Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Jak jsou (ne)bezpečné bezdrátové sítě?

aktualizováno 
Je možné s technologií, která je v současnosti k dispozici, vybudovat bezpečnou bezdrátovou síť? Tato otázka hlodá v mozku vedoucích pracovníků zabývajících se informačními technologiemi, kteří by velmi chtěli instalovat podnikové bezdrátové sítě, ale váhají kvůli obavám z nedostatečné bezpečnosti. Abychom získali odpověď, shromáždili jsme 23 bezdrátových produktů od 17 dodavatelů a podrobili je řadě zkoušek.

Z našich zkušeností během testování vyplynulo několik nezvratitelných faktů. Šifrovací protokol WEP (Wired Equivalent Privacy) je u mnoha produktů velmi slabý a doporučujeme jej proto používat pouze v opravdu zvláštních případech. WPA (Wi-Fi Protected Access), který přišel po WEPu, má chyby, ale ve spojení s opravňováním (authentication) v rámci 802.1X a při pečlivé instalaci, zajišťuje poměrně vysokou bezpečnost.

A pak je zde 802.11i – standard, který nahrazuje WEP a WPA a poskytuje veškeré nástroje potřebné k ochraně bezdrátových sítí LAN.

Dodavatelům slouží ke cti, že nabízejí produkty s agresivními cenami, které podporují funkce zajišťující bezpečnost na podnikové úrovni. Dvě třetiny testovaných produktů podporují 802.1X a dodavatelé se snaží rychle vyhovět i standardu 802.11i.

WEP: Snadno napadnutelný
Naše testy ukázaly, že někteří výrobci mají laxní přístup k odstraňování nedostatků WEPu. O WEPu je notoricky známo, že je špatný. Dali jsme si tedy za úkol zjistit, jak moc je špatný.

Nechvalně známou vlastností WEPu je absence systému řízení přístupových klíčů. Zvolíte-li nějaký šifrovací klíč, předáte jej svým uživatelům a pak – zpravidla – jej nikdy neměníte. Kdokoli, kdo tento klíč dokáže rozluštit, pak může dešifrovat veškeré informace, které jste odeslali s jeho použitím, narušovat soukromí vaší sítě a získat dobrý nástroj k manipulaci s řízením přístupu k ní.

Na základě několikaletého testování produktů ze sféry WEPu jsme předpověděli, že způsoby dešifrování přístupových klíčů používané hackery, jakými jsou např. WEPCrack a AirSnort budou dnes již překonané, protože existuje široká škála metod, které je dokáží zastavit. Naše testování prokázalo, že tento předpoklad je naprosto mylný. Kromě toho, že přes 40 % produktů neuspělo v našem testu možnosti narušení WEPu, jsme zjistili, že někteří dodavatelé udělali vlastně krok zpět, a sice v tom, že novější produkty mohou být zranitelnější než ty starší.

Když jsme poukázali na výsledky testů, které prokázaly, že implementace WEPu jsou zvenčí snadno napadnutelné, většina dodavatelů měla námitky a snažila se to bagatelizovat. Své chatrné implementace WEPu nejčastěji ospravedlňovali takovými slovy jako „Kdybyste to s bezpečností mysleli vážně, nepoužívali byste WEP.“ Přesto jsme přesvědčeni, že je špatné nabízet snadno napadnutelné produkty.

Ač jsme kontaktovali technickou podporu všech produktů, které neuspěly v našem testu na odolnost vůči AirSnortu, pouze tři dodavatelé bezdrátových přepínačů – Airespace, Aruba Wireless Networks a Trapeze Networks – si dali tu práci a odstranili slabá místa pro opakovaný test.

AirSnort a WEPCrack nejsou jedinými nástroji používanými k napadání WEPu. Pokud používáte 40bitové klíče, jsou zde takové nástroje jako například KisMAC, kterými se klíč dá rozluštit s použitím hrubé síly.

Řada přístupových bodů, které jsme testovali – mj. Belkin, Linksys nebo Netgear – používá systém „hesla a klíče“, kde se po zadání jednoho hesla vytvoří veškeré klíče WEPu. Tato metoda činí velmi „nenáhodné“ klíče WEPu často ještě zranitelnějšími, než je tomu u těch 40bitových.

