Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu


Osobní a rodinné finance na Palma? Jediný problém: vybrat si !

aktualizováno 
Popularitu a rozšíření jednotlivých typů programů nejen pro Palm/Piloty lze měřit též množstvím produktů v dané kategorii. S tímto úhlem pohledu patří k těm nejoblíbeněkším programy domácího a osobního účetnictví. První část obšírné recenze.

Programů pro správu osobních, rodinných, či firemních financí, existuje na PalmPiloty opravdu úctyhodné množství. Sama skupina těchto produktů, ve které najdeme programy od jednoduché evidence výdajů až po komplexní produkty plánování i sledování rozpočtů si přímo říká o další rozčlenění :

První skupina programů by se dala nazvat Expenses, Jedná se o programy na sledování vydání (nákladů) při různých projektech, cestách apod.. V podstatě se jedná o interní aplikaci Expenses (Výdaje) a její různá vylepšení a propracovanější verze - ExpenzPro, ExpenseDirector, ExpensePlus.

Druhou skupinou jsou výsledovkové programy na komplexní evidenci a sledování příjmů a vydání, jejich rozškatulkování a vyhodnocení (prostě chcete znát odpověď na otázku - za co, proboha, jsem ty peníze v posledním měsíci, či týdnu, utratil !?). Představiteli této skupiny jsou QuikBudget, PEM (Personal Expences Manager), či PalmWallet.

Třetí skupinou jsou nejvyspělejší produkty domácího/osobního účetnictví, které vám dávají nejen přehled/statistiku příjmů a výdajů (tzn.co bylo), nýbrž umožňují extrapolovat další vývoj, neboť si pamatují budoucí transakce (pravidelné i nepravidelné) z různých účtů, sledovat vaši stávající finanční bilanci (příjmy a vydání - tedy jakousi výsledovku a aktiva a pasiva - tedy rozvahu) i její předpokládanou budoucnost. Těmto programů se budeme věnovat v článku, který je pro složitost problematiky rozdělen na dvě části.

Někdy v budoucnu bych se rád zmínil o další skupině finančních programů, které slouží ke sledování a evidenci nákupů/prodejů cenných papírů (zejména akcií, ale i obligací), neboť který Čech dnes není díky kupónové privatizaci akcionářem ... Zmiňuji dnes alespoň názvy - Personal Stock Tracker, StockPilot, Stock atd..

 

AllMoney

AllMoneyProdukt nese typické znaky programátorské dílny Iambicu, tvůrců slavných ActionNames, AllTime, či Sales Warrior. Přítulný design, včetně přiřaditelných ikon jednotlivým účtům i položkám příjmů/vydání (tyto ikony lze dokonce editovat v integrovaném editoru ikon) - vše vypadá opravdu velmi hezky. Program vám umožní vést přehledný osobní (rodinný) rozpočet a díky svému nekomplikovanému provedení je snadno pochopitelný i pro laiky ve finančním oboru.

Má tři základní zobrazení :
1. Accounts zobrazení

Přehledně vám zobrazí vaši momentální bilanci (v účetním žargonu rozvahu), tzn. přehled vašich aktiv a pasiv. V horní části obrazovky máte aktiva (assets), tzn. účty, na kterých máte nějaká depozita - můžete zde zadat váš běžný účet, termínovaný, či spořící účet, či hotovost (cash), to znamená obsah vaší peněženky. V dolní části jsou pasiva (liabilities), tzn. všechny vaše dluhy, půjčky, či jiné závazky (úvěry, leasingy apod.). Spodní číslo Net zobrazuje rozdíl mezi aktivy a pasivy, tzn. vaši momentální finanční pozici, majetek. (Je-li záporné, nevěšte hlavu, je možné, že je několik dní před výplatou.) Při definování účtů volíte jejich základní údaje - název (třeba Peněženka), bližší informace (poznámku), ikonu, typ (bankovní účet / hotovost / Kreditní karta / půjčka) a vložíte vstupní zůstatek (balance).
2. Types zobrazení

