Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu


TIW a IPB jdou do tendru společně

aktualizováno 
TIW a IPB se budou společně ucházet o třetí mobilní licenci.
Telesystem International Wireless (TIW), kanadská firma poskytující mobilní telekomunikační služby po celém světě, podepsala akcionářskou smlouvu s Investiční a Poštovní bankou o založení společného podniku, který se zúčastní výběrového řízení na licenci pro třetího operátora mobilní telefonní sítě v ČR. V nově vzniklé společnosti má IPB 49% podíl a kanadský partner 51% podíl.

TIW vkládá své technické, technologické a provozní zkušenosti získané v rámci svých podnikatelských aktivit na celém světě a také svůj podnikatelský styl řízení, kterým se firma vyznačuje. IPB bude hrát jako bankovní partner se znalostí domácího trhu klíčovou roli mj. při přípravě finanční a marketingové části nabídky. Po obdržení licence je IPB připravena aranžovat financování realizace mobilní sítě.

Mario Bertrand, prezident TIW pro nové projekty, věří v úspěch tohoto konsorcia, stejně jako v úspěch nového operátora na českém trhu. „Konsorcium je postaveno na kombinaci silných stránek jednotlivých partnerů, tedy jejich technologických, finančních, marketingových a provozních znalostí a znalosti českého trhu. Společnost TIW je přesvědčena, že v IPB nalezla optimálního partnera ke svým znalostem a schopnostem. Připravujeme se nabídnout nejnovější technologie v kombinaci se skvělou péčí o zákazníka a to vše za dostupnou cenu.„

Mario Bertrand
Mario Bertrand, prezident TIW pro nové projekty

Podle předsedy představenstva a generálního ředitele IPB Jana Klacka jsou telekomunikace jedním z nejdynamičtěji se rozvíjejících sektorů v zemi a významný růst výnosů v tomto průmyslu představuje pro IPB vynikající příležitost pro investice. „TIW je jedním z nejrychleji se rozvíjejících operátorů mobilních sítí v posledních letech. Zvolili jsme společnost TIW pro její podnikatelskou činnost ve východní Evropě a dalších 12 zemích a pro její schopnost poskytnout českým spotřebitelům výhody rychle se rozvíjející bezdrátové technologie, a to při stále lepší kvalitě a s nižšími náklady,„ řekl Jan Klacek.

Nyní se seznamme s údaji o TIW:

Telesystem International Wireless Inc. (TIW) je kanadská akciová společnost založená soukromou telekomunikační firmou Telesystem v roce 1992. Jejím úkolem od vzniku až doposud je podchytit prudký rozvoj mobilní telefonie ve světovém měřítku a využít všech tržních možností, které tento sektor telekomunikačního průmyslu nabízí.

TIW se svého úkolu zhostil způsobem, který nadchl jak zákazníky mobilní telefonie, tak akcionáře i zakladatele společnosti. Na konci minulého roku se o TIW již hovoří jako 0 globální společnosti. Všechny tři typy bezdrátových telekomunikačních služeb, které TIW rozvíjí ve 12 zemích světa, v současné době využívá dohromady 1 800 000 zákazníků. Její obrat loni dosahoval 391 mil. USD (13,72 mld. Kč), pět a půl krát více ve srovnání s rokem předcházejícím. TIW zaměstnává 6500 lidí, tedy přibližně dvakrát tolik, co před rokem. Přes rychlý rozvoj, spojený s nákladnými investicemi do budování mobilních sítí a do marketingu, TIW loni poprvé (dá se říci už po sedmi letech) vytvořila provozní zisk.

