Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Mobil benzinku do povětří nevyhodí, přesto je u ní zakázán. Víme proč

aktualizováno 
Zákaz mobilních telefonů u čerpacích stanic je podle mnohých odborníků přežitkem staré doby. Přesto se s ním setkáme na většině výdejních stojanů. Proč tedy nesmíme mobil u benzinek používat? Jsou k tomu hned čtyři možné důvody.

Proč nesmí mobil na čerpací stanice PHM? | foto: Mobil.iDNES.cz

"Zákaz používání mobilních telefonů na našich čerpacích stanicích je plošný a je naším globálním nařízením, které platí po celém světě," říká Petr Šindler ze společnosti Shell. Důvodem umístění piktogramu na nádvoří stanice jsou dle něj "známé případy z celého světa, kdy vyzvánění mobilního telefonu nebo jejich porucha mohla být příčinou požáru na čerpací stanici".

Právě ve slovíčku "mohla" však tkví celý problém. Ve světě se totiž setkáte jen s ojedinělými požáry čerpacích stanic, u nichž byl přítomen mobilní telefon. V žádném z nich ale nebylo nikdy dokázáno, že mobilní telefon skutečně byl iniciačním zařízením. Vždy šlo o pouhou indicii. "Nevíme o žádném případu požáru benzínové stanice, který by způsobil mobilní telefon," komentuje situaci v Česku Petr Kopáček, mluvčí generálního ředitelství hasičského záchranného sboru ČR.

Zákaz používání mobilních telefonů u čerpacích stanic pohonných hmot přitom není v Česku příliš znám. "Vůbec jsem o tom nevěděl, dokud jste to neřekli," reagoval na náš dotaz položený přímo u čerpací stanice náhodný řidič. Až poté se svědomitě rozhlížel, kde že ona zákazová značka vlastně je. Podobně reagovali i mnozí další. Několik z nich dokonce drželo mobil v ruce.

Důvod 1.: Mobil (ne)může vyhodit stanici do povětří

"Tvrdí se, že někde ve světě je znám případ, kdy zákazníkovi vypadl mobil z kapsy, odpojila se baterka, vznikla jiskra a poté i požár. To je ale natolik absurdní, že onen zákaz nechápu," řekl nám po telefonu majitel smíchovské čerpací stanice. "Tisíckrát nebezpečnější je například tankování v silonovém oblečení, stotisíckrát pak kouření v blízkosti stojanu," dodal.

O jeho slovech nás ostatně přesvědčil i známý komik Milan Šteindler v pořadu Clever, kde se pokusil vyhodit do povětří simulovanou benzinovou pumpu v podobě karavanu plného výbušné kapaliny. Ten nakonec odpálila až statická elektřina ze silonového oblečení. CD přehrávač ani mobilní telefon výbuch nezpůsobil.

"Vysvětlení je jednoduché - při telefonování se totiž vůbec nic nestane. Žádná jiskra nepřeskočí. Jedině kdyby vám mobil spadl, pak by teoreticky mohla vzniknout jiskra, která by zapálila naši čerpací stanici. Ale to máte úplně stejné, jako kdybyste nějakým jiným tvrdým předmětem křísli o tvrdou podlahu," vysvětlil Šteindler.

"K výbuchu může dojít tehdy, když ve stejném okamžiku je přítomna výbušná atmosféra i účinný zdroj iniciace," říká Ing. Jaromír Hrubý, ředitel Fyzikálně technického zkušebního ústavu (FTZÚ) Ostrava - Radvanice. Dle něj jsou však stanice natolik dobře větrány přirozeným prouděním vzduchu, že se u nich až na určité výjimky prostředí s nebezpečím výbuchu nenachází.

:: Co je zakázáno na čerpacích stanicích PHM?