Mnoho dodavatelů používá WEP, který nazývají „vysoce bezpečný“. Tento je založen na volbě klíčů, které jsou delší než běžných 104 bitů. Jde asi o skvělý marketingový tah, který je z technického hlediska velmi diskutabilní, protože rozluštění 104bitového klíče pomocí nástroje využívajícího hrubou sílu by trvalo delší dobu, než po jakou ještě má existovat vesmír. Proto vůbec není třeba klíč prodlužovat; tyto nestandardní delší klíče však způsobují problémy s interoperabilitou.

Je tedy skutečně pravda, že WEP není vhodný nástroj, pokud to s bezpečností bezdrátové komunikace myslíte vážně. Naštěstí většina produktů (až na bezdrátový PC Card adaptér Linksys), které jsme otestovali, zajišťuje lepší bezpečnost.

802.1X: Odrazový můstek
Zkratka 802.1X má jako autentizační standard pro sítě jednu velmi výhodnou vlastnost. Pokud je používán pro bezdrátové sítě, poskytuje WEP klíče samostatně pro jednotlivé uživatele a relace.

Existuje ještě mnoho dalších teoretických nesnází s WEPem, ale 802.1X řeší největší praktický problém. Všichni již nemusejí používat stejný WEP klíč, který zůstává neměnný několik měsíců, nebo dokonce let. Namísto toho každé oprávněné spojení v rámci 802.1X získává vlastní WEP klíč, který lze měnit tak často, jak si osoba odpovídající za řízení bezdrátové sítě přeje.

Další předností 802.1X je, že vždy víte, kdo je ve vaší síti. Uživatelé musejí absolvovat skutečný autentizační dialog. Můžete tedy používat tak důkladnou autentizační metodu, jak budete potřebovat – od prostých kombinací jména uživatele a hesla až po digitální certifikáty.

Při používání samotného 802.1X jsou téměř všechny požadavky přeneseny na žadatele (bezdrátového klienta), přičemž přístupový bod má v celém procesu jen velmi málo práce. U většiny zařízení, která jsme otestovali, je aktivace 802.1X na přístupovém bodě obvykle otázkou zvolení jedné nebo dvou možností – „umožnění“ 802.1X nebo „vyžádání“ 802.1X – a pak označení přístupového bodu na serveru RADIUS, jenž 802.1X podporuje.

Ne každý dodavatel nabízí produkty s podporou standardu 802.1X. Například testovaný adaptér a přístupový bod Belkin nepodporoval samotný 802.1X, ale podporoval 802.1X v kombinaci s WPA. Testované produkty Buffalo Technology a Linksys však nepodporovaly 802.1X vůbec.

Celkově lze říci, že klientské karty pro bezdrátovou komunikaci mají mnohem širší podporu 802.1X, než jaká se ukázala při našem dřívějším testování. Kromě toho Microsoft použil autentizaci v rámci 802.1X u Windows XP a Apple ji včlenil do posledních verzí Mac OS X.

Obtížné je při používání 802.1X u bezdrátových klientů (ať již samostatně nebo s částí WPA či 802.11i) nalézt kompatibilní autentizační metodu. Všichni na síti sice nemusejí používat stejnou metodu, ale musejí mít podporu serveru RADIUS.
Jediným společným jmenovatelem autentizace mezi testovanými produkty je podpora pro PEAP (Protected Extensible Authentication Protocol) s MSCHAPv2 (Challenge Handshake Authentication Protocol). Jde o metodu šifrované autentizace Microsofu založenou na protokolu s výzvou a odpovědí.

Bohužel, PEAP a MSCHAPv2 nefungují v sítích, v nichž se používají zašifrovaná hesla uživatelů. Například pokud svá hesla vedete na unixovém serveru ve formátu /etc/heslo, nemůžete používat MSCHAPv2. Řešením je buď používat takový autentizační mechanismus, jakým je Tunneled Transport Layer Security/Password Authentication Password (TTLS/PAP), který funguje se zašifrovanými hesly, nebo přejít na jinou opravňovací metodu, například digitální certifikáty. Ty jsou podporovány všemi klienty 802.1X.

Přestože TTLS/PAP neměl mezi testovanými produkty širokou podporu mimo klientů společností 3Com a Apple, existují dodatky pro klienty Microsoft Windows, jako např. klient Odyssey 802.1X od Funk Software nebo Aegis od Meetinghouse Data Communications, jenž tuto podporu zajišťují.