CELULÁRNÍ SÍTĚ

Expanze v Brazílii

Nejrychlejší expanzi loni TIW zaznamenala v Brazílii, kde se společnost zařadila do pětice největších zdejších operátorů mobilních sítí. Zároveň je zde prvním soukromým operátorem digitální celulární sítě. V roce 1998 konsorcium společností vedené TIW získalo licenci na celulární telefonní sít' ve státě Rio Grande do Sul a v červenci pak vstoupilo do dvou z osmi operátorů mobilních sítí, jež působí v rámci národní telekomunikační společnosti Telebras. Jsou to Telemig Participacoes S.A. (ve státě Minas Gerais) a Tele Norte Celular Participacioes S.A. (ve státech Amazonas, Para, Maranhao, Amapa a Roraima). K 16 tisícům uživatelů sítě zprovozněné TIW v roce 1997 ve Středozápadním regionu, kde leží i hlavní město Brasilia, tak do konce loňského roku přibylo jen v Brazílii 810 tisíc účastníků mobilních sítí. Podle dřívějších studií by v Brazílii mělo v roce 2004 používat mobilní telefony až 31 milionů lidí, což by odpovídalo 16% penetraci trhu, zatímco v roce 1997 to byla tři procenta. Brazílie je tak považována za jeden z nejslibnějších trhů světa.

Asie

TIW prostřednictvím kapitálové účasti ve firmě Hexacom provozuje celulární telefonní sít' GSM v Indii ve státě Rajasthan (49 milionů obyvatel), která měla koncem minulého roku 9000 účastníků.
V Číně má TIW kapitálový podíl ve společném podniku Hunan Huajia Telecommunication Engineering Corporation, jež vlastní licenci na provoz GSM v provincii Hunan. Tato sít' měla loni 8700 účastníků.
Do Indie a Číny TIW vstoupil v letech 1995 a 1996 respektive, sítě byly uvedeny do komerčního provozu během roku 1997.

Evropa

Od roku 1997 TIW provozuje mobilní sít' GSM v Rumunsku ve firmě MobiFon. Sít' je známa pod obchodní značkou CONNEX. Tato investice patří k nejúspěšnějším a odborníky je MobiFon hodnocen jako jeden z nejlepších rozjezdů mobilní telefonie vůbec. Na konci roku 1997, tedy jen 8 měsíců od zahájení komerčního provozu, měla sít' 117 tisíc zákazníků, k 31. prosinci minulého roku to bylo již 325 300 klientů. TIW očekává, že získá do konce tohoto roku v Rumunsku půl milionu zákazníků. Sít' pokrývá 80 % z 22,7 milionu obyvatel a 60 území státu.

SMR

Hlavním opěrným bodem západoevropských aktivit TIW je jeho stoprocentně vlastněná dceřiná společnost Dolphin Telecom. Sérií kapitálových vstupů a akvizic a důsledným vlastním růstem zvýšil TIW, respektive Dolphin, v tomto regionu počet svých zákazníků za poslední rok na čtyřnásobek.

Dolphin v současné době drží majoritní podíly (od 62,3 % do 100 %) v operátorských společnostech, jež provozují analogové mobilní sítě SMR (Specialized Mobile Radio) ve Vetké Británii, Francii, Německu, Španělsku, Bélgii a Portugalsku. Celkem tito operátoři obsluhují 205 tisíc účastníků, zatímco koncem roku 1997 měl Dolphin SO tisíc zákazníků. Dolphin Telecom se stal bezesporu vedoucí společností v poskytování služeb SMR.

Značné své úsilí a prostředky TIW investuje do výstavby digitálního, integrovaného, panevropského systému ESMR (Enhanced Specialized Mobile Radio), sítě nové generace, jejímž hlavním posláním je zabezpečení služeb mobilní komunikace (hlasové, datové a služeb s přidanou hodnotou) především pro firemní klienty. Ve druhém a třetím čtvrtletí tohoto roku by měla být uvedena do komerčního provozu ve Velké Británii, kde již signálem pokrývá 90 obyvatelstva, ještě letos rovněž začne pracovat ve Francii a v příštím roce v Německu. Poté by se měla rozvinout tato digitální sít' také v Belgii, Portugalsku a Španělsku.

