Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Palm a „utržené sluchátko“ (2)

aktualizováno 
Dnes budeme pokračovat v tématu Palm a mobil, ale opustíme kategorii freeware. Dalšími programy budou jednoúčelové produkty, které jsou zaměřeny zcela jednoznačně pouze na jednu z požadovaných funkčností - práci s kontakty či SMS.

 

2) Jednoúčelové programy

V této části se budeme věnovat programům, které jsou zaměřeny zcela jednoznačně pouze na jednu z požadovaných funkčností - práci s kontakty či SMS. Většinou lze od těchto programů očekávat větší propracovanost se smyslem pro detaily, avšak na druhé straně je nutno vidět, že náklady spojené s registrací takového programu nám vyřešily pouze část otevřených problémů a že stojíme ještě před otázkou, jak budeme pokračovat při hledání dalších programů.

Program funBOOK

První z programů, kterému se budeme věnovat, je funBOOK od Fun Communications GmbH (http://www.fun.de/). Tento program byl dlouhou dobu avizován na webovských stránkách výrobce, avšak reálně se objevil až nedávno. Přestože výrobce dlouhou dobu sliboval vyřešení i problému atributů telefonních čísel (např. skupiny volajících pro telefony Nokia), až na příznak VIP u telefonů Siemens se tak nestalo,  a musíme tedy počítat s výše uvedeným omezením. Tento program umí pracovat nejen s infračerveným rozhraním, ale také se sériovým kabelem, takže ani majitelé mobilu bez infraportu nejsou bez šance... Jako novinku lze použít i Bluetooth komunikaci s pomocí speciálních adaptérů.

Tento program umožňuje vytvořit několik svých adresářů - tzv. Workbook, které jsou nezávislé na standardní databázi kontaktů v palmovském adresáři. Do těchto adresářů můžeme importovat kontakty z mobilních telefonů i z adresáře Palmu a tím vytvářet vlastní sestavy kontaktů, které lze opět do mobilního telefonu či standardního adresáře exportovat.

Při importu můžeme aktivně pomocí práce se seznamem či pomocí filtrů dosáhnout toho, že importovány jsou pouze požadované položky. Při importu ze standardního adresáře v Palmu lze jako kriterium pro selekci použít všechna pole adresáře, což umožňuje získat jednoduchým způsobem potřebné kontakty. 

V případě exportu do mobilního telefonu si můžeme zvolit pravidla, jakým bude vygenerován název položky  v telefonním seznamu mobilního telefonu - např. jméno + příjmení, příjmení + jméno či příjmení + firma. 

V jednotlivých adresářích můžeme jednotlivé položky editovat, duplikovat, přejmenovávat či mazat. Dále je možné položky kopírovat mezi jednotlivými adresáři. Při editaci lze samozřejmě měnit název položky a příslušné telefonní číslo, ale také umístění dat v telefonu (SIM karta x paměť mobilu) a v případě telefonů Siemens i VIP příznak. Jak již bylo zmíněno, rozvětvené adresáře ani skupiny u telefonů Nokia nejsou v současné době podporovány. Program navíc umožňuje čísla z jednotlivých adresářů i vytáčet, což za některých situací (např. při použití mobilu s lehkou hands-free sadou) může být jistě užitečné

Podle výrobce lze software bez problému použít se těmito telefony:

-se všemi posledními telefony Siemens od typů C25 a S25,
- s telefony Nokia od 7110 a 8210,
- Ericsson R320s, R520m, T39
- Motorola Timeport P7389, 260Vzhledem k tomu, že tento seznam je vlastně určen schopnostmi mobilu a přítomností infraportu, nelze až na výjimky očekávat u jiných programů seznam odlišný.

Tento program - stejně jako jeho sourozenec funSMS - si do Palmu nainstaluje vlastní systémovou knihovnu fMML (fun Mobile Messaging Library), která je v Palmu přístupná přes Nastavení. Zde si můžeme nastavit typ mobilního telefonu a používaného operátora.

Program je možno získat v německé či anglické jazykové verzi. Protože se jedná o shareware, musíme si po jeho vyzkoušení rozmyslet, zda jej již opravdu nebudeme chtít v budoucnu používat (což by nás určitě mrzelo...).

Shrnutí:

+ možnost použití komunikace přes kabel či Bluetooth adapter
+ / -  nezávislost na standardním adresáři
+ možnost definovat kritéria pro export a import položek
+ podpora VIP příznaku u telefonů Siemens

- chybí podpora rozvětvených kontaktů u telefonů Nokia
+ možnost použití komunikace přes kabel či Bluetooth adapter

 

Program funSMS

Jak již bylo zmíněno u předchozího programu, stejná firma nabízí i software pro SMS zprávy. V tomto případě se již jedná o staršího vyvinutého sourozence, neboť poslední verze už má větší číslo než 3.0.

