Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Pevná linka do kapsy,přijímání e-mailových práv nejenom do PalmPageru

aktualizováno 
Na Pilota můžete poslat e–mail hned několika způsoby a s širokými možnostmi využití specifických formátovacích příkazů.
V předchozím článku jsme se zmínili, že se do PalmPageru dají přijímat e-mailové zprávy. Způsobů, jak přijmout do PalmPageru e-mailovou zprávu je několik. Abychom odpověděli na vaše časté dotazy, přinášíme přehled postupů, jak lze na PalmPager poslat e-mailovou zprávu. Některé níže uváděné postupy mohou být obecné a dají se aplikovat kromě PalmPageru také na klasické pagery. Některé jsou však speciální a dají se využít pouze s PalmPagerem.

Ve všech případech platí, že uživatel pageru i PalmPageru nemusí být uživatelem internetu, protože s koupí pageru nebo PalmPageru také získává automaticky e-mailovou schránku. Tu tvoří váš vlastní pager a její jméno je shodné s číslem tohoto pageru.

Definice formátu e-mailové zprávy

- základní mód

Komu (To:) XXXXXXXX@operator.cz
Předmět (Subject:)Vzkaz - 1
Tělo (Body:) Vzkaz - 2

kde:
XXXXXXXX se rozumí konkrétní volací číslo operátoru (resp. skupinové volací číslo), přičemž lze do části Komu zadat kombinaci čísel a pomlček, např. 135-047@operator.cz, 0-135-047@operator.cz, 135047@operator.cz.
Váš vzkaz napíšete do Předmětu a/nebo do Těla zprávy. Bude-li vzkaz zapsán v obou dvou částech zprávy, je odeslána na operátor zpráva ve tvaru:
Vzkaz - 1/
Vzkaz - 2
E-mailová zpráva, pokud je doručena na PalmPager, se pak chová jako standardní zpráva a nepřenese se do aplikace Mail v PalmPilotovi.

V základním módu je český text vzkazu automaticky zkonvertován tak, že neobsahuje diakritická znaménka. Podporovány jsou mimo jiné kódové stránky ISO-8859-2 a Win1250. Zvláštním případem jsou přílohy (Attachment), Pokud bude odesílaný mail obsahovat přílohy, pak je seznam jejich jmen uveden ve vzkazu odesílaném na operátor. Jednotlivé názvy příloh jsou uvedeny mezi lomenými závorkami a jsou řazeny ve stejném pořadí jako jsou uvedeny v těle mailu.

- rozšířený mód

Komu (To:) XXXXXXXX.sABCDE@operator.cz
Předmět (Subject:)Vzkaz - 1
Tělo (Body:) Vzkaz - 2

kde:
XXXXXXXX se rozumí konkrétní volací číslo operátoru (resp. skupinové volací číslo) a sABCDE je sada pěti přepínačů, které ovlivňují zpracování klientských požadavků, přičemž platí, že nemusí být uvedeny vždy všechny přepínače.
Lze tedy odeslat e-mail ve tvaru XXXXXXXX.sAB@operator.cz. Písmeno s za tečkou značí (s)peciální funkci pro odesílání vzkazů. Nejsou-li některé přepínače A .. E uvedeny, pak jsou chápány jako kdyby byly uvedeny s nulovými hodnotami.

Přepínač A pro odesílání vzkazů:
   Hodnota přepínače A rozhoduje o tvaru odpovědi od pagingové ústředny. Přepínač A můžete využít zejména při automatizovaném zaslání kopie klasické e-mailové zprávy na operátor. Přepínač může nabývat následujících hodnot:

0 standardní chování ústředny, tj. posílají se odpovědi o statusu provedeného požadavku
1 od ústředny není zasílána žádná odpověď
2 ústředna zasílá jen odpovědi na chybné požadavky
3 ústředna zasílá odpovědi jak na chybné požadavky tak i na požadavky, které vygenerovaly varovná hlášení
4ústředna zasílá jen odpovědi na požadavky generující varovná hlášení