To je jakási vaše výsledovka, to znamená přehled příjmů a výdajů. Jednotlivé položky lze zadávat s hierarchickým uspořádáním, tzn., že můžete mít třeba položku vydání Automobil, s podřízenými položkami Benzin, Servis, Pojistky, Poplatky a Opravy. Jednotlivé položky můžete rozbalovat/zabalovat jako u outlinerů. Napravo od názvu položky je zobrazen údaj o čerpání v této položce. Můžete přepínat mezi zobrazením tohoto měsíce, předchozího měsíce, tohoto týdne, dneška, popřípadě celkové historie.
3. Commands zobrazení

Zobrazuje vaše příkazy k provedení transakcí (je výhodné si zde zadat všechny převody, které probíhají automaticky - např. trvalé příkazy z účtu na splátky půjček, SIPO a podobně). Příkazy lze členit do kategorií, předdefinovaná kategorie Automatic umožňuje zadávat opakované příkazy. Příkazy lze později kdykoliv editovat a upravovat.

V základní obrazovce jsou navíc příkazy Quick TRN a Detail TRN pro rychlé zadávání transakcí a vkládání transakcí s podrobnějšími údaji.

MAMPro

MAMProProgram MultiAccountManager existuje ve dvou základních verzích MAMEasy a MAMPro, my se zmíníme to té lepší z nich - MAMPro., která se od MAMEasy liší deseti dolary, více účty a hlavně tzv. MEMO módem (ten MAMEasy nemá).

Z popisovaných produktů má MAMPro jednu zvláštnost - lze k němu dokoupit (10$) program MAMReport, který je velikostně srovnatelný s hlavním programem a umožní vám pracovat s vašimi daty tak, jako žádný z ostatních programů (snad s výjimkou MoneyPocket, nepočítám desktop verze). V tom je jeho hlavní síla - ono když už se někdo rozhodne pracně sledovat všechny svoje transakce, a to jak ty z účtů, tak i hotovostní (peněženka) se všemi těmi kategoriemi, projekty, typy a ostatními identifikátory, tak jistě uvítá, když může následně s těmito daty dál pracovat. A MAMReport vám splní všechna vaše možná přání, která na výsledné reporty u tohoto typu programu můžete klást. Můžete si nastavit zobrazení k datu, za období, dle kategorií, projektů, cest, dle charakteru operací - vše můžete libovolně kombinovat a ukládat jako uživatelské sestavy k další práci. Na každou sestavu můžete navíc filtrovat svoje pohledy dle účtů, měn, transakcí, kategorií apod.

Těžko se to vše popisuje - nutno odzkoušet. MAMPro má dobrou i základní obrazovku s možností přepínat zobrazení jednotlivých kategorií, projektů, poznámek apod. v rozbalovacím menu přímo na této obrazovce. Pro budoucí transakce používá tzv. memo mód, kam si můžete uložit i opakované transakce s bohatými možnostmi dalšího nastavení. Dobrým nápadem je i obrázkové menu v levé horní části základní obrazovky. K programu je zdarma dodávána desktop aplikace, do které si můžete importovat svoje data a odkud je můžete exportovat například do Excelu a tam s nimi dál pracovat. K dispozici (taky zdarma) je rovněž kalkulačka MAMNow, kterou můžete používat pro rychlé vkládání transakcí, přepočty měn, popřípadě i jako náhradu vestavěné Calc aplikace. Programu bych mohl vytknout snad jen jediné - cena kompletu MAMPro + MAMReport je 39,90$.

