Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Palm a „utržené sluchátko“ (1)

aktualizováno 
V dnešní době, kdy vybavení mobilním telefonem je pro většinu lidí samozřejmostí, hledá mnoho majitelů počítačů do dlaně cesty, jak efektivně pracovat se všemi svými „elektronickými miláčky“ a jak využít všechny možnosti, které takto mají k dispozici, maximálně efektivně.

 

Co všechno tedy můžeme v práci s našimi elektronickými „miláčky“  chtít?

·      přenos kontaktů mezi Palmem a mobilem, či dokonce synchronizaci adresářů v obou zařízeních
·      přenos schůzek mezi diářem v Palmu a kalendářem v mobilu
·      odesílání a příjem textových SMS
·      vytáčení zvoleného telefonního čísla
·      zjištění některých informací o hardware telefonu a  baterie
·      zjištění informací o GSM síti
·      tvorba a zasílání log operátora a zvonění

Mimo zájem našeho miniseriálu leží oblast, kdy k využití nabízených možností je potřeba aktivovat data - připojování ke vzdáleným počítačům, Internetu (stahování e-mailu, prohlížení WWW stránek) apod.

Jedním z poměrně nutných předpokladů na straně mobilního telefonu je infraport, který umožní bezdrátově zasílat a přijímat informace. Řešení, kdy je potřeba ke komunikaci speciální kabel, sice občas existují (viz např. PDA MOBIL SUITE od firmy Mobile Action Technology, mj. výrobce infračerveného adapteru MA-600), avšak v praxi jsou poměrně těžkopádná a software, podporující přenos po kabelech, je méně než toho, který podporu IrDA komunikaci. V přehledu programů, které můžeme pro  některé z uvedených cílů použít, se budeme snažit vždy uvést, zda program podporuje i jinou formu komunikace než přenos přes infraport. Návod, jak lze vytvořit kabel pro propojení mobilu s Palmem, jsme uvedli již dříve - takže ani majitelé mobilů bez infraportu nejsou zcela „odříznuti“ od světa komunikace.

Než se dostaneme k jednotlivým programům, řekneme si alespoň základní popis některých uvažovaných funkčností:

1.    Přenos kontaktů a schůzek Palm - mobil

Lze říci, že vlastnictví přístrojů, které mohou sdílet mnohé informace, vede zákonitě ke snaze tyto informace udržet v určitém pořádku a systému – určitě si každý umí představit nepříjemnou situaci, kdy se změna telefonního čísla našeho obchodního partnera projeví pouze na jednom místě (např. v mobilu), zatímco na ostatních místech zůstane poznamenána informace původní…

Skoro každý, kdo pracuje podstatnou část svého času na stolním počítači, udržuje primární databázi svých kontaktů na tomto počítači v odpovídajícím programu, jako jsou např. Kontakty v MS Outlooku. Díky synchronizaci adresářů není problém mít správná data i ve svém Palmu, ale co mobil?

A v tuto chvíli vyvstane před každým otázka, jak řešit komunikaci Palm – mobil s cílem dosáhnout určité synchronizace kontaktů.

Nutno říci, že - na rozdíl od ostatních uvedených  požadavků na propojení Palmu s mobilem - nejsme bez určitých možností využít obě zařízení bez dalších programů, avšak musíme si přiznat, že to není žádná sláva. Samozřejmě můžeme z obou zařízení poslat vizitky (tzv. vCards) na druhý přístroj, ale je nutno si přiznat, že tato cesta je spíše nouzová - obsah vizitek nelze ve větší míře ovlivnit (např. vybrat pouze jedno telefonní číslo), a navíc je to metoda nepohodlná, nepoužitelná pro systematickou správu kontaktů. Nehovoříc o tom, že použití diakritiky v jednom z přístrojů může vést k tomu, že v druhém přístroji máme místo diakritiky nesmysly... Nutno ale také přiznat, že tato metoda má své výhody - pokud máme v adresáři Palmu kromě telefonních čísle či e-mailu i adresy a chceme všechny tyto údaje přenést do mobilu (který to samozřejmě musí podporovat), je přenos vizitek nezastupitelný.