čerpací stanice, tankování, benzin

V první řadě je nutné dbát na rychlostní omezení v prostorách čerpací stanice. Provozovatelé stanic dále zakazují manipulaci s otevřeným ohněm v okolí stanice i používání mobilního telefonu. V okolí stojanů pro plnění LPG nádrží jsou poté předpisy mnohem přísnější. Automobil tankující zkapalněný plyn musí být zajištěn proti pojezdu a především musí mít vypnuté veškeré elektronické zařízení. Během tankování kolem něj nesmí projet automobil ve vzdálenosti menší než 1,5 m. Porušení těchto zákazů může být v krajních případech hodnoceno jako obecné ohrožení a postihováno s ohledem na příslušnou legislativu.


"Z pohledu míst, ke kterým má zákazník přístup, je to bezprostřední okolí benzínového výdejního stojanu do vzdálenosti 20 cm od vnějších obrysů skříně stojanu včetně místa zavěšení výdejní pistole. Pak je to přirozeně i okolí ústí výdejní pistole v době čerpání paliva do nádrže vozidla. Rozsah tohoto prostoru s nebezpečím výbuchu je v závislosti na množství čerpaného paliva a na způsobu zpětné rekuperace benzínových par přibližně 0,5 až 1,5 metrů," dodává Hrubý.

Dále přiznává, že mobilní telefon patří mezi zařízení představující potenciální zdroj iniciace. Za možný zdroj přitom označuje elektroniku telefonu i vysokofrekvenční signál, který mobilní telefon vyzařuje. "Vysokofrekvenční elektromagnetický výkon vyzařovaný mobilním telefonem je ale natolik nízký, že pro uvedený mechanismus vzniku zdroje iniciace nepředstavuje nebezpečí," dodává.

Druhou možnost iniciace výbuchu však Hrubý zcela nevylučuje. "Teploty součástí mobilního telefonu včetně baterie za normálního provozu nedosahují teplot, které by byly schopny benzínové páry zapálit. Jisté riziko však představují za normálního provozu spínací kontakty. Přestože spínané hodnoty proudů a napětí jsou relativně velmi nízké, nedá se iniciace absolutně vyloučit," tvrdí.

"Pokud zrovna čerpáte či se nacházíte v bezprostřední blízkosti výdejního stojanu, je použití mobilního telefonu potenciálně nebezpečné. Pokud se budete nacházet v jiné situaci než čerpání paliva do nádrže a v jiných veřejně přístupných prostorách benzínové stanice, není použití mobilního telefonu nebezpečné," shrnuje Hrubý svůj odborný názor.

Důvod 2.: předpisy a normy

Důvodem zákazu mohou být i platné normy. "Zákaz odpovídá normě ČSN 60079-0-10-14," uvádí Kučera z ÖMV. Normy ČSN však nemají zákonnou platnost v případě, že na ně některý ze zákonů přímo neodkazuje. Uvedená norma může mít souvislost s nařízením vlády č. 406/2004 Sb., která zaměstnavateli/provozovateli ukládá mimo jiné povinnost si stanovit prostory s nebezpečím výbuchu a přijmout taková opatření, aby se výbuchu zabránilo nebo se jeho pravděpodobnost snížila.

Podle Hrubého mohou opatření být jak technického charakteru, tak charakteru organizačního. "Technická opatření proti nebezpečí výbuchu lze realizovat splněním celé řady technických předpisů spojených s instalací čerpací stanice. Vedle toho však existuje zákazník, který tím, že provádí čerpání hořlavých látek do motorového vozidla, představuje spolu s vozidlem potenciální zdroje iniciace," říká ředitel FTZÚ. Poukazuje přitom na fakt, že chování samotného zákazníka provozovatel stanice neovlivní. "Zde nastupují opatření organizační," uvádí.

Podle stejného nařízení vlády je totiž provozovatel povinen informovat osoby pohybující se v prostředí s nebezpečím výbuchu o možných rizicích. "U vlastní obsluhy čerpací stanice to není problém, protože to vyřeší školením vlastních zaměstnanců. Tato forma je však nerealizovatelná pro veřejnost. Proto je musí upozornit jiným způsobem, například piktogramem zákazu kouření či zákazu používání mobilních telefonů," vysvětluje.

