Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

EasyType - skvělá a levná klávesnice

aktualizováno 
Pokud pořád váháte, jakou klávesnici připojit k vašemu Palmu, přečtěte si náš dnešní velký článek, který vám odhalí hardware a software této skvělé varianty psaní klávesnicí připojenou k vašemu Palmu. Zároveň vám nabízíme pohled na exkluzivní klávesnici "Palmare - created by David Kubálek".

Pozn.: Některé části článku, jako technické specifikace hardware, software, schémata a manuál, jsou staženy se souhlasem autora z jeho internetových stránek.

 

Co to EasyType vůbec je?

Je to výrobek jednoho českého člověka, který je natolik skromný, že celou tuto problematiku volně šíří na svých internetových stránkách: www.mujweb.cz/www/hysy

EasyType umožňuje připojit běžnou klávesnici od stolního PC k Palmu. Hardware se sestává z "jednoduchého obvodu" napájeného 4 bateriemi. Obvod se zapojí mezi kolébku a klávesnici, součástí a nutností pro funkčnost je software, který je potřeba nainstalovat do paměti Palma. Klávesnice má tolik funkcí až zrak přechází a její funkce jsou uživatelem volně programovatelné pomocí software, který je volně ke stažení.

 

Popis funkcí a možností klávesnice EasyType:

 • vstup do libovolné aplikace na počítači Palm
 • konfigurovatelné rozložení klávesnice
 • grafický editor rozložení klávesnice
 • více než 700 kombinací kláves pro každé rozložení
 • neomezený počet rozložení klávesnic
 • 2 volitelná rozložení klávesnice přepínatelná během psaní
 • předdefinovaná rozložení
 • plně konfigurovatelná diakritika
 • speciální funkce (celkem 50)
  - spouštění aplikací
  - zkratky, makra
  - simulace stisku tlačítek Palm
  - simulace stisku libovolného tlačítka v programu
  - pohyb kurzoru (po znacích, po slovech, po řádcích, po stránkách, ...)
  - vybrání textu (po znacích, po slovech, po řádcích, ...)
  - funkce Cut, Copy, Paste, Undo v ja
  kémkoliv textovém poli
  - výběr z nabídky (menu)
  - podsvícení, vypnutí, zamknutí Palm
  - deaktivace EasyType
  - a další
 • deaktivace tahem pera nebo tlačítkem HotSync
 • konfigurovatelná rychlost a zpoždění klávesnice
 • konfigurovatelná zvuková odezva
 • vstup ze standardní PC/AT klávesnice
 • jednoduché zapojení hardware
 • možnost vyzkoušení i bez hardware pomocí jeho simulace

 

Technické specifikace:

 

Software

  • vyžaduje minimálně PalmOS 2.0 a vyšší
  • vyžaduje HackMaster
  • paměťová náročnost: Hack ~5 KB, Ovládací panel ~5 KB, Editor rozložení kláves ~15 KB, každé nové rozložení kláves ~3 KB
  • vyvinuto pomocí prc-tools version 0.5.0

Hardware

  • vstupní zařízení: PC/AT kompatibilní klávesnice s konektorem DIN (5 pinů) nebo PS/2 (6 pinů)
  • napájení: čtyři tužkové R6 (AAA) baterie/akumulátory (zinko-uhlíkové, alkalické, HiCd, HiMH) nebo síťový adaptér (5,2-10,0 V, 100 mA) se standardním 2,5 mm konektorem
  • klidový odběr: přibližně 10 mA + odběr připojené klávesnice
  • sériové rozhraní: 2400 bps, 8 data bits, no parity, 1 stop bit, flow control none
  • signalizace zapnutí blikající svítivou diodou s PWM modulací

 

Instalace Software a jeho nastavení:

1. EThack.prc

Jde o hack, který nemá žádný nastavovací prvek. Pro svoji funkci musí být aktivován, zaškrtnuto pole vlevo od jeho názvu.2. EasyType.prc
On/Off aktivuje nebo deaktivuje EasyType. EasyType lze v případě, že neběží ani jedna z aplikací EasyType, jednoduše deaktivovat buď tahem perem z tlačítka Find do oblasti Graffiti nebo stisknutím tlačítka HotSync na kolébce (až další stisknutí tlačítka HotSync již spustí synchronizaci). V obou případech se ozve pípnutí.
Sound on umožňuje volbu zvukové odezvy na stisk každého tlačítka a/nebo změny CapsLock, NumLock nebo ScrollLock.
Autorepeat umožňuje volbu zpoždění a rychlostí automatického opakování stisku klávesy při jejím přidržení.
Layout specifikuje primární a sekundární rozložení klávesnice, jejichž přepínání se děje pomocí tlačítka ScrollLock a je signalizováno kontrolkou na klávesnici.


3. ETlayout.prc - Editor rozložení klávesnice.

Úvodní obrazovka ukazuje všechna dostupná rozložení klávesnice.

Edit aktivuje grafický editor vybraného rozložení klávesnice. To samé lze dosáhnout klepnutím pera na již vybrané rozložení.
Copy umožňuje vytvořit nové rozložení klávesnice jako kopii vybraného rozložení.
Rename přejmenuje vybrané rozložení.
Delete smaže vybrané rozložení.

Vlastní grafický editor rozložení klávesnice. Právě konfigurovaná klávesa je v dole zobrazeném obrázku klávesnice vyčerněna. Vyšrafované klávesy nelze předefinovat. Naopak některé klávesy, které některé klávesnice mají (např. F13 - F22), nelze v obrázku zobrazit, ale lze je předdefinovat. Konfigurovanou klávesu lze vybrat klepnutím pera na klávesu v obrázku klávesnice nebo stisknutím klávesy na připojené PC klávesnici.

Sedm vkládacích polí slouží k přiřazení významu stisknutí konfigurované klávesy společně s přeřaďovačem (Shift, Ctrl, Alt, NumLock). Do pole lze vložit jakýkoliv text (nejčastěji je to však 1 písmeno), klíčové slovo nebo i jejich kombinace. Normálně těžko vložitelné znaky lze zadat například pomocí AsciiChart. Mezi vkládacími poli lze přepínat standardními tahy pera k tomu určenými.

Normal určuje význam samostatně stisknuté klávesy.
Shift určuje význam klávesy stisknuté společně se Shift.
Ctrl určuje význam klávesy stisknuté společně s Ctrl.
ShiftCtrl určuje význam klávesy stisknuté společně s Shift a Ctrl.
Alt určuje význam klávesy stisknuté společně s Alt.
Num určuje význam samostatně stisknuté klávesy, pokud je NumLock aktivní. Je-li toto políčko prázdné, použije se Normal.
NumShift určuje význam klávesy stisknuté společně se Shift, pokud je NumLock aktivní. Je-li toto políčko prázdné, použije se Shift.
 
Položky nabídky a tlačítka:

Accents1-4 slouží k definování párů písmen pro psaní diakritiky.
Insert Keyword slouží k vložení klíčového slova, které aktivuje speciální funkci, na místo kurzoru. K dispozici jsou následující funkce:

[Accent1]

výsledné písmeno vložené po této funkci a po následném stisknutí písmena je určeno páry ze sady Accent1. Slouží k psaní diakritiky.

[Accent2]

výsledné písmeno vložené po této funkci a po následném stisknutí písmena je určeno páry ze sady Accent2. Slouží k psaní diakritiky.

[Accent3]

výsledné písmeno vložené po této funkci a po následném stisknutí písmena je určeno páry ze sady Accent3. Slouží k psaní diakritiky.

[Accent4]

výsledné písmeno vložené po této funkci a po následném stisknutí písmena je určeno páry ze sady Accent4. Slouží k psaní diakritiky.

