Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Co je... ? Co která služba znamená?

aktualizováno 
Popis služeb, které internet nabízí a jsou k dispozici zdarma. Vysvětlení každé služby a popis použití.

Protože ne každý má větší zkušenosti s Internetem nebo tvorbou HTML stránek, může se stát, že mu některé služby, které najde ve Stopařově průvodci po Internetu, nebudou srozumitelné a že nebude chápat jejich význam. Proto doufám, že tento dokument a zde uvedené vysvětlení Vám trochu pomůže. Pokusím se vysvětlit obsah všech kategorií, i když mnohdy je to poměrně složité. Následující seznam kategorií je totožný se seznamem na hlavní stránce, odkaz na tento dokument najdete i na stránkách jednotlivých kategorií. Názvy kategorií jsou odkazy, při kliknutí na ně se přenesete na stránku kategorie se seznamem služeb.

E-mail
WWW stránky
Služby pro WWW stránky
    Výměna reklamních bannerů
    Počitadla
    Návštěvní knihy
    Kontroly správnosti HTML
    Registrace stránek
Manažery informací
CD
Elektronické pohlednice
Faxování, telefonování
Seznamy
Slovníky, překladače
Ostatní služby


E-mail

K používání e-mailu potřebujete dvě věci. E-mailový program, pomocí kterého poštu odesíláte a čtete, a e-mailový účet, který obsluhuje poštovní server a do kterého se ukládá přišlá pošta. Při odeslání pošty Váš e-mailový program Váš dopis opatří potřebnými hlavičkami (úvodní a přesně definované části e-mailového dopisu, které jsou důležité pro správné doručení a manipulaci s e-mailovým dopisem) a předá jej SMTP serveru, který opět přidá údaje do hlaviček (díky tomu někdy můžete poznat SMTP server odesílatele, který Vám pošle dopis, ale uvede jinou adresu odesílatele, aby Vás zmátl) a pošle dopis divokým Internetem k adresátovi, prostřednictvím protokolu SMTP. Došlá pošta je uložena na serveru, odkud si ji příjemce může vyzvednout a přenést na svůj lokální disk, pomocí protokolu POP3. O tuto činnost se postará e-mailový program. Toto je klasický model přenosu e-mailových zpráv. Je samozřejmě možné, aby přijímací server v síti LAN ukládal poštu přímo do lokálních schránek uživatelů, nebo aby byl použit jiný přenosový protokol, ale tím se nebudu zabývat

E-mailové služby, obsažené ve Stopařově průvodci po Internetu se dají rozdělit na tři druhy. První typ služeb obsahuje e-mailový program obsluhovaný pomocí web rozhraní (tj. browserem), přímo napojený na serverovou část. Číst poštu na těchto systémech je možné z celého světa, jen pomocí browseru, bez ohledu na to, kde se nacházíte, jaký počítač používáte. To je výhoda. Nevýhoda je většinou pomalejší obsluha a méně funkcí, než u e-mailového programu spouštěného lokálně na Vašem počítači. Druhý typ služeb nabízí e-mailový účet přístupný pomocí protokolu POP3. Zde si můžete poštu přebírat do svého e-mailového programu, který má spoustu funkcí, je rychlejší, lépe se Vám s ním pracuje. Nevýhodou je, že potřebujete mít svůj počítač, abyste mohli číst starší poštu (tu novou klidně můžete uložit na jiném počítači, ale vznikne Vám v e-mailu pořádný zmatek). Třetí typ služeb vlastně není klasický e-mail. Tyto služby se nazývají e-mail forwardery a pouze poštu přišlou na Vaši adresu převezmou a pošlou na nějakou jinou. Tento typ služeb je výhodný především v tom, že Vám Vaši přátelé můžou psát stále jen na jednu adresu; v případě, že ji změníte, provedete změnu i v nastavení forwarderu a ten Vám začne posílat poštu na novou adresu, aniž by o tom odesílatelé věděli. Forwardery obvykle nabízí na výběr spoustu zajímavých e-mailových adres (část za @), takže je spousta lidí využívá už jen kvůli atraktivní e-mailové adrese. Nevýhodou je, že k použítí těchto služeb musíte už e-mail mít. Jednotlivé typy služeb se samozřejmě můžou kombinovat, existuje několik služeb, které se dají zařadit do všech skupin.

