Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

České internetové domény nemají šanci zlevnit, registrátoři a uživatelé se bouří

aktualizováno 
Správce českých internetových domén zveřejnil svoji velkoobchodní nabídku. Podle ní by se měly maloobchodní ceny českých internetových domén snížit jen minimálně. Nastane úprk do cizokrajných domén?

České internetové domény jsou drahé. Registrace domény včetně jednoho roku provozu v současnosti stojí 1600 Kč + 5% DPH, prodloužení registrace domény na další rok stojí 800 Kč + 5% DPH. Správcem domény nejvyšší úrovně (top-level domain, TLD) .CZ, do které české domény spadají, je neziskové sdružení CZ.NIC, o technický chod se starají servisní organizace.

CZ.NIC tvrdí, že ceny za registrace domén v jiných evropských top-level doménách jsou srovnatelné nebo vyšší.

Na druhou stranu se dají levněji pořídit domény na Slovensku (790 Kč registrace a jeden rok provozu, 790 Kč další rok za .SK), ve Spojených státech (790 Kč registrace a jeden rok provozu, 790 Kč další rok za .US), domény v generických doménách .COM, .NET, .ORG, .INFO, .BIZ (od 328 korun). Domény 3. úrovně v doméně .CO.CZ je možno registrovat již za 500 Kč. Předpokládaná cena evropských domén v doméně .EU by se měla pohybovat kolem 20 EUR. Belgický registrátor Gandi nabízí za 12 EUR = 387,16 Kč registraci domén v generických TLD .COM, .NET, .ORG, .INFO, .BIZ, .NAME i domén v belgické TLD .BE.

Můžeme namítnout, že domény v některých TLD jsou registrovány ve větším počtu a fixní náklady se tedy mohou rozpustit mezi více domén. Je ovšem zajímavé, že levněji než české domény vyjdou i domény 3. úrovně v doméně .CO.CZ nabízené firmou Netway. Koncová cena činí 500 Kč na rok nebo 700 Kč na dva roky. Kdysi dokonce běžel projekt alternativní TLD .EXE, ve které byla registrace domén k dispozici zdarma a platilo se pouze za hosting. Podobný model zvolil i ostrovní stát Tokelau, který nabízí registraci domény včetně přesměrování webu a e-mailu zdarma, pouze si na přesměrovaném webu zobrazuje vyskakovací reklamní okénka (pop-up windows).

Pomůže decentralizace?

Již před delší dobou spustilo CZ.NIC projekt decentralizované správy domény .CZ, který by při zachování jediného správce TLD .CZ vpustil na trh vícero registrátorů. Tito registrátoři by pak mohli mezi sebou soutěžit o zákazníky cenami i službami.

Registrátoři musí složit zálohu 150.000 korun a dalších 150.000 korun za služby poskytované ze strany CZ.NIC, pak budou domény nakupovat od CZ.NIC za velkoobchodní ceny. Ty nyní CZ.NIC zveřejnil a uživatelé i potenciální registrátoři se nestačí divit: Cena za registraci byla stanovena na 400 korun, cena za udržování záznamu na 600 korun. První rok provozu bude tedy pro registrátory stát 1000 Kč místo 1600 Kč (400 Kč za registraci + 600 Kč za udržování), další roky 600 Kč místo 800 Kč.

Jak se změna cen projeví u maloobchodních cen? Potenciální registrátor Zoner software zveřejnil, že hodlá vybírat 550 Kč za registraci domény a 750 Kč za udržování záznamu o ní na jeden rok. Registrace domény by tedy měla zlevnit o 300 Kč, prodloužení na další rok pouze o 50 Kč. Potenciálním registrátorům se zdá přemrštěný i požadavek na platbu 150 tisíc Kč ročně, menší registrátoři jej považují za segregační. Začali proto připravovat Sdružení registrátorů domén (SREDO), v rámci kterého by domény nakupovali společně a 150 tisíc Kč by zaplatili pouze jednou.

Žehrání na legislativu a otevřený dopis

Na internetu se objevila i názor, že "někdo si chce na úkor špatného fungování legislativy CR vydělat krásných pár desítek miliónů Kč". Pisatel vystupují pod e-mailovou adresou bojkotcznic@yahoo.com formuloval tyto návrhy:

1) vytvoření občanského sdružení
2) vytvoření WWW stránek a diskuzních skupin
3) vytvoření petičního listu (myslím, že každý, kdo vlastní nějakou CZ doménu, se jistě rád podepíše)
4) vytvoření jasně definovaných cílů sdružení
5) medializace, podpora medii
6) tlačeni na orgány typu UOHS, MICR a další instituce...