MoneyManagaer

MoneyManagerJediná freeware aplikace v této kategorii, a je třeba hned na začátku uvést, že pro řadu uživatelů se bude jednat o naprosto postačující a vyhovující program, který splňuje většinu požadavků na tento typ produktů kladených. MoneyManager má poměrně solidní rejstřík reportů (9 v základní nabídce), kterými přestihuje i některé shareware aplikace. Umožní zadávat i budoucí a opakované transakce. Na vedení evidence o pohybech na účtě je dostatečný, pochopitelně vám v dalších detailech neposkytne takový komfort, jako delší a vybavenější sharewarové programy. Nepodařilo se mi zjistit, zda existuje k programu utilita pro převod dat do nějakého PC programu.

Account&Loans

AccountAndLoansStandardní program se standardními možnostmi a schopnostmi má oproti konkurenci jednu výhodu - obsahuje sekci Loans, kde si můžete (máte-li v Palmu MathLib) vypočítat splátku úvěru/půjčky a zadat jej takto rovnou mezi vaše úvěrové účty.

Úvodní obrazovka tvoří jakousi křižovatku do ostatních sekcí programu a můžete z ní přejít k definování vašich účtů (Account Statements), vkládání transakcí (QuickEntry), opakovaných transakcí (Regular Transactions), výše zmíněných půjček (Loans), popřípadě do reportů (Acc/Loan Balances).

V reportech můžete pouze přečíst stav vašich účtů a úvěrů - stávající a koncový, popřípadě přejít na libovolné datum. Odtud můžete rovněž exportovat vaše data do Memo aplikace. Program má jednu zvláštní (pro někoho osudovou) přitažlivost - spokojíte-li se pouze se třemi účty a dvěma úvěry, můžete program používat bez registrace.

Q-Mate

QMateQ-Mate je určen zejména jako přenosný terminál pro vkládání transakcí s pozdější spoluprací s desktop programem Quicken (či jinými) a je to na něm hodně poznat - především na absenci reportů v Palm aplikaci. Kategorie nelze editovat v programu (je nutný import), vkládání je však usnadněno funkcí Memorized, která uloží (přejete-li si to) základní atributy transakce k pozdějšímu využití (jakoby šablonu). Celkem sympatické mi ta programu bylo, že částku transakce uvozoval znaménky +/- a ne pro nás obtížně srozumitelným CR/DB (tuto schopnost má ještě MAMPro, kde si můžete zvolit, jak chcete kredit/debet zobrazit).

MoneyMinder

MoneyMinderJednodušší produkt, který svojí velikostí i cenou může oslovit méně náročné zákazníky (i když těm bych spíše doporučil MoneyManager). Příjemnou vlastností programu je, že při vkládání transakce rozlišuje vstupní obrazovku dle typu transakce (transakce pro zadání šekové transakce se liší od běžného výběru) - tato vlastnost však v našich končinách, kde není šeková tradice, bude jen obtížně využita.

Výstupy/reporty jsou veškeré žádné, vidíte jen stávající stav. Poměrně nadstandardní je možnost nastavování opakování u transakcí, které je stejné, jako zadávání opakování v DateBooku. Sympatické je zadávání přístupového hesla (PIN) přes číselnou klávesnici.

PMT

PersonalMoneyTrackerPersonal Money Tracker je oblíbený a rozšířený program, který je často updatován a je k dispozici v několika jazykových mutacích. Odlišuje se stylem práce od ostatních programů - nejvýrazněji tím, že jednotlivé účty i kategorie příjmů a výdajů se definují všechny v jednom account listu, a to v rozlišení na příjmy/výdaje (kategorie Expences/Income) a aktiva/pasiva (účty - Assets a Liabilities). Zadávání transakcí je pak velmi jednoduché, je to jakýsi transfer mezi výsledovkovou kategorií a rozvahovým účtem (popřípadě klasický transfer mezi rozvahovými účty).

