Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

HandyShopper - návod k použití

aktualizováno 
Dlouhou dobu mi připadaly nákupní programy jako naprostá zbytečnost. Jen taková hračka. Ale určité pochyby jsem měl u programu HandyShopper, který se umisťuje na předních místech anket a na který jsou velice kladné recenze. Rozhodl jsem se tedy prozkoumat, jak to doopravdy je, a k čemu se může normálnímu uživateli hodit.

1. Struktura programu

Program má určitou hierarchii objektů:

 • Databáze
 • Storage (obchod, místo uložení)
 • Seznam položek

 

2. Po spuštění

Při prvním spuštění chce program, abych založil první databázi. Databáze má jméno a dále je třeba určit, jaký typ databáze chci vytvořit. Řekl bych, že je skoro jedno, jaký typ databáze zvolím, protože jednotlivé typy se liší nastavením v Preferencích a ty si stejně upravím na míru své databázi.

Po potvrzení vytvoření databáze se spustí nastavení Preferencí. Tomuto se budu věnovat dále ve zvláštní kapitole.

Po nastavení Preferencí se ocitnu již v hlavní obrazovce programu

 

3. Popis obrazovky

Horní lišta:

 • Moje DB: název databáze, klepnutím na šipku vedle lze vybrat jinou databázi nebo vytvořit novou
 • All: volba kategorie - lze je tu i editovat

Hlavní část obrazovky - vlastní seznam položek:

 • All Stores: volba Storage (obchodu), lze i editovat
 • tlačítko se symbolem měny: sčítací funkce Total
 • vždy jsou zobrazeny sloupce se zaškrtávacím boxem (na obrázku úplně vlevo, je to Stav položky) a Popis položky (Description)
 • výběr ostatních sloupců se nastavuje v Preferencích

Spodní lišta:

 • New: nová položka
 • Details: detail položky (jsou tam i nastavení, pro která není zvláštní sloupec, např. Auto-delete)
 • Přepínač zobrazení All / Need: popsáno dále
 • místní menu (ekvivalent pravého tlačítka myši ve Windows)
 • hledání

Poznámka: delší podržení stylusu na položce vyvolá místní menu.

 

4. Nastavení preferencí

Je dostupné z roletového menu Misc/Preferences a obsahuje čtyři karty:

4.1. View

Položka Popis
Show Výchozí zobrazení (volba Not Need je dostupná pouze z tohoto místa)
Hide completed (purchased) items in Need view Skrýt zaškrtnuté položky v zobrazení Need
Only show items with coupon Ukázat jen položky se zaškrtnutou položkou Coupon
Round prices to whole numbers Zaokrouhlovat cenu na celé číslo
Max Lines Maximální počet řádek u jedné položky
Font Font

4.2. Columns

Definice sloupců. které se zobrazují. Stav položky (zaškrtávací box) a Popis položky jsou zobrazeny vždy a nelze je zakázat. Atribut Auto-delete nemá zvláštní sloupec a je dostupný pouze pod tlačítkem Details z hlavní obrazovky

Položka Význam Hodnoty
Priority Priorita RS 1-5
Quantity Množství RS 1-x
Units Jednotky RS
Aisle   RS 1-200, A-Z
Category Kategorie RS
Custom Text Text text
Coupon Kupón zaškrtávací box
Price Cena číslo
Taxable Daň zaškrtávací box
Date Datum Dnes, Zítra, Za týden, Bez data, Výběr data

Vysvětlivky: RS - rozevírací seznam

4.3. Sort

Položka Popis
Separate sorts for All/Need Různé třídění pro zobrazení All a Need
Sort by Podle čeho se bude třídit
Completed at bottom Primární řazení dle Stavu položky (Nezaškrtnuté, Zaškrtnuté, Tečka)

4.4. Database

Položka Popis
Automatically reset quantities Automatické vynulování sloupce Quantity po Checkoutu
Record item creation date Do sloupce Datum vloženo datum vytvoření položky
Record item completion date Do sloupce Datum vloženo datum zaškrtnutí položky
Per-store prices and aisles Lze zadat různé ceny a Aisle v různých Stores
New items are Auto-delete Nová položka má nastaven atribut Auto-delete
New items are Taxable U nových položek se používá systém daní
Currency Symbol měny, je uveden na tlačítku nad sloupcem Price
Priority Implicitní priorita položky při vytváření
Tax Hodnota daně
Tax 2 Použití druhé daně

 

5. Práce s programem

5.1. Umístění položek ve Storage

5.1.1. Zobrazení položek v různých Storage

 • pokud je zvolen určitý Storage, nově vložená položka je zobrazena pouze v tomto Storage
 • pokud je zvoleno All Stores, nově vložená položka je zobrazena ve všech Stores
 • viditelnost položek ve Stores se volí tlačítkem Details / Stores