Nutný předpoklad pro jeho využití je použití komunikace přes infračervené rozhraní, s kabelem u tohoto programu nemáme šanci. I zde však máme šanci použít Bluetooth adaptéry a komunikovat tímto způsobem.

Program standardně definuje 4 složky, ve kterých mohou být zprávy umístěny - Přijaté zprávy , Odesílané zprávy, Archiv zpráv a konečně Šablony (Template). Již názvy jednotlivých složek intuitivně napovídají, které zprávy se do nich uloží, ale přesto si projdeme postupně všechny možnosti.

Pokud na Palmu zvolíme stažení přijatých zpráv („Retrieve“), zahájí se komunikace mezi mobilem a Palmem a Palm postupně stáhne přijaté zprávy, které uloží do složky Přijaté zprávy. Při procesu stahování přijatých zpráv narazíme na první vlastnost, která nás - a nejen u tohoto programu - nepotěší: program neumí stáhnout pouze nově doručené zprávy. Z tohoto důvodu mi „ochotně“ stáhne do Palmu všechny zprávy, které mám ve své Nokii 6210 uschované, což při počtu několika desítek zpráv není zrovna potěšující. Příjemnou funkcí je převedení čísla odesílatele zprávy na jméno, pokud je definováno v adresáři Palmu. V nastaveních dále můžeme upřesnit, zda do Palmu stažené zprávy mají být v SIM kartě (telefonu) vymazány.

Od programu samozřejmě čekáme i možnost odesílání SMS zpráv, takže vzhůru do toho! Vlastní psaní zpráv není moc zajímavá činnost, spíše nás asi budou zajímat naše možnosti. Předně je třeba zdůraznit, že zprávy lze odesílat na telefonní čísla, která máme jako mobilní definována  v adresáři Palmu. Program nám umožňuje přiřadit libovolný počet adresátů, takže lze velmi pohodlně poslat jednu zprávu celé skupině adresátů. Program navíc až do odeslání ukazuje nejen telefonní čísla, ale i přiřazená jména, což u většího množství adresátů je k nezaplacení. U každé zprávy můžeme nastavit, zda požadujeme potvrzení o doručení, zda má být zpráva doručena pouze na displej mobilu (tzv. flash zprávy), a navíc můžeme ke zprávě doplnit nadefinovaný podpis. Pozitivní zprávou je také to, že program umožňuje rozdělit delší text na několik SMS po 160 znacích, přičemž do hlavičky každé zprávy umístí jednoduché počitadlo částí. Před odesláním máme všechny napsané zprávy ve složce Odesílaná pošta, po odeslání jsou přesunuty do Archivu.Jak jsme již zmínili, program nám také nabízí možnost vytvořit si vlastní šablony zpráv, které jsou potom uloženy v příslušné složce. Program dále umožňuje přiřadit každou z přijatých zpráv k  některé  z uživatelsky definovaných kategorií. Za zmínku stojí i export zpráv, přičemž je možnost zprávy exportovat do poznámkového bloku či diáře. 

 Program opět existuje  v anglické a německé verzi a je shareware, takže vyžaduje po nás zaplacení příslušné částky. Opět lze použít pro telefony, uvedené u předchozího programu.

 Shrnutí:

- není možné použití komunikace přes kabel
- není možné načíst pouze nové zprávy

+ u přijatých zpráv se doplní odesílatel z adresáře v Palmu
+ možnost hromadného odesílání textových zpráv
+ možnost rozdělit dlouhý text na několik zpráv
+ tvorba šablon pro častěji posílané zprávy
+ možnost nastavit požadavek na potvrzení doručení zprávy
+ možnost odeslat zprávu pouze na displej mobilního telefonu
+ možnost exportu zpráv do dalších aplikací Palmu

 

MonkeyMessenger

Tento program patří do početné rodiny programů, které firma Primate Systems Inc. (http://www.primatesys.com/) nabízí pro využití v oblasti komunikací mobil - Palm, zejména pro odesílání log operátorů či melodií. Jak však plyne z názvu tohoto programu, tento je určen pro práci se SMS zprávami.

Tento program je jedinečný v možnostech komunikace s mobilním telefonem - kromě standardních metod kabel, infra a Bluetooth nabízí jednu unikátní možnost - komunikaci přes infra s telefony řady Nokia 61xx, které díky své nekompatibilitě jinak nemají  jinou možnost než kabel.