[Address]

stiskne tlačítko Address

[Application:X]

spustí aplikaci X, např. [Application:Mail]

[Backlight]

zapne/vypne podsvícení displeje

[Backspace]

smaže znak nalevo od kurzoru

[Button:A,B,...]

stiskne tlačítko začínající textem A nebo B nebo ... v aktivním okně běžící aplikace, např. [Button:Cancel,No]

[Calc]

stiskne Palm tlačitko Calc

[Command]

simuluje tah perem Command, tedy např. [Command]C je ekvivalentní vybrání položky z nabídky aktivované písmenem C

[Copy]

uloží vybraný text do schránky

[Cut]

smaže vybraný text a uloží do schránky

[DateBook]

stiskne Palm tlačítko DateBook

[Down]

přemístí kurzor o řádek dolů

[EasyTypeOff]

deaktivuje EasyType

[End]

emístí kurzor na konec textu

[Esc]

vloží znak Esc

[Find]

stiskne Palm tlačítko Find

[Home]

přemístí kurzor na začátek textu

[Launcher]

stiskne Palm tlačítko Launcher

[Left]

přemístí kurzor doleva

[LineEnd]

přemístí kurzor na konec řádku

[LineHome]

přemístí kurzor na začátek řádku

[Lock]

zamkne Palm

[MemoPad]

stiskne Palm tlačítko MemoPad

[Menu]

stiskne Palm tlačítko Menu

[NextField]

přesune kurzor do dalšího vkládacího pole

[NextWord]

přesune kurzor na začátek dalšího slova

[Paste]

vloží text ze schránky

[PgDn]

přesune kurzor o stránku nahoru

[PgUp]

přesune kurzor o stránku dolů

[Power]

vypne Palm

[PrevField]

přesune kurzor do předchozího vkládacího pole

[PrevWord]

přesune kurzor na začátek předchozího slova

[Return]

vloží znak return (nový řádek)

[Right]

přesune kurzor doprava

[SelAll]

vybere celý text

[SelEnd]

vybere text ke konci textu

[SelHome]

vybere text k začátku textu

[SelLeft]

posune vybrání textu o znak doleva

[SelLineEnd]

vybere text ke konci řádku

[SelLineHome]

vybere text k začátku řádku

[SelPrevWord]

posune vybrání textu k začátku předchozího slova

[SelRight]

posune vybrání textu o znak doprava

[SelNextWord]

posune vybrání textu k začátku následujícího slova

[Tab]

vloží tabulátor (znak Tab)

[ToDo]

stiskne Palm tlačítko ToDo

[Undo]

vrátí naposledy provedenou změnu v textovém poli

[Up]

přesune kurzor o řádek nahoru

[[]

vloží znak [

Z funkcí lze skládat různé složitější akce. Např. [Right][BackSpace] smaže znak napravo od kurzoru nebo [LineHome][SelLineEnd][Right][BackSpace] smaže celý řádek, na kterém je kurzor.
Insert Application slouží k zadání jména aplikace na místo kurzoru. Používá se ve spojení s funkcí [Application:X].
Done uloží změny na naposledy editované klávese, ukončí editování a skočí do hlavní obrazovky.

Definování párů písmen pro psaní diakritiky. Každý pár se sestává z prvního písmene, které se stiskne po klávese, která je určena k psaní diakritiky (s funkcí Accent1-4), a z druhého písmene, ke kterému tyto předešlé 2 stisky kláves povedou. Předchozí obrázek ukazuje páry používané pro psaní písmen s čárkami v případě české klávesnice.

EasyType nabízí celkem 4 sady párů pro psaní diakritiky. Každá sada může být použita pro psaní jiného diakritického znaménka. Například v případě české klávesnice jsou tyto sady použity pro psaní čárek, háčků, kroužků a přehlásek.

New slouží k založení nového páru. Otevře se nové dialogové okno New Pair, kde se do políček From a To vloží výše popsaná 2 písmena.
Delete smaže vybraný pár.
Done ukončí definici párů.
4. *.pdb - Přednastavená rozložení klávesnice

Tyto soubory představují přednastavená rozložení klávesnice. Je samozřejmě možné je modifikovat nebo z nich vytvářet nová rozložení. K dispozici jsou tato rozložení, založená na standardních rozloženích OS Windows:

 • Czech (QWERTY 1250)
 • Czech (QWERTZ 1250)
 • English (United States)
 • German (Standard)

 

Hardware řešení + schéma zapojení:
Vlastní schéma pro zapojení mezi klávesnici a synchronizační kolébku.

