Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Místo televize bude mobilní internet

aktualizováno 
Postupné vypínání analogového televizního vysílání bude znamenat nejen uvolnění prostoru pro nové digitální stanice, ale také pro další služby. Mimo jiné i pro rychlý mobilní internet. Již brzy bychom se mohli připojit kdekoli, a to nejen v Česku, ale kdekoli v Evropě.

Definitivní konec analogového televizního vysílání je již v celé Evropě včetně Česka na dohled. Protože se jedná o celoevropský proces, první na ráně byly příhraniční regiony, ale nyní už vypínání postupuje dál. V Praze a v dalších regionech byl například nedávno vypnut analogový signál programu ČT2. Jedním z přínosů digitalizace bude i poměrně zásadní uvolnění frekvenčního spektra, které dosud televize využívaly.

Jak asi většina čtenářů už ví, při digitálním vysílání lze na jedinou frekvenci (do tzv. multiplexu) umístit čtyři a více televizních programů místo dosavadního jediného. Díky tomu se uvolní prostor pro nové televizní stanice a stejně zůstane poměrně relevantní část frekvenčního spektra volná pro jiné využití.

Univerzal

Frekvence jako poměrně vzácná komodita byly pro politiky vždy velkým lákadlem, proto asi nepřekvapí, že už nyní evropské (i české) orgány spřádají plány, jak nejlépe volnou kapacitu využít. Velmi aktivní je v tomto směru Evropský parlament a Evropská komise. EU by ráda dosáhla toho, aby frekvence byly celoevropsky sladěné. A už jsou zde nápady, jak udělat z Evropské unie lepší místo pro život. Mluví se o mobilní televizi a také rychlém mobilním přístupu k internetu.

Internet pro všechny a všude

Velkou výhodou uvolněné televizní části frekvenčního spektra je to, že nabízí velmi dobrý poměr mezi přenosovou kapacitou a pokrytím. Jde totiž o frekvence nižší než současné GSM. Přitom platí, že – velmi zjednodušeně řečeno – čím nižší frekvence, tím snadnější šíření signálu terénem. Proto také například na síť CDMA s frekvencemi 450 MHz (O2) či 430 MHz (U:fon) stačí zhruba polovina základnových stanic než na běžné 900MHz GSM.

Právě tyto vlastnosti svádějí politiky k trochu populistickým prohlášením, že díky tzv. digitální dividendě (tak se souhrnně nazývá uvolněná kapacita po analogové TV) zajistí pokrytí rychlým internetem po celém území EU, včetně odlehlých venkovských oblastí. Na konci září doporučil Evropský parlament využít uvolněnou část UHF spektra pro rozšíření technologie WiMAX.

Do rozhodování velmi razantně vstoupila francouzská vláda, která už koncem října rozhodla, že vyhradí celkem 72 MHz z frekvenčního spektra (frekvenční rozsah 790–862 MHz) pro služby rychlého mobilního internetu. Tom Phillips, Chief Government & Regulatory Affairs Officer organizace GSMA, sdružující většinu světových mobilních operátorů, k tomu říká: "Rádiové signály v tomto frekvenčním rozsahu se šíří mnohem lépe než signály na vyšších frekvencích. Díky rozhodnutí francouzské vlády bude možné nabídnout vysokorychlostní mobilní internet s pokrytím srovnatelným s dnešními GSM sítěmi. Myslíme si, že ostatní vlády by měly francouzského příkladu následovat."

Francie v tomto směru nezůstala osamocena. Podobné usnesení přijala v polovině listopadu i švýcarská vláda a už předtím sáhly po podobném postupu Finsko a Švédsko. Evropská unie se snaží dosáhnout toho, aby stejně postupovaly všechny členské země. Podle vyjádření ČTÚ, do jehož kompetence tato oblast patří, se o možnosti vyhradit zmíněnou část spektra pro mobilní internet debatuje i u nás. Vzhledem k dalším existujícím službám je přitom zřejmé, že jiná frekvence než ta, která byla použita ve Francii a dalších evropských zemích, asi nepřichází v úvahu.

Internet univerzal

Jiří Duchač, ředitel odboru správy kmitočtového spektra ČTÚ, k tomu poznamenává: "Úvahy Evropské komise vycházejí z plánu (s určitými populistickými rysy) zajistit všude a všem možnost služby širokopásmového přístupu k internetu. Pro realizaci těchto služeb se hledají vhodná kmitočtová pásma, která by umožnila tyto služby zajistit i v řídce osídlených oblastech za ekonomicky přijatelných podmínek. Snahou Evropské komise je rovněž tato pásma harmonizovat, a proto v současné době probíhají na různých pracovních úrovních (RSPG, CEPT, ITU a další) studie a jednání, zaměřené na stanovení technických podmínek a technických omezení nezbytných pro zajištění kompatibility s ostatními existujícími radiokomunikačními službami."