"Nutno rovněž brát v úvahu skutečnost, že na trhu neexistují mobilní telefony, které by bylo možné používat v prostředí s nebezpečím výbuchu. Do pojmu neexistence je zahrnuto i to, že zařízení, která jsou deklarovaná pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, musí splňovat legislativní požadavky vyplývající z prokazování shody podle zák. č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 23/2003/ Sb., kopírující evropskou směrnici 94/9/EC," dodává Hrubý.

Z toho vyplývá, že z pohledu legislativních požadavků nese v tomto smyslu plnou zodpovědnost provozovatel čerpací stanice. "Zákazem eliminuje potenciální riziko v konkrétních případech použití mobilního telefonu nejen v nebezpečných místech, ale obecně i v prostorách, kde by byl zákaz zbytečný," říká Hrubý a dodává: "V případě, že žádný zákaz neexistuje a došlo by k výbuchu právě z důvodů použití mobilního telefonu, určení míry zavinění provozovatele a toho, kdo výbuch způsobil, je pak věcí soudu."

Důvod 3.: ovlivňování měřicích přístrojů

Dalším aspektem pro zákaz mobilů na čerpacích stanicích je metrologické hledisko. Podle oslovených odborníků je ale i tento důvod lichý. "Takovými případy jsme se naposled zabývali v dobách vzniku mobilních sítí, tedy vzhledem k tehdejší technologii zvané NMT," říká jeden z nich. Všichni se shodují na tom, že u moderních mobilních telefonů a sítí je ovlivňování naprosto nulové. "Vyzařované výkony i používané frekvence jsou dnes na zcela jiné úrovni. Krom toho - vývojem prošly i samotné výdejní stojany," dodává.

"Důvody určitě nejsou v metrologii," reagoval na náš dotaz František Hejsek z Českého metrologického ústavu. Ten se zabývá právě oborem rádiových frekvencí a mikrovln. "Každý výdejní stojan, resp. každý typ výdejního stojanu, musí projít typovou zkouškou. Ta kromě jiného zajišťuje, že stojan měří správně i při ozařování - ve srovnání s vyzařováním mobilu - poměrně silným elektromagnetickým polem. Pokud by došlo k ovlivnění údaje, musí to zařízení jasně indikovat," dodává.

Důvod 4.: zákazníci se mají při tankování soustředit

Jako další důvod zákazu uvádí zástupci velkých řetězců soustředěnost samotných zákazníků. "Zapnutý mobilní telefon u výdejního stojanu snižuje pozornost zákazníka v průběhu tankování," říká Šindler z Shellu. "Považujeme za rozumné, aby se zákazníci v potenciálně natolik rizikovém prostředí, jako jsou veškerá místa s vysoce hořlavými látkami (jakým čerpací stanice bezesporu je), chovali nanejvýše opatrně. Používání mobilu zároveň s jakoukoli jinou činností opatrné není," vysvětluje Viktor Kučera ze společnosti ÖMV.

Podle něj samotný mobil poškodit stanici nemusí, poukazuje ale na případy nehod či střetů chodců s vozidly. "Zda je jejich příčinou telefonování nebo běžná roztržitost, je těžké určit, ale vzhledem k vysoké koncentraci automobilů a chodců je opatrnost na místě," dodává. Na dotaz, zda ÖMV eviduje případ, kdy mobilní telefon poškodil čerpací stanici, odpověděl: "Ne, ale smrtelné zranění se stalo v Německu zákazníkovi, který telefonoval."

:: Seznam požárů ČS PHM za rok 2006
(Zdroj: Generální ředitelství HZS ČR)