Služby SMR a její digitální obdoba ESMR, jsou postaveny na standardu TETRA schváleném Mezinárodní telekomunikační unií (ITU) jako standard pro celou Evropu. Vedle hlasových služeb je schopna přenášet data i obraz. Přijímačem tedy není jen telefon, ale také obrazovka s pohyblivým kurzorem, na které je možné přijímat, uchovávat a znovu vyvolávat přijímaný text či obraz. Typicky tak mohou po síti (E)SMR komunikovat například řidiči dálkové přepravy s dispečerským střediskem apod.

Výstavbu digitální sítě ESMR podporují významné telekomunikační společnosti Nokia a Motorola, jež jednak zajišt'ují dodávky technologie, zavázaly se dodávat telefonní přístroje a podílejí se rovněž na finančním krytí investic do této sítě.

PAGING

TIW je třetím největším poskytovatelem pagingových služeb v Mexiku. Jeho sítě zde na konci minulého roku využívalo 112,5 tisíce zákazníků. V Nizozemsku je TIW stoprocentním vlastníkem firmy CallMax na pagingové služby. V minulém roce společnost změnila svou marketingovou orientaci a zaměřila se více na firemní zákazníky. Nyní má tato pagingová sít' 70 800 klientů.

Hospodářské výsledky

Loňský rok byl pro TIW významný mj. tím, že poprvé dosáhla provozního zisku, což při tak rychlé expanzi, doprovázené vysokými investicemi do technologie, marketingu, ale také do fúzí a akvizic, vzbuzuje zaslouženou pozornost mezí odborníky i mezi burzovními analytiky.

Společnost minulý rok zvýšila obrat na 391 mil. USD (13,72 mld. Kč) a k 31. prosinci 1998 vykázala zisk před zdaněním, před placením úroků a před odpočítáním odpisů a amortizací (EBITDA) 41 milion dolarů ve srovnání se ztrátou 68 mil. USD v roce předcházejícím. "Strategický přerod společnosti TIW do skutečně globálního operátora mobilních telefonních sítí a do celoevropské vůdčí společnosti pro poskytování digitálních komunikačních služeb firemním zákazníkům vyústil do jasné vize a efektivního řízení," tvrdí Charles Sirois, předseda představenstva, a Bruno Ducharme, prezident a vedoucí výkonný ředitel. "TIW je inovativní firmou, jež se soustředí na využívání nemodernějších technologií. Jejich prostřednictvím může zákazníkům poskytovat služby mobilní telefonie, které představují zcela novou kvalitu," doplňuje Patrick Tobin, vedoucí nových projektů TIW, který nyní pracuje v České republice. "Kvůli tomu však nezvyšujeme ceny těchto služeb, zůstáváme v tomto ohledu stále plně konkurenceschopní. Stejnou filosofii prosazujeme i v České republice, kde se ucházíme o licenci na výstavbu a provozování sítě GSM 1800 MHz."

TIW je veřejně obchodovatelnou akciovou společností. Její akcie jsou kotovány na burzách v Montrealu a Torontu (kód TIW) a na newyorské burze NASDAQ (pod kódem TIWI).

Telesystem Ltd.

Telesystem Ltd. je největší soukromou telekomunikační společností v Kanadě. Vlajkovou lodí této skupiny je firma Teleglobe, zaměřená na poskytování mezinárodních telekomunikačních služeb. Její komunikační sít' sahá do 240 států a oblastí. Zaměstnává 4800 lidí. Loni se díky akvizici společnosti Excel Communications z USA stala třetím největším poskytovatelem dálkových telefonních služeb v USA. Akcie této společnosti v minulém roce patřily k nejrychleji se zhodnocujícím titulům na torontské burze, když jejich kurs za rok stoupl 0 155 procent. Dalším členem skupiny je Microcell Telecommunications, která provozuje sít' PCS (Personal Communications Services; obdoba evropského standardu GSM 1800 MHz, ale pracuje na frekvenci 1900 MHz) v Kanadě. Zabývá se rovněž výzkumem a vývoje prostředků mobilní komunikace, zejména nových aplikací PCS. Má 1600 zaměstnanců.

