Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

ArtSPen - rozpoznávání rukou psaného písma pro Windows CE

aktualizováno 
Obsáhlé informace o programu ArtSPen, který lze použít pro rozpoznávání rukou psaných znaků ve Windows CE.


Obsah

 • $1#COMMON">Obecné informace.
 • $1#setup">Nastavení programu.
 • $1#uninstall">Odinstalace.
 • $1#work_with">Něco o používání programu.


 • Obecné informace.

  Přídavný modul k programu ArtsKey - modul, který umožňuje rozpoznávání znaků (dále jen Plus) -je určen pro zadávání textů do libovolného programu, který máte nainstalovaný na svém handheldu. Stačí, když na libovolné místo na displeji napíšete znak či písmeno, a Plus je přeloží do psaného textu a vloží do okna, na kterém je fokus (okno, v němž je kurzor). Znaky je třeba kreslit tak, aby se pero při kreslení nepřestalo dotýkat displeje. V případě, že znak nebude správně rozpoznán, přístroj vydá varovný zvukový signál. Můžete zadávat nové znaky a upravovat znaky v přiložené knihovně, čímž zlepšíte rozpoznávání pro jednotlivé způsoby psaní.

  Pro zlepšení kvality rozpoznávání jsou všechny znaky rozděleny do čtyř skupin.

  • Anglická písmena A..Z, a..z
  • Národní jazykové symboly, které mají kód v rozsahu od 128 do 255
  • Číselné znaky 0...9
  • Interpunkční znaménka a speciální znaky * ? % (c) atd.

  Symboly:

  • Vynechaný řádek
  • Mezera
  • Vymazání posledního znaku
  • Čárka(,) a tečka(.)

  jsou rozpoznávány ve všech modech.


  Instalace programu Plus.

  Plus bude automaticky aktivován programem ArtSKey, pokud ArtSKey tento program nalezne na přístroji. Chcete-li instalovat Plus, připojte handheld k počítači a pak spusťte instalační program. Instalaci dokončete tak, že před prvním spuštěním programu ArtSKey restartujetehandheld tlačítkem Reset.

  • Nejprve musíte mít instalován program ArtSKey
  • Poklepejte na instalační soubor *.CAB programu ArtSPen

    

  • Potvrďte umístění instalace do složky Program Files/Artskey

  • Proběhne instalace

  • Budete vyzváni k resetu

  • Po resetu vás vítá úvodní obzrazovka, která připomíná, že program je třeba registrovat (platí i pro demoverzi)


  Odinstalace.

  Budete-li chtít odinstalovat program Plus, musíte provést dvakrát standardní postup.

  Když skončí první fáze, objeví se na displeji zpráva, že máte přístroj restartovat.

  Restartujte handheld pomocí tlačítka Reset. Znovu zopakujte postup "Ovládací panel >Odstranit program", čímž instalaci dokončíte.


  Práce s rozpoznávacím programem.

  • $1#recognition_on">Zapínání.
  • $1#recognition_off">Vypínání.
  • $1#recognition_work">Používání rozpoznávacího programu.
  • $1#demo_mode">Omezení demonstračního modu.
  • $1#option_dialog">Ladění.  Zapnutí rozpoznávacího programu.

  Spusťte program ArtSKey. Jestliže se program Plus spustil úspěšně, uvidíte novou ikonu: , která bude poblíž standandní ikony programu ArtSKey.

  Tato ikona ukazuje, že je rozpoznávací program vypnut. V tomto modu používáte pero pro navigaci a stanovení možností textu.

  Chcete-li rozpoznávací program zapnout, vyberte položku Zapnout (Pen ON) z nabídky rozpoznávacího programu. Ikona rozpoznávacího programu se pak změní takto:

  V tomto modu můžete pero používat pro kreslení znaků, po němž následuje rozpoznávání.


  Vypnutí rozpoznávacího programu.

  Pomocí pera můžete přímo kreslit a psát do poznámkového bloku aplikací Pocket Outlook.Chcete-li to dělat, zvolte položkuVypnout z nabídky rozpoznávacího programu.


  Používání rozpoznávacího programu.

  • $1#drawing">Kreslení.
  • $1#selection">Navigace a výběr textu.
  • $1#switching_group">Přepínání mezi mody rozpoznávání.
  • $1#enter_caps">Zadávání znaků velkého písma.
  • $1#enter_accents">Zadávání písmen se znaménky.


  Kreslení.

  To, co kreslíte a chcete, aby bylo vzápětí rozpoznáno, musí být kresleno co nejpodobněji kresbám, které jsou uloženy v knihovně. Kreslit můžete na libovolnou část obrazovky. Rozpoznávání začíná okamžitě po zvednutí pera. Vaše kresba bude vyhlazena a rozpoznaný text bude vložen do aplikace, na níž je kurzor.


  Navigace a výběr textu.

  Chcete-li změnit polohu kurzoru, musíte poklepat na místo, kam jej chcete umístit.Text vyberete tak, že pero přiložíte na začátek vybíraného textu a nebudete s ním hýbat, dokudse neozve speciální zvukový signál. Pak perem popotáhněte na konec výběru. Rozpoznávání bude vypnuté až do doby, kdy znovu poklepete perem.