Na začátek stránky


WWW stránky

Aby byly Vaše www stránky přístupné ostatním lidem připojeným k internetu, musí být uloženy na počítači (kterému se říká server) připojeném k internetu a se spuštěným programem, který se nazývá www-server (nebo http server, web server, apod.). Tento program je neustále spuštěn. Když chcete zobrazit nějakou stránku ve svém browseru, zadáte do adresního řádku URL (adresu) a browser prostřednictvím protokolu HTTP vyšle požadavek směrem k serveru. Na tomto serveru právě onen program přijme jeho požadavek, načte z disku serveru požadované soubory a pošle je Vašemu browseru. Ten je zpracuje a zobrazí. Takže stránky, které chcete zpřístupnit internetu, musíte mít uloženy na takovém serveru, který se postará o jejich předání uživatelům. Protože málokdo si může dovolit mít samostatný počítač jen pro několik stránek, nabízí spousta společností možnost pronájmu místa na vlastním serveru pro uložení Vašich stránek. Nás zajímají ty společnosti, které to umožňují zadarmo. Opět se dají rozdělit na dvě skupiny. Jeden typ služeb, určený spíše začátečníkům bez větší znalosti jazyka HTML, umožňuje vytvořit prostřednictvím několika formulářů jednoduchou stránku, obvykle bez vlastní grafiky a přidělit jí adresu. Druhý typ služeb nabízí plnohodnotné místo na svém serveru, kam si může uživatel ukládat vlastní stránky a obrázky. Služba obvykle poskytne celý adresář a tomu odpovídající adresu. Při použití tohoto typu služeb je sice nutné znát jazyk HTML, ale zato máte větší kontrolu nad vlastními dokumenty. Obvykle nabízí také více prostředků pro správu a pro různá rozšíření stránek. Co vše lze dělat pomocí tohoto typu služeb demonstruje samotný Stopařův Průvodce po Internetu. Tyto služby obvykle požadují pouze umístění ikonky a odkazu na sebe na stránkách uložených na svých discích. Tyto služby těží hlavně z obrovské návštěvnosti, např. server Geocitiespatří mezi deset nejnavštěvovanějších světových serverů.

Na začátek stránky


Služby pro WWW stránky

Pod touto kategorií se skrývájí také další podkategorie:
    Výměna reklamních bannerů
    Počitadla
    Návštěvní knihy
    Kontroly správnosti HTML
    Registrace stránek
Službami pro WWW stránky rozumím takové služby, které jsou určeny tvůrcům a správcům www stránek. Tyto služby jim vlastně nabízí určitý servis, provozují za ně aplikace, které by si jinak museli napsat nebo spustit sami na svém serveru, starat se o ně, dohlížet na jejich chod. Služby, které jsou jim užitečné při tvorbě www stránek. Nebo zde prostě najdou řešení, ke kterému by se později možná i jinými cestami také dopracovali, ale které by jim zabralo spoustu času.