5.1.2. Volba Per-store prices and aisles není zaškrtnutá

 • položka je v databázi fyzicky pouze jednou, takže v různých Stores je zobrazena identicky

5.1.3. Volba Per-store prices and aisles je zaškrtnutá

 • položka je v databázi vícekrát (jednou v každém Storage), tudíž lze mít v různých Storage různé ceny a Aisle
 • pokud zapnu Per-store prices and aisles už při zaplněné databázi, program se zeptá, jestli chci z každé položky zkopírovat Cenu a Aisle, jen Cenu, jen Aisle nebo nic. Také se zeptá, do kterých Stores chci položky kopírovat. Dále se zobrazí varování, které informuje o nárůstu objemu databáze.

5.2. Stavy položky

Stav položky je zobrazen jako zaškrtávací box (nebo tečka) v levém sloupci seznamu.

Stav Popis
Tečka Položka je v seznamu, ale zrovna ji nepotřebuji 
Nezaškrtnuto Položka je v aktivním seznamu, ještě není splněna
Zaškrtnuto Položka je v aktivním seznamu, již je splněna

5.3. Zobrazení položek v seznamu

Pomocí Přepínače zobrazení All / Need v dolní liště. Lze ještě použít zobrazení Not Need, které je však dostupné pouze v Preferencích na kartě View.

Zobrazení Zobrazují se položky se Stavy:
All všechny (Tečka, Nezaškrtnuto, Zaškrtnuto)
Need Nezaškrtnuto, (Zaškrtnuto - dle Preferencí)
Not Need Tečka

5.4. Stavy položky při vkládání nového záznamu

 • Při vložení záznamu v zobrazení All je výchozím stavem položky Tečka (položka je neaktivní). V tomto zobrazení lze přepínat na stav Nezaškrtnuto.
 • Při vložení záznamu v zobrazení Need je výchozím stavem položky Nezaškrtnuto (položka je aktivní). V tomto zobrazení lze přepínat na stav Zaškrtnuto

5.5. Hromadná změna stavu položek

5.5.1. Checkout

Změní stav položek, které jsou ve stavu Zaškrtnuto do stavu Tečka (výjimku tvoří položky s atributem Auto-delete - viz dále). Funkce je dostupná buď pod tlačítkem funkce Total, nebo z roletového menu Record / Checkout.

5.5.2. Reset items

Změní stav položek (ať už jsou v jakémkoli výchozím stavu) na jednu zvolenou hodnotu. Lze nastavit, jestli se to má týkat všech položek, nebo jen položek zobrazených. Funkce je dostupná z roletového menu Record/Reset items.

Touto funkcí lze i hromadně měnit prioritu.

5.6. Total - sčítací funkce

 • je dostupná pod tlačítkem se symbolem měny nebo z roletového menu (Record / Total)
 • lze použít filtry Kategorie a Priority, které jsou aplikovány na všechny položky v okně
 • v horní části (Total) je součet cen položek ve stavu zaškrtnutý nebo nezaškrtnutý box, a to včetně daně
 • ve střední části lze zvolit detailní rozpis položek podle stavu (Needed - Nezaškrtnuto, Purchased - Zaškrtnuto) a vyčíslení daně

5.7. Automatizované rušení položek

5.7.1. Purge

Funkce Record / Purge zruší:

 • položky s jiným stavem než Nezaškrtnuto
 • položky starší než ...
 • všechny položky

5.7.2. Auto-delete

Pokud má položka nastaven atribut Auto-delete (buď pomocí tlačítka Details nebo pomocí volby v Preferencích na kartě Database položkou New items are Auto-delete) a je ve stavu Zaškrtnuto, pak při spuštění funkce Checkout se daná položka smaže.

5.8. Práce s daněmi

Vše potřebné se nastaví v Preferencích na kartě Database. Ve funkci Total se pak v součtech objevují položky včetně daní. V případě použití HandyShopper k nakupování jako jeho primární funkci ale asi tuto volbu používat nebudu, protože v konzumu už nakupuji zboží včetně daní.

5.9. Nejlepší nákup

Record / Best Buy. Funkce spočítá cenu jedné jednotky zboží při zadání celkové ceny a celkového množství. Na displeji lze zadat dvě položky najednou, takže hned vidím porovnání cen.

5.10. Kopírování položek

Příkaz Record / Copy item zkopíruje nastavenou položku na další.

Příkaz Record / Copy to zkopíruje nastavenou položku do jiné databáze. Pokud je zdrojová položka přiřazena určitému Storage a tento Storage v cílové databázi neexistuje, program se zeptá, jestli položku zkopírovat bez přiřazení Storage, nebo zda se má v nové databázi dotyčný Storage vytvořit.

