Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Palm a „utržené sluchátko“ (3)

aktualizováno 
Jak již prozrazuje název této kategorie programů, budeme se zde zabývat programy, které umí pracovat s kontakty i SMS, byť třeba s určitými nedostatky. Ale zase platíme jen jednou...

 

3) Multifunkční programy

 

Program GSMTOOL

První program, který určitě stojí za zmínku, je program GSMTOOL  (http://www.gsmtool.de/), nyní dostupný již ve verzi 1.42. Tento software je v současné době shareware, ale na internetu lze nalézt jeho předchůdce  DI27, který byl ještě freeware. Bohužel, mně se na mém Palmu nepodařilo komunikaci pomocí 3 roky starého freeware uvést do provozu, takže mám obavy, že jeho hledání se pomalu nevyplatí...

Tento software lze v oblasti práce s mobilem nazvat bez uzardění jako „Ferda Mravenec, práce všeho druhu“ - kromě správy adresářů  umožňuje tento program využít také další v úvodu zmíněné funkce -odesílání a příjem SMS, vytáčení  telefonního čísla - či technické lahůdky, jako je funkce „terminál“ pro přímou komunikaci s mobilem pomocí AT příkazů či zálohování telefonního seznamu. Ani čtenářům našeho serveru není neznámý, v článku jsme se věnovali podrobnostem při synchronizaci telefonních seznamů. Ale postupně...

Jak jsme již prozradili v předchozím odstavci, umožňuje tento program synchronizovat telefonní seznam ve vašem mobilu s obsahem adresáře ve vašem Palmu. Pokud se nás nedotýkají omezení přístupu k rozvětveným kontaktům na straně mobilu, získáváme opravdu dobrého pomocníka pro udržení našich telefonních čísel v náležitém souladu. Protože postupy jsou uvedeny ve výše uvedeném odkazu, bylo by zbytečné se opakovat. Pouze uvedeme jednu radu - vyhněte se  stejným telefonním číslům v paměti mobilu a na SIM kartě, vyhnete se tím odklepávání upozorňovacích zpráv na duplicity.

Program umožňuje také archivaci telefonního seznamu z mobilu do Poznámkového bloku a naopak, což se může stát užitečné nejen pro zálohování telefonního seznamu.

Další funkčnost, která nás určitě nenechá chladnými, je práce se  SMS zprávami. Program umožňuje posílání SMS zpráv na telefonní čísla, která máme uložena  v adresáři Palmu, přičemž můžeme nastavit příznak na generování požadavku na doručení (platí samozřejmě pro telefony, které tento příznak podporují) či příznak zaslání pouze na displej telefonu. Při určení adresáta nám program ukáže pouze použité telefonní číslo bez přiřazeného jména. Do textu zprávy můžeme překopírovat položku z poznámkového bloku (Memo), takže text si lze pohodlně připravit předem.

Program dokonce umožňuje nastavit textové řetězce, které je potřeba použít při posílání e-mailu či faxu přes SMS (např. u Eurotelu pro e-mail klíčové slovo EML), a telefonní číslo příslušné brány (např. 999111 u Eurotelu), takže při psaní textové zprávy lze po volbě „Ins Email“ zadat e-mailovou adresu z adresáře a napsat text e-mailu, program se postará o správné odeslání.

S odesíláním zpráv souvisí věc, která mne na tomto programu nejvíc mrzí - neumí rozdělit text na více SMS. Tento fakt je smutný, neboť ne vždy lze celé sdělení dostat do pouhých 160 znaků. Aby se tento handicap v očích uživatele „kompenzoval“, umí tento program jiný povedený kousek - načíst pouze nové SMS zprávy. Tuto funkci, u jiných programů mnohdy chybějící, oceníme ve chvíli, kdy máme v telefonu paměť na SMS a v ní několik desítek uložených zpráv. Samozřejmě můžeme zvolit i načtení všech zpráv, ale je potřeba počítat s tím, že to už může zabrat nějaký čas... Můžeme také nastavovat smazání zpráv v telefonu, pokud byly úspěšně přeneseny do Palmu. Pokud k telefonnímu číslu odesílatele zprávy máme přiřazeno jméno, program nám ho nabídne.

Odesílané a přijímané zprávy lze ukládat do SMS Mailboxu pro další následná použití, přičemž tento box je propojen s poznámkovým blokem Palmu. Máme možnost si zde vytvářet podle potřeby různé další přihrádky a tím si zprávy tematicky dělit.Poslední funkcí, o které se musíme více zmínit, je vytáčení telefonního čísla. Pro volbu telefonního čísla můžeme použít adresář Palmu a tam uvedená čísla, ale také můžeme číslo k volání zadat pomocí na obrazovce zobrazené klávesnice.  V úvodu zmíněná funkce „Terminálu“ pro komunikaci s mobilem pomocí AT příkazů je z pohledu většiny uživatelů do počtu, ale proč ne...

Program je dostupný v německé a anglické verzi, takže si našinec může vybrat, kterou řeč bude preferovat. Také webovské stránky existují v obou variantách, avšak německá verze se mi zdála obsažnější a více aktualizovaná.