Do kauzy se aktivně zapojili i hráči většího kalibru. Tři potenciální registrátoři domén patřící mezi největší oslovili členy CZ.NIC otevřeným dopisem:

Vážení členové CZ.NIC,

dne 28.7.2003 vydalo představenstvo CZ.NIC ceník pro Registrátory, kterým stanovuje nákupní cenu registrace domény na 400,- Kč a roční udržovací poplatek na 600,- Kč (resp. násobky při objednávce na více let). Domníváme, ze tyto částky jsou podstatně vyšší. než jsou náklady potřebné na zajištění provozu domény .CZ a registračního systému. Rozhodnutí představenstva CZ.NIC ale nepodléhá regulaci žádného státního orgánu ČR a nespadá ani do kompetence valné hromady CZ.NIC.

Do koncové ceny domény budou nuceni Registrátoři promítnout také fixní poplatek CZ.NICu (150.000 Kč ročně) a také náklady na technické a personální zajištění komunikace s centrálním registrem. Jak z uvedeného vyplývá - cena udržovacího poplatku .CZ domény v novém systému se bude takřka blížit ceně současné.

Chtěli bychom tedy urychleně podniknout kroky k tomu, aby došlo ke změně ceníku a aby cena odpovídala nákladům na provoz decentralizovaného systému správy domény. Z tohoto důvodu jsme dnes vyzvali představenstvo CZ.NIC ke svolání mimořádné VH s cílem změny stanov tak, aby ceník schvalovala VH, a následně projednání nového ceníku registraci.

Žádáme tímto otevřeným dopisem podporu členů CZ.NIC.

Praha, 31.7.2003

Robert Prokeš, IGNUM s.r.o.
Karel Umlauf, GLOBE INTERNET s.r.o.
Milan Behro, ZONER SOFTWARE s.r.o.

Podle Karla Umlaufa signatáři otevřeného dopisu prosazují kromě dalšího výrazného snížení udržovacího poplatku především úplné zrušení registračního poplatku: Jako registrátoři budeme platit 150.000 ročně za přístup do centrálíi databáze. Při procesu registrace nového doménoveho jména odvedeme všechnu práci za CZ.NIC (ověření údajů, jejich převedení do korektního trvaru a zápis do centrální databáze, fakturace klienta). Provozovateli cetrální databáze tak nevzniknou přímo s registrací žádné přímé náklady. Náklady představuje až provoz centrální databíze, proto jsou oprávněné pouze udržovací poplatky - ovšem v pouze v ekonomicky odůvodnitelné výši.

Obviňování CZ.NIC se stupňuje

V internetových diskusích se objevilo přirovnání neziskového CZ.NIC platícího nemalé částky servisním organizacím ke kontroverzní americké nadaci pečující o veterány z války ve Vietnamu. Tato nadace vybírala peníze, o veterány však nepečovala. Až 80 vybraných peněz ovšem utratila u servisních organizací spjatých se zakladateli nadace. Americké podmínky jsou však tvrdší, a tak zakladatelé nadace byli již údajně odsouzeni k vysokým trestům odnětí svobody.

Specialista na organizovaný zločin a bývalý příslušník Policie ČR Ladislav Vojtíšek poukazuje na možnou kolizi s paragrafem 11 odst. 1 písm. a), b) Zákona č. 143/2001 Sb. o ochraně hospodářské soutěže:

Zneužívání dominantního postavení na újmu jiných soutěžitelů nebo spotřebitelů je zakázáno. Zneužitím dominantního postavení je zejména

a) přímé nebo nepřímé vynucování nepřiměřených podmínek ve smlouvách s jinými účastníky trhu, zvláště vynucování plnění, jež je v době uzavření smlouvy v nápadném nepoměru k poskytovanému protiplnění,

b) vázání souhlasu s uzavřením smlouvy na podmínku, že druhá smluvní strana odebere i další plnění, které s požadovaným předmětem smlouvy věcně ani podle obchodních zvyklostí nesouvisí - CZ.NIC začal získané peníze rovněž přidělovat na různé projekty, největší částku 570 tisíc Kč získal server Interval.cz, což vyvolalo určité debaty