Hasiči, požár, zásah, oheň, kouř

 1. Požár ČS ve Znojmě, Nádražní 1178, ze dne 22. února
  Příčinou vzniku požáru byla technická závada – nepředpokládané změny provozních parametrů.
 2. Požár skladu obchodu  v Liberci-Vratislavicích nad Nisou, Tanvaldská 1496, sklad, ze dne 13. března
  Příčina vzniku požáru nebyla jednoznačně prokázána – možné verze jsou úmyslné založení požáru jako nejvíce pravděpodobná možnost a dále technická závada topidla (včetně topidla ve vozidlech) a výbuch plynu.
 3. Požár osvětlení přístřešku ČS v Jičíně-Robousích ze dne 24. března
  Příčinou vzniku požáru byla technická závada na osvětlení přístřešku nad stojany ČS (elektrický iniciátor).
 4. Požár vnějšího osvětlení myčky u ČS Benzina v Náchodě, Pražská ul., ze dne 25. března
  Příčinou vzniku požáru byla technická závada na vnějším osvětlení myčky – zářivkovém tělese – (elektrický iniciátor).
 5. Požár reklamního poutače na střeše a části střechy ČS Benzina v Novém Jičíně-Libhošti ze dne 29. března
  Příčinou vzniku požáru byla technická závada na tlumivce. Závadou došlo k jejímu zvýšenému zahřívání a následnému zapálení nečistot usazených v jejím okolí.
 6. Požár na reklamní tabuli ČS v Praze-Dolních Měcholupech, Černokostelecká ul., ze dne 8. dubna
  Příčinou vzniku požáru byla technická závada na reklamní tabuli (elektrický iniciátor).
 7. Požár střešního prostoru kiosku ČS v obci Huslenky v okrese Vsetín ze dne 11. dubna
  Příčinou vzniku požáru byla technická závada na neonovém zařízení (elektrický iniciátor).
 8. Požár osvětlení ČS v Nymburku, Kolínská ul., ČS Benzina, ze dne 27. května
  Příčinou vzniku požáru byla technická závada na osvětlení ČS – reklamním zářivkovém tělese (elektrický iniciátor).
 9. Požár v kiosku ČS v Bohumíně-Novém Bohumíně, Bezručova 336, ze dne 6. července
  Příčinou vzniku požáru byl výbuch zemního plynu po úniku z plynového potrubí Bochemie, s. r. o. Únik výbušného plynu byl zjištěn u hlavního uzávěru vody v garáži ČS (mimo budovu).
 10. Požár vysavače na ČS v Brně, Palackého třída, ze dne 22. července
  Příčinou vzniku požáru byla technická závada na vysavači, a to mezizávitový zkrat jeho transformátoru.
 11. Požár automobilu v garáži (servisní dílně) v prostoru ČS Shell v Chebu, Pražská 7, ze dne 3. srpna
  Příčinou vzniku požáru bylo zanedbání bezpečnostních předpisů.
 12. Požár vysavače na ČS Agip v Olomouci-Hodolanech, Holická 1149, ze dne 4. srpna
  Příčinou vzniku požáru byla technická závada na vysavači (elektrický iniciátor).
 13. Požár vzduchového kompresoru v Ostravě-Zábřehu, Plzeňská ul., ze dne 17. srpna
  Příčinou vzniku požáru byla technická závada na kompresoru -  jeho elektrické části (elektrický iniciátor).
 14. Požár na střeše myčky v Praze-Horních Počernicích, Náchodská ul., ČS Benzina, ze dne 15. října
  Příčinou vzniku požáru byla technická závada na transformátoru na střeše myčky (elektrický iniciátor).
 15. Požár osvětlení ČS Náchod, ulice Pražská, ČS č. 455, ze dne 10. listopadu
  Příčinou vzniku požáru byla technická závada světelné reklamy – ostatní nepředpokládané změny provozních parametrů (elektrický iniciátor) v důsledku zatečení vody do el. zařízení.
 16. Požár opláštění boku střechy a krytů vysokonapěťových zářivek nad stojany ČS v Lesním Hlubokém, ČS na straně do Prahy „U devíti křížů“, ze dne 25. listopadu
  Příčinou vzniku požáru byla technická závada na elektrickém zařízení. Došlo k iniciaci požáru venkovním přívodem 240 V ke transformátoru.
 17. Požár střechy a přístřešku nad výdejními stojany ČS v Havířově-Prostřední Suché, Dělnická ul., ze dne 9. prosince
  Příčina vzniku požáru nebyla zjištěna, pravděpodobně se jednalo o technickou závadu nezjištěného typu.