Podobně lze přímo odesílat mezi Palmem a mobilem informace z diáře Palmu  (tzv. vCalendar) do kalendáře mobilu (samozřejmě tehdy, pokud má mobil tuto funkci implementovanou) a opačně. To je užitečné v situaci, kdy máme Palm mimo okamžitý dosah, avšak svůj mobil máme u sebe.

2. Odesílání a příjem SMS

Jedná se zřejmě o další funkčnost, kterou budeme pokládat za velmi podstatnou. Programy, které můžeme na Palm nainstalovat, umějí přes infraport odesílat a přijímat SMS, což může být v některých situacích - např. na poradě před zraky vedoucího - přímo k nezaplacení...  Je samozřejmé, že programy se liší různými možnostmi (např. odesílání tzv. dlouhých SMS, tedy „roztržení“ delšího textu do několika zpráv) či komfortem obsluhy, ale funkčnost zůstává v podstatě bez velkých rozdílů.

 3. Informace o mobilu a stavu baterie

Zde se jedná pouze o několik základních informací  (výrobce, model, IMEI...) o mobilu a informaci o stavu baterie - jedná se tedy spíše o demonstraci možností komunikace než o v praxi použitelné informace.

4. Zjištění informace o GSM síti

Pokud byla předchozí funkčnost spíše demonstrativní, jedná se zde o vysoce vážnou záležitost, avšak pouze „pro zasvěcené“. Laicky řečeno jde o to, že některé mobily umožňují získat z  nich informace o mobilní síti, ke které jsou připojeny, jako je např. přesná síla signálu, číslo používaného vysílače apod. K čemu je to dobré? Pro naprostou většinu lidí to slouží pouze pro zábavu, neboť se o tuto problematiku aktivně zajímají a baví je např. „lovit buňky“ čili odhalovat, kde je který vysílač schován. Pokud tedy i Vy patříte k těm, pro které tato problematika není neznámou, můžete se hledání buněk „oddávat“ i pomocí Palmu.

5. Tvorba a zaslání loga operátora či melodie

Zde se jedná o použití pro funkce, které jsou naprosto „nevážné“, avšak o to více oblíbené. Je samozřejmé, že trendy personalizace mobilního telefonu individuálními motivy loga operátora či zvonění se nemohly vyhnout oblasti Palmů, takže i zde nejsme bez možnosti využití, pokud tuto funkčnost požadujeme i na Palmu.

 

Princip komunikace

Teoretický úvod ukončíme krátkým náhledem, jak ty komunikace mezi Palmem a mobilem mohou vlastně fungovat. Kromě zmíněných vizitek, které zde dosud byly popsány, musí samozřejmě existovat další možnost komunikace, kterou budou obě zařízení podporovat - musíme se proto porozhlédnout, zda neexistuje jiné řešeních.

Jak již evokuje předchozí věta, řešení samozřejmě existuje - jedná se o použití tzv. AT příkazů. Každému, kdo někdy měl něco společného s datovými přenosy či modemy, je tento pojem dostatečně znám, pro ostatní pouze stručné a jednoduché vysvětlení. Jako AT příkazy označujeme množinu příkazů (povelů), které jsou vyměňovány mezi počítačem a modemem a které slouží ke vzájemnému řízení těchto zařízení. Tyto příkazy začínají písmeny AT (např. ATZ, ATD apod. ), z čehož se odvíjí i jejich název. A pokud náš mobilní telefon obsahuje i hardwarový modem, který je možno plně obsluhovat přes infra rozhraní, bude náš mobilní telefon reagovat i na příslušné AT příkazy.

S možností využití AT příkazů, resp. jejich rozšíření pro GSM telefony (např. http://www.hot.ee/ssservice/ ) získáváme poměrně mocný nástroj pro ovládání svého mobilního telefonu, mj. pro správu kontaktů či zasílání SMS:

Aby naše nadšení z tohoto faktu nebylo až tak úplné, musíme dodat jedno ale, které nás zasáhne  v oblasti správy kontaktů. Přes takto implementované AT příkazy můžeme samozřejmě spravovat svůj telefonní seznam v mobilu pohodlně a rychle, ale musíme zapomenout na rozvětvené kontakty či atributy jako skupiny volajících u Nokií. Všechny dále uvedené programy nám tedy perfektně pomohou v situaci, kdy máme v telefonním seznamu v mobilu u jednoho jména pouze jedno číslo a bez dalších příznaků. V opačném případě nikdy nedostaneme do Palmu veškeré informace, což musíme mít na zřeteli při správě svých kontaktů.