Přepínač B pro odesílání vzkazů:
   Hodnota přepínače B rozhoduje o max. délce vzkazu, kterou bude pagingová ústředna akceptovat. Využití přepínače B lze najít zejména při automatizovaném zaslání jen části kopie klasické e-mailové zprávy na operátor. Přepínač může nabývat následujících hodnot:

0standardní chování ústředny, tj. délka vzkazu odesílaného na operátor není omezena; limitem je jen povolená délka vzkazu konkrétní předplacené služby
1odesílaný vzkaz na operátor je ústřednou oříznut na délku 80 znaků
2odesílaný vzkaz na operátor je ústřednou oříznut na délku 160 znaků
3odesílaný vzkaz na operátor je ústřednou oříznut na délku 200 znaků
4odesílaný vzkaz na operátor je ústřednou oříznut na délku 400 znaků
5odesílaný vzkaz na operátor je ústřednou oříznut na délku 1000 znaků

Přepínače CD pro odesílání vzkazů:
    Hodnota této dvojice přepínačů C a D rozhoduje o konverzi textu zasílaného na operátor a zároveň určuje, které položky e-mailu budou zpracovány.

00automatický převod do ASCII (Předmět i Tělo zprávy) a pokud jsou připojené přílohy, tak se jejich jména vypíší v lomených závorkách, v pořadí tak jak jsou v Těle e-mailu
01automatický převod do ASCII (Předmět i Tělo zprávy) a pokud jsou připojeny přílohy, tak jsou ignorovány
02automatický převod do ASCII (Předmět i Tělo zprávy) a pokud jsou připojeny přílohy, tak jsou jejich jména ignorována a jejich obsah se zpracuje, v pořadí tak, jak jsou v Těle e-mailu
03zatím nepoužito
04zatím nepoužito
05v odesílaném vzkazu jsou první dvě slova z dekódovaného FROM: (případně prvních 30 znaků z adresy odesilatele) a dále stejně jako pro 00
06v odesílaném vzkazu jsou první dvě slova z dekódovaného FROM: (případně prvních 30 znaků z adresy odesilatele) a dále stejně jako pro 01
07v odesílaném vzkazu jsou první dvě slova z dekódovaného FROM: (případně prvních 30 znaků z adresy odesilatele) a dále stejně jako pro 02
99mail bude ponechán beze změn

- Specifický formát pro PalmPager:
   Forwardujete-li si e-maily na Slyfox (pagerový nástavec pro PalmPilot-PalmPager), pak lze zprávy předávat přímo do aplikace Mail v PalmPilotovi. Požadovaného efektu docílíte pomocí nastavení příznaků CD na následující hodnoty:

10automatický převod do ASCII a pokud jsou připojené přílohy, tak se jejich jména vypíší v lomených závorkách, v pořadí tak jak jsou v Těle e-mailu
11automatický převod do ASCII a pokud jsou připojené přílohy, tak je ignorovat
1212 automatický převod do ASCII a pokud jsou připojené přílohy, tak jejich jména ignorovat a obsah zpracovat, v pořadí tak jak jsou v Těle e-mailu

Přepínač E pro odesílání vzkazů:
    Hodnota přepínače E udává, zda je k pagingové ústředně zasíláno vstupní heslo. Příznak může nabývat následujících dvou hodnot:

0standardní chování, vstupní heslo není v pagingové ústředně aktivní
1Předmět (Subject) obsahuje pouze heslo a to v nezakódované podobě, heslo není zasíláno na operátor

Příklad:
Asi nejčastějším příkladem tvaru e-mailové adresy PalmPageru jsou následující tvary:

7819782.s1010@operator.cz A=1 od ústředny není zasílána žádná odpověď
B=0 standardní chování ústředny, tj. délka vzkazu odesílaného na operátor není omezena; limitem je jen povolená délka vzkazu konkrétní předplacené služby
CD=10 automatický převod e-mailu do ASCII formátu a pokud jsou připojené přílohy, tak se jejich jména vypíší v lomených závorkách, v pořadí tak jak jsou v Těle e-mailu
7819782.s1011@operator.czCD=11 automatický převod e-mailu do formátu ASCII a pokud jsou připojené přílohy, tak jsou ignorovány
7819782.s1012@operator.cz CD=12 automatický převod e-mailu do formátu ASCII a pokud jsou připojené přílohy, tak se jejich jména ignorují a obsah se zpracuje v pořadí, tak jak jsou v Těle e-mailu

Když vám někdo pošle e-mail na PalmPager a uvede-li do pole pro příjemce jeden z výše uvedených tvarů vaší e-mailové adresy, PalmPager vás při jejím obdržení upozorní na příchozí zprávu. Spusťte aplikaci Slyfox Viewer a stiskne multifunkční tlačítko. Po přenosu dat z PalmPageru do PalmPilota se zobrazí okno Mails, Events & ToDo Items. V tomto okně jste dotázáni, zda chcete přenést data do interních aplikací PalmPilota.

Zobrazí se položka Mail s textem hlavičky došlé e-mailové zprávy. Pokud ukážete tužkou na tlačítko Accept, došlá e-mailové zpráva se přenese do interní aplikace Mail do složky Inbox.

Zkuste poslat krátký mail na první z výše uvedených adres s číslem pageru a nechejte se překvapit.

- Upozornění na příchozí e-mail na pager nebo PalmPager
   Hlavní výhodou této funkce je, že nemusíte neustále kontrolovat, zda vám do schránky přišla nějaká e-mailová zpráva. Pokud jste předplatiteli pagingových služeb, můžete si nastavit svoji poštu tak, že vám budou chodit na Váš pager či PalmPager upozornění o právě příchozí došlé poště.

Upozornění na příchozí e-mailovou zprávu může být ve tvaru jednoduchého číselného kódu nebo může mít podobu kompletně přesměrovaného e-mailu včetně příloh. Podobu upozorněmní si můžete nastavit vy sami.

Postup pro zajištění služby upozorňování:
Je dobré, pokud kontaktujete svého poskytovatele připojení k Internetu (Internet Service Provider), se kterým projednáte podmínky pro zavedení této služby. V případě, že máte přímo ve své firmě instalován "Internet poštovní server" (POP3/SMTP server), může potřebnou úpravu provést správce vaší sítě.

Správce musí zajistit, aby odpověď z ústředny OPERATOR nezpůsobila vygenerování dalšího upozornění (došlo by tím k nekonečné smyčce). Nejsnazší způsob je nastavení příznaku A pro odeslání vzkazu na hodnotu 1.

Příklad nastavení pro pro textový pager a PalmPager:

Komu (To:) XXXXXXXX@operator.cz
Předmět (Subject:)prvních -m- znaků z Od (From) původní zprávy, oddělovací znak kolmička (pipe - 7Chex), prvních -n- znaků z Předmětu (Subject) a Těla (Body) původní zprávy, kde platí:
-m- je menší nebo rovno 30
-m- + -n- je menší nebo rovno 60
Tělo (Body:) nevyužívá se

Příklad nastavení pro numerický pager:

Komu (To:) XXXXXXXX@operator.cz
Předmět (Subject:)3 (mezera)(mezera)3
Tělo (Body:) nevyužívá se

Pokud není vytvořená speciální aplikace, která by zpracovávala příchozí e-maily a dále pak odesílala jednoduché upozornění, je možno použít klasického přesměrování (forwarding) na jinou adresu, kterou může být např. adresa textového pageru nebo PalmPageru, nevyužívající zpětné potvrzení od pagingové ústředny a délky vzkazu 80 znaků:

Příklad:
XXXXXXXX.s11@operator.cz. Můžete pochopitelně volit i další možnosti, vše závisí na nastavení výše uvedených přepínačů pro zaslání vzkazu prostřednictvím elektronické pošty (e-mail). Jako velmi vhodné se jeví nastavení XXXXXXXX.s1105@operator.cz pro služby RDS Text, PC Way a základní verze ERMES Standard a Pro, případně XXXXXXXX.s1405@operator.cz ve spojení se službou ERMES Pro Plus a rozšířené verze ERMES Standard a Pro. Tato nastavení jsou však pouze doporučením nikoliv jako jediná správná

Problematika posílání e-mailových zpráv na pager nebo PalmPager je samozřejmě mnohem širší. Snažil jsem se vybrat alespoň ty příklady, které byste mohli nejčastěji použít pro svou každodenní práci. V případě dotazů je dobré se obrátit na svého prodejce pageru nebo PalmPageru nebo přímo na Radiokontakt OPERATOR

Relevantní odkazy:
Gate, posílání e-mailových zpráv na pager nebo mobilní telefon
PalmPager Slyfox, nová dimenze pagingu u nás[První strana]


Nejčtenější

iPhone 8 zakusil i klasickou ohybovou zkoušku. A uspěl, k nevratným deformacím...
iPhone 8 bodoval v crashtestech. Youtuber jej neohnul

Ve vodách chytrých telefonů známý youtuber Zachary Nelson prověřil sérií zatěžkávacích testů zbrusu nový iPhone 8. Telefonu uštědřil nespočet škrábanců,...  celý článek

Huawei Mate 10 Pro
Má skvělou výbavu a podle výrobce je lepší než iPhone X

Mnichov (od zpravodajů Mobil.iDNES.cz) Huawei v Mnichově představuje nové modely Mate 10. Trojice novinek patří ve svých segmentech na špičku. Ceny jsou překvapivě výhodné.  celý článek

TrueDepth fotoaparát u iPhonu X
Čelní foťák iPhonu X doženou ostatní nejdřív za dva roky, tvrdí analytik

Příchod iPhonu X očekávají nejspíše desítky milionů applistů z celého světa. Po třech letech okoukaného designu totiž přijde zcela nový přístroj s obřím...  celý článek

Za nový iPhone 8 si nechal na ruku vytetovat logo T-Mobilu
Chtěl iPhone zdarma a tak si nechal vytetoval logo T-Mobilu

Neobvyklý způsob, jak si pořídit nový mobil, zvolil muž z USA. Domluvil se s ředitelem T-Mobilu, že si nechá vytetovat logo tohoto operátora na ruku výměnou za...  celý článek

Ilustrační snímek
Dovolená v Egyptě je vyšla draho. Operátor chtěl téměř 80 tisíc

Deset srpnových dní strávených v Egyptě se britskému páru výrazně prodražilo. Důvodem nebyly ovšem neplánované výdaje v místě pobytu, překvapení přišlo až po...  celý článek

Další z rubriky

Huawei Mate 10 Lite
První top model, který nestojí ani 10 000 Kč. Smiřte se ale s ústupky

O tom levnějším z nových top smartphonů firmy Huawei jsme se toho během mnichovské premiéry moc nedozvěděli. Novinka Mate 10 Lite přijde do prodeje dříve než...  celý článek

Ilustrační snímek
Smartphony za hubičku koupíte i v Česku. Připravte se ovšem na ústupky

Pořízení chytrého telefonu nemusí být nákladnou záležitostí, jste-li ochotni učinit řadu ústupků. Výběr je velmi široký, levných modelů, které zůstávají ve...  celý článek

Huawei Mate 10 Pro
Tak nízkou cenu nikdo nečekal. Huawei Mate 10 Pro zatopí konkurenci

Huawei představil v Mnichově nový špičkový smartphone Mate 10. Překvapí hned v několika ohledech. Stejně jako nové iPhony má neuroprocesor, který se sám učí,...  celý článek

Najdete na iDNES.czmobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.