Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Editace, styly, formáty ve verzi 3.0

aktualizováno 
Editace a použití formátů a stylů v tabulkovém procesoru QuickSheet
EDITACE

QS disponuje editačními funkcemi pro snadnější zapisování a úpravu dat v buňkách. Které to jsou ukazuje obrázek:

Menu editačních funkcí


UNDO/CUT/COPY/PASTE/PASTE SPECIAL

Operace Undo/Cut/Copy/Paste a Paste Special jsou běžné funkce, kterými disponují téměř všechny dostupné aplikace pro PC. Pro tyto operace existuje Indikátor Editace. O co jde:

Jde o indikátor, nacházející se úplně vlevo pod řádky pro vkládání vzorců a funkcí. Pokud tento indikátro svítí, provádíte úpravu dat v rámci buněk v listu. Situace může nastat např. při kopírování obsahu jedné buňky do druhé nebo při pouhém zapisování dat do buňky.

Pokud nesvítí, provádíte [pravu dat v rámci řádku pro vkládání vzorců a funkcí. Tato situace může nastat např. při kopírování části vzorce z jedné buňky do vzorce jiné buňky nebo při kliknutí do řádku pro psaní vzorců a funkcí.


CLIPBOARD

QuickSheet disponuje dvěma typy Clipboardů. První Clipboard (budu používat iClipboard) je čistě interní záležitost QuickSheetu a je přístupný pouze tehdy, je-li QuickSheet aktivní. Pro sdílení dat s jinými aplikacemi Pilota komunikuje QuickSheet s Clipboardem Pilota přes výměnné formáty. Jinak řečeno, Z iClipboardu do Clipboardu přenesete data pouze pomocí výměnných formátů:

 • CSV - hodnoty oddělené čárkami
 • TSV - hodnoty oddělené tabelátory

Standardně se do Clipboardu přenáší pouze hodnoty buněk, oddělené čárkami. Přes menu Options, Properties můžete nastavit Copy Formula's to Clipboard, kdy se Clipboardu budou přenášet vzorce oddělené tabelátory


PASTE SPECIAL

Protože QuickSheet podporuje dva typy Clipboardů, je nutno při vládání (Paste) říci, ze kterého Clipboardu se budou data vkládat. Standardní Paste můžete použít při běžném kopírování, Paste Special při vkládání dat ve formátu CSV nebo TSV.


INSERT A DELETE

QuickSheet podporuje mazání a vkládání řádků. Stačí, když ukážete na záhlaví řádku nebo sloupce a z lokálního menu vyberete položku Insert. Vybraný řádek (sloupec) se posune dolů (doprava) a nad něj (vlevo od něj) se vloží nový.ODKAZY NA BUŇKY A LISTY

Odkazy na buňky:

Každá buňka je tvořena jednoznačnou souřadnící. Souřadnice je tvořena Názvem sloupce a Číslem řádku.

Příklad:
buňka se souřadnicí C6 leží ve slopci C na 6-tém řádku. Takové souřadnici se říká relativní. Proč? To je jednoduché. Pokud tuto relativní souřadnici použijete ve vzorci a tento vzorec zkopírujete, změní se i souřadnice. A to v závislosti na velikosti a směru posunu, oproti původní pozici.

Příklad:
Napište do buňky C6 odkaz na buňku A1 (=A1). Pak buňku C6 zkopírujte do buňky D7. Protože se původní pozice C6 posunula o jedno doprava a dolů, změní se i odkaz z A1 o jedno dolů a doprava (na =B2). Takovýchto odkazů se s výhodou používá při kopírování vzorců.


Jiným typem je souřadnice absolutní: Pokud umístíte v souřadnici před kterýkoliv název (sloupce nebo řádku) znak $, pak tento řádek (sloupec) nepodlehne změně.

Příklad1:
Napište do buňky C6 odkaz na buňku A1 (=$A1). Pak buňku C6 zkopírujte do buňky D7. Protože se původní pozice C6 posunula o jedno doprava a dolů, ale znakem $ se změna sloupce pozastaví, pak se změní i odkaz z A1 a to pouze o jedno dolů (na =$A2).

Příklad2:
Napište do buňky C6 odkaz na buňku A1 (=$A$1). Pak buňku C6 zkopírujte do buňky D7. Protože se původní pozice C6 posunula o jedno doprava a dolů, ale znakem $ se změna sloupce i řádku pozastaví, pak odkaz nezmění vůbec (zůstane =$A$1).

Pokud se Vám stane, že se v buňce objeví znaky ##, pak vězte, že se údaj, patřící do buňky prostě nevlezl a je nutné roztáhnout šířku sloupce.

