Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Panasonic KX-TCD950CXB

aktualizováno 
Jaký je bezdrátový DECT telefon Panasonic KX-TCD950CXB nám poví recenze Milana Dědka. Bude či nebude se vám líbit?

Nákup

Přístroj standardu DECT jsem si zapůjčil ve firmě Atex (http://www.atex.cz). U výrobků firmy Panasonic mě fascinují názvy, nebo vlastně kódová označení. KX-TCD950CXB. Ještě tam chybí bflmpsvz a hchkrdtn, pak ten název bude úplný :-) To jsem ale trochu odbočil od tématu. Přístroj je zabalen v modré DECT telefon s kryptickým jménem Panasonic KX-TCD950CXB-UK krabici, která obsahuje tyto náležitosti. Základnovou stanici, sluchátko, nabíječ základny, telefonní kabel, samostatně loženou baterii a klip. Nesmím zapomenout ještě na manuál a homologační list. Na přístroj je dána záruka dvanáct měsíců. Před prvním použitím se má sluchátko nabíjet tři hodiny. Nabíjení je signalizováno na displeji. Telefonní a napájecí kabel lze zaklesnout za úchytky na základně. A ještě jedna maličkost, je jde i samolepka, kam si můžeme napsat obsah pamětí. To je příjemné.

Základna
Má pěkný zaoblený tvar a sluchátko se na ní pokládá tlačítky dolů. Na pravé straně je tlačítko pro paging, které má i další funkce. Zelená kontrolka (bliká v okamžiku příchozího hovoru, v průběhu hovoru svítí) signalizuje aktivitu na lince a červená přítomnost sluchátka v základně a tím pádem dobíjení. Anténa na pravé straně je pohyblivá a má délku 10.5 cm. Umístění základny se doporučuje v místě, kde nejsou zdi a pokud možno i na místě vyvýšeném. V blízkosti by neměly být elektrické přístroje (počítače, televizory, rozhlasové přijímače..).

Sluchátko
Ani velké, ani malé. Akorát padne do ruky. Na bocích má drsnější pruhy, aby neklouzalo. Anténa je uvnitř a z těla přístroje nevystupuje. Ve spodní části jsou nabíjecí kontakty, které výrobce doporučuje čas od času očistit. Baterie se musí před prvním použitím do přístroje vložit a zaklapnout kryt. Na zadní část sluchátka se dá připojit klip. To je pěkná věc. U jiných výrobců bezdrátů jsem toto neviděl. Dobrý, fakt dobrý.

Displej

Obsahuje dva řádky. Horní pro osm symbolů a dolní pro dvanáct čísel. Pokud je číslo delší, displej roluje. Maximální délka čísla je 24 pozic a lze vkládat i pauzy (znak P). V průběhu hovoru je zobrazen hovorový čas. Dále zde vidíme informace o programování. V základním stavu je zobrazeno číslo základní jednotky.

SYMBOLY
ANTÉNKA: pokud symbol svítí, jsme v dosahu základny. Když bliká, už jsme mimo dosah. Hranice dosahu je hlášena i pípáním.
INTERCOM: bliká v případě pagingu ze základny, nebo z jiného sluchátka. Svítí v režimu intercomu nebo pokud provádí paging na jiné sluchátko.
SLUCHÁTKO: Svítí, když telefonujeme, bliká v okamžiku příchozího hovoru.
HLAVA: Sluchátko je nastaveno do režimu přímého hovoru. Pokud naprogramujeme určité číslo, tak po stisku modrého tlačítka s telefonem se toto číslo automaticky vytočí. Ostatní tlačítka jsou blokovaná a při stisku varovně pípnou. Možná by bylo lepší, kdyby tato volba šla aktivovat stiskem všech tlačítek. Při větším počtu sluchátek může mít každé nastaveno svoje číslo.
PŘEŠKRTNUTÉ SLUCHÁTKO: Pokud je zapnuta funkce zákaz volání, není možno uskutečnit odchozí hovory. Lze tedy jen hovory přijímat.
ŠIPKA: Telefon je v režimu programování (viz. dále)
PÁSKA: Tento symbol je v manuálu naznačen, ale popsán už není. Pravděpodobně to bude něco se záznamníkem, ale tento model jím není vybaven.
BATERIE: Zobrazení stavu baterie. Při proužky zobrazují, v jakém stavu je baterie. Plná, poloviční, vybitá. Pokud symbol bliká, je nutno urychleně nabíjet v základně.