Vlastní obvod je velice jednoduchý a skládá se z jednočipového mikroprocesoru Atmel 89C2051, který je dnes běžným konstrukčním prvkem mnoha konstrukcí. Dále je zde pár součástek navíc jako resetovací obvod pro Atmel, obvod kolem krystalu, pomocné obvody pro vstupní signály RxD a TxD připojené k Palmu. Dále zde vidíme připojovací body z klávesnice, jsou jimi piny Clock a Data.Schéma pro PDA HandSpring Visor je zjednodušené, protože Visor používá na svém konektoru již napětí sériového rozhraní na úrovni TTL, takže můžeme vypustit tranzistory, diodu a pár odporů...

Podle oficiálních stránek a informací od autora, cituji: "Kompletně sestavený hardware není možné zatím dodat
, po domluvě je možné zaslat jen naprogramovaný AT89C2051". Čehož naše redakce zastoupená mojí osobou využila a nabízíme Vám k nahlédnutí naše řešení, viz dále…

 

 

Řešení Palmare.cz alias created by David Kubálek:

Vycházel jsem z filozofie a přiložené dokumentace, tak jak je uvedena výše. Pouze jsem, jak je u mne zvykem, změnil některé maličkosti :)Změny oproti původnímu plánu:

 • Zabudování obvodu přímo do klávesnice
 • Osazení nabíjecími bateriemi (akumulátory)
 • Možnost připojení externího napájení, včetně dobíjení článků
 • Pro rozměrové důvody použití článků 4 x AAA
 • Zabudování konektoru pro Palm přímo do těla klávesnice
 • Indikace nabíjení
 • Možnost napájení Palma z klávesnice a přes nabíječku vestavěných akumulátorů
 • Polepení klávesnice důležitými ovládacími ikonami a popiskami


 

Vlastní práce:

Vyříznutí vnitřních přepážek, které bránily vestavění patřičného hardware. Rozvržení všech částí a jejich propojení (velice důležité, hlavně nezapomeňte, že klávesnice má také víko a nemuseli byste pak druhou část dovřít). Nalepení bateriových pouzder. Z důvodu malé součástkové zastavěnosti byla aplikována stavba metodou vzdušné konstrukce, která byla ve finále tavitelným lepidlem přilepena na vhodné místo. Veškeré součástky byly připájeny k patici, do které se na závěr pouze zasune naprogramovaný obvod.Všechny komponenty byly propojeny měděnými drátky o průměru 0,25mm. Na obvodu nejsou žádné záludnosti, pouze si je potřeba dát pozor při propojování výstupních signálů RxD a TxD na to, na které straně je vlastně ten TX a RX obvod (pochopitelně s
ignálové jsou oba signály na zařízeních proti sobě prohozeny). Konektor pro Palma byl použit z produkce sériového kabelu od firmy CPA a jevil se jako plně postačující. Za 399 Kč tak získáte plně rozebírací konektor, v kterém je malý plošný spoj opatřený pájecími ploškami, na které pouze připájíte drátky a propojíte s obvodem klávesnice. Podle článku, který popisoval konektor Palm, je nutné zapojit jednotlivé signály následovně: RxD pin 10, TxD pin 11, zem pin 7 + 12 (na tišťáku konektoru propojeno prokovem), Ucc, které jsem zapojoval pin, 16 (přivedeno stabilizované napětí 5V).Dále je potřeba správně změřit (prozvonit) kabel od klávesnice a nepoplést jednotlivé piny (Ucc, zem, Data, Clock), mohlo by dojít až k odpálení vlastní klávesnice! Dále jsem již pouze mecha
nicky opracoval klávesnici, tj. vyřezal otvory pro konektor, přepínače (použil jsem posuvné), kontrolky LED (použil jsem o průměru 3 mm). Konektor a ostatní součásti jsem na klávesnici zevnitř fixoval tavicím lepidlem, které má velkou pevnost. Poté již stačilo zasunout naprogramovaný mikroprocesor a vše jelo jako po másle… :)