Tip:
Pokud Vám dělá problémy psát před odkazy na buňky znaménko (=), zkuste následující:

 1. Napište do buňky A1 číslo 5
 2. Napište do buňky A2 číslo 10
 3. Napište do buňky A3 vzorec A1+A2

Tak co? Vyšlo 15?


Odkazy na listy:

Abych pravdu řekl, tak tuhle funkci jsem u předchozí verze QuickSheetu vůbec nečekal. S touhle "vymožeností" se z QuickSheetu stává "TROJROZMĚRNÝ TABULKOVÝ PROCESOR". Zkuste si například vytvořit listy s názvem 1997 a 1998, kde vytvoříte závislost tržeb na měsících.

Data z prodeje roku 1997 Data z prodeje roku 1998

Následně na to můžete vytvořit další list, ve kterém vytvoříte propojení s ostatními sešity, jak ukazuje následující obrázek.

Data sečtená z obou listů

Pozn:
V předchozích verzích tako funkce také byla, měla však jeden nedostatek. Místo na názvy listů jste se museli ve vzorci odkazovat na čísla listů, což bylo velmi neefektivní. Ve verzi 3.0 je propojení vyřešeno elegantněji, stejně jako u MS Excelu. Bohužel toto vylepšení je paměťově náročnější (delší odkazy ve vzorcích). rkách.

Výběr intervalu buněk:

Vybrat jednu buňku je jednoduché. Stačí do ní ukázat. Co však dělat v případě, kdy musíme zadat rozsah buněk (interval) např. pro funkci SUM.

QuickSheet umí vybrat pouze souvislé pravoúhlé intervaly.

Chcete-li sečíst všechny buňky v rozsahu A1 až A5 včetně, syntakticky vyjádřeno a manuálně napsáno by to vypadalo takto A1:A5. Většinou se však pro zápis intervalu používá tužka. Stačí, když ukážete tužkou na první buňku, tvořící počátek intervalu a táhnete až na buňku tvořící konec oblasti. Vybraná oblast buněk se označí tlustým rámečkem.

Existují tři druhy intervalu:
 • řádkový - A1:C1
 • sloupcový - A1:A5
 • kombinovaný - A1:C5

 • zvláštním případem je interval daný výčtem buněk oddělených čárkou - A1:C5, C4, D2:D4

Rozsah buněk je větší, než zobrazená oblast buněk z listu:

I to se může stát. Pokud bute chtít zadat interval A1:A40, v nové verzi lze pro jednoduchý souvislý interval využít nové funkce rolování, při zadávání intervalu buněk mimo aktuální obrazovku. Funkce je intuitivní, stačí prostě táhnou tužkou a obrazovka se začne rolovat. Alternativně lze použít funkci Extend Selection.
 1. Nejprve ukažte tužkou do buňky, tvořící počátek intervalu (A1)
 2. Pak z menu Edit vyberte položku Extend Selection
  Zvolení této funkce je indikováno EX indikátorem vedle rolovacích šipek
 3. Pomocí šipek se přesuňte po buňkách listu, až se zobrazí požadovaná buňku (A40)
 4. Ukažte na ni tužkou
 5. Vybere se interval A1:A40 a ohraničí se tlustou čarou


FORMÁTY A STYLY

QuickSheet umoňuje stejně jako aplikace na PC nastavit formáty a styly několika způsoby. Mějte však na vědomí, že tyto formáty mění pouze zobrazení dat na displeji ne jejich skutečnou hodnotu.

Editace stylu

Jméno stylu

Jméno stylu není nic jiného, než pojmenování několika vlastností buňky jedním názvem. Pomocí QuickSheetu můžete vytvořit až 15 různých stylů pro každý sešit.


Vytvoření nebo editace stylu
 1. Vyberte z menu stylů položku Edit Styles... nebo ze základního menu Options položku Formating...
 2. Zobrazí se dialogové okno Style
 3. Ukažte tužkou na znaménko + při pravém okraji dialogového okna
 4. Zobrazí se dotazovací okno, se zobrazeným jménem aktuálního stylu.
 5. Pokud chcete parametry stylu změnit, pouze potvrďte OK
 6. Pokud chcete vytvořit nový styl, ukažte na tlačítko New
 7. Stávající jméno se vymaže a vy jej přepište svým názvem Nezapomeňte: První znak stylu je zkratkou pro formátování buněk (vlevo od řádků pro vkládání vzorců)
 8. Pak potvrďte OK


Zadání parametrů a vlastností pro styl

Jakmile zadáte jméno stylu, můžete pro toto jméno nadefinovat vlastnosti a formáty, které bude objekt mít, pokud mu přiřadíte Vámi vytvořený styl.