Přestože standard 802.1X je sám o sobě dosti bezpečný, nejvyššího zajištění dosáhnete, když zkombinujete 802.1X se šifrovacím systémem, který je účinnější než obyčejný WEP. Ostatní bezpečnostní mechanismy – jako WPA a 802.11i – stavějí na šifrování v rámci 802.1X jako na jednom článku většího systému zajišťujícího bezpečnost bezdrátového připojení.

WPA – bezprostřední ohrožení
WPA je specifikace, jejíž přijetí prosadilo sdružení Wi-Fi Alliance. Toto sdružení výrobců bezdrátových sítí v obavě, že WEP bude brzdit odbyt těchto produktů, vzalo návrh standardu bezpečnosti bezdrátových sítí 802.11i IEEE, odstranilo některé obtížněji implementovatelné části (jako např. šifrování AES) a vytvořilo WPA. Dodavatelé pak nabídli certifikované produkty s WPA již za pět měsíců po ohlášení specifikace.

Standard WPA zvyšuje bezpečnost bezdrátových prvků několika způsoby. Nejzřetelnějším je šifrovací protokol TKIP. Přestože v TKIP je použit stejný základní šifrovací algoritmus (RC4) jako u WEP protokolu, způsob, jakým jsou voleny a měněny klíče, řeší řadu problémů kolem WEPu. WPA přináší také zlepšení v oblasti integrity 802.11 tím, že fakticky znemožňuje vpašování zprávy do bezdrátové konverzace nebo změnu odesílané zprávy.

Hlavním zdokonalením ve WPA je použití různých šifrovacích klíčů pro jednotlivé relace. Pokaždé, když stanice naváže spojení, vytvoří se pro danou relaci nový šifrovací klíč na základě určitých náhodných čísel, adres stanice pro řízení přístupu (Media Access Control, MAC) a přístupového bodu. WPA by tedy měl být velkým přínosem v zabezpečené bezdrátové komunikace – a skutečně jím je, pokud je správně používán.

Bohužel ale při nejednodušším způsobu používání je WPA vlastně zranitelnější než WEP. Pokud ve WPA není používáno autentizace v rámci 802.1X, používá se jednodušší systém zvaný PSK (Pre-Shared Key, sdílený klíč). PSK nabízí dlouhodobé heslo, které musí znát každý, kdo se chce připojovat k bezdrátové sítí. WPA s PSK podporují všechna bezdrátová zařízení, která jsme otestovali, kromě PC Card adaptéru Linksys.

Používáte-li WPA s PSK a nemáte dlouhé heslo, jste vhodným terčem tzv. off-line slovníkového útoku, kdy se útočník zmocní několika paketů v době připojování oprávněné stanice k bezdrátové síti a pak z nich dokáže rozluštit používaný PSK. Útočník navíc dokáže získat co potřebuje k odhalení PSK, aniž by to někdo zaznamenal. Může k tomu dojít proto, že útočník nemusí být v blízkosti bezdrátové sítě déle než pár vteřin a navíc síť přitom nemusí příliš zatížit.

Tento typ útoku je samozřejmě zapříčiněn lidmi, kteří volí špatná hesla. Takže když uživatele při konfiguraci bezdrátové připojení přinutíte použít 64místné hexadecimální číslo, budete mít klid. Avšak většina z nich volí mechanismus tvorby hesla obsažený ve WPA, jenž převádí osmi až 63znakový řetězec na 64místný klíč. Více než polovina produktů, které jsme otestovali, vás nechá napsat jen heslo a 64místný hexadecimální klíč nemůžete zadat, i kdybyste chtěli.

Velkým problémem je ale to, že heslo se dá snadno odhalit. Komise IEEE, která

vytvořila 802.11i, upozornila, že heslo složené z osmi až 10 znaků je méně bezpečné než 40bitové zabezpečení, které nabízí nejzákladnější verze WEPu, a také že heslo „s méně než 20 znaky nemá naději odradit útočníky“.

Podobně jako existují nástroje pro luštění přístupových WEP klíčů, jsou k dispozici i ty, které si poradí s odhalením PSK klíče používaného sítí chráněnou WPA. My jsme k našemu testování zvolili nástroj KisMAC, abychom demonstrovali, že k rozluštění osmiznakového PSK klíče u každém produktu s takovýmto krátkým heslem stačí pouze pár dní práce.

