Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu


Blíží se revoluce: operátoři v Česku chtějí sdílet své sítě

  1:30aktualizováno  1:30
Česká republika bude s největší pravděpodobností první zemí na světě, kde se mobilní operátoři začnou dělit o své GSM sítě. Například zákazníci T-Mobile tak budou moci volat přes síť Vodafone a nebo obráceně. Na první pohled dobrá zpráva má však svá ale.

Sdílení sítí | foto: Nokia

Čeští operátoři jednají o spolupráci při dalším rozvoji svých sítí. Původně se zdálo, že budou společně budovat jen sítě 3G, stále více informací však nasvědčuje tomu, že se chystá i dohoda o sdílení 2G sítí (současné sítě GSM). Pokud se tak stane, budeme mít světový primát. Podobný experiment v tak velkém měřítku ještě nikde jinde nevyzkoušeli. Například v Německu operátoři kooperují jen u sítí třetí generace.

Co to v praxi bude znamenat? Konečně se dočkáme sítí třetí generace běžného standardu (UMTS), do jejichž výstavby se operátorům samostatně nechtělo. A pokud se vyplní i druhá predikce, tak ač jste zákazníkem sítě T-Mobile, budete volat třeba přes síť konkurenčního Vodafone a nebo obráceně.

Na jednu stranu to je výborná zpráva, bez kooperace na výstavbě by rozvoj 3G sítí pokračoval asi velmi pomalu, jestli vůbec. Na druhou stranu se můžeme domnívat, že kompletní sdílení sítí může narušit konkurenční boj, což v konečném důsledku může vést k stagnující nabídce služeb a cenového boje.

Proč konkurenti chtějí spolupracovat

Dříve jednoznačně platilo, co operátor, to vlastní síť. Dnes už to nemusí být a často ani není pravda. Například tzv. virtuální operátoři žádnou vlastní síť nemají, jen nakupují kapacitu operátora s vlastní sítí. Takových případů najdeme v zahraničí plno, u nás zatím ale ani jeden. Jenže nyní už zcela vlastní síť nemusí mít ani tradiční operátoři. V některých případech se používá i vnitrostátní roaming, jeden z operátorů si pronajímá v určitých oblastech sítě konkurentů. Ale to je většinou jen dočasná situace.

Přelomem v uvažování operátorů byl start sítí třetí generace (3G - UMTS). Za licence pro tyto sítě utratili mobilní operátoři miliardy eur, nicméně odezva zákazníků nebyla zdaleka taková, jak se čekalo. Zákazníci totiž nové možnosti 3G sítí ocení, ale nejsou za ně ochotni platit více než za běžné služby. A to je samozřejmě problém, operátorům se tak značné (licenční i konstrukční) investice do 3G sítí vrací mnohem pomaleji, než čekali. Mají tak často problém splnit podmínky, ke kterým se při nákupu licence zavázali.

Před tímto problémem stojí operátoři prakticky všech evropských zemí, přičemž nejdále jsou zřejmě jednání v Německu. O spolupráci tamních mobilních operátorů už dokonce jednaly i orgány Evropské komise. O tom, že také v Česku probíhají poměrně intenzivní jednání, svědčí nejen občasné výroky vrcholných představitelů českých poboček nadnárodních operátorů, ale i vyjádření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pro Mobil.cz. Pan Kristián Chalupa z odboru vnějších vztahů nám mimo jiné řekl: „ÚOHS od mobilních operátorů obdržel zatím pouze ústní, rámcové, předběžné a velmi neúplné informace o předpokládané dohodě, které neobsahovaly bližší popis koncepce celého systému.“

O probíhajících jednáních hovoří i důvěrné zdroje od dodavatelů síťové infrastruktury a jednání potvrdil i Jakub Hrabovský, mluvčí Vodafone: „O spolupráci při budování 3G sítě skutečně jednáme s oběma našimi konkurenty.“

Začalo to televizí v mobilu

Není to první případ, kdy spolu až dosud nesmiřitelní konkurenti začínají spolupracovat. Mnoho naznačil už projekt mobilní televize DVB-H, do kterého se budou muset od začátku také zapojit všichni. Multiplex pro DVB-H bude totiž pro Česko na dlouho jen jeden, a operátorům tak nezbývá, než se na nějaké spolupráci domluvit.

Zdá se, že podobně se to má se sítěmi třetí generace. Čeští operátoři sice získali licence mnohem levněji než ti západoevropští, i tak se ale jednalo o poměrně velkou investici. Vodafone, který se k licenci dostal až dodatečně, nakonec celý projekt jako nerentabilní zastavil. T-Mobile zvolil technologii WCDMA TDD, které se používá jen v několika asijských zemích a zdá se, že ani on nemá mnoho důvodů k jásotu. Zřejmě především kvůli problematickým dodávkám zařízení od kanadské firmy IPWireless, uživatelé si už na pořadníky nějak odvykli.