TLAČÍTKA
Modré tlačítko se symbolem sluchátka: Příjem a ukončení hovoru
Redial/pause: Zobrazení posledních deseti volaných čísel, nebo vložení pauzy.
INT': Intercom
Programování : Nastavení vlastností základny a sluchátka
Cancel: Zrušení operace
Auto: Nastavení nebo použití paměťových registrů
0 - 9, *,# : volba čísla
R: Recall
Vypnutí: Zapnutí nebo vypnutí sluchátka

 Telefonování

Příjem hovoru je možný stiskem modrého tlačítka, pokud není sluchátko v základné. Pokud ano, stačí ho pouze ze základny zvednout. Hovor je ale přijat s nepatrnou prodlevou, takže si na toto musíme zvyknout a nemluvit do prázdna. Ukončení hovoru opačným způsobem. Modré tlačítko, nebo odložit sluchátko do základny.

Pokud chceme volat, můžeme použít několik způsobů. Napsat číslo a celé ho vytočit stiskem modrého tlačítka. Případně vstoupit modrým tlačítkem na linku a číslo vytáčet okamžitě. První volba je lepší, protože číslo nejdříve napíšeme, máme možnost kontroly, a pak vytočíme. Lze použít i deset paměťových míst, případně naposledy volaná čísla (deset pozic).

Programování

Programovat můžeme vlastnosti základny a sluchátka. Některá nastavení jsou blokována heslem. Jsou zde dvě hesla. Pro základnu a sluchátko(a). Pokud v průběhu programování zazní pět pípnutí, stiskli jsme nesprávné tlačítko. Při chybném kroku, stiskneme tlačítko Clear, a můžeme se vrátit k předchozí operaci. Celé programování se dá přerušit opětovným stiskem programovacího tlačítka.

Nastavení základní jednotky

Nastavení režimu volby
Tónová nebo pulzní volba. Pro analogovou ústřednu nastavíme volbu pulzní. Z výroby je nastavena tónová.

Nastavení délky pauzy
Klávesou redial/pause lze zadávat mezi číslice pauzu. Ta může mít délku 3 nebo 5 sekund. Používá se hlavně při použití pobočkové ústředny nebo při dálkové volbě.

Změna hesla (základní jednotka)
Nejdříve je nutno zadat aktuální heslo a potom dvakrát heslo nové. Heslo se nezobrazuje, pouze na displeji vidíme pomlčky, které při stisku kláves mizí..

Omezení hovorů
Po zvolená sluchátka lze nastavit omezení pro volbu určitých čísel. Těchto čísel může být maximálně šest v délce osm číslic. Můžeme také určit, kterého sluchátka se toto omezení týká. Poté tato čísla nelze volat. Vhodné pro zablokování hovorů na linky 0609 a tak podobně.

Smazání nastavených parametrů
Toto nastavení se týká základny, ale je zde i možnost toto provést u sluchátka. Vlastnosti se nastaví na tovární hodnoty. Je to chráněno heslem.

Zrušení mikrotolefonu
Každý mikrotelefon může zrušit v základně sám sebe nebo jiný mikrotelefon. Je to opět blokováno heslem základní jednotky.

Vyzvánění
Lze navolit tyto způsoby.Cyklické vyzvánění aktivuje zvonění sluchátek v nadefinovaném pořadí

Volbou výběr mikrotelefonu(ů) tyto budou vyzvánět jen určitá sluchátka. Následnou volbou výběr prvního mikrotelefonu, určíme sluchátko, které začne vyzvánět jako první a potom začnou ostatní. Výběrem všech mikrotelefonů nastavíme původní vyzvánění, kdy vyzvánějí všechna sluchátka okamžitě. Pokud máme více sluchátek, je to dobrá, téměř nadstandardní volba.

Nastavení sluchátka

Vymazání paměti pro opakování volby
To co je uloženo pod tlačítkem redial, může být smazáno. Buď jen některá čísla nebo celý seznam. To je vhodné, pokud telefon zapůjčujeme.

Hlasitost sluchátka
Při nastavení hlasitosti lze vybrat ze tří úrovní. Standardně je nastavena ta prostřední a vyhovuje. V hlučnějším prostředí si nastavíme trojku..