WPA s autentizací v rámci 802.1X (WPA-Enterprise) zajišťuje dobrou ochranu sítě. 802.1X nabízí důkladnou autentizaci jak pro stanici, tak pro infrastrukturu bezdrátové sítě LAN, přičemž vznikají různé bezpečné šifrovací klíče pro jednotlivé relace, které nejsou zranitelné žádným příležitostným útokem. Tato bezpečnost si však žádá určité vícenáklady, protože k autentizaci v rámci 802.1X je nutná celkem rozsáhlá infrastruktura včetně RADIUS serveru kompatibilního s 802.1X a klientský software pro každého uživatele, který podporuje 802.1X a používanou autentizační metodu.
Pokud hledáte nejvyšší zabezpečení pro bezdrátovou síť, jakou lze v současnosti zajistit, ideálnímu řešení se nejvíce přibližuje autentizace v rámci 802.1X, použitá společně se zdokonaleným WPA šifrováním. Nalézt kvalitní produkty na všech možných cenových úrovních obsahující kombinaci 802.1X a WPA není těžké, avšak produkty na bázi WPA zřejmě rychle vyklidí cestu produktům vybavených protokolem 802.11i, které tento podzim již ve větším množství pronikly na trh.

802.11i: Nová skvělá věc
Produkty standardu 802.11i se začaly objevovat na trhu hned po svém schválení v červenci. Přestože jsme materiál pro testy obdrželi ještě před tím, než byl schválen poslední návrh tohoto standardu, firmy 3Com, Airespace, Belkin, Buffalo, Proxim a SMC již měly některé části 802.11i včleněny do námi testovaného hardwaru.
Základním rozdílem mezi konečnou verzí 802.11i a WPA navrženou Wi-Fi Alliancí je absence některých součástí, jakou je například AES šifrování (Advanced Encryption Standard).

RC4 jako kontinuální šifrovací algoritmus (používaný u WEPu a WPA) nebyl určen pro ethernetová prostředí, protože paketově orientovaný přenos dat musí na začátku každého paketu „restartovat“ RC4, což může vést k nejrůznějším útokům. Metoda šifrování AES použitá v rámci 802.11i je právě řešením těchto potíží.
Wi-Fi Aliance program WPA rozšířila vydáním dílčí části 802.11i jako WPA2 a již na počátku září oznámila, že produkty šesti výrobců byly pro tento standard certifikovány.

Jsou mezi nimi Atheros, Broadcom, Intel a Realtek, čtyři nejvýznamnější producenti bezdrátových čipů, kteří vyrábějí karty a přístupové body. Vzhledem k tomuto rychlému uplatnění můžeme očekávat explozi produktů kompatibilních s 802.11i, jelikož dodavatelé, kteří v současných produktech již mají moderní čipy od těchto výrobců, budou schopni zajistit kompatibilitu s 802.11i beze změny hardwaru.
802.11i má stejně jako WPA jako hlavní funkci autentizaci v rámci 802.1X. Je zde ovšem nutno mít stejnou námitku jako proti autentizaci u WPA; ověřování s použitím PSK je z hlediska zajištění bezpečnosti sítě špatnou volbou, která přináší velkou zranitelnost, jestliže PSK klíč není dlouhý a dostatečně často měněn.

Jak jsme testovali
Při testování bezdrátových produktů použili naši kolegové z amerického NetworkWorldu v laboratořích společnosti Opus One v Tucsonu dvě testovací sady. Jedna byla určena pro stanice (klienty používající karty bezdrátových sítí) a druhá pro prověřování přístupových bodů. Obě monitorovaly WLAN provoz pomocí notebooků Dell s nainstalovaným Red Hat Linuxem 9 a upravenou verzí AirSnortu, open source nástroje pro luštění šifrovacího WEP klíče. Hodně používali také kapesní počítač s aplikací AirMagnet, a to k diagnostikování menších problémů s interoperabilitou mezi různými bezdrátovými zařízeními.

Zmíněný nástroj AirSnort je určen k co nejrychlejšímu rozluštění šifrovacích WEP klíčů v jakékoli síti, což provádí shromažďováním paketů ze všech stanic a přístupových bodů. Používanou verzi tohoto open source nástroje přitom upravili tak, aby zkoumala pouze pakety odeslané z testovaných zařízení. Tato změna umožnila zjistit, zda tím, co bylo napadnutelné AirSnortem, byla stanice nebo přístupový bod. AirSnort pak taktéž upravili tak, aby vytiskl „slabé“ inicializační vektory, které používal k odhalení klíče.