Jediným, kdo v Česku buduje klasickou 3G síť, je tak Telefónica O2. Ta zvolila standardní technologii WCDMA FDD, navíc s podporou HSDPA. Bohužel ani uživatelé O2 nemají příliš důvodů k jásotu – mohou sice využít 3G schopností standardních mobilů, ovšem s pokrytím to není nijak slavné. Podobný osud postihl i druhou 3G síť O2 (CDMA), která sice může nabídnout velmi slušné pokrytí, ale s dalším rozvojem Telefónica O2 váhá. Navíc i tato síť je podobně jako ta u T-Mobile závislá na specifických modemech a není s běžnou 3G sítí kompatibilní. Váš 3G mobil v ní pracovat nebude.

S jídlem roste chuť – sdílení GSM sítí

Za rozhýbáním dosud poměrně stojatých vod stojí především generální ředitel českého Vodafonu Graham Maher, který – podle neoficiálních informací – inicioval začátek jednání o sdílení sítí. Právě on v řadě rozhovorů naznačuje, že u sdílení 3G sítí nemusí zůstat. Pro Vodafone je to celkem logické, i když už se v pokrytí svým konkurentům poměrně hodně přiblížil, pořád mírně zaostává. Proto je logické, že se snaží nějak tento podíl vyrovnat.

Jestliže ale o možné dohodě na společném budování sítí třetí generace jsou čeští mobilní operátoři ochotni hovořit aspoň v náznacích, o tom, že by mohlo dojít i na GSM sítě, panuje striktní mlčení. „V tuto chvíli probíhají intenzivní jednání na nejvyšší úrovni a vůči ostatním partnerům jsme zavázáni mlčenlivostí. Proto v tuto chvíli nemůžeme téma sdílení sítí podrobněji komentovat.“ odpověděla na otázky Mobil.cz Jitka Pacolová z tiskového oddělení T-Mobile.

Není divu, otázka sdílení 2G sítí je více než citlivá. Zatímco žádnou funkční 3G síť s dostatečným pokrytím v Česku v podstatě nemáme, 2G sítě existují hned tři. A pokrytí je velmi slušné – všichni tři operátoři přesahují 95 % území. Proč by tedy chtěli sdílet GSM sítě? Jde o to, že stále existuje dost oblastí se špatným pokrytím. Jednomu operátorovi se nevyplatí tyto oblasti dokrývat, protože potenciální počet zákazníků je zde tak malý, že se investice do základnové stanice rozhodně nevyplatí. Nicméně, když počet potenciálních zákazníků vzroste (volat budou zákazníci všech tří operátorů) a zároveň se bude stavět jediná BTS místo tří, počty jsou mnohem zajímavější.

Nejde ale jen o odlehlé oblasti – v celém Česku stále vznikají nová obchodní centra, byznys centra či průmyslové zóny. Tyto oblasti znamenají obvykle velmi vysokou koncentraci telefonujících lidí. Proto musí obvykle operátoři sáhnout k posílení signálu s pomocí vnitřních (indoor) základnových stanic. Dosud si musí každý z operátorů vybudovat vlastní (obvykle více než jednu). Pokud se dohodnou na sdílení sítí, bude to které centrum pokrývat jen jeden z operátorů – a všichni ušetří.

Kde se skrývá ale

Všechno, co jsme napsali na předchozích řádcích, může naznačovat, že uživatel na spolupráci operátorů může jen vydělat. Zdání ale může klamat. Podle informací z našich zdrojů jednají operátoři i o tom, že si rozdělí území Česka, a každý pak dostane na starost jen svou oblast. Ti zbylí si pak svojí infrastrukturu v dané oblasti odmontují a přesunou jinam – do oblastí, které budou mít na starosti.

Problém je v tom, že tím se operátoři na sobě stanou závislí. Představme si to na jednoduchém příkladu. Například na jižní Moravě se zjistí, že nejlepší pokrytí má třeba T-Mobile. Vodafone (a případně O2) zde tedy zruší svoje základnové stanice. Takže všichni zákazníci těchto operátorů budou volat přes síť T-Mobile, byť na displeji jim bude svítit jejich operátor.

To stále nevypadá na první pohled špatně. Sdílené sítě ušetří náklady a to může přinést nižší ceny. Jenže neoficiálně se hovoří o tom, že rozhodovacím kritériem pro přidělení území bude kvalita pokrytí, a ne přesně rozdělený poměr území. Může se tak stát, že jeden ze tří operátorů bude mít výrazně větší pokrytí, a tak vyjednávací výhodu nad svými konkurenty.

Hospodářská soutěž pláče

A co když bude chtít na trh vstoupit další operátor? Bude si muset vystavět vlastní síť? Proč by ho ti stávající přibírali? Skoro se vkrádá otázka, jestli ochota najednou se dohodnout s těmi, kteří byli ještě před nedávnem nepřátelé na život a na smrt, nepramení ze strachu. Těžko říct, jestli tou hrozbou může být U:fon, některý z pevných operátorů nebo třeba nastupující VoIP. Ovšem jakou šanci bude mít samostatný hráč proti třem spolupracujícím a velmi silným firmám?