Na začátek stránky


Výměna reklamních bannerů

Jednou z možností, jak o své stránce dát vědět, je umístění odkazu na své stránky , na jiných stránkách, obvykle formou reklamního banneru. Tento obrázek je proužek standardizovaných rozměrů (těch standardů je ale bohužel několik), na který může návštěvník kliknout a přenese se na Vaši stránku. Tedy klasický odkaz skrytý za obrázkem. Protože za takové umístění odkazu se obvykle majiteli stránky, kde je odkaz umístěn platí, je vhodné použít služeb pro výměnu reklamních bannerů. Tyto služby sdružují majitele stránek, kteří umožňují zobrazení reklamních bannerů jiných uživatelů na svých stránkách, a jejich bannery jsou zase zobrazovány na stránkách jiných uživatelů. Počet zobrazení Vašeho banneru je závislý na počtu zobrazení bannerů jiných uživatelů na Vaší stránce. Obvykle se určuje poměrem, např. poměr zobrazení 1:2 říká, že Váš banner bude jednou zobrazen za každé dvě zobrazení jiných bannerů na Vaší stránce. Zobrazování bannerů řídí program služby pro výměnu reklamních bannerů, Vy jen na svou stránku vložíte kousek HTML kódu, který se zajistí správnou funkci služby. Použití tohoto typu služeb je alternativou k placené reklamní kampani, protože si obvykle můžete vybrat typ stránek, na kterých bude Váš banner zobrazován, máte přehled o počtu zobrazení a odkliknutí, ale narozdíl od placené reklamní kampaně se Váš banner dostane na více stránek (vše ovšem záleží na návštěvnosti Vaší stránky).

Na začátek stránky


Počítadla

Každého tvůrce www stránek zajímá, kolik návštěvníků má jeho dílo. Ať už z komerčních důvodů (cena reklamy umístěné na www stránkách se odvozuje mimo jiných údajů od návštěvnosti stránek), nebo prostě proto, aby věděl, jaká je návštěvnost a mohl podle toho zaměřit své úsilí. Dá se to zjistit několika způsoby, například analýzou souborů, do kterých zaznamenávají http servery informace o požadavcích (více popsáno u kategorie WWW stránky), nebo tak, že při každém zobrazení stránky je na serveru spuštěn program, který načte z databáze informaci o počtu dosud zobrazených stránek, přičte jedno zobrazení a nový údaj uloží. Obvykle ještě takový program vygeneruje obrázek obsahující číselný údaj o zobrazení, který návštěníka informuje o tom, kolíkátý je. U veřejně nabízených služeb počítadel se u těch dokonalejších zaregistrujete, zvolíte přístupové údaje (jméno, heslo) a vyplníte několik informací, jako je adresa stránky. Poté si jen přidáte kousek HTML kódu do Vaší stránky a můžete službu používat. Tento typ služeb Vám obvykle nabídne statistiku (např. počet zobrazení za jednotlivé dny, časový průběh, apod.) a umožňuje editovat hodnoty počítadla. Navíc kontroluje, jestli je počítadlo voláno skutečně ze zaregistrované stránky. Druhý typ počítadel nabízí jen prosté počítadlo, které nekontroluje z které stránky je voláno (může ho proto používat i někdo jiný, stačí mu, když si z Vaší stránky opíše HTML kód a umístí ho na své - i když praktický účel kromě zvyšování údaje o návštěvnosti nevidím), nenabízí téměř žádné statistické údaje a je vhodný jen pro orientační údaje o návštěvnosti.

Na začátek stránky


Návštěvní knihy

Možná to znáte z muzeí, zámků a nejen dalších kulturních památek - při odchodu máte možnost se podepsat nebo zanechat nějaký vzkaz, postřeh do návštěvní knihy. Totéž lze udělat po návštěvě www stránky, prostřednictvím e-mailu, ale mnohem jednodušší je, pokud tvůrce stránky připraví i návštěvní knihu. Ta má podobu formuláře, do kterého napíšete svoje postřehy, vzkaz nebo hodnocení a necháte to celé zapsat. Poté si můžete prohlédnout, co po sobě zanechali jiní návštěvnící (stejně jako oni si přečtou to, co jste napsali Vy). Protože k provozování návštěvní knihy potřebujete spustit samostatný program, opět se nabízí možnost využít služeb, které Vám umožní vytvořit si novou návštěvní knihu, určit její výslednou podobu, nastavit ji a postarají se o její bezchybný provoz.