Program má nadefinovány složky „Inbox“, „Outbox“, „Sent“, „Draft“ a „Friends“.

Do složky „Inbox“ se načítají zprávy z mobilního telefonu. K mému překvapení to po všech pokusech vypadá, že alespoň ve spojení s Nokií 6210 se načítají pouze nově přijaté zprávy a starší zprávy v telefonu zůstávají nepovšimnuty. Program neumí doplnit jméno odesílatele, k informaci máme pouze číslo odesílatele. Samozřejmě je možno nastavit, zda se načtené zprávy mají vymazat z telefonu.

Zprávy můžeme samozřejmě i psát, přičemž rozepsaný text můžeme uložit do složky „Draft“ či do složky „Outbox“, ze které je příkazem „Send“ odeslán jako zpráva. Program neumí rozdělit delší text do více zpráv, takže musíme vystačit se 160 znaky. Odesílatele můžeme vybrat ze standardního adresáře Palmu, přičemž v hlavičce psané zprávy vidíme kromě čísla i jméno adresáta. Nelze pro jednu zprávu zvolit více adresátů, v takovém případě je potřeba uložit zprávu  do složky „Draft“ a odeslat postupně. Pro každou zprávu můžeme nastavit požadavek na potvrzení či odeslání zprávy jako „flash“ pouze na displej mobilu.  Odeslané zprávy jsou přesunuty do složky „Sent“.


A co složka „Friends“? V tomto případě se jedná o soukromý adresář přátel, které si zde můžeme s jejich čísly nadefinovat. Po zvolení některého z přátel se nám automaticky otevře menu pro editaci zprávy, přičemž zvolené jméno a číslo je dosazeno jako adresát psané zprávy.

U námi testované verze chyběla možnost exportu či importu zpráv, takže není možné jednoduše uložit text přijatých zpráv.   

Program existuje v anglické verzi a jedná se o shareware.

 Shrnutí:

+ možnost použití telefonů Nokia 61xx přes infra
+ možnost použití komunikace přes kabel

-  nemožnost načíst pouze nové zprávy
- u přijatých zpráv se nedoplní odesílatel z adresáře v Palmu
- nemožnost hromadného odesílání textových zpráv
- nemožnost rozdělit dlouhý text na několik zpráv

+ tvorba šablon pro častěji posílané zprávy
+ možnost nastavit požadavek na potvrzení doručení zprávy
+ možnost odeslat zprávu pouze na displej mobilního telefonu

- nemožnost exportu zpráv do dalších aplikací Palmu

 

Master SMS

Musím říci, že mne vždy potěší, když při procházení světa software pro Palmy narazím na „zlaté české mozky“ (ruce sice také jistě pracovaly, ale o nich to zřejmě přece jenom nebude...). První z těchto případů přichází v našem přehledu na přetřes právě teď. Jistě nepřekvapí, že jsme se již programem zabývali dřív, takže dnes to vezmeme spíše symbolicky.

Jak již prozrazuje název, program se specializuje na SMS zprávy. Standardním komunikačním jazykem tohoto programu je angličtina, takže český původ programu lze snad jen vytušit z předdefinování českých a slovenských operátorů a potom z českého textu v „about“. Program je v současné době velmi často doplňován o nové funkce, takže případné výtky již v tuto chvíli nemusí být opodstatněné.

Program mne velmi zaujal možnostmi nastavení komunikace mezi Palmem a mobilem - od sériového spojení 9600 přes standardní infra až po infra pro jednotlivé výrobce (Ericsson, Timeport, Nokia 7110 či Nokia 6210) . Z tohoto výčtu lze již tušit seznam podporovaných telefonů, opět odpovídající dřívějším seznamům.

Program nám po spuštění nabízí 4 složky, se kterými můžeme pracovat - „Message“, InfoSMS“, Outbox“ a „Inbox“. Účel posledních dvou složek bude zřejmě jasný, takže jen několik poznámek. Program, který ukládá - v souladu s očekáváním - načtené zprávy do „Inboxu“, neumožňuje bohužel volbu načtení pouze nových zpráv, ale má zde volbu, která za určitých okolností může tento problém řešit. Můžeme totiž povolit či zakázat oba ze zdrojů, ze kterých lze načíst zprávy - SIM kartu a paměť telefonu. Zde ovšem záleží na typu telefonu, zda nám toto řešení bude vyhovovat. Pokud program rozezná podle předčíslí operátora, tak nám u přijaté zprávy oznámí jeho jméno, avšak nepodařilo se mi z něj získat jméno odesílatele, definované v adresáři. Zvolenou zprávu či všechny zprávy lze vyexportovat do poznámek (Memo). Program nám samozřejmě umožňuje nastavit, zda z mobilu stažené zprávy mají být vymazány.