Společnost Spectra působí celosvětově jako systémový integrátor bezdrátových telekomunikačních sítí. Zajišt'uje engineering, konstrukční a manažerské služby, konstrukce, plánování sítí, montáže, licencování a uvádění sítí a zařízení do provozu. Má 180 zaměstnanců a využívá služeb dalších 500 lokálních expertů.

Společnost Look Communications má za úkol rozvíjet systém bezdrátové digitální televizní sítě v Montrealu a Torontu. Do skupiny Telesystem dále patří firmy Coscient Group (výroba filmů a televizních pořadů), Public Technologies Multimédia (rozvoj multimediálních interaktivních technologií), Orbcomm Global (satelitní komunikační systémy), Saraide.com (obslužná společnost pro poskytovatele bezdrátových telekomunikačních služeb a internetu), Up2 Technologies (nabízí internetové aplikace, např. prezentace, elektronický obchod aj.), GSM Capital (rizikový kapitálový fond zaměřený na investice do mobilních sítí GSM), Telsoft (rizikový kapitálový fond podporující softwarový průmysl), Microtec (bezpečnostní zařízení a služby).

Autor:
Nejčtenější

Samsung Galaxy S8
Samsung S8+ v prodeji i ve verzi pro dvě SIM. Jeden slot je kombinovaný

Samsung začal na českém trhu oficiálně prodávat dvousimkovou verzi svého top modelu Galaxy S8+. Ovšem řešení neumožní používat dvě SIM a paměťovou kartu...  celý článek

Alcatel Pop 4 (6)
Smartphonový Obr XXL za rozumné peníze. Test Alcatel Pop 4 (6)

Značka Alcatel dodává na trh celou řadu cenově atraktivních smartphonů, které přitom nesahají ke zbytečným kompromisům. Na první pohled je takovým přístrojem i...  celý článek

Tchajwanský průmyslový designér Chris Wu navrhl koncept chytrých hodinek s...
Tyto chytré hodinky jsou opravdu inovativní. Mají otočný displej

Chytré hodinky s operačním systémem jsou poměrně mladou záležitostí, na trhu se objevily poprvé před čtyřmi roky. Doposud se ovšem mezi uživatele nerozšířily...  celý článek

Ilustrační snímek
Chtěl se vyfotit na záchodě. Omylem vystřelil a dostal šest let

Striptýzové kluby slibují nevšední zážitky, střelba mezi ně ovšem nepatří. O takový netradiční zážitek se loni 17. prosince návštěvníkům klubu Lust ve...  celý článek

Apple iPhone 6 a iPhone 6 Plus
Apple vyprodává iPhony. Už stačí necelých 10 tisíc i na velký model

Apple v nejbližší době představí nové iPhony. Aby vyprázdnil sklady, vyprodává starší modely. V Česku tak tento týden klesla cena modelu 6 pod 10 tisíc korun.   celý článek

Další z rubriky

Sleva 25 procent
Největší sleva v dějinách? Operátor ji dal na neuvěřitelných 982 let

Poněkud bizarní slevu poskytl ruský operátor Megafon zákazníkovi, který chtěl dát výpověď. I důvod výpovědi není obvyklý, zákazník si stěžoval na drzého šéfa...  celý článek

(Ilustrační snímek)
O2 zůstane O2 minimálně do roku 2022, možná ještě o pět let déle

Operátor O2, majoritně vlastněný skupinou PPF, se domluvil se španělskou společností Telefónica na prodloužení používání ochranné známky O2. Tu může používat...  celý článek

Ilustrační snímek
Zrušený roaming: data nejvíc letí v Chorvatsku, volání v Německu

Statistiky operátora O2 ukazují, jak si Češi užívají nově bezpříplatkových roamingových služeb v oblíbených zahraničních destinacích. Fotky z pláží nejčastěji...  celý článek

Najdete na iDNES.czmobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.