5.11. Spolupráce s PC

Součástí programu Handy Shopper je i konverzní program hs2convert, který umí z databáze (pdb soubor v adresáři Palm / Hotsyncname / Baskup s prefixem hs2_ ) vyexportovat data do různých formátů (csv, xml, txt) a csv formát umí zpět načíst do pdb. Toho lze využít například pro editaci souborů v Excelu. Nicméně tento způsob se mi jeví jako dost nepohodlný.

Naštěstí existuje desktop aplikace firmy Bananasoft ( www.bananasoft.net ) Desktop Shopper, který umí editovat pdb databázi přímo na PC.

 

6. Základní použití programu - nákupní seznam

 • V zobrazení All vložím všechny položky nákupního seznamu. Tento seznam mám jednou provždy. Po vložení mají položky stav Tečka.
 • Před tím, než vyrazím do obchodu, převedu Tečky u položek, které chci nakoupit, ťuknutím na stav Nezatrženo.
 • Přepnu do zobrazení Need a vyrazím do obchodu.
 • Po nákupu položky si ji vždy odškrtnu. Pomocí funkce Total můžu v každém okamžiku zjistit, kolik jsem už utratil a kolik mě budou stát zbývající položky.
 • Po dokončení nákupu provedu Checkout, který převede všechny zatržené položky na stav Tečka seznam je připraven pro další použití.

 

7. Závěr

Handy Shopper je program s velice propracovanou vnitřní logikou. Možná je pro začátečníka trochu obtížnější se touto logikou prokousat, ale stojí to za to.

Program rozhodně není jen "elektronickým lístkem do konzumu", ale díky své obrovské flexibilitě se hodí pro vytváření téměř jakýchkoli seznamů. Řekl bych, že produkt je tak na půli cesty mezi specializovaným jednoúčelovým programem a obecnou databází.

Program má širokou škálu možností nastavení, proto je nutné si před vytvářením nového seznamu dobře rozmyslet, jak bude databáze nastavena v Preferencích, kolik budu požívat Stores, jestli, jak a k čemu budu používat kategorie, priority atd...

Jedinou výtku k jinak skvělému programu bych měl ohledně manuálu. Vlastní popis programu je velice stručný a i když je v něm napsáno, že je program jednoduchý a má nápovědu přímo u jednotlivých funkcí, místy jsem se prokousával dost těžce. Na druhou stranu je program zdarma, a jeho úroveň je vynikající.Nejčtenější

Takto vypadá boj o zákazníky: pětkrát více dat a úhrada smluvní pokuty

Slovenský operátor O2 navýšil základní data u vybraných tarifů

Od revoluce v roce 2013 zažívá český mobilní trh spíše menší otřesy, zákazníci operátorů toužící po neomezeném tarifu s...

Konkurence se trefuje do „předražených“ nových iPhonů

Všechny tyto produkty Xiaomi stojí stejně, jako nový model iPhone XR

Na vysoké ceny novinek od Applu reagovali konkurenti poněkud posměšnými nabídkami. Ukazují v nich, co všechno z jejich...Feministky kritizují nové iPhony. Jsou moc velké na ženskou ruku

iPhone XS/XS Max

Od doby, kdy Apple upustil od malých smartphonů, úhlopříčka nových modelů prudce narůstá. Nejnovější model ve verzi Max...

Toto je prapředek vašich smartphonů. První android slaví 10 let

T-Mobile G1

Prvnímu mobilnímu telefonu s operačním systémem Android je 10 let. Stroj známý jako T-Mobile G1 byl totiž představen...

Prohlédněte si nejlepší a nejdražší iPhone. Máme ho jako první

iPhone XS Max

Stejně jako v předchozích letech jsme se i letos vypravili do Německa, abychom mohli vyzkoušet nejnovější smartphone od...

Další z rubriky

Google loni zlikvidoval 700 tisíc aplikací

Mobilní aplikace

Z aplikačního obchodu Google Play bylo loni odstraněno 700 tisíc aplikací, většina zmizela prakticky ihned po umístění...

Už přes ni vyhrožovali smrtí. Přesto je aplikace extrémně populární

Logo aplikace Sarahah

Vysoký nárůst popularity zaznamenala aplikace Sarahah, určená k posílání anonymních zpráv. Ačkoliv se v posledních...

Vyrážíte na dovolenou? Tyto aplikace by neměly chybět ve vašem mobilu

Ilustrační snímek

Mobilní aplikace jsou dnes v mnoha případech neodmyslitelným pomocníkem v celé řadě situací a letní cestování a...

Najdete na iDNES.cz