Úterý 21. ledna 2020, svátek má Běla
 • schránka
 • Přihlásit Můj účet
 • Úterý 21. ledna 2020 Běla

Soutěž:

Hledáme největšího znalce mobilů

Poznejte staré i nedávné mobily

Poznejte mobilní telefony. Vyberte z nabídky, jaký mobil je na fotografii.

Na otázky můžete odpovídat od 29. prosince 2010 0:01 do 5. ledna 2011 23:59

Soutěž ukončena, již není možné odpovídat.

Pravidla soutěže

I. Obecná ustanovení
 1. Soutěž Hledáme největšího znalce mobilů“ (dále také jen „soutěž“) probíhá na území České republiky.
 2. Účastníkem soutěže se stává každý čtenář iDNES.cz starší osmnácti let, který akceptuje pravidla soutěže a zašle níže stanoveným způsobem odpovědi na soutěžní otázku.
 3. Organizátorem soutěže je obchodní společnost MAFRA, a.s., se sídlem Anděl Media Centrum, Karla Engliše 519/11, Praha 5, PSČ 150 00, IČ: 45313351, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B/1328 (dále jen „MAFRA“).
 4. Z účasti v soutěži jsou vyloučení zaměstnanci MAFRA.
 5. Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla.
 6. MAFRA si vyhrazuje právo úprav pravidel soutěže včetně práva soutěž kdykoliv zrušit bez náhrady.
 7. Výhra v soutěži není soudně vymahatelná.
 8. Ve sporných případech si MAFRA vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.
 9. Každý může v soutěži odpovídat pouze jednou – v případě vícenásobných odpovědí bude každý duplicitní hlas ze soutěže vyřazen.
 10. Do slosování bude zařazen každý účastník, který vyplní všechny požadované identifikační údaje a odpoví správně na všechny soutěžní otázky.
 11. Cena bude vylosována mezi účastníky soutěže, kteří vyhoví jejím podmínkám.
 12. Vyrozumění výherci a informace o ceně budou zaslány elektronickou poštou.
 13. Výhry nad 10.000,- Kč představují částku po zdanění srážkovou daní.
 14. Účastník soutěže tímto poskytuje MAFRA a společnosti K2 souhlas, aby jeho osobní údaje, tedy jméno, příjmení, e-mailovou adresu a případně další údaje, které účastník soutěže společnosti MAFRA poskytl, zpracovávala pro marketingové účely, tedy za účelem nabízení obchodu a služeb.
 15. Účastník soutěže zároveň výslovně prohlašuje, že poskytuje oběma shora uvedeným společnostem souhlas, aby e-mailovou adresu a další účastníkem poskytnuté podrobnosti jeho elektronického kontaktu využily pro potřeby šíření nevyžádaných obchodních sdělení ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Souhlas je poskytován na dobu neurčitou. Tento souhlas lze odvolat za podmínek stanovených platnými právními předpisy.
II. Základní mechanismus soutěže
 1. Soutež bude probíhat od 29. prosince 2010 (0:01:00) do 5. ledna 2011 (23:59:59) na stránkách internetového portálu iDNES.cz.
 2. Úkolem soutěžících je poznat každý z dvaadvaceti mobilů na fotografiích a zvolit jedinou správnou volbu z pěti nabízených. V průběhu soutěže budou na stránkách Mobil.cz a na facebookovém profilu Mobil.cz uvedeny nápovědy.
 3. Účastník soutěže odpoví na jednotlivé znalostní otázky a stiskne tlačítko „odeslat odpovědi“. Po odeslání všech odpovědí obdrží každý účastník na svou e-mailovou adresu kód, který bude použit pro pozdější identifikaci vylosovaných výherců. V případě, že účastník odpoví tímto způsobem správně na všechny otázky, postupuje do slosování o hlavní cenu. Každý účastník může soutěžit jen jednou
 4. Výherce ceny vylosuje MAFRA nejpozději 3 dny po ukončení soutěže, a to ze soutěžících, kteří odpověděli správně na všechny soutěžní otázky. K losování bude použit generátor náhodných čísel.
 5. Výsledek losování podle odstavce 4, resp. jméno a příjmení výherce zveřejní MAFRA na internetových stránkách soutěže nejpozději do týdne od ukončení soutěže.
III. Předání výher
 1. Vylosovaného výherce kontaktuje MAFRA prostřednictvím e-mailu. Výherce se musí prokázat kódem, který obdržel e-mailem po odeslání otázek.
 2. Cenu výherci předá MAFRA po předchozí dohodě.
 3. Výherce je povinnen si výhru vyzvednout dle podmínek specifikovaných v oznámení o výhře.
 4. Výherci mladšímu 18 let nebude výhra předána.
 5. Výhry nemohou být proplaceny v penězích.
 6. Výhry nemohou být zasílány poštou.

Najdete na iDNES.cz