COMNET SOLUTIONS PARK PŘEDVEDE NÁVŠTĚVNÍKŮM KONKRÉTNÍ PRAKTICKÁ ŘEŠENÍ

aktualizováno 
Účastníci projektu ComNET Solutions Park představí návštěvníkům své aplikace a umožní jim, aby si prohlédli konkrétní praktická řešení technologických novinek a jejich aplikace, nikoliv pouze technologické komponenty.

Vystavovatelé ComNET Prague 99 představí aplikace svých produktů

Praha, 25. března 1999 - Veletrh Comnet Prague, přední odborná výstava a konference v oblasti informačních technologií, sítí a telekomunikací letos přichází s novým projektem pod názvem ComNet Solutions Park. Účastníci projektu ComNET Solutions Park představí návštěvníkům své aplikace a umožní jim, aby si prohlédli konkrétní praktická řešení technologických novinek a jejich aplikace, nikoliv pouze technologické komponenty. Zvláštní pozornost bude věnována řešením, která mohou okamžitě použít malé a střední firmy. V expozici ComNet Solutions Parku budou instalována funkční kompletní řešení, která si návštěvníci veletrhu budou moci prakticky vyzkoušet za pomoci vyškolených průvodců. Návazně na tyto ukázky budou probíhat přednáškové cykly zakončené diskusní arénou. Navštěvníci veletrhu si tak budou moci veškerá předváděná řešení nejen prohlédnout a vyzkoušet, ale zároveň budou mít možnost danou problematiku prodiskutovat s výrobci a autory předváděných řešení.

ComNet Solutions Park přinese řadu praktických témat, jako například telefonní ústředna jako integrující a optimalizující komunikační soustava firmy, informační systém malé a střední firmy, direct banking, system pro podporu mobilniho prodeje, telemedicína a pod.

Svá řešení předvedou na ComNet Solutions Parku tyto firmy:

 • 2N společně s firmou Software602
 • Cassablanca INT
 • CORE Computer
 • Dattel + Síť
 • Eunet Czechia společně s firmou Philips
 • Evropské centrum pro medicínskou informatiku, statistiku a epidemiologii UK a AV ČR
 • Future Product Design
 • Global One Communications
 • PR Consulting Digital Media
 • Ramert a spol.
 • Univerzita Karlova
 • Expandia banka
 • Rensoft
 • AnnexNET + Motorola ING
 • Rensoft
 • Cesnet

Následující společnosti podporují ComNET Solutions Park:
Admira, s r.o. - technická integrace
Intelek, s r.o. - distribuce síťových prvků

V následujících řádcích Vám představíme některá zajímavá řešení, která budou k vidění v rámci projektu ComNET Solutions Park:

Telefonní ústředny
Společnost 2N přichází na trh s heslem pro dnešní dobu více než aktuálním: Investujte do úspory! Jak, čím a s jakými výsledky, to se dovíte na předváděcí akci ComNet Solutions Park ve dvou příspěvcích.
1. Telefonujte po Vaší privátní datové síti ! Zainvestovat do přenosu hlasu přes datové sítě Vaší firmy obvykle znamená, že nejpozději do roka budete mít celou investici zpět. Jak využijete dále plynoucí úspory, to bude již Vaše rozhodnutí. V první ukázce předvedou pracovníci společnosti 2N a firmy Motorola největší realizovaný projekt hlasových služeb přes datové sítě ve střední Evropě, který v době ComNetu bude v ČR již využívat kolem 14.000 uživatelů. Každý si na praktické ukázce může ověřit, že kvalita služeb a hlasu vedeného spolu s ostatním datovým provozem přes tuto privátní datovou síť odpovídá standardu veřejné sítě ISDN. Poučený odborník z řad telekomunikačních společností velmi rychle pochopí atraktivitu tohoto oboru pro firmy zabývající se systémovou integrací v datových službách a IT.
2. Drtí Vás vysoký telefonní účet ? Komunikační systém ATEUSŽ OMEGA ušetří. Společnost 2N předvede v praktických ukázkách řešení v duchu nově nastupujícího trendu spojování světa počítačů a telefonů. To vše však výhradně z pohledu uživatele. Komunikační systém ATEUSŽ OMEGA je řešení vhodné pro malé a střední firmy do 56 přípojů, které pro uživatele přináší pohodlný způsob, jak již dnes využívat konkurenční prostředí poskytovatelů hlasových a datových služeb. Návštěvníci nebudou zahlcováni technickými parametry a složitými popisy technologií, ale dostanou odpověď na otázky : "K čemu to je ? Co mi to přinese? Jak mi pomůže toto řešení v mé práci ?". Návštěvníci si vyzkouší alternativní způsoby telefonování (GSM telefonie, Internet telefonie, telefonie po privátních datových sítích) včetně příkladů úspor poplatků, které tyto varianty nabízejí. Zároveň poznají netušené možnosti propojení pobočkové ústředny s datovou sítí, např. poslech hlasové zprávy, uložené na danou linku z telefonu kdekoli ve veřejné síti, na libovolném PC na celém světě v podobě e-mailu, nebo vysílání upozorňovacích elektronických či SMS zpráv přímo samotnou pobočkovou ústřednou jejímu správci apod.
Řešení představí společnosti 2N a Motorola.