Tento program je shareware, takže je opět potřeba vyřešit dilema vlastnictví tohoto programu. Nebýt nevýhody nemožnosti odeslat dlouhý text v několika SMS zprávách, bylo by asi u mnoha uživatelů rozhodnuto. Věřím ale, že se musí objevit nová verze programu, která tento handicap odstraní a tím umožní dokonalé použití tohoto vskutku univerzálního nástroje. 

 

Shrnutí:

- není možné použití komunikace přes kabel
+  propojeno se standardním adresářem
+ synchronizace adresářů  Palmu a mobilu

- chybí možnost použití kriterií pro řízení synchronizace
- chybí podpora VIP příznaku u telefonů Siemens
- chybí podpora rozvětvených kontaktů u telefonů Nokia

+ lze načíst pouze nové SMS zprávy či všechny uložené zprávy
+ u přijatých zpráv se doplní odesílatel definovaný v adresáři Palmu

- neexistuje možnost hromadného odesílání textových zpráv
- není možné rozdělit dlouhý text na několik zpráv

+ existuje podpora pro rozesílání faxů a e-mailů přes SMS
+ tvorba šablon pro častěji posílané zprávy
+ možnost nastavit požadavek na potvrzení doručení zprávy
+ možnost odeslat zprávu pouze na displej mobilního telefonu
+ možnost vytáčení telefonního čísla
+ práce s telefonem prostřednictvím AT příkazů v režimu terminál

 

Program S25Phone

S neskrývaným potěšením mohu konstatovat, že i  v kategorii multifunkčních programů jsme se dostali k českým programům, které si opět vedou více než úspěšně v konkurenci zmíněných produktů.

Tento program, vytvářený Milanem Brunclíkem -  http://www.mb-solutions.cz/, je dalším „Ferdou Mravencem“ v našem palmo-mobilním mraveništi. O tomto programu jsme již na našem serveru před nějakým časem informovali, ale i s ohledem na jeho vývoj se u něj zastavíme déle.

První a - troufám si říci - nejpodstatnější informace je ta, že program již rozhodně neslouží pouze majitelům mobilních telefonů značky Siemens (přestože jiné nejsou přímo uváděny), ale bez obav jej mohou použít i majitelé jiných značek mobilních telefonů. Kromě infra připojení je možno použít i připojení přes kabel.

Druhá informace může mít i lehce nepříjemný, avšak naprosto pochopitelný rozměr - program v plné verzi je dnes šířen jako shareware, tedy spojen s určitými finančními záležitostmi. Existuje ale také „lite“ verze, která je zdarma, ovšem s lehce omezenými funkcemi.

A co všechno tedy můžeme získat?

V první řadě je to opět možnost práce s telefonním seznamem. Program si udržuje svoje seznamy čísel nezávisle na adresáři v Palmu, se kterým v současné době neumožňuje synchronizovat. Načtené kontakty lze exportovat do zápisníku, avšak dosud není implementována opačná varianta, která by umožnila archivaci.

Program nabízí bohatou škálu pohledů na načtený seznam čísel. Zatímco u programu funBOOK získáme setříděný seznam dle jména, ve kterém informaci o pozici v seznamu získáme až v detailech, nabízí tento program kontakty v seznamu s volitelným tříděním dle pozice v seznamu, jména či čísla. Jako trochu rušivý prvek bych zde uvedl zobrazování i všech prázdných pozic, které SIM karta a mobil mají ještě k dispozici. Program - jako mně jediný známý - umí pracovat i se seznamem, který bývá  v telefonech chráněn PINem 2 a slouží v případech, kdy omezíme volání pouze na dovolená čísla.

Jako určitou nepříjemnost jsem vnímal zdlouhavost, s jakou program telefonní seznam z mého mobilu Nokia 6210 načítal - zatímco program funBOOK  k načtení seznamu potřeboval 1minutu 23 vteřin, zde bylo potřeba něco málo přes 3 minuty. Software - stejně jako konkurenti - nepodporuje rozvětvené kontakty u Nokií a zařazení  do skupin volajících.

Po kontaktech se tradičně vrhneme na textovky. Pokud napíšeme zprávu, můžeme adresáta vybrat z adresáře Palmu či položek v načtených kontaktech. Bohužel není možno použít více adresátů, ale máme možnost vidět po zvolení adresáta i jeho jméno a zvolené telefonní číslo. S tímto programem také dosud nerozdělíme delší text na více zpráv, jsme stále omezeni délkou jedné zprávy. Proti ostatním programům ale můžeme využít velmi zajímavou nabídku pro nastavování parametrů odesílaných zpráv - lze nastavovat nejen jednoduché parametry typu potvrzení o doručení, ale také parametry jako doba platnosti zprávy či použitý protokol. Můžeme také nastavovat smazání zpráv v telefonu, pokud byly úspěšně přeneseny do Palmu. V případě přijatých zpráv nám program zobrazí jméno odesílatele, ke kterému ho máme přiřazeno, pokud je toto jméno definováno v adresáři tohoto programu.