Na začátek stránky


Registrace stránek

V internetu je obrovské množství stránek. Ty navíc nejsou nijak organizovány, nikde sepsány. Pokud něco potřebujete najít, musíte použít hledací stroje, které Vám dají nalezený seznam stránek, kde se vyskytují klíčová slova, která zadáváte při spuštění prohledávání, nebo použijete kategorizované seznamy, kde si v jednotlivých sekcích můžete nalézt stránky odpovídající tématu sekce. První typ služeb je vhodné použít, pokud hledáte dokumenty týkající se jednoho konkrétního předmětu. Druhý typ služeb je vhodné použít, pokud hledáte více dokumentů spadající pod jednu souhrnou oblast. První typ služeb obvykle vrátí obrovské množství dokumentů, kde je ovšem plno dokumentů k ničemu, protože do databáze je přidává program. Do databází druhého typu služeb přidávají dokumenty lidé, kteří je před tím čtou a hodnotí, takže dostanete seznam více užitečnějších dokumentů, ale je jich zase menší množství. Ale i přes obrovské množství dokumentů v databázích není možné zaznamenávat všechny nově vznikající dokumenty z celého internetu. Proto většína těchto služeb umožňuje zadat ručně adresu nového dokumentu. Pokud tedy chcete mít jistotu, využijte ruční registraci Vašeho dokumentu do prohledávačů a pravděpodobnost toho, že se o Vaší stránce někdo dozví bude větší. Protože těchto prohledávačů je spousta, existují také služby, kde do formuláře vyplníte data o Vaší stránce, dokumentu a služba se už sama postará o přidání Vaší stránky do spousty prohledávačů a katalogů. A právě seznam těchto služeb je v kategorii Registrace stránek.

Na začátek stránky


Kontroly správnosti HTML

Pokud píšete HTML stránky, víte, že není problém nadělat spoustu chyb, které na první pohled jako chyba nevypadají, ale dovedou nadělat pořádné problémy. Neukončené tagy, překlepy. V rozsáhlejších tabulkách se ztratí i sebelepší profesionál a neukončit v ní některý tag, to vůbec není problém (jistě namítnete, že dnes už spousta i html editorů umožňuje tvořit tabulky pomocí dialogových oken a vizuálního návrhu, což je ovšem k ničemu, když potom upravujete tabulku ručně. Jiná kategorie je úprava html vytvořeného některým WYSIWYG editorem, který do kódu přidá hromadu zbytečností, které se pak snažíte odstranit ručně). Proto existují nástroje pro kontrolu správnosti html kódu (html validators), obsažené už v html editorech, nebo samostatné programy (jako je např. HTML Validator). A vedle nich existují i programy ve webové podobě. Tyto programy prochází řádek po řádku v zadaném souboru a kontrolují správnost tagů (překlepy), ale i jejich umístění, ukončení a parametry (syntaxi). Tyto programy a služby jsou užitečné každému tvůrci html souborů, mnohdy pomůžou odhalit i skryté chyby v html (jako je např. překrývání párových tagů), které na první pohled nejsou zřejmé.

Na začátek stránky


Manažery informací

U této kategorie jsem si původně nebyl jistý, jak ji pojmdnovat, protože v češtině existují podobné názvy PIM (Personal information manager), organizér, diář apod. Jde o služby, které jsou obdobou např. Lotus Organizéru, Ms Scheduleru, Ms Outlooku a podobných programů, pomocí kterých si organizujete čas, udržujete si v nich databázi kontaktů, apod. Tyto služby samozřejmě nemůžou nahradit komfort programů pro Váš počítač, ale pokud nejste příliš nároční, můžou Vám posloužit. Některé navíc nabízejí i možnost organizování kontaktů s jinými uživateli s podobnými zájmy, nebo (pokud to povolíte) umožňují jiným zájemcům, aby si např. zjistili, kdy máte čas a dohodli si s Vámi schůzku.