Vzdálená lékařská diagnostika
Presentace společností Dattel,a.s. a Síť, spol. s r. o. je zaměřená na oblast interaktivních multimédií, kam spadá celá řada aplikací. V případě presentace na Comnet Solution Park byla vybrána aplikace z oblasti medicíny. Vzdálená lékařská diagnostika umožňuje konzultace mezi vyšetřujícím lékařem a specialistou, přenos video presentace z diagnostických přístrojů a jejich vzdálené ovládání. Systém je založen na přenosu videa a hlasu přes IP, což umožňuje jeho nasazení na všech typech komunikačních sítí a jejich konbinacích.( ISDN, LAN, FRAME RELAY, ATM).
Řešení představí společnosti Dattel a Síť.

Aplikace s velkými objemy zpracovávaných a ukládaných dat
Do oblasti informačních systémů pro malé a střední firmy patří připravovaná prezentace společnosti CORE Computer spol. s r.o. V tomto případě jde o předvedení řešení pro aplikace s velkými objemy zpracovávaných a ukládaných dat a to nejen na centrálním serveru, ale i na jednotlivých stanicích. V praxi jde často o aplikace se zpracováváním informací v grafické a multimediální podobě. Jedná se zejména o aplikace CAD, CAM (konstrukční kanceláře, průmysl obecně atd.), grafická studia, zpracovávání databází s grafikou (schémata, portréty atd.) například v bankách, na policii, v muzeích a v datových skladech velkých uživatelů. CORE Computer se specializuje na komplexní služby a dodávky datových komunikačních systémů typu LAN, MAN, WAN, včetně přenosu dat, hlasu a obrazu s využitím výrobků následujících firem: ADC Kentrox, Cisco Systems, EXTREME Networks, FORE Systems, Nortel Networks a Olicom.
Řešení představí společnost CORE Computer.

Počítačová telefonní ústředna a automatické telefonní služby
Prezentace společnosti FPD a.s.na ComNet Solutions Parku spadá do oblasti telefonních služeb. Prezentace bude obsahovat dvě řešení - počítačovou telefonní ústřednu a interaktivní automatické telefonní služby. V prvním případě bude předveden software typu "klient server", který ze serveru MS Windows NT vytvoří základní komunikační systém. Jedná se o řešení typu "všechno v jednom" a svou funkčností nahrazuje pobočkové telefonní ústředny (PBX PhoneBranch eXchange), ACD (Automatic Call Distribution), IVR (Interactive Voice Response) - interaktivní hlasové systémy, systémy hlasové pošty (voice mail systems), faxové servery a XTI (Computer Telephone Integration) gateways - brány pro propojení počítačových a telefonních služeb.
V druhém případě se jedná o prezentaci telefonních služeb nabízejících klientům informace o firmou nabízených službách jako např. aktuální ceny služeb, stav na účtech (nejen bankovních, ale i nezaplacených pohledávek za telefon, elektřinu apod...).
Řešení představí firma Future Product Design.

Hardware, software a služby pro podporu mobilních prodejních aktivit
Tato společnost představí komplex hardwaru, softwaru a služeb pro podporu mobilních prodejních aktivit postavený na bázi průmyslových terminálů PSION Workabout, které umožňují bezpapírovou agendu pro prodej z vozu, mobilní fakturaci, sběr objednávek, skladové operace s odběrateli, merchandising či průzkum trhu. Kapesní průmyslové terminály PSION Workabout jsou odolné počítače spociálně vyvinuté pro práci v náročných podmínkách. Klíčovou vlastností jsou bezpečná paměťová média bez pohyblivých mechanických částí nezávislé na napájení a robustní operační systém podporující intuitivní uživatelské rozhraní aplikací, které jsou tak dostupné i počítačovým laikům. Řešení představí fima Ramert a spol.

Vzdělávání a výcvik po sítích
Výhody hypermediálního prostředí Webu a komunikačních prostředků sítí pro vzdělávání přitahují stále více pozornost nejen univerzit a velkých korporací, ale zatím netušené perspektivy se otvírají i malým a středním firmám. Konkrétní možnosti užití síťového distribuovaného vzdělávacího systému na Internetu nebo intranetu budou předváděny v živých aplikacích: Teleteaching v podnikovém vzdělávání - výcvik obsluhy zařízení, výcvik ovládání počítačové aplikace. Telelearning jako firemní prostředek pro osvětu a podporu zákazníků. On-line learning v tradiční vzdělávací instituci ETIC,ops. - projekt TET (Telecommunications for Education and Training).
Řešení představí Univerzita Karlova.