Ladislav Vojtíšek činnost sdružení CZ.NIC před nedávnem porovnával s definicí zločinného spolčení z policejní učebnice autora Miroslava Němce (Němec, M.: Organizovaný zločin. Aktuální problémy organizované kriminality a boje proti ní, Naše vojsko, Praha, 1995). Vojtíšek pokračuje:

Charakteristickými znaky zločinného spolčení jsou například:

- generování vysokých zisků se zanedbatelnými náklady (to že se sdružení samo sebe snaží označovat jako neziskové nic nemění na skutečnosti, že si jeho prostřednictvím takové zisky generují jiné subjekty)

- přímé působění na orgány státní správy a soudní moci (aktivní podávání podnětů k posouzení vlastního monopolního postavení spolu s vlastním komentářem k tomuto postavení, přátelské besídky se soudci...)

- nepřiměřené využívání právních a PR služeb (právní služby zločinným spolčením nejsou využívány k uvedení vlastní činnosti do souladu s právními normami ale naopak k maskování protiprávních prvků této činnosti, což pak dále rozvíjí právě PR služby, které mají preventivně potlačit případně možnou kritiku veřejnosti

Čekal jsem, že to tak dopadne, a potvrzuje se i to, ze si jsou naprosto jisti svým postavením. Jeden z dalších charakteristických znaků zločinného spolčení, resp. mafie, o kterém jsem ještě nemluvil, je, že se sebevědomě jako mafie chová a s úsměvem všude tvrdí, že mafie není a že to, co dělá, je to nejlepší možné řešení pro všechny, kterých se to nějak týká.

V této chvíli si ještě stále jsou stoprocentně jisti, že ani aktivity nově přistoupivších členů nemohou politiku členů zakládajících nijak ohrozit, zajimavé to může začít být až v okamžiku, kdy někdo podá opravdu kvalifikovaný podnět Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, ve kterém nezpochybnitelně doloží porušení ustanovení Zákona o ochraně hospodářské soutěže, o kterých jsme se bavili.

Mezi nespokojence patří i Luboš Olejár ze sdružení Občané proti zdražování telefonu (OPZT), které je členem platformy ZUI - Zástupci uživatelů Internetu: "Sdružení OPZT velmi vadí, že jak registrace i prodloužení domény je nyní o cca 120% dražší, než jsou prokazatelné náklady na správu a přiměřený (12%) zisk, a tak nemůžeme souhlasit ani s navrhovaným snížením cen. Domníváme se, že by mohlo jít o kartelovou dohodu, a na to by se měl podívat ÚOHS. Podle OPZT by cena registrace měla být max. do 300 Kč/rok a prodloužení do 200 Kč. Vpuštěním konkurence by se jistě doáhlo přirozeného snížení cen a pak bychom mohli očekávat masívnější zájem o registraci nových českých domén. "

Karel Pavlík ze Sdružení obrany spotřebitelů volá po větší transparentnosti, nebo po regulaci: "Sdružení obrany spotřebitelů ČR přivítalo myšlenku decentralizace správy TLD .CZ, protože jsme předpokládali větší možnost zapojení konkurence do této služby. Bohužel zveřejněný velkoobchodní ceník nedává prostor k blahodárnému rozvoji konkurence a očekávanému snížení cen. U takovýchto služeb, které mají charakter přirozených monopolů, je vždy žádoucí, aby tyto byly alespoň pod veřejnou kontrolou. To si však vyžaduje ochotu k daného subjektu ke značné míře transparentnosti. Pokud se to nedaří, tak zbývá pouze usilovat o státní regulaci např. v rámci nově připravovaného zákona o elektronických komunikacích."

Uživatelé emigrují pryč z české domény, co bude s telefonními čísly?

