti Lei Jun se v minulých dnech...  celý článek

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Najdete na iDNES.czmobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.