Pravidla čtenářské ankety MOBIL ROKU 2017

 1. Obecná ustanovení
  1. Anketa "Mobil roku 2017" (dále také jen "anketa") probíhá na území České republiky.
  2. Účastníkem ankety se stává každý čtenář, který akceptuje pravidla ankety a zúčastní se hlasování o Mobil roku 2017 vyplněním formuláře na internetové adrese www.mobilroku.cz.
  3. Organizátorem ankety je obchodní společnost MAFRA, a.s., se sídlem Karla Engliše 519/11, Praha 5, PSČ 150 00, IČ: 45313351, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B/1328 (dále jen "MAFRA"). 
  4. Partnerem soutěže je společnost MOBIL POHOTOVOST s.r.o., U Nového Suchdolu 140/32, 160 00 Praha 6, IČ: 26705851, DIČ: CZ26705851. Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 88608.
  5. Z losování o ceny jsou vyloučeni zaměstnanci MAFRA a partnera soutěže společnosti MOBIL POHOTOVOST s.r.o. 
  6. Vstupem do ankety se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla. 
  7. MAFRA, a.s. si vyhrazuje právo úprav pravidel ankety včetně práva anketu kdykoliv zrušit bez náhrady. 
  8. Výhry v anketě nejsou soudně vymahatelné. 
  9. Ve sporných případech si MAFRA, a.s. vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností. 
  10. Každý může v anketě hlasovat na internetu pouze jednou, v případě vícenásobných odpovědí bude každý duplicitní hlas z ankety vyřazen. 
  11. Do slosování bude zařazen každý účastník, který vyplní na internetu všechny požadované identifikační údaje a bude hlasovat 
  12. Ceny budou mezi účastníky ankety rozděleny losováním. 
  13. Vyrozumění výhercům a informace o cenách budou zaslány elektronickou poštou na adresu, kterou hlasující uvedl do soutěžního formuláře. 
  14. Pokud si výherce výhru osobně nevyzvedne do 21 dnů po dni, kdy mu byla zaslána informace, výhra propadá. 
  15. Výhry nad 10.000 Kč představují částku po zdanění srážkovou daní. 
  16. Účastník ankety hlasující na internetu tímto poskytuje společnostem MAFRA a.s. a MOBIL POHOTOVOST s.r.o., aby jeho osobní údaje, tedy jméno, příjmení, e-mailovou adresu a případně další údaje, které účastník ankety poskytl, tyto společnosti zpracovávaly pro marketingové účely, tedy za účelem nabízení obchodu a služeb. 
  17. Souhlas je poskytován na dobu neurčitou. Tento souhlas lze odvolat za podmínek stanovených zákonem. 
  18. Organizátor tímto informuje každého účastníka, který poskytl v anketě svoje osobní údaje ke zpracování dle předchozích bodů, o jeho právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen „zákon“), tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že účastník má právo přístupu k nim a že má právo při porušení zákona se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z §§ 11 a 21 tohoto zákona. Souhlas ke zpracování údajů může být za podmínek zákona kdykoliv odvolán na adrese sídla organizátora.
  19. Každý z účastníků poskytuje odesláním odpovědi organizátorovi soutěže výslovný souhlas ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb. s tím, že mu budou organizátorem zasílána nevyžádaná obchodní sdělení, bude kontaktován nevyžádaným direct mailem obsahujícím obchodní sdělení (včetně nevyžádaných SMS a MMS) obsahujícího obchodní sdělení týkající se produktů, obchodu a služeb organizátora. Tento souhlas může být kdykoliv bezplatně odvolán na adrese sídla organizátora nebo e-mailem zaslaným na adresu .
 2. Základní mechanismus ankety
  1. Anketa bude probíhat od 29. 11. 2017 do 17. 12. 2017 (23:59:59) na stránkách zpravodajského portálu iDNES.cz, konkrétně na stránkách www.mobilroku.cz. Úkolem účastníků ankety je hlasovat pro Mobil roku 2017. 
  2. Účastník ankety bude hlasovat pro Mobil roku, vyplní přiložený formulář pro jeho identifikaci (jméno, příjmení a e-mailová adresa) a stiskne tlačítko "Hlasovat". Takto postupuje do slosování o ceny. 
  3. Výherce jednotlivých cen vylosuje MAFRA nejpozději 3 pracovní dny po ukončení ankety, a to z účastníků, kteří hlasovali a vyplnili identifikační údaje. K losování bude použit generátor náhodných čísel. 
  4. Výsledek ankety a losování výherců podle odstavce 3, resp. jména a příjmení výherců zveřejní MAFRA na internetových stránkách ankety nejpozději do 20. 12. 2017.
 3. Předání výher
  1. Vylosované výherce kontaktuje MAFRA, a.s. prostřednictvím e-mailu (elektronickou poštou) na adresu, kterou hlasující uvedl do soutěžního formuláře. 
  2. Ceny výhercům předá partner soutěže MOBIL POHOTOVOST s.r.o. po předchozí dohodě s výherci. 
  3. Výherci jsou si povinni výhru vyzvednout osobně do 21 dnů od zaslání oznámení. 
  4. Výhry není možné zasílat poštou.


Najdete na iDNES.cz