Vynikající je následná možnost okamžitého zobrazení rozvahy (balance sheet) s aktivy (assets) a pasivy (liabilities) i výsledovky s příjmy (income) i výdaje (expences) - tyto výstupy jsou velmi příjemné a přehledné. U příjmů a výdajů lze nastavit i tzv. budget, tzn. jakýsi rozpočet, který je pak srovnáván ve výsledovce se skutečnými příjmy a vydáními. Užitečná je i funkce reminder, která vás upozorní např. na nutnost provést úhradu (přejete-li si to). Výhodou je i to, že stejný výrobce nabízí spolupracující program Personal Stock Tracker pro správu cenných papírů (20$).

Na závěr jeden tip - program bych doporučil (alespoň odzkoušet) všem, kterým nejsou jasné pojmy rozvaha, výsledovka, aktiva, pasiva, příjmy, vydání - základní vztahy mezi nimi i jejich odlišnosti - jako didaktická pomůcka je tento program opravdu fantastický (obdobné schopnosti má z porovnávaných programů už jen AllMoney, ale v PMT jsou velmi propracovány).

MoneyPocket

MoneyPocketKonečně hezká ikona, říkám si koukaje na stylové prasátko s nápisem Pocket$. Vlastně musím uvést, že ikony jsou na obrazovce dvě, protože spolu s programem obdržíte zdarma aplikaci CheckPlease, což je jakýsi miniaturní pomocný prográmek pro placení v restauraci - s TAX a TIP sazbou, počtem osob apod. - no, Američani si v těchto programech libují, vydávají dokonce ceníky spropitného v hotelích a jiných institucích, já si ale myslím, že se bez takové vymoženosti tady zatím (pánbůh zaplať) obejdeme ...

Zadání účtů je velmi rozsáhlé a umožní vložit spoustu informací (banka, číslo účtu, telefon, výši i způsob výběru poplatků i typ). Příjemné je i zadávání transakcí s výběrem typu transakce nahoře, kterému se pak přizpůsobí i vlastní transakční obrazovka (Withdrawal, Deposit, Transfer). Tyto typy transakcí jsou smysluplnější, než obdobná vymoženost u zmíněného MoneyMinderu. Oproti již zmíněným programům obsahuje ještě pole Payee (From/To) přímý odskok do databáze AddressBook.

Kromě kategorií zná ještě tzv. třídy, kterými lze pak filtrovat základní obrazovku (např. osobní/firemní finance). V kategorii ještě podporuje splitting, tzn. rozdělení transakce do několika kategorií. Bohužel se mi nepodařilo zadat u transakce opakování. V základní obrazovce lze volit (obdobně jako v popisované MAMPro) zobrazení dle mnoha hledisek, některé prvky lze kombinovat (např. zobrazení Acct/Payee, Acct/Cat apod.).

Zobrazení lze filtrovat, přičemž lze vytvářet uživatelské filtry. Filtrováním a používáním uživatelských filtrů získáte mocný nástroj pro analýzu finančních dat při prohlížení vestavěných reportů, obdobně jako MAMReport (viz výše).Na programu je vidět, že existoval již v verzích pro Newtony a že je opravdu hodně vypilovaný (až na to opakování transakcí) - je to zkrátka dost dobrý program.

Ultrasoft Pocket Money

PocketMoneyNejdelší program z hodnocených (i když tedy MAMPro s MAMReport taky není z nejkratších...). Existuje rovněž v několika verzích, verze lite jako program sám pro sebe a verze pocket určená pro spolupráci s MicrosoftMoney.

Jestli jsem uváděl přehršli údajů o účtu u MoneyPocket, pak UPM tento program ještě překonává. U účtu můžete zadat název, alias, peněžní ústav (jako rozbalovací menu), číslo účtu, typ (6 typů), měnu, stav a minimum a zařazení účtu mezi oblíbené (favorite).

Vkládání čísel je velmi přítulné - přes číselnou klávesnici (podobnou, i když mnohem menší, mají Iambic u AllMoney). Kliknutím na tlačítko s netypickým názvem Register se přepnete do režimu zadáváni transakcí.Typů transakcí je 5 (Check, Deposit, Transfer, Withdrawal a CashWithdrawal). Transkční obrazovka při nich zůstává stejná (až na změnu u Payee na From při depozitní transakci).