Každou PCMCIA kartu pro bezdrátovou komunikaci testovali s použitím notebooku IBM ThinkPad osazeného 1,2GHz procesorem, 512 MB RAM, na který vždy znovu instalovali Windows 2000 SP4 a připojili přístupový bod Cisco Aironet 350. Přístupové body byly rovněž testovány se stejným notebookem a přístupovým bodem.

Pro každý test použili inicializační příkaz ping s funkcí velkého zatížení provozu flood, aby vytvořili velmi intenzivní bezdrátový obousměrný provoz. Poté nechali notebook vybavený nástrojem AirSnort sledovat provoz v objemu nejméně 50 milionů paketů, tzn. při silném provozu, který se tvořil většinou kolem 12 hodin.

Aby AirSnort objevil každý možný inicializační vektor, bylo mu nutné dát co největší

Výběr z hlediska bezpečnosti
V případě našeho přehledu nešlo o běžný test produktů, při kterém bychom vybrali vítěze podle řady kritérií. V tomto případě jsme se plně zaměřili na zabezpečení bezdrátových karet a přístupových bodů a na základě výsledků testování jsme dospěli k určitým závěrům o tom, které produkty by byly nejbezpečnějším rozšířením vaší sítě.

Pokud jde o klienty, doporučujeme bezdrátové karty od společností 3Com a Cisco, protože ty nabízejí mnoho bezpečnostních funkcí, mají spolehlivé implementace WEP šifrování a umožňují snadné přeorientování se na 802.11i.

U přístupových bodů je rozhodnutí obtížnější. Naším testováním úspěšně prošly produkty společností 3Com a SMC, ale myslíme si, že Cisco, HP a Proxim, které v testech WEP šifrování neobstály, by měly být v každém výběru kvůli dalším obsaženým bezpečnostním funkcím. Rovněž Compex se svým malým přístupovým bodem pro kancelář nebo domácnost byl schopen připojovat uživatele k různým virtuálním sítím, což je velmi cenná bezpečnostní funkce.

možnost rozluštit šifrovací WEP klíč. Protože šlo o 16 milionů inicializačních vektorů, museli  vytvořit dostatek paketů k tomu, aby bylo zaručeno, že každý vektor bude objeven nejméně jednou. (AirSnortu nijak nepomáhá, když se setká dvakrát se stejným inicializačním vektorem.)

Ve většině bezdrátových zařízení jsou sice ke tvorbě inicializačních vektorů použita jednoduchá počítadla (což je v podstatě nejbezpečnější způsob), ale v některých testovaných zařízeních byl použit generátor náhodných čísel. Jako rozsah bezpečně zaručující, že u jednotlivých produktů dostatečně vyhodnotí fungování WEP šifrování, zvolili 32 až 50 milionů paketů. Tvorba tolika paketů trvala velmi dlouho a tvrzení, že šifrovací WEP klíče se dají rozluštit za 15 minut, byly, jak kolegové zjistili, značně nadsazená. Je nutno ještě podotknout, že tak vysoká úroveň zatížení provozu je v běžné podnikové bezdrátové síti velmi neobvyklá. Primární bezdrátová síť v budově, kde probíhalo testování,  musela být na tuto dobu vypnuta, protože provoz, který vytvářeli „pohlcoval“ frekvenční rozsah 802.11b/g.

Naši kolegové k testování zabezpečení bezdrátových prvků použili také open source nástroj KisMac k ověření existence a úspěšnosti fungování metod luštění šifrovacích klíčů s použitím off-line slovníkových útoků na LEAP a pro WPA s použitím sdílených klíčů. Při testování 802.1X jsme jako autentizační server používali Odyssey RADIUS od společnosti Funk Software.

Jakmile jsme ukončili testování bezdrátové „části“ produktů, použili jsme k dalším útokům nejrůznější nástroje včetně open source aplikací Nmap, wget, Nessus a IP Stack Integrity Checker (ISIC) sloužících k objevování volně použitelných služeb, odhalování hesel apod. Tyto nástroje byly používány ve virtuálním stroji VMware, což umožnilo jejich snadný přesun mezi našimi laboratořemi.