V Česku ví o zákazu málokdo

Zásadním problémem v dodržování zákazu je málá obecná informovanost. Nejen naše okolí o zákazu vůbec netušilo. "Co to je za blbost? Proč bych tu nemohl telefonovat?" ptal se překvapený Karel Vávra z Prahy, kterého jsme oslovili na smíchovské čerpací stanici. "To bych za to měl jako platit pokutu?" zajímal se krátce po dotazu. Téma jej přitom viditelně pobavilo.

Právě v této otázce se zástupci společností Shell a ÖMV neshodují. Zatímco Viktor Kučera tvrdí, že porušení zákazu samozřejmě sankcionovat nelze, Petr Šindler z Shellu hovoří o mnohem přísnějším postupu: "Porušení zákazu používání mobilního telefonu je v naší společnosti klasifikováno stejně jako kouření na čerpací stanici a v krajním případě může být posuzováno až jako obecné ohrožení, na které se vztahuje příslušná legislativa."

Dle našeho průzkumu je však obsluha čerpací stanice k takovým případům veskrze chladná. "Pokud někdo telefonuje na naší stanici, nevidíme v tom problém. Rozhodně se zákazníky v tomto smyslu nesnažíme nijak zvlášť omezovat," tvrdí provozovatel čerpací stanice, který si přál zůstat v anonymitě. "Ten zákaz mi totiž přijde absurdní," dodal. O tom, že v těchto případech obsluha nezasahuje, nás utvrdilo hned několik zaměstnanců na různých benzinových stanicích v Praze.

"Rád bych ale apeloval na všechny notorické mobilisty: nic není tak akutní jako zdraví vaše a ostatních lidí, proto v jeho zájmu zákaz telefonování na čerpacích stanicích dodržujte," uzavírá svůj komentář Viktor Kučera z ÖMV.

Autor:


Nejčtenější

Takto vypadá boj o zákazníky: pětkrát více dat a úhrada smluvní pokuty

Slovenský operátor O2 navýšil základní data u vybraných tarifů

Od revoluce v roce 2013 zažívá český mobilní trh spíše menší otřesy, zákazníci operátorů toužící po neomezeném tarifu s...

Konkurence se trefuje do „předražených“ nových iPhonů

Všechny tyto produkty Xiaomi stojí stejně, jako nový model iPhone XR

Na vysoké ceny novinek od Applu reagovali konkurenti poněkud posměšnými nabídkami. Ukazují v nich, co všechno z jejich...Feministky kritizují nové iPhony. Jsou moc velké na ženskou ruku

iPhone XS/XS Max

Od doby, kdy Apple upustil od malých smartphonů, úhlopříčka nových modelů prudce narůstá. Nejnovější model ve verzi Max...

Prohlédněte si nejlepší a nejdražší iPhone. Máme ho jako první

iPhone XS Max

Stejně jako v předchozích letech jsme se i letos vypravili do Německa, abychom mohli vyzkoušet nejnovější smartphone od...

Operátor chtěl 37 tisíc, jenže smlouva byla uzavřena na ukradený průkaz

Ilustrační snímek

Operátoři by podle Českého telekomunikačního úřadu měli kontrolovat databázi neplatných dokladů. Informuje o tom v...

Další z rubriky

Smartphonová válka přinese bláznivý říjen. Tyto novinky budou stát za to

Podoba Huawei Mate 20 Pro

Na rozdíl od předchozích let bude podzim bohatý na novinky. Na trhu panuje válka, a tak výrobci musí představovat nové...

Výrobci cílí na náruživé hráče. Lákají je na výkon za dumpingovou cenu

Nubia Red Magic

Ve snaze odlišit se a zalíbit různým skupinám zákazníků objevili výrobci smartphonů jednu, kterou poměrně dlouho...

Nejvíce chytrých hodinek prodá Apple. Nejčastěji staré modely

Watch Series 3 jako první hodinky od Applu nabídly LTE modem

Apple vkročil do segmentu chytrých hodinek před čtyřmi lety a dnes mu jednoznačně kraluje. Jeho nadvláda pokračovala i...

Najdete na iDNES.cz