 • Name: - jméno stylu, každé jméno stylu musí začínat jiným písmenem
 • Sample: - ukazuje, jak budou data v buňce po přiřazení Vašeho stylu vypadat
 • Justify: - můžete zvolit zarovnávání údajů v buňce (Left, Center, Right)
 • Format: - můžete nastavit, jakého typu bude daný objekt v buňce

  • Decimal
  • Text
  • Currency
  • Scientific
  • Percent

 • Decimals: - počet desetiných míst se zaokrouhlením posledního pouze na obrazovce (max 7), pokud je Format Decimal.
  Novinkou je Floating. Pokud nastavíte Floating, bude počet desetinných míst u hodnoty roven počtu desetinných míst u čísla s největším počtem desetinných míst.

  (Zkuste zvolit Format Text a dát tři desetinná místa. Sice to neudělá nic, ale jde to)
 • Bold: - Údaj bude zobrazen tučně
 • Commas: - Oddělí každá 3 čísla pomocí čárky. Např. číslo 12345678 bude zapsáno jako 12,345,678
 • Clip Cell: - Zajistí, že se při překročení délky údaje nevypíší #####, ale upozorní Vás to, že jste překročili šířku sloupce.
 • Underline: - Údaj bude zobrazen podtrženě
 • Lock: - Buňku, u které zrušíte Lock, budete moci při zamčení listu upravovat
 • Default: - Pokud zafajfkujete, bude Vámi zvolený styl aplikován na všechny buňky, kterým jste zatím nenastavili žádný jiný styl.


Smazání stylu
 1. Vyberte z menu stylů položku Edit Styles... nebo ze základního menu Options položku Formating...
 2. Zobrazí se dialogové okno Style
 3. Ukažte tužkou na šipku dolů za popiskou se jménem stylu a vyberte potřebný styl
 4. Ukažte tužkou na znaménko - při pravém okraji dialogového okna
 5. Zobrazené jméno zmizí ze seznamu
 6. Pak potvrďte OK

Nejčtenější

Navigace testuje majáky v pražskému tunelu
Mobil se neztratí ani v tunelu Blanka. Zkusili jsme testovací majáky Waze

Populární navigační aplikace Waze se v Praze možná dočká příjemného vylepšení. V tunelu, kde není dostupný signál z navigačních satelitů GPS, se bude...  celý článek

Smartphony s obřími displeji jsou čím dál oblíbenější a to i proto, že výrobci...
Králové mezi přerostlými smartphony. Z kapes vytáhnou hodně peněz

Smartphony s obřími displeji jsou čím dál oblíbenější a to i proto, že výrobci minimalizují jejich rámečky. Velké phablety jsou tak kompaktnější než kdy...  celý článek

Xiaomi Mi A1
Raketové Xiaomi. Superlevné mobily útočí i na Česko

Čínské Xiaomi po loňském oslabení letos očekává rekordní prodeje. Podle odhadů vedení by celkový objem vyexpedovaných smartphonů měl dosáhnout 90 milionů kusů....  celý článek

Honor 6A
Nenápadný premiant nižší třídy. Vyzkoušeli jsme Honor 6A

Nejlevnější model v nabídce značky Honor je dobrým příkladem toho, jak se mají dělat levné smartphony. Soustředí se na baterii, kvalitu displeje a na systém,...  celý článek

Microsoft Lumia 950 XL
Microsoft připravil dárek pro nejvěrnější fanoušky mobilních Windows

Mobilní Windows už nejsou pro Microsoft prioritou, jejich vývoj ukončil. Přesto americký gigant vydal stejně jako pro počítače aktualizaci Fall Creators Update.  celý článek

Další z rubriky

Portfolio smartphonů Samsung
Devět letošních Samsungů, který je nejzajímavější?

Samsung letos na našem trhu uvedl celkem 9 různých modelů napříč řadami J, A, S a Xcover. Měli jsme v redakci unikátní příležitost nafotit je všechny pohromadě...  celý článek

BlackBerry Motion
Velká baterie, zvýšená odolnost a nedobytné fotky. To je nové BlackBerry

Po modelu KEYone tu máme další novodobé BlackBerry z dílen čínského TCL. Nový Motion nemá úplně špičkovou výbavu, předností by ale měla být velká výdrž...  celý článek

Xiaomi Mi 6
Tato lahůdka mezi výkonnými smartphony stojí 12 tisíc, má to ale háček

Na českém trhu se objevil zajímavý supersmartphone od čínského Xiaomi. Za 12 tisíc nabídne bohatou výbavu, která se dá srovnat s nejvýkonnějšími telefony...  celý článek

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Najdete na iDNES.czmobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.