Na začátek stránky


CD

CD-ROM, Audio-CD, nebo jiné věci na stříbrných kotoučcích, které jsou rozdávány zdarma. Pokud máte pocit, že je to trochu drahá záležitost, tak si uvědomte, že barevný katalog je dražší a že ho ne každý použije, narozdíl od CD. Obvykle je takto možné získat různé demoverze programů, nebo ukázková audio-CD, nebo i plné verze. Ale než zabrowsíte rozšiřovat hromadu CD válících se u počítače, musím Vás upozornit, že většina nabídek je omezena na NA (North America = USA, Kanada). Ale i tak se najde několik nabídek platných i v ČR.

Na začátek stránky


Elektronické pohlednice

Elektronické pohlednice jsou obdobou těch klasických, ale jak už název napovídá, v digitální podobě. Pokud chcete využít službu virtuální pošty (někdy má člověk pocit, že virtuálně se chová i ta skutečná), navštívíte její stránku, zvolíte si druh pohlednice (narozeninové, vánoční, jarní, zimní, dětské, romantické, se zvířaty, s Pamelou Anderson a bůhvíjaké další), vyplníte e-mailovou adresu příjemce a odesilatele (není vždy nutná, ale anonymně se obvykle pohlednice neposílají). K pohlednici připojíte také text (spousta služeb nabízí i předdefinované texty, takže ani s tím snad nebudete mít problém) a stiskem tlačítka pošlete. Služba poté pošle příjemci e-mailem oznámení o tom, že dostal pohlednici a sdělí mu, jak ji zobrazit (pošle mu www adresu, kde se pohlednice nachází). Příjemce onu adresu navštíví a pohlednice se mu zjeví v celé své kráse. Druhá možnost, jak poslat takovou pohlednici je všechny soubory poslat e-mailem, ale tato možnost není příliš využívána.

Na začátek stránky


Faxování, telefonování

Internet je jedno z komunikačních médium nové generace (neberte to doslova). Přesto se ale využívá i pro jiné způsoby komunikace, telefon a fax. Důvody použítí internetu k telefonování jsou jasné, hlasový kontakt nemůže nahradit žádná forma písemných zpráv a navíc je to nejpohodlnější a nejrychlejší způsob vyjádření myšlenek. Není divu, že existuje obrovská snaha využívat internet tímto způsobem. Jednou z možností je použít software, který převede Váš hlas získaný mikrofonem zvukové karty do digitální podoby, pošle jej jako normální soubor (odborníky upozorňuji na to, že vím, že takhle doslovně to není, ale snažím se to vyjádřit tak, aby tomu porozuměla i sekretářka v Telecomu) příjemci, kde je spuštěný program, který získaná data převede zase na hlas. U tohoto způsobu internetového telefonování je zatím více nevýhod než výhod. Obě strany musí použít stejný software, musí mít dostatečně výkonný počítač, který zvládne v reálném čase (tj. bez prodlevy a průběžně) převádět hlas z a do digitální podoby současně v obou směrech a to celé kompresovat na co nejmenší velikost, kvalita zvuku není příliš vysoká, je nutné mít dostatečně průchodnou linku (reálná rychlost modemu, tj. ne ta na displeji ale skutečná, ta, kterou proudí data po internetu, by měla být alespoň 28,8 Kbps a více), a způsob, jakým se volaný dozví, že má internetový hovor, ten radši komentovat nebudu (musíte mu nějak dát vědět, že ho budete volat - nejlépe klasickým telefonem :-( ). Druhý způsob internetového telefonování předpokládá spojení mezi internetovou sítí a klasicko telefonní sítí. Tady je problém jiný. Největší výhoda internetového telefonování spočívá v ceně. Při telefonování přes internet platíte jen místní hovorné (nebo ve Spokojených Státech Amerických neplatíte nic, resp. měsíční paušál) a tak Vás hovor přes Atlantik nebo do Singapuru vyjde na pár korun. Proto se při dostatečně rychlém spojení vyplatí použít první typ telefonu přes internet. U druhého ale musí provozovatl místa napojení internetu na telefonní síť platit telefonnímu operátorovi (a protože míst, kde je internet napojen na telefon musí být mnoho - v každém UTO -, aby takové telefonování mělo smysl, nejde o levnou záležitost). A telefonní operátoři umí zatraceně dobře počítat a je jim jasné, že telefonovámí přes internet přichází (ještě ne, ale v budoucnu to hrozí) o pořádný kousek svých tučných příjmů, nejsou podobnými aktivitami nadšeni. Každopádně telefonování přes internet v České republice rozhodně není procházka růžovým sadem (a druhý způsob - internet-telefon narozdíl od internet-internet - je zatím v ČR nerealizovatelný - alespoň o realizaci takového systému nevím), u meziměstských hovorů už se Vám vyplatí mobilní telefon, protože rozdíl mezi platbou za hovor gsm-spt a spt-spt u vzdálenějších hovorů už stojí za úvahu.