  Přepínání mezi mody rozpoznávání.

  Budete-li chtít změnit současný mod rozpoznávání na jiný, zvolte vhodnou skupinu symbolů z nabídky rozpoznávacího programu nebo nakreslete zkratku.

  Alias Zkratka Ikona modu

  přepnutí na anglická písmena

  _Go_eng

  přepnutí na národní písmena

  _Go_alt

  přepnutí na čísla

  _Go_digit

  přepnutí na interpunkční znaménka

  _Go_sym  Zadávání znaků ve velkém písmu.

  Pro malá i velká písmena se používají stejné kresby. Chcete-li však zadat velké písmeno, musíte před ním nakreslit speciální "přepínací" znak:
  Celý text, který bude následovat po tomto znaku bude vkládán ve velkých písmenech. Pokud jste si však v dialogovém okně zaškrtli volbu "Po jednom znaku přepínat na malá písmena", bude druhé a další písmeno malé. V opačném případě se můžete přepnout na malá písmenapomocí znaku:


  Zadávání písmen se znaménky.

  Písmena se znaménky můžete vytvářet tak, že po nakreslení písmena,které má mít znaménko, nakreslíte zvláštní znak. Chcete-li například zadat písmeno ë, musíte nakreslit základní písmeno e a pak "Znaménko_7": ;

  Všechna písmena se znaménky a dostupná znaménka jsou dostupná v tabulce znamének.


  Omezení demonstračního modu.

  Pokud ArtSKey pracuje v demonstračním režimu, má program Plus také některá významná omezení:

  • Program Plus rozpoznává pouze znaky: a,b,c,d,e,f,g,h,i a jejich obdoby se znaménky, číslice: 0,1,2,3,4,5, symboly: <tečka>, <čárka>, <Enter>, <Mezera>, <Vymazání posledního znaku>
  • Co se týče řecké abecedy, jsou rozpoznávány znaky: <Alpha>, <Beta>,<Gamma>,<Delta>,<Epsilon>,<Zeta>,<Eta>,<Theta>
  • Není možné ukládat nové znaky do knihovny

  V demonstračním režimu můžete sice zadávat nové znaky a testovat kvalitu rozpoznávání, ale všechny změny budou po resetování přístroje ztraceny.


  Ladění rozpoznávání.
  Z nabídky rozpoznávacího programu zvolte Možnosti. Na obrazovce se objeví dialogové okno.

  • $1#option_general">Vlastnosti obecné.
  • $1#option_view">Vlastnosti zobrazení.
  • $1#option_learn">Vlastnosti učení.  Vlastnosti obecné.

  Tento list vlastností můžete použít k následujícímu:

  • Nastavíte si šířku čáry při kreslení;
  • Změníte způsob zadávání velkých písmen.
  • Nastavíte si vyhlazování kresby. Pokud bývá vaše kresba na displeji roztřesená, můžete používat vyšší vyhlazování tak, že posunete jezdec více doprava. Pokud displej přístroje zobrazuje tahy dobře, posuňte jezdec doleva, čímž zvýšíte rychlost kreslení.  Vlastnosti zobrazení.

       

  Tento list vlastností můžete použít k prohlížení kreseb v knihovně, které rezprezentují jednotlivé znaky.

  • Zvolte skupinu symbolů z nabídky rozpoznávacího programu;
  • Ze seznamu vyberte alias kresby, kterou si chcete prohlédnout;
  • Uvidíte animovanou demonstraci toho, jak se má zvolený znak kreslit.

  Jeden znak je možné psát odlišnými způsoby, což je důvod, proč jsou v knihovně uloženy pod odlišnými jmény.


  Vlastnosti učení.

  • $1#learn_new">Přidávání nových kreseb.
  • $1#learn_delete">Mazání kreseb z knihovny.
  • $1#learn_edit">Úpravy v knihovně.
  • $1#learn_test">Test rozpoznávání.

  Tento list vlastností můžete použít k testování rozpoznávání kreseb, k přidávání nových kreseb do knihovny, k úpravě kreseb a k nim připojenýchtextových řetězců v knihovně.


  Vytvoření zástupné kresby.

 • Kreslící okno vyčistěte pomocí tlačítka "Vyčistit";
 • Jedním tahem nakreslete novou kresbu a pak stiskněte tlačítko "Přidat";
 • Do dialogového okna zadejte název kresby a připojený textový řetězec, který bude vložen, až bude kresba rozpoznána.
 • * Skupina symbolů, do které tato kresba patří, je zobrazena v hlavičce dialogového okna. Budete-li chtít kresbu přiřadit do jiné skupiny symbolů, zvolte příslušnou skupinuz nabídky rozpoznávacího programu.
  * Pokud chcete tuto kresbu používat ve více skupinách, vybírejte tyto skupiny jednu po druhé a zadávejte příslušný text pro tyto skupiny.
  * Dlouhé názvy a přiřazené textové řetězce budou zkráceny na 32 znaků.
 • Tlačítkem OK uložíte novou kresbu do knihovny.