Zajímavá je práce s kategoriemi, které se při zapnuté funkce Memorized ukládají do zvláštní obrazovky, kde jsou ještě rozděleny na kategorie Income/ Expense/ Transfer a ze které lze skočit na split obrazovku. Ani zde není, bohužel, možnost zadat opakování transakcí.

Jinak je na programu velmi patrné, že je určen hlavně ke sběru dat (testoval jsem verzi pocket) - obdobně jako Q-Mate a v základní Palm aplikaci poskytuje jen velmi málo pohledů na vaše data a málo příležitostí k analýzám (ačkoliv stejně vážně nevím, kde tvůrci programu promrhali těch 180 kB paměti...). MSMoney není v našich podmínkách příliš rozšířený (pokud vím, nebyl ani lokalizován), takže nevím, zda se takovýto program u nás chytí.

 

- dokončení příští týden - srovnávací tabulka, parametry a závěry s doporučeními

 

Autor:
Nejčtenější

S7 a S8 úvodní fotka
Takto vypadají vnitřnosti nejlepších samsungů. Je to úhledná práce

Viděli jste někdy „střeva“ telefonu? Během prohlídky servisního centra telefonů značky Samsung v rámci prodejny Alza v Holešovicích jsme měli možnost se...  celý článek

Ilustrační snímek
ČTÚ smetl ze stolu žádosti virtuálů. Roaming je pro ně noční můrou

Již v průběhu května obdržel Český telekomunikační úřad od tří virtuálních operátorů žádosti o povolení účtovat příplatek k roamingu. Virtuálové bez vlastní...  celý článek

Samsung Galaxy Note 8
Samsung vyvíjí snímač otisků integrovaný v displeji. Bude pětkrát dražší

Smartphone Galaxy Note 8 ještě ani nevyšel a analytik Ming-Chi Kuo už ve svých předpovědích mluví o jeho nástupci. Právě u Notu 9 by měl debutovat v displeji...  celý článek

Google Pixel 2 od HTC.
Pixel 2 na prvním obrázku. Vypadá to na hodně konzervativní přístroj

Letos se dočkáme druhé generace smartphonů Pixel od Googlu. Základní model některými vlastnostmi možná nepříjemně překvapí. Jinak bude ze staré školy.  celý článek

Nokia 3310
Nokia 3310 dostane rozumné připojení na internet, ale bude dražší

Jedním z nedostatků novodobé Nokie 3310 je podpora pouze GSM sítí. Pro řadu zájemců o obyčejný telefon to může být nedostatek, připojení k internetu je v tomto...  celý článek

Další z rubriky

Netradiční fotoaplikace Gudak vás donutí nad fotkami zase přemýšlet
Za 23 korun vám aplikace fotku z iPhonu ukáže až za tři dny

Vnímání fotografie se za posledních pár let výrazně změnilo. Díky záznamovým médiím již totiž nemusíme přemýšlet nad každým snímkem jako kdysi. Doby, kdy se...  celý článek

Nové parkovací automaty v Praze
Jak zaplatit za nové parkovací zóny v Praze? Mobil je téměř nutností

Nové zóny placeného stání startují dnes v pátém a šestém pražském obvodu. Zóny jsou rozděleny na tři typy a novinkou je placení za parkování mobilem. Aplikace...  celý článek

Aplikace Facebook Messenger Lite je dostupná i v Česku
Šetří místo i data. Dietní Messenger od Facebooku je i v Česku

Facebook Messenger je jedním z nejpoužívanějších kecálků, ale ne všechny telefony si s ním poradí. Loni se tak zrodila myšlenka na odlehčenou verzi určenou pro...  celý článek

Hledáte maminku v okolí na společné aktivity?
Hledáte maminku v okolí na společné aktivity?

Mnoho podobných jich je na eMimino.cz.

Najdete na iDNES.czmobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.