Program nabízí standardní strukturu složek pro zprávy - přijaté zprávy („Inbox“), zprávy k odeslání („Outbox“) a odeslané zprávy („Sent“), přičemž máme možnost tuto strukturu rozšířit o další složky. 

Dále tento program nabízí 3 unikátní funkce – informace o telefonu, informace o síti a synchronizaci času.

V informacích o telefonu – „Phone“ je vidět informace dle obrázku – výrobce, model, verzi firmware a IMEI, navíc lze získat stav baterie.

V informací o síti – „Network info“ vidíme informace o kódu oblast LAI, čísle přijímané buňky, čísle přijímané sítě a síle signálu – paráda!V poslední části můžeme zjistit nastavení data a času na našem mobilu a provést synchronizaci, avšak tato funkčnost ve spojení s mou Nokií 6210 nefungovala (očekávám problém na straně Nokie…).

Podobně jako u dříve zmíněného českého programu ani zde uživatel nevystačí pouze s češtinou, neboť program je důsledně v angličtině. U shareware verze jistě nepřehlédnete rubriku, kam máte zadat registrační údaje.

Shrnutí:

+ možnost použití komunikace přes kabel
-  není propojeno se standardním adresářem
- chybí synchronizace adresářů  Palmu a mobilu
- chybí podpora VIP příznaku u telefonů Siemens
- chybí podpora rozvětvených kontaktů u telefonů Nokia
- časová náročnost načítání kontaktů z mobilu

+ možnost třídění kontaktů dle pozice  seznamu, jména či telefonního čísla
+ možnost práce se seznamem chráněným PINem 2

- nelze načíst pouze nové SMS zprávy
+ u přijatých zpráv se doplní odesílatel definovaný v adresáři programu
- neexistuje možnost hromadného odesílání textových zpráv
- není možné rozdělit dlouhý text na několik zpráv

+ možnost nastavení požadavku na potvrzení doručení zprávy
+ možnost odeslat zprávu pouze na displej mobilního telefonu
+ možnost nastavení dalších vlastností odesílaných zpráv (platnost, protokol...)
+ zobrazení informací o telefonu
+ zobrazení informací o síti
+ zobrazení a synchronizace data a času

 

Závěr

Tak jsem na konci. Společně jsme prošli několik programů, které nám umožní na poměrně vysoké úrovni provázat údaje na našem mobilu a Palmu. Když si projdeme přehled vlastností jednotlivých programů, tak zjistíme, že proti programům na PC jsou možnosti poměrně omezené (např. majitelé posledních Nokií mohou zapomenout na rozvětvené seznamy či skupiny volajících) a navíc každý program umí něco speciálního, co ostatním chybí. Čili - podobně jako v životě - neexistuje ideál a každý si musí vybrat podle svých požadavků, co upřednostní.   Nejčtenější

Takto vypadá boj o zákazníky: pětkrát více dat a úhrada smluvní pokuty

Slovenský operátor O2 navýšil základní data u vybraných tarifů

Od revoluce v roce 2013 zažívá český mobilní trh spíše menší otřesy, zákazníci operátorů toužící po neomezeném tarifu s...

Konkurence se trefuje do „předražených“ nových iPhonů

Všechny tyto produkty Xiaomi stojí stejně, jako nový model iPhone XR

Na vysoké ceny novinek od Applu reagovali konkurenti poněkud posměšnými nabídkami. Ukazují v nich, co všechno z jejich...Feministky kritizují nové iPhony. Jsou moc velké na ženskou ruku

iPhone XS/XS Max

Od doby, kdy Apple upustil od malých smartphonů, úhlopříčka nových modelů prudce narůstá. Nejnovější model ve verzi Max...

Toto je prapředek vašich smartphonů. První android slaví 10 let

T-Mobile G1

Prvnímu mobilnímu telefonu s operačním systémem Android je 10 let. Stroj známý jako T-Mobile G1 byl totiž představen...

Prohlédněte si nejlepší a nejdražší iPhone. Máme ho jako první

iPhone XS Max

Stejně jako v předchozích letech jsme se i letos vypravili do Německa, abychom mohli vyzkoušet nejnovější smartphone od...

Další z rubriky

Bez reklamy ani ránu. Bude už i na Facebook Messengeru v mobilu

Mobilní Messenger projde změnou, k nelibosti uživatelů v něm budou cílené...

Oblíbený mobilní kecálek se brzy promění. Facebook totiž do Messengeru po úspěšném testování implementuje cílené...

K používání aplikace WhatsApp vám nově musí být minimálně 16 let

Whatsapp bude umět zpětně vymazat odeslané zprávy

Chatovací služba WhatsApp mění podmínky používání v Evropské unii. Nově začíná platit, že pro používání služby vám musí...

Vyrážíte na dovolenou? Tyto aplikace by neměly chybět ve vašem mobilu

Ilustrační snímek

Mobilní aplikace jsou dnes v mnoha případech neodmyslitelným pomocníkem v celé řadě situací a letní cestování a...

Najdete na iDNES.cz