Poměrně bohaté možnosti máme při odesílání textových zpráv ve složce „Message“. Program umožňuje rozdělit text na více zpráv, takže i vášniví pisatelé si přijdou na svoje. Pro odesílání zpráv lze použít standardní adresář, přičemž program zobrazuje kromě čísla i odpovídající jméno. Program neumožňuje zvolit z adresáře současně více odesílatelů, ale tento problém je ve většině praktických případů uspokojivě řešen tou možností, že si můžeme definovat různé skupiny adresátů a zprávu odeslat zvolené skupině. Podobně, jako si definujeme skupiny adresátů, si můžeme nadefinovat šablony. Napsanou zprávu můžeme rovnou odeslat či napřed uložit do „Outboxu“ a odeslat až všechny napsané zprávy naráz.  V programu můžeme nastavit požadavek na potvrzení o doručení, jiné možnosti nastavení v současné době nejsou.


Zbývající složka „InfoSMS“ je učena, jak již naznačuje název, pro práci s informačními službami našich operátorů, čímž je tento program zřejmě jedinečný.

Ač program českého původu, bez znalosti angličtiny se stejně neobejdeme. A samozřejmě i v našich krajích se za kvalitu platí...

Shrnutí:

+ možnost použití komunikace přes kabel
-  nemožnost načíst pouze nové zprávy
- u přijatých zpráv se nedoplní odesílatel z adresáře v Palmu

+ možnost povolení/zakázání načítání zpráv ze SIM karty a paměti telefonu
+ možnost hromadného odesílání textových zpráv pomocí nadefinovaných skupin
+ možnost rozdělit dlouhý text na několik zpráv
+ tvorba šablon pro častěji posílané zprávy
+ možnost nastavit požadavek na potvrzení doručení zprávy

- není možné odeslat zprávu pouze na displej mobilního telefonu
+ možnost importu a exportu zpráv z/do dalších aplikací Palmu

 

Zítra dokončíme třídílný článek - poslední kapitola se bude zabývat programy, které umí pracovat s kontakty i SMS, byť třeba s určitými nedostatky.

 
Nejčtenější

Berte, dokud je. Mobil pro fajnšmekry po neúspěchu drasticky zlevnil

Essential PH-1

Keramické tělo, jeden z nejmodernějších procesorů, 128 GB vnitřní paměti a velký displej s tenkými rámečky a...

Zakázali reklamu s mobilem ve vodě. Spadl tam šikovně, hájí se výrobce

Zakázaná reklama na HTC U11

Ve Velké Británii zakázali reklamu na špičkové HTC U11 na základě pochybného zacházení s mobilem, se kterým...Huawei P20 Pro má funkci, kterou výrobce tají. Je to záhada

Huawei P20 Pro premiéra

Jak ukázala rozborka nejnovějšího top modelu Huaweie P20 Pro, telefon má optickou stabilizaci u všech tří fotoaparátů....

Konkurenci poprvé ukazuje záda, Huawei P20 Pro je nejlepší smartphone

Huawei P20 Pro

Čínský Huawei si dal letos na nových modelech řady P20 opravdu záležet. Model P20 Pro chce být tím nejlepším...

Američtí teenageři se mohou z iPhonů zbláznit. A zájem roste

iPhone 8 Plus v Drážďanech

Ve Spojených státech je mezi mladými uživateli smartphonů enormní zájem o iPhony - v současnosti je vlastní 82 procent...

Další z rubriky

Google loni zlikvidoval 700 tisíc aplikací

Mobilní aplikace

Z aplikačního obchodu Google Play bylo loni odstraněno 700 tisíc aplikací, většina zmizela prakticky ihned po umístění...

Aplikace ukazovala otravující čísla. Data kradl antivir přímo z mobilů

Škodlivý kód Cooligan napadá zařízení s Androidem 4 a 5

Zajímavý model vymyslelo studio DU. Jedna jejich android aplikace ukazovala, kdo volá, včetně obtěžujících čísel...

Ušetříte za mobilní data. Facebook vám ukáže bezplatnou wi-fi

Find Wifi funkce na Facebooku

V aplikaci sociální sítě Facebook se objevila nová užitečná funkce - dovede vás nasměrovat k nejbližší veřejné wi-fi...Najdete na iDNES.cz