Podobnou situaci řešila před časem Evropská komise, s nápadem na sdílení sítí přišli operátoři v Německu. Komise poměrně podrobně zkoumala, jestli potenciální přínos pro zákazníka nebude menší než negativa plynoucí z možného omezení hospodářské soutěže. Ve svém rozhodnutí stanovila komise poměrně striktní podmínky, za kterých je ochotna podobnou situaci tolerovat. Mimo jiné stanovila, že podobný systém musí být otevřený a umožnit přistoupení případného dalšího zájemce. Navíc – podle rozhodnutí EK – nesmí dojít k tomu, že by jeden z operátorů byl zcela závislý na jiném. Navíc Komise trvala na tom, že podobné řešení lze připustit jen na omezený čas. Budou ale podobné podmínky stanoveny i u nás?

O něco smířlivější stanovisko než Evropská komise zaujal český Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. „Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a priori nebrání  této dohodě, a to za podmínky, že nepovede k porušování pravidel hospodářské soutěže. Konkrétně jde o to, aby obsahovala jen nezbytně nutná omezení, jejichž aplikací nedojde k vyloučení soutěže na podstatné části trhu, a dojde k přenosu pozitivních benefitů na spotřebitele (např. ve formě nižších cen, většího rozsahu nabízených služeb apod.). Toto platí bez ohledu na typ sítě, který bude dohoda pokrývat."

Podle názoru ÚOHS by případné sdílení sítě mělo být založeno na otevřeném systému v budoucnu přístupném i dalším operátorům. Svůj postup při posuzování případné dohody by Úřad konzultoval s evropskými soutěžními orgány a eventuálně i se soutěžními úřady v členských státech EU.

S našimi dotazy jsme se obrátili i na Český telekomunikační úřad, do jehož kompetence tato problematika také částečně spadá. Vzhledem k výrokům předsedy Rady ČTÚ Pavla Dvořáka o tom, jak by neměl vznikat žádný nový operátor a volné frekvence by se měly rozdělit těm stávajícím, nás zajímalo, co by si o sdílení sítí myslel telekomunikační regulátor. Bohužel na naše otázky, které jsme odeslali na e-mail tiskové mluvčí ČTÚ, jsme nedostali během více než tří týdnů žádnou odpověď. Pokud ji dostaneme, samozřejmě stanovisko ČTÚ do článku přidáme.

Jak to všechno dopadne

Na dohodě o sdílení sítí mohou všichni uživatelé mobilů hodně vydělat, mohou ale také opravdu o hodně přijít. Pro operátory je to samozřejmě velmi lákavé, náklady na síťovou infrastrukturu by jim mohly významně klesnout. Jestli na tom ale v konečném efektu vydělá i zákazník, bude záviset na českých regulačních orgánech. A samozřejmě bude také hodně záležet, v jakém rozsahu nakonec tuzemští operátoři své sítě budou sdílet. Rozluštění hádanky se možná dozvíme ještě letos.  

Autor:
Nejčtenější

iOS 11
Řada chytrých vylepšení. Systém iOS 11 posouvá iPhony dál

Nový systém iOS 11 přináší nejvíce inovací pro tablety iPad, ale i pro iPhony nabízí řadu chytrých vylepšení, která zpříjemní uživatelský komfort.   celý článek

HTC U11 Life
Vybavený menší smartphone bude. I s čistým Androidem

HTC chystá jednodušší provedení svého letošního vrcholného modelu. O výbavě novinky toho prozatím mnoho nevíme. Jisté je zařazení do programu Android One.  celý článek

Google Pixel 2
Google kupuje zaměstnance mobilní divize HTC za více než miliardu

Google a HTC oznámili dohodu, díky které přejdou zaměstnanci HTC pracující na vývoji telefonu pod křídla amerického giganta.  celý článek

Apple Watch Series 3
Nové Watch nefungují, jak by měly. Apple připustil problémy s připojením

Již zítra začne Apple současně s iPhony 8 a 8 Plus prodávat také novou generaci chytrých hodinek Watch. Recenzenti ovšem jejich koupi nedoporučují, a to kvůli...  celý článek

HTC U11
HTC může být od zítřka součástí Googlu. Očekává se zásadní oznámení

Tchajwanská burza přestane od zítřka kvůli velkému oznámení obchodovat akcie firmy HTC. Podle analytika agentury Bloomberg je část centrály firmy zavřená a...  celý článek

Další z rubriky

Ilustrační snímek
Zkontrolujte účet od operátora, na reklamaci roamingu jsou dva měsíce

Od 15. června nesmí operátoři při využití mobilních služeb v členském státě EU účtovat žádný příplatek k domácím sazbám. Český telekomunikační úřad proto...  celý článek

ilustrační snímek
Operátorská anarchie končí. Výpovědní doba nesmí přesáhnout 30 dnů

V sobotu 2. září nabývá účinnosti relevantní část novely zákona o elektronických komunikacích, která mimo jiné upravuje i délku výpovědí lhůty. Ta nebyla dosud...  celý článek

Vodafone (ilustrační fotografie)
Vodafone se plácl přes kapsu. Výrazně zvyšuje data na předplacenkách

Vodafone s okamžitou platností zvýšil datové balíčky u předplacených karet, jejich cena se přitom nemění. Platí to i pro studentskou Kartu 26.  celý článek

Najdete na iDNES.czmobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.