Hlasitost vyzvánění
Šest hlasitostí. Od výrobce je nastavena čtyřka. Pokud nastavíme šestku, je to už opravdu randál. V hlučných místech toto vyžijeme. Naopak jednička je velice tichá, takže každý si najde to, co v dané situaci vyhovuje.

Změna hesla (sluchátko)
Většina funkcí je blokována zadáním čtyřmístného bezpečnostního kódu. Jeho zapomenutí a následné odblokování je nutné řešit návštěvou autorizovaného servisu Panasonic, nebo se obrátit na prodejce. Doporučuje se změna hesla ihned po zakoupení, protože je nastaveno od výrobce na standardní hodnotu. Heslo se při zadávání nezobrazuje a z bezpečnostních důvodů se zadává dvakrát.

Zákaz volání
Tímto nastavením lze zakázat všechny odchozí hovory. Po aktivaci se na displeji objeví symbol přeškrtnutého sluchátka. V tom okamžiku lze hovory pouze přijímat.

Režim přímého volání
Po stisku modrého tlačítka se vytočí předem navolené číslo. Jiná volání nelze provozovat, protože ostatní klávesy (kromě programování) jsou nefunkční. Vhodné pro děti. Tato vlastnost je už u kategorie DECT více méně samozřejmostí.

Režim zobrazení
Zde je možno nastavit, jestli v průběhu hovoru bude zobrazena délka hovoru, nebo volané číslo.

Druh vyzvánění
Lze nastavit až šest druhů vyzvánění. Není to moc, ale i toto množství vystačí a každý si vybere. Pokud ne, zůstaňte u továrního nastavení.

Pípání kláves
Klávesy budou či nebudou při stisku pípat. Od výrobce je nastaveno pípání.

Výstraha při dosažení hranice dosahu
Sluchátko vydá zvukový signál, pokud jsem se ocitli mimo dosah základny.

Výstraha při nízkém napětí baterie
Pípnutí signalizuje slabou baterii a doporučuje nabití. Toto je patrné i na displeji, kde bliká symbol baterie. Upozornění na slabou baterii je několik, takže by se nám nemělo stát, že ve sluchátko přestane fungovat.

Smazání nastavených parametrů
Tato volba nastaví některá další nastavení na tovární hodnoty. Toto celé je blokováno heslem mikrotelefonu.

Registrace sluchátka v základní jednotce
Tento úkon je nutno provést během jedné minuty, jinak musíme začínat od začátku. Dále je nutné zadat heslo základní jednotky. To je opravdu dobré a nutné, jinak bychom se mohli časem divit, kdo nám to volá na náš účet.

Zrušení čísla základní jednotky
Pokud jsme k základní jednotce přihlásili sluchátko, je tato jednotka ve sluchátku trvale zaznamenaná. Její zrušení ze sluchátka se provede touto volbou.

Zobrazené informace v pohotovostním režimu
V pohotovostním režimu je na displeji zobrazeno číslo základny (tovární nastavení). Toto může být změněno na číslo sluchátka, nebo displej nebude obsahovat žádnou informaci. Číslo základny je uvedeno v pomlčkách, základna v hranatých závorkách. Pokud máme více základnových stanic a pohybujeme se mezi nimi, nastavíme si na displej číslo základny. Jestliže používáme více sluchátek, tak ponecháme tovární nastavení a pokud máme jen jedno sluchátko a jednu základnu, můžeme displej nechat bez informací.

Nastavení tónu čekajícího hovoru
Pokud provozujeme intercom mezi více sluchátky, je příchozí hovor ohlášen tónem. Intercom můžeme provádět jen v rámci jedné základny.

Přístup k základní jednotce
Když opustíme dosah jedné základny a jsme v dosahu jiné, sluchátko se automaticky napojí na tuto. Jsme li v dosahu více základen, vybírají se v pořadí jejich čísel (1 - 4). Jinak můžeme nastavit jen jednu základnu a té se budeme držet a k přepínání nedojde.

Paměti
Telefon má deset paměťových registrů. Naprogramování je jednoduché a vyvolání ještě jednodušší. Vyvolání je možné buď kruhově, opětovným mačkáním klávesy AUTO, nebo přímo stiskem klávesy 0-9, pod kterou je umístěno.

Dále je možno použít tlačítko redial, které si pamatuje až deset naposledy volaných čísel. Takže až dvacet pamětí pojme tento přístroj. To je dobré.