 • Vymazání zástupné kresby.

  • Stiskněte tlačítko "Smazat"
  • Objeví se dialogové okno, z něhož si budete moci vybrat název kresby, kterou chcete vymazat z knihovny
  • Stiskněte tlačítko OK, čímž uložíte provedené změny.  Úpravy v knihovně.

  Chcete-li změnit text přiřazený k určité kresbě:

  • Stiskněte tlačítko "Úpravy";
  • Objeví se dialogové okno, z něhož si budete moci vybrat název kresby, kterou chcete změnit
  • Z nabídky rozpoznávacího programu zvolte skupinu symbolů, v níž chcete provést změny textu
  • Zadejte nový text
  • Stiskněte tlačítko OK, čímž uložíte provedené změny.

  Jestliže chcete změnit kresbu a ponechat textový řetězec přiřazený k této kresbě:

  • Kreslící okno vyčistěte pomocí tlačítka "Vyčistit"
  • Jedním tahem nakreslete novou kresbu a pak stiskněte tlačítko "Přidat"
  • Objeví se dialogové okno, z něhož si budete moci vybrat název kresby, kterou chcete změnit;
  • Stiskněte tlačítko OK, čímž uložíte provedené změny.

  Test rozpoznávání.

  Můžete testovat rozpoznávání všech kreseb, které jsou uloženy v knihovně:

  • Kreslící okno vyčistěte pomocí tlačítka "Vyčistit";
  • Nakreslete kresbu;
  • Stiskněte tlačítko "Test";
  • Pokud rozpoznávání proběhlo úspěšně, zobrazí se text, který je přiřazen k této kresbě.

  *Pokud k této kresbě není přiřazen žádný textový řetězec (Enter, Tabulátor, Vymazání posledního znaku), zobrazí se název kresby;

  *Pokud kresba nebyla rozpoznána, uslyšíte varovný zvuk;

  *Kresba nebude rozpoznána, pokud k ní není ve zvolené skupině symbolů přiřazen textový řetězec.


  Máte dotaz k tomuto dokumentu? Postrádáte nějakou informaci? Pomožte nám zkvalitnit informace na Mobil Serveru zasláním Vašeho dotazu.

  Autor:
  Nejčtenější

  Fidget spinner mobil pořídíte za asi 350 korun.
  Hit letošního roku už můžete mít i jako mobil. Stojí několik stovek

  Hračka původně určená k relaxaci, fidget spinner, je hitem letošního roku. Její slávy využil výrobce z Hongkongu, který do ní vtěsnal celý funkční mobil....  celý článek

  Ilustrační snímek
  Geniální iPhonová finta. Odvezl si telefony za milion a čtvrt

  Neobvyklou krádež řeší od 14. září newyorská policie. Pátrá po identitě muže, který si ze značkové prodejny Applu odvezl tři krabice plné iPhonů. Vydal mu je...  celý článek

  Za nový iPhone 8 si nechal na ruku vytetovat logo T-Mobilu
  Chtěl iPhone zdarma a tak si nechal vytetoval logo T-Mobilu

  Neobvyklý způsob, jak si pořídit nový mobil, zvolil muž z USA. Domluvil se s ředitelem T-Mobilu, že si nechá vytetovat logo tohoto operátora na ruku výměnou za...  celý článek

  iPhone 8 Plus
  iPhony 8 nejdou na odbyt. Lépe se prodávají i loňské modely

  O nové iPhony 8 není ve Spojených státech velký zájem. Dokonce se lépe prodává rok starý iPhone, který výrobce s nástupem modelu 8 zlevnil.  celý článek

  Huawei Mate 10 Lite
  První top model, který nestojí ani 10 000 Kč. Smiřte se ale s ústupky

  O tom levnějším z nových top smartphonů firmy Huawei jsme se toho během mnichovské premiéry moc nedozvěděli. Novinka Mate 10 Lite přijde do prodeje dříve než...  celý článek

  Další z rubriky

  Honor 7X
  Honor chystá cenovou bombu pro střední třídu. Nový 7X vypadá výborně

  Honor na domácím čínském trhu představil nový model střední třídy 7X. Do Evropy přijde v prosinci a pokud se jeho cena bude alespoň zhruba držet té čínské, tak...  celý článek

  ZTE Axon M
  Výjimečný rozevírací smartphone je tu, ale konstrukce je zvláštní

  Na rozkládací smartphony s ohebnými displeji se čeká už nějaký ten pátek. Nové ZTE Axon M sice přináší rozevírací koncepci, ovšem ohebný displej nemá. To...  celý článek

  Huawei Mate 10 Lite
  První top model, který nestojí ani 10 000 Kč. Smiřte se ale s ústupky

  O tom levnějším z nových top smartphonů firmy Huawei jsme se toho během mnichovské premiéry moc nedozvěděli. Novinka Mate 10 Lite přijde do prodeje dříve než...  celý článek

  Najdete na iDNES.cz  mobilní verze
  © 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
  Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.