Druhé ale, naštěstí většinou pomíjivé, může být ukryto v implementaci AT příkazů jednotlivými výrobci mobilních telefonů. Dokonce se může stát, že v některých verzích software je implementace s chybami - zde jako příklad lze uvést verzi firmware 5.27 u telefonu Nokia 6210, která má chybu v implementaci AT příkazů pro přenos kontaktů, takže z takto postiženého mobilu nelze touto metodou žádné kontakty „vyloudit“ a je potřeba nechat si v autorizovaném servisu přehrát firmware.  

Takže úvod máme za sebou a vzhůru na programy!

 

Programy

Předně je třeba říci, že si v žádném případě neklademe za cíl přinést vyčerpávající seznam všeho software, co lze v této oblasti nalézt. Zejména oblast programů pro práci s logy operátorů či vyzváněcích melodií je nesmírně bohatá na stále nové verze programů či úplně nové produkty,  takže podobný pokus by byl zcela mimo naše možnosti. Vzhledem k této skutečnosti i faktu, že se jedná o nejméně „vážnou“ problematiku komunikace mobil - Palm, necháme tuto oblast mimo náš současný zájem a budeme se věnovat synchronizaci kontaktů (telefonního seznamu) a práci se SMS zprávami. Zájemce o nalezení jiných programů odkážeme zejména na známou adresu  http://www.palmgear.com/  či http://freewarepalm.com/.

 

1) Freeware

První program, u kterého můžeme začít, je freeware BeamMobile či jeho předchůdce SendNames od Home-baked Software (http://homepage.mac.com/alvinmok/software/, který umožňuje poslat přes infraporty jako vizitku pouze to telefonní číslo z adresáře Palmu, které si vybereme, což v případě použití mobilu bez implementace bohatší struktury kontaktů je velmi potřebná funkce. Toto se perfektně hodí v případě, kdy máme v adresáři Palmu několik telefonních čísel na svého kamaráda a přitom náš mobil neumožňuje mít u jednoho jména více čísel – jednoduše je tedy postupně po jednom odešleme s patřičným jménem – Jirka domů, Jirka mobil… 


Zdá se vám to na jeden program málo? Tvůrci programu se to zřejmě zdálo také, a proto do tohoto programu doplnil mnoho dalších užitečných funkcí! Kromě uvedeného zasílání vybraného čísla z adresáře či všech v kontaktu uvedených čísel (nelze ale vytvářet vlastní kombinace čísel určených k přenosu) můžeme také pracovat s diářem a na mobil do kalendáře odeslat naplánovanou schůzku. Navíc můžeme speciálně pro výhradní použití v mobilu nadefinovat  událost do kalendáře či kontakt bez toho, abychom tyto údaje ukládali v Palmu.

Protože tento program pracuje při výměně informací s tzv. vizitkami, které jsou podporovány i mobily jako Nokia 6110 či Nokia 6150, které jinak nemají standardní infraport, přijdou si na své majitelé snad opravdu všech mobilů s infraporty vyjma některých telefonů Motorola. A při uvážení nulové ceny...

 

Podobný program je PhoneBeam od http://home.vr-web.de/jSwi, který je také freeware. O tomto programu jsme již dříve informovali, takže velmi stručně. Na rozdíl od předchozího programu pracuje sice pouze s adresářem, ale naopak můžeme vybrat z každého kontaktu v adresáři libovolnou kombinaci přítomných čísel a poslat ji s příslušným jménem do mobilu. Tímto programem tedy můžeme nejen odeslat kontakt rozděleně po jednom čísle, jak je potřeba pro mobilní telefony bez bohatší struktury kontaktů , ale lze již zajímavým způsobem pracovat i s těmito větvenými kontakty. Program opět pracuje s vizitkami, takže zde není problém s kompatibilitami.