Pozor na bezpečnostní pravidla!
K vybudování bezpečné bezdrátové sítě nestačí hlídat vlny šířící se vzduchem. Musíte také chránit přípojná místa a totéž platí pro zbytek infrastruktury vaší sítě.
Provedli jsme proto rovněž test možnosti průniku do bezdrátových infrastrukturních zařízení (přístupových bodů a přepínačů), jež jsme testovali. Zaměřili jsme se přitom zejména na to, jak dodavatelé chrání místo, kde bezdrátové zařízení zasahuje do sítě s vedením. Zařízení jsme ponechali ve stavu co nejbližším doporučené základní konfiguraci.

Z tohoto testování jasně vyplývá, že většina zařízení je dodávána s nevyhovujícím základním nastavením z hlediska bezpečnosti. Řada přístupových bodů neumožňuje deaktivovat služby s nízkou bezpečností, jako např. telnet a HTTP, a naopak aktivovat služby s vyšší bezpečností, jako např. Secure Shell a HTTPS.
Bohužel většina dodavatelů se rozhoduje pro jednoduchá základní nastavení namísto těch bezpečných.

Například zatímco jen nemnoho lidí řídí přístupové body prostřednictvím rozhraní příkazové linky, Actiontec dodává své produkty s telnetem aktivovaným pomocí hesla s takovým základním nastavením, které může kdokoli snadno odhalit (je stejné jako jméno uživatele) a prostřednictvím uživatelského rozhraní nelze provést jeho změnu ani deaktivaci. A to je pěkně velká bezpečnostní mezera, i při poměrně nenáročných tržních cílech, jaké má Actiontec.

Při testech jsme se více zaměřili na přístupové body podnikové úrovně vystavěné na sofistikovanějších platformách, jakými byly v našem testu například produkty společností HP nebo SMC. Ty mají ladicí porty přístupné z operačních systémů Wind River a VxWorks pracujících v reálném čase. Jestliže zatím není známo žádné významnější využití VxWorks, neznamená to, že se v brzké době neobjeví.

Joel Snyder a Rodney Thayer
Autoři jsou spolupracovníci časopisu Computerworld

Autor:


Nejčtenější

Takto vypadá boj o zákazníky: pětkrát více dat a úhrada smluvní pokuty

Slovenský operátor O2 navýšil základní data u vybraných tarifů

Od revoluce v roce 2013 zažívá český mobilní trh spíše menší otřesy, zákazníci operátorů toužící po neomezeném tarifu s...

Konkurence se trefuje do „předražených“ nových iPhonů

Všechny tyto produkty Xiaomi stojí stejně, jako nový model iPhone XR

Na vysoké ceny novinek od Applu reagovali konkurenti poněkud posměšnými nabídkami. Ukazují v nich, co všechno z jejich...Feministky kritizují nové iPhony. Jsou moc velké na ženskou ruku

iPhone XS/XS Max

Od doby, kdy Apple upustil od malých smartphonů, úhlopříčka nových modelů prudce narůstá. Nejnovější model ve verzi Max...

Prohlédněte si nejlepší a nejdražší iPhone. Máme ho jako první

iPhone XS Max

Stejně jako v předchozích letech jsme se i letos vypravili do Německa, abychom mohli vyzkoušet nejnovější smartphone od...

Toto je prapředek vašich smartphonů. První android slaví 10 let

T-Mobile G1

Prvnímu mobilnímu telefonu s operačním systémem Android je 10 let. Stroj známý jako T-Mobile G1 byl totiž představen...

Další z rubriky

Úspornější displeje zajistí delší výdrž iPhonů, jsou však ještě ve vývoji

iPhone X se loni stal prvním telefonem Applu s moderním OLED displejem. Letos...

iPhony nikdy nebyly šampiony ve výdrži baterie, v této disciplíně patří mezi průměrné smartphony. Lepší výsledky by...

Další herečka zapomněla zatajit svůj iPhone, když chválila jinou značku

Herečka propagující smartphony od Googlu posílá chválu na ně z iPhonu

Stává se to zas a znovu. Celebrity, které propagují různé značky telefonů, zapomínají, že lze dohledat, z jakých...

Boj o nejsilnější mobilní procesor se přiostřuje. Na špici míří Huawei

Kirin 980 je prvním 7nm čipsetem od Huaweie

S letošními špičkovými smartphony se naplno rozjel i závod o nejrychlejší procesor. Zavedeným hráčům totiž přibyl...

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Najdete na iDNES.cz