Pokud jde o faxování, tak i zde to není bez problémů. Trochu odbočím - nechápu úlohu faxu tam, kde lze nahradit internetem a proč je hlavně v ČR používán i tam, kde internet mají, i když poté, co jsem se dozvěděl, že jednotlivá pracoviště jistého monopolního komunikačního gigantu s miliardovými zisky a snahou stát se důležitým poskytovatelem připojení k internetu komunikují mezi sebou pomocí faxu, mě už upřednostňování poloanalogového komunikačního prostředku před digitálním tak neudivuje. Ale k věci. Internetový fax funguje podobně jako telefon. Tedy je možné v počítači vytvořit dokument, který reprezentuje obsah, převést jej v dokument, který reprezentuje formu (tj. z dokumentu zpracovatelného počítačem udělat polozpracovatelný - omlouvám se za nenávist k faxu, ale skutečně jím pohrdám), odeslat prostřednictvím e-mailu k příjemci, který si jej (pouze, protože moc víc s tím nenadělá) zobrazí a případně vytiskne (šetří tak naše lesy :-( ). Protože jen naprostý idiot může při možnosti poslání souborů e-mailem upřednostnit odeslání nezpracovatelného (OCR software pro převádění faxů nebo naskenovaných dokumentů do počítačem použitelné podoby totiž není běžně instalované) dokumentu faxem, najde větší uplatnění druhý způsob, kdy je dokument převeden do faxové podoby a poslán po klasické telefonní síti (podobné jako u výše popsaného způsobu telefonování.)

U telefonování, i faxování přes internet je jasné, že to není zadarmo. A z principu ani být nemůže (s vyjímkou spojení internet-internet), proto taky není příliš služeb, které by něco podobného nabízely, a když už se najdou, tak jde většinou o služby omezené. Dříve existovaly faxové sítě nadšenců, které využívaly tarifních podmínek v USA a zprávy přijaté e-mailem rozesílaly faxem, kterých ale ubývá. V této kategorii tak jsou zařazeny všechny služby, které mají něco společného s telefonováním nebo faxováním, jako jsou například servery pro posílání SMS na gsm telefony.

Na začátek stránky


Seznamy

Zde není třeba příliš dodávat. Zde jsou seznamy nebo prohledávače služeb, které jsou nabízeny zdarma. Jsou zde seznamy podobné Stopařově Průvodci po Internetu, ale i ty, které jsou zaměřeny na jednotlivé části těchto služeb. Co zde ale nenajdete, jsou všeobecně zaměřené prohledávače a kategorické seznamy třídy Yahoo nebo Altavista. Jednak je jich hodně a můžu Vás ujistit, že vystačíte s kombinací Yahoo, Altavista, Excite, Lycos, Seznam a Atlas (poslední dva jsou české, Yahoo a Seznam jsou kategorické seznamy, zbytek jsou prohledávače, které ale obsahují i kategorické seznamy - avšak zavedeným klasickým seznamům se zatím nevyrovnají). Pokud něco nenaleznete v nich, tak to stejně nemáte šanci nalézt jinde (pokud nemáte s internetem více zkušenosti, pokud zkušenosti máte, tak nepotřebujete moje rady pro začátečníky), nebo to neexistuje.