 Jediný problém, který zůstal nevyřešen opodál, je diakritika. Pokud máme v Palmu informace s diakritikou, budou po přenosu některá písmena s diakritikou špatně a museli bychom je ručně opravovat.

Naštěstí existuje jedna chytrá utilita od Hynka Syrovátka (http://www.mujweb.cz/www/hysy/index.htm), který je mj. i tvůrcem známého EasyLauncheru – program UnCzech Address. Tento program umí jednoduchým způsobem odstranit z adresáře kontaktů v Palmu českou diakritiku a znovu ji tam vrátit. Pokud tedy chceme odeslat do mobilu některý z kontaktů, který máme v Palmu s háčky a čárkami, je postup jednoduchý: odstraníme pomocí zmíněného programu diakritiku, odešleme již známým způsobem kontakt do mobilu a potom opět diakritiku vrátíme. Program standardně podporuje češtinu z Windows - stránka 1250 - a ISO kódování 8859-2.

Další ze zajímavých freeware programů, který mi však – bohužel – nepracuje zcela podle mých představ, je getGSM http://freewarepalm.com/communication/getgsm.shtml . Tento program má umět kromě jednoduchého odesílání SMS zpráv i věci, které nejsou tak obvyklé – získat informace o telefonu a síti. Zatímco informace o telefonu fungují korektně, v informacích o síti mi chybí údaje o buňce a síti, které mi program S25Phone Manager  poskytne. Škoda, jinak je to malý prográmek a zdarma…

 

Zítra budeme pokračovat v tomto tématu, ale opustíme kategorii freeware. Dalšími programy budou jednoúčelové produkty, které jsou zaměřeny zcela jednoznačně pouze na jednu z požadovaných funkčností - práci s kontakty či SMS.

 Nejčtenější

Takto vypadá boj o zákazníky: pětkrát více dat a úhrada smluvní pokuty

Slovenský operátor O2 navýšil základní data u vybraných tarifů

Od revoluce v roce 2013 zažívá český mobilní trh spíše menší otřesy, zákazníci operátorů toužící po neomezeném tarifu s...

Konkurence se trefuje do „předražených“ nových iPhonů

Všechny tyto produkty Xiaomi stojí stejně, jako nový model iPhone XR

Na vysoké ceny novinek od Applu reagovali konkurenti poněkud posměšnými nabídkami. Ukazují v nich, co všechno z jejich...Feministky kritizují nové iPhony. Jsou moc velké na ženskou ruku

iPhone XS/XS Max

Od doby, kdy Apple upustil od malých smartphonů, úhlopříčka nových modelů prudce narůstá. Nejnovější model ve verzi Max...

Nejnovější hodinky Apple Watch se povedly. Změří i elektrokardiogram

Apple představil Watch Series 4 s většími displeji a senzorem pro měření EKG

Přestože byly hlavními hvězdami tiskové konference Applu nové iPhony, zájem vzbudila i další generace chytrých hodinek....

Prohlédněte si nejlepší a nejdražší iPhone. Máme ho jako první

iPhone XS Max

Stejně jako v předchozích letech jsme se i letos vypravili do Německa, abychom mohli vyzkoušet nejnovější smartphone od...

Další z rubriky

Na dovolené se můžete seznámit i nespálit

Ilustrační snímek

Na dovolenou si bereme kde co, ovšem počítač/notebook často zůstává doma. Ten je na jedné straně prostředkem k...

Už přes ni vyhrožovali smrtí. Přesto je aplikace extrémně populární

Logo aplikace Sarahah

Vysoký nárůst popularity zaznamenala aplikace Sarahah, určená k posílání anonymních zpráv. Ačkoliv se v posledních...

Záchranku volejte přes aplikaci. Pomoc je rychlejší než při volání na 155

Simulovaná dopravní nehoda jako praktická ukázka fungování mobilní aplikace...

„Záchranná služba, tísňová linka, dobrý den,“ ohlašuje se operátorka volajícímu, který se stal svědkem dopravní nehody....

Najdete na iDNES.cz