Manuál
Jeden z nejlépe propracovaných manuálů (čeština i slovenština), které jsem četl. Přístroj má mnoho funkcí, a všechny jsou názorně a podrobně popsány. Našel jsem ale jednu nepřesnost. Je zde odkaz na výběr azbuky, ale co to znamená, to už zde popsáno není. Asi malý překlep. Na závěr jsou pospány závady a jejich odstranění, doporučení jak nabíjet a udržovat baterie a slovníček pojmů.

Baterie
Baterie (NiMH) v pohotovostním režimu vydrží až 150 hodin a telefonovat můžeme až 12 hodin. To jsou velice uspokojivé hodnoty. Nabíjení se podle manuálu doporučuje pouze tehdy, pokud už je baterie vybitá a na displeji je to znázorněno jen jedním dílkem. Jinak se vystavujeme paměťovému efektu.

Dosah
Tak jak už to tak funguje v kategorii DECT. 300 metrů ve volném terénu, a do padesáti metrů v zastavěné oblasti. O patro výš už byl příjem horší, ale přístroj fungoval. Je nutné si to otestovat a do míst, kde to už není to pravé ořechové, nevstupovat. Pokud provozujeme více základnových stanic, tak se dosah dá prodloužit.

Závěr
Mám pocit, že toto je přístroj, který vyhoví každému. V kategorii DECT se cenově pohybuje na spodní hranici (6670 Kč s DPH, říjen 1999) a nemá vlastnosti, které by mě vysloveně vadily. Po více než týdenním testování jsem s ním maximálně spokojen. V kancelářích ale i domácnostech by se vyjímal parádně. Pokud bych měl srovnávat s ostatními DECT bezdráty, tak se nedá jednoznačně určit, který typ je nejlepší . Každý má něco navíc, co ty ostatní nemají. Ovšem tady musím ještě jednou poznamenat, že za ty prachy je to opravdu dobrá koupě.

Autor:
Nejčtenější

Nové ovládací centrum umožňuje přidávat další funkce.
Nový systém od Applu už má 47,3 % přístrojů. Android Oreo jen 0,2 %

Díky tomu, že Apple si sám vyvíjí software i hardware, je aktualizace iPhonů a iPadů velmi snadná. Naopak Android má roztříštěnou základnu přístrojů od tisíců...  celý článek

Honor 6A
Nenápadný premiant nižší třídy. Vyzkoušeli jsme Honor 6A

Nejlevnější model v nabídce značky Honor je dobrým příkladem toho, jak se mají dělat levné smartphony. Soustředí se na baterii, kvalitu displeje a na systém,...  celý článek

iPhone 8 Plus
iPhone 8 je tak výkonný, že tomu nevěřil ani tvůrce testu Geekbench

Výkon nového procesoru A11 Bionic od Applu vyrazil dech i tvůrci benchmarku Geekbench. Nedokáže pochopit, že smartphony s Androidem tak zaostávají.   celý článek

Asus Zenfone 4 Selfie Pro
U volební urny neroztahujte selfie tyčku. Fotit však zakázáno není

Mobily budou hrát u právě probíhajících parlamentních voleb specifickou roli - spousta lidí si jimi bude dokumentovat svoji aktivitu při volbách. Co je ve...  celý článek

iPhone X
Je to konec mýtické čtečky v displeji? Výrobci sázejí na obličej

Čtečka otisků integrovaná do displeje měla být jednou z hlavních letošních inovací na poli smartphonů. Technologie je ovšem natolik složitá, že výrobci od...  celý článek

Další z rubriky

ZTE Axon M
Výjimečný rozevírací smartphone je tu, ale konstrukce je zvláštní

Na rozkládací smartphony s ohebnými displeji se čeká už nějaký ten pátek. Nové ZTE Axon M sice přináší rozevírací koncepci, ovšem ohebný displej nemá. To...  celý článek

Honor 6A
Nenápadný premiant nižší třídy. Vyzkoušeli jsme Honor 6A

Nejlevnější model v nabídce značky Honor je dobrým příkladem toho, jak se mají dělat levné smartphony. Soustředí se na baterii, kvalitu displeje a na systém,...  celý článek

IBM Simon
Takový smartphone jsme ještě netestovali. Rarita, která nedává smysl

V roce 1994 se začala psát komerční budoucnost chytrých telefonů. IBM Simon se stal prvním chytrým telefonem na trhu. Z dnešního pohledu je to především...  celý článek

Najdete na iDNES.czmobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.