Na začátek stránky


Slovníky, překladače

Klasické programy slovníky a překladače pracují tak, že Vámi zadané slovo (nebo větu) hledají v databázi a výsledek zobrazí. Protože se tu přímo nabízí nahradit obrazovku spuštěného programu Vaším broserem, vznikly služby, které pracují s www rozhraním. Do formuláře jednoduše zadáte to, co potřebujete přeložit, a stiskem tlačítka se přenesete na stránku, kde je vše přeloženo. Jak prosté, milí uživatelé.

Na začátek stránky


Ostatní služby

Tady není co vysvětlovat, zde je vše, co jsem nedokázal zařadit jinam.

Na začátek stránky


Myslím, že pro začátek to stačí, pokud je některá kategorie, které nerozumíte, napište mi a já se pokusím měnit pořadí doplňování popisů podle Vašich požadavků.

Nejčtenější

iPhone X
Je to konec mýtické čtečky v displeji? Výrobci sázejí na obličej

Čtečka otisků integrovaná do displeje měla být jednou z hlavních letošních inovací na poli smartphonů. Technologie je ovšem natolik složitá, že výrobci od...  celý článek

Funkční 18palcový OLED displej lze nyní srolovat do 3cm ruličky.
Za tři roky budou mít iPhony ohebný displej. Samsung ostrouhá

iPhone se podle zákulisních informací dohodl s LG na vývoji ohebného displeje pro budoucí iPhony. Samsung tak přijde o lukrativní byznys.  celý článek

iPhone X
iPhonů X bude zoufale málo. Vyprodáno může být za pár minut

Uvedení iPhonu X se blíží, předobjednávky Apple spustí za několik dnů a první kusy zamíří ke koncovým zákazníkům už 3. listopadu. Telefonů však bude ve...  celý článek

Asus Zenfone 4 Selfie Pro
U volební urny neroztahujte selfie tyčku. Fotit však zakázáno není

Mobily budou hrát u právě probíhajících parlamentních voleb specifickou roli - spousta lidí si jimi bude dokumentovat svoji aktivitu při volbách. Co je ve...  celý článek

Nové ovládací centrum umožňuje přidávat další funkce.
Nový systém od Applu už má 47,3 % přístrojů. Android Oreo jen 0,2 %

Díky tomu, že Apple si sám vyvíjí software i hardware, je aktualizace iPhonů a iPadů velmi snadná. Naopak Android má roztříštěnou základnu přístrojů od tisíců...  celý článek

Další z rubriky

Google koupil Apple za 9 miliard dolarů?
Svět se nestačil divit. Google koupil Apple, psaly burzovní zprávy

O menší šok na burze se postaral známý akciový index světa, Dow Jones. Omylem totiž vydal falešnou zprávu, že firma Google koupila za směšných 9 miliard dolarů...  celý článek

Nové ovládací centrum umožňuje přidávat další funkce.
Nový systém od Applu už má 47,3 % přístrojů. Android Oreo jen 0,2 %

Díky tomu, že Apple si sám vyvíjí software i hardware, je aktualizace iPhonů a iPadů velmi snadná. Naopak Android má roztříštěnou základnu přístrojů od tisíců...  celý článek

Americký ministr vnitřní bezpečnosti John Kelly s prezidentem Donaldem Trumpem...
Hackeři mohli odposlouchávat iPhone amerického ministra vnitra

Současný vedoucí prezidentské kanceláře John Kelly má na svědomí poměrně hrubý bezpečnostní přešlap. Jeho iPhone v době, kdy sloužil jako ministr vnitra USA,...  celý článek

Najdete na iDNES.czmobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.