 Finanční nákladnost:

Pokud se rozhodnete pro stavbu této klávesnice, určitě na tom jenom vyděláte, protože má mnoho předností, spoustu funkcí a ta cena? Ta je lidová a navíc pokud si klávesnici postavíte sami, budete z ní mít zcela jistě velkou radost…

Součástky 100Kč

Naprogramovaný obvod Atmel: 300Kč

Klávesnice: 150Kč

Kabel sériový CPA: 399Kč

Tedy celkem cena něco kolem 1000Kč (pokud nepočítám práci a akumulátory, které jsem měl doma).

 

Poděkování patří autorovi Hynku Syrovátkovi, který vůbec tuto skvělou věc vymyslel, naprogramoval a nabízí na svých internetových stránkách.

 

Závěr:

Pokud se rozhodnete pro tuto klávesnici, je pravda, že nemá na skládací Palm Portable, ale má zase plné rozměry velké klávesnice, včetně pevné nosné konstrukce, rozložení kláves, numerické klávesnice, funkčních Fxx kláves a spousty vlastních funkcí, které si můžete pohodlně na Palmu navolit a editovat až do omrzení. Dalšími výhodami je možnost externího napájení jak klávesnice, tak Palma a jeho vestavěné baterie. Pokud tedy jedete na dovolenou či služební cestu a v autě vám tato klávesnice nebude překážet, tak proč ne, že? No a jako konstrukce to nevypadá špatně… :) Až někdy potkáte někoho, kdo nese tuto klávesnici, nejspíš to bude její autor... :)

Autor:


Nejčtenější

Apple má tři nové iPhony. Podporují dvě SIM, ale v Česku to nefunguje

iPhone XS/XS Max

Apple letos představil tři nové iPhony, které navazují na loňský model X. Úplně nových smartphonů od Applu se ovšem...

Takto vypadá boj o zákazníky: pětkrát více dat a úhrada smluvní pokuty

Slovenský operátor O2 navýšil základní data u vybraných tarifů

Od revoluce v roce 2013 zažívá český mobilní trh spíše menší otřesy, zákazníci operátorů toužící po neomezeném tarifu s...Konkurence se trefuje do „předražených“ nových iPhonů

Všechny tyto produkty Xiaomi stojí stejně, jako nový model iPhone XR

Na vysoké ceny novinek od Applu reagovali konkurenti poněkud posměšnými nabídkami. Ukazují v nich, co všechno z jejich...

Nejnovější hodinky Apple Watch se povedly. Změří i elektrokardiogram

Apple představil Watch Series 4 s většími displeji a senzorem pro měření EKG

Přestože byly hlavními hvězdami tiskové konference Applu nové iPhony, zájem vzbudila i další generace chytrých hodinek....

Feministky kritizují nové iPhony. Jsou moc velké na ženskou ruku

iPhone XS/XS Max

Od doby, kdy Apple upustil od malých smartphonů, úhlopříčka nových modelů prudce narůstá. Nejnovější model ve verzi Max...

Další z rubriky

Nabízejí supervýkonný a levný mobil, ale zapomněli na zcela běžnou funkci

Pocophone F1

Xiaomi svou novinkou v podobě Pocophonu F1 míří za titulem telefonu se zcela výjimečným poměrem ceny a výkonu, ne-li...

Sháníte supervýkonný telefon za rozumné peníze? Teď máte dvě volby

Honor Play a Pocophone F1

Pokud jste ještě donedávna chtěli mobil s maximálním možným výkonem, nezbylo než kupovat prémiové modely. To se ovšem...

Mají sice téměř stejný hardware, ale rozdíl v ceně je obrovský

Huawei nedávno v očekávání nového modelu Mate 20 Pro zlevnil svůj špičkový...

Huawei nedávno v očekávání nového modelu Mate 20 Pro zlevnil svůj špičkový smartphone P20 Pro, ale i tak stále stojí 19...

Najdete na iDNES.cz