Českým uživatelům internetu se začíná zdát zbytečné platit vysoké částky za registraci české domény a uchylují se proto ke generickým doménám .COM, .NET, .ORG, .INFO, .BIZ, které nejsou svázány s konkrétní geografickou lokalitou. Tím ovšem vzniká chaos a české fulltextové vyhledávače nedokáží najít jejich webové stránky. Je tedy jasné, že generické TLD jsou pouze nedokonalým substitutem TLD .CZ

CZ.NIC se nyní stal i správcem domény 0.2.4.e164.arpa pro navázání internetové telefonie na klasická telefonní čísla. Teoreticky by to nebylo nutné, existuje číslovací plán se stromovou strukturou určovaný Českým telekomunikačním úřadem, o subdomény by tedy mohli pečovat příslušní telekomunikační operátoři. Situace se však zkomplikuje, až bude zavedena přenositelnost čísel mezi jednotlivými operátory, telefonní číslo pak bude cestovat mezi operátory se zákazníkem. Technickou podporou přenositelnosti čísla byla pověřena CNPAC s.r.o., dceřiná společnost Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí. O přenášení čísla by se tedy musel kromě CNPAC starat i CZ.NIC, ceny sice nejsou stanoveny, ale současné zkušenosti s cenami českých domén mohou těžko vést k optimismu. Podle Martiny Turkové z firmy CNPAC s.r.o. nicméně standard ENUM zatím vůbec nesledují.

Ostrovy pozitivní deviace

I když se to tak nemusí na první pohled jevit, CZ.NIC funguje jako katalyzátor pozitivních změn. Poté, co představenstvo CZ.NIC naplánovalo do letošního rozpočtu položku 9,75 milionů korun určených na službu PR agentury (při zhruba 150 tisících registrovaných doménách tato částka představuje 65 korun na jednu doménu), valná hromada 30. června rozpočet neschválila a uložila představenstvu předložit rozpočet nový. Registrátoři se za stávajících podmínek naučí fungovat za minimální marže a navrhované Sdružení registrátorů domén (SREDO) může ukázat, zda procesy při registraci a správě domén mohou probíhat efektivněji.Nejčtenější

Pozor na neférovou nabídku tarifu, varoval ČTÚ. Může jít o podvod

Tarif 375

Neomezené volání i SMS a 2,5 GB dat až pro čtyři uživatele od 375 korun měsíčně. Na takovou nabídku lákal web...

Nový tablet Xiaomi má výkonný procesor a obří baterii, potěší cenou

Xiaomi Mi Pad 4 a jeho desetipalcová varianta Plus

Trh s tablety je sice na ústupu, přesto na tato zařízení někteří výrobci dosud nezanevřeli. Jedním z nich je čínské...Turci ničí svoje iPhony. Kvůli sankcím od Trumpa

Turci ničí svoje iPhony kladivem

V reakci na zvýšení cla na dovoz oceli a hliníku z Turecka, které nařídil americký prezident Trump, se začala na...

Siemens se vrací mezi mobily. Pomocí „neobyčejného“ mobilu Xiaomi

Xiami Qin

Dostáváme se do paradoxní situace. Růst prodejů smartphonů se zastavil a naopak renesanci zažívají obyčejné mobily. Což...

Hodně muziky za málo peněz. Test Xiaomi Redmi S2

Xiaomi Redmi S2

Veliký displej, překvapivě výkonný procesor a k tomu cena pod úrovní čtyř a půl tisíce korun. Xiaomi Redmi S2 je...

Další z rubriky

Luxusní zajíc v pytli. Za iPhone, o kterém se nic neví, dáte tři miliony

Britská společnost Goldgenie začala přijímat předobjednávky na „miliardářské“...

Britská společnost Goldgenie není ve světě luxusních smartphonů žádným nováčkem. Její produkty se řadí mezi ty...

Neuvěřitelné, Do telefonu se vejde až 11 dnů non-stop videa

Smasung Galaxy Note 9 pojme až terabaj dat plus přenosný disk

Není to tak dávno, kdy se paměti telefonů udávaly v řádech megabajtů. A zatímco dnes je standardem vnitřní úložiště...

Chlubili se snímky ze svého mobilu, ve skutečnosti byly z fotobanky

Tweet s použitou fotkou z fotobanky, která se vydávala za pořízenou smartphonem...

Brazilská pobočka Samsungu si zadělala na pořádný trapas. Na oficiální účet na Twitteru totiž přidali fotografii, o...

HUBNUTÍ: Dvojnásobná maminka zhubla 20 kilogramů
HUBNUTÍ: Dvojnásobná maminka zhubla 20 kilogramů

Maminka pod přezdívkou Adenka84 dokazuje, že opravdu lze omládnout! Během pár měsíců zhubla dvacet kilogramů – se dvěma dětmi, při návratu do práce a potížích se štítnou žlázou.

Najdete na iDNES.cz