Vzhledem k průtahům, které provázejí vypínání analogové televize v Česku, se ale podle Duchače nového mobilního internetu dočkáme nejdříve po roce 2012. Je otázkou, jestli do té doby nebude k dispozici lepší alternativa. Jak dále upozorňuje Jiří Duchač, vše je prozatím ve stadiu teoretických úvah, proto je předčasné mluvit o použité technologii. Jak odpovídá současným trendům, nebude Evropská komise (ani další orgány) technologii členským státům nařizovat.

Veškeré frekvenční příděly jsou totiž tzv. technologicky neutrální. To znamená, že provozovatel může sáhnout po jakékoli technologii, která nebude nijak ovlivňovat služby v okolním spektru. Právě technické neutrality mimochodem při svém startu využil U:fon, který na frekvencích původně určených pro sítě Tetra postavil svou síť CDMA.

Čeští operátoři – jdeme do toho

Na rozdíl od nápadů Komise na regulaci roamingu projekt rychlého mobilního internetu na frekvenci UHF čeští mobilní operátoři vítají. "Vzhledem k viditelné poptávce po mobilních datových službách v Evropě může každá realokace kmitočtových přídělů s posílením spektrálního pásma pro mobilní broadband v EU uspět," říká Zdeněk Bílek, výkonný ředitel technické divize společnosti U:fon.

Souhlasí s ní i zástupci ostatních operátorů. Martina Kemrová z tiskového oddělení T-Mobile k tomu doplňuje: "Atraktivní spektrum digitální dividendy (zejména jeho horní část nad 700 MHz) umožní pokrývání zejména mimoměstských oblastí a tím dojde k potlačení tzv. digital divide (rozdíly v přístupu k internetu, informacím a službám informační společnosti ve městech a na venkově)."

Univerzal

Všichni čeští mobilní operátoři přitom potvrzují ochotu do podobného projektu se zapojit. Zatím není jasné, jestli by celé frekvenční spektrum na novou službu získal jediný provozovatel, nebo by se o něj dělilo více účastníků. Vzhledem ke snaze EU zvýšit konkurenční prostředí v telekomunikacích je pravděpodobnější spíše druhá varianta. Ve velké většině se operátoři shodují i na vhodné technologii – LTE. To potvrzuje i Miroslav Čepický, tiskový mluvčí společnosti Vodafone Czech Republic, který ve vyjádření pro Mobil.cz píše: "Projekt využití digitální dividendy EU je v souladu s využitím technologie LTE a může urychlit její komerční využívání v celoevropském měřítku. LTE je technologie, která bude v principu připravena pro všechna frekvenční pásma."

Marek Jablonský, Head of Strategy Telefónica O2 Czech Republic, k tomu ale dodává: "O něco méně reálná, i když za určitých okolností možná, je koordinace ve smyslu využití těchto frekvencí pro jeden typ technologie. Může totiž jít vždy jen o doporučení ze strany EU, nikoli zákonnou normu." Nicméně i O2 zřejmě věří technologii LTE, Jablonský totiž doplňuje: "Za předpokladu, že EU nebude prosazovat zmiňovanou ideu panevropské sítě, by dopad na LTE mohl být příznivý ve smyslu urychlení výstavby národních sítí provozovaných mobilními operátory, a tedy i navýšení pokrytí i kapacity."

Z řady tak trochu vybočuje jen U:fon, Zdeněk Bílek totiž připomíná, že při výběru technologie by se měla brát v úvahu jak efektivita využití frekvenčního spektra, tak environmentální hledisko (tedy nutný vysílací výkon). Z tohoto pohledu je podle něj vhodnější technologie CDMA2000. Podobně jako Marek Jablonský i Bílek ale připomíná, že rozhodnutí o použité technologii bude v kompetenci jednotlivých států a provozovatelů. Evropská unie může pouze doporučit.

Zvítězí LTE?

Dá se předpokládat, že Evropská komise využije veškerého svého formálního i neformálního vlivu na to, aby skutečně došlo ke sladění celého projektu v rámci EU. To by mělo velkou výhodu i pro uživatele, pokud by se celá Evropa shodla na stejných frekvencích a stejné technologii, otevřel by se před dodavateli zařízení velmi perspektivní trh. Uživatelé by tak měli k dispozici velké množství přístrojů, ze kterých by šlo vybírat.

Nehrozila by tak situace, se kterou dnes zápasí provozovatelé CDMA sítí po světě. Ty totiž fungují na různých frekvencích a nejsou vzájemně příliš kompatibilní, i v Česku máme dvě CDMA sítě na různých frekvencích. Nabídka modemů, případně telefonů, je tak poměrně úzká. Výrobcům se je totiž nevyplatí upravovat pro malé trhy, jako je Česko. Ostatně podobný problém má i T-Mobile se svým Internet 4G.