Multimediální prezentace
Většině z nás slouží Internet k výměně nebo získávání určitého druhu datových informací (elektronická pošta, knihovny atd.). Ve velmi krátké době nám tato síť nabídne nejdokonalejší způsob výměny informací přes Internet, a to přenos hlasu a videa.

Agenda Multimediální prezentace Motoroly ING

 • - Trendy a technologie v oblasti rozsáhlých datových sítí
 • - Podíl společnosti Motorola ING na světových trzích v oblasti datových komunikací
 • - Multimedíální přenosy a jejich nároky na přenosvou infrastrukturu
 • - Integrace hlasových přenosů do Frame Relay
 • - Přenos hlasu prostřednictvím IP protokolu - H.323
 • - Protokolově nezávislé přenosy Video signálu a integrace do stávajících sítí LAN/WAN
 • - Popis Motorola produktů
 • - Ocenění za revoluční vývoj v oblasti multiservsních a multimediálních zařízení

Prezentaci představí firmy AnnexNET a Motorola ING.

O veletrhu ComNET Prague 99
Každoroční veletrh ComNET Prague je nositelem nejpokrokovějších informačních a komunikačních technologií v zemích střední a východní Evropy, který seznamuje odborníky v oblati výpočetní techniky a komunikací jak z podnikové sféry, tak z oblasti vládních institucí a státního sektoru s technologiemi, produkty a trendy, kteé se prosazují ve vyspělých zemích. Jejich řešení jsou velmi rychle realizována v lokálním podnikatelském prostředí. Letošní ročník veletrhu ComNET Prague se bude konat v Průmyslovém paláci pražského Výstaviště od 11. do 13. května 1999.

Informace o ComNET Prague 99 naleznete na http://www.comnet-prague.cz.

V případě zájmu o další informace prosím kontaktujte:

Gunnar Küchler
IDG World Expo
Zubatého 11, Praha 5
Tel.: (02) 5731 6662-3
Fax: (02) 5731 3441
E-mail: sales@comnet-prague.cz

Milan Deutsch
Mmd Marketingová komunikace
Nitranská 6, Praha 10
Tel.: (02) 2425 1555
Fax: (02) 2425 4364
E-mail:deutsch@mmd.cz

Autor:


Nejčtenější

Huawei Mate 20 Pro může být nový král smartphonů. Nechybí mu vůbec nic

Huawei Mate20 Pro

Špičkový Huawei Mate 20 Pro se stal jedním z nejvybavenějších smartphonů na trhu. Jak jsme si mohli již krátce...

Na českém trhu se objeví nová značka smartphonů, budou líbivé a levné

Smartphone UMIDIGI Z2

Na český trh zavítá nová značka UMIDIGI, která nabídne hned tři levnější smartphony. Budou mít zajímavou výbavu i...Nedívejte se na zabavené iPhony, zablokují se, radí odborníci policistům

iPhone XS Max

Podle instrukcí forenzní firmy Elcomsoft pro americkou policii je vhodné, aby se policisté nedívali zpříma na nové...

Už žádné výřezy. Samsung všechno potřebné schová pod displej mobilu

Bude takto vypadat Samsung Galaxy S10?

Výřez displeje je naprosto dominantní trend smartphonů posledního roku, ovšem největší výrobce, Samsung, mu stále...

Hollywoodská kaskadérka otestovala detekci pádu u nových Apple Watch

Jednou z novinek Apple Watch Series 4 je detekce pádu. Redakce deníku The Wall...

Nová generace hodinek od Applu boduje především většími displeji a možností vykreslit EKG. Novinky přináší i omlazená...

Další z rubriky

Megapřehled: srovnali jsme nový iPhone XS Max s hlavními rivaly

iPhone XS Max

Apple s novou generací iPhonů opět přepisuje cenové zvyklosti, za vrcholné verze dáte přes čtyřicet tisíc korun....

Rande, zásnuby i rozchod. To vše mladí řeší přes mobil, ukázal průzkum

Láska v době mobilní

Se smartphonem usínáme a je často i tím prvním, co hned po probuzení hledáme. Usnadňuje nám pracovní i osobní život....

Samsung hlásí rekordní tržby, dopomohl mu k nim Apple

Samsung Galaxy A7

Samsungu se opravdu daří, neboť podle hospodářských výsledků za třetí čtvrtletí dosáhly celkové příjmy 65 bilionů wonů,...Najdete na iDNES.cz