Sídlo společnosti SAS-Astra

Je ovšem otázkou, jak by tyto sítě v případě realizace celoevropského projektu dopadly. Operátoři je totiž spouštěli se záměrem téměř totožným, jako má nyní EU. Martina Kemrová k tomu dodává: "Naše společnost musí všechny nabízené služby skloubit do vhodného portfolia; o vlivu na Internet 4G je nyní předčasné hovořit."

Marek Jablonský z budoucnosti CDMA sítě provozované společností Telefónica O2 odkrývá přece jen trochu více: "Další rozvoj CDMA by případnou realizací projektu byl ovlivněn jen minimálně či vůbec. Hlavními důvody jsou poměrně vzdálený časový horizont takového projektu, který je vázán na faktické uvolnění spektra, a zejména pak náš jasný záměr poskytovat ty nejlepší možné mobilní datové služby našim zákazníkům, což dnes znamená zaměření se na rozvoj sítě 3G a do budoucna LTE."

Výhodou sjednocení technologie by byl i bezproblémový roaming. Pokud by totiž skutečně Evropská komise prosadila svou, mohli bychom se časem dostat i k situaci, kdy bude možné bez ztráty spojení cestovat mezi jednotlivými zeměmi EU. Pochopitelně by to hodně záviselo na cenové politice operátorů, ale vzhledem k současnému tlaku na snížení cen za roamingové datové přenosy a zároveň nižším nákladům na budování sítě o frekvencích kolem 800 MHz se možná rýsuje zajímavé řešení.

Jak jsme už ale naznačili, technologie se vyvíjí obrovskou rychlostí a predikovat jejich vývoj na více jak 5 let dopředu je nemožné. Může tak klidně nastat situace, že než se povede projekt celoevropsky zkoordinovat a vybrat vhodnou technologii, bude problém dávno vyřešen například satelitním internetem nebo jinou technologií bezproblémově pokrývající velká území.

Stále hlasitěji se mluví o CDMA2000 EVDO Rev. B či o tzv. mobileWiMAX. Jasné je jen jedno, připojení k internetu by mělo být už brzy stejně samozřejmé jako připojení na elektřinu nebo vodu.

Autor:


Nejčtenější

Tak bude vypadat letošní nejlevnější iPhone, zepředu připomíná desítku

Render chystaného LCD iPhonu s 6,1palcovým panelem ve společnosti menšího...

Uvedení nových iPhonů se blíží, jejich oficiální odhalení proběhne už za dva měsíce. Víme, že budou tři a alespoň z...

Blesková krádež. Zloději za 30 sekund vybílili obchod Applu

Blesková krádež v kalifornském Apple Storu

Skupina mužů za méně než minutu vykradla před očima zákazníků i personálu obchod Apple Store v kalifornském Fresnu....Xiaomi pokračuje v dumpingových akcích. Redmi S2 bude za 300 korun

Nová prodejna mobilů v Olomouci přilákala stovky lidí

Agresivní marketing čínské značky v Česku pokračuje. Xiaomi otevírá třetí obchod a tradičně první den nabízí produkty s...

Recenze: Nokia 8 Sirocco je skutečně luxusní a má skvěle odladěný Android

Nokia 8 Sirocco

Firma HMD Global postupně rozšiřuje svou nabídku smartphonů Nokia i do vyšších pater. Prozatím tou nejlepší nokií,...

Novinka za 975 korun nahradí smartphone a nepotřebuje dotykový displej

JioPhone 2

Obyčejné mobily nejsou mrtvé. Právě naopak. Jestliže prodeje smartphonů stagnují, nebo na některých trzích dokonce...

Další z rubriky

Důvodem obchodní války USA a Číny mají být 5G sítě. Důkazů je málo

Ilustrační snímek

Jedním z hlavních důvodů aktuální obchodní války mezi USA a Čínou, kdy země vzájemně zavádí různá cla, má být...

Chtějí víc prodávat, tak se zamaskují značkou Pocophone

Xiaomi Mi 8

Čínský výrobce Xiaomi se snaží proniknout na nové trhy, spadeno má zejména na ten v Severní Americe. Pomoci by mu měla...

Obyčejné mobily někde táhnou víc než iPhony. Google do nich investoval

Nokia 8110 4G

Google nesází pouze na svůj operační systém Android, ale nyní se snaží proniknout i do segmentu obyčejných mobilů. Do...

RODIČE ZNAJÍ: Takhle reálně vypadá rodinná dovolená!
RODIČE ZNAJÍ: Takhle reálně vypadá rodinná dovolená!

Z reklamního letáku cestovní společnosti se směje manželský pár sedící na úhledném plážovém lehátku. Před ním si společně hrají děti. A teď zpátky do reality, takhle rodinná dovolená většinou nevypadá.

Najdete na iDNES.cz