Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Konečná verze cen za telekomunikační služby SPT Telecom platná od 1.1.1999.

aktualizováno 
Upravená verze zatím interního cenníku SPT Telecom platná od 1.1.1999 - zahrnuty všechny služby, jedině mezinárodní hovory a služby s nimi spojené zde nejsou uvedeny - nejsou ještě finální.

Toto je upravená verze zatím interního cenníku SPT Telecom platná od 1.1.1999 - je poněkud obsáhlejší, protože jsme zde zahrnuli všechny služby. Jedině mezinárodní hovory a služby s nimi spojené zde nejsou uvedeny - nejsou ještě finální. Redakce

V rámci pravidel cenové regulace vyhlášených MF ČR bylo pro rok 1999 povoleno zvýšení cenové hladiny u regulovaných služeb jako celku o 3,9 % ve srovnání s cenovou hladinou roku 1998. Současně bylo stanoveno maximální přípustné cenové zvýšení pro vybrané skupiny služeb (cenové koše) v rozsahu:

 • 134,9 % pro skupinu služeb používání hlavních účastnických telefonních stanic,
 • 126,8 % pro skupinu služeb automaticky uskutečněné místní hovory,
 • 93,2 % pro skupinu služeb meziměstské hovory.

Pro ostatní skupiny služeb (zřízení, přeložení a přeměny hlavních účastnických telefonních stanic a převody účastnictví, mezinárodní hovorné) konkrétní regulace stanovena nebyla. Cenová hladina uvedených skupin služeb byla proto vypočtena jako váhový rozdíl mezi maximální přípustnou změnou cenové hladiny všech služeb (3,9 %) a cenovými hladinami skupin služeb, pro které byla regulace stanovena (používání hlavních účastnických telefonních stanic, místní hovorné a meziměstské hovorné).

Používání hlavních účastnických telefonních stanic

Služba

Současná cena (Kč)

Nová cena (Kč)

Používání hlavní telefonní stanice se samostatným připojením

100,00

135,00

Používání hlavní telefonní stanice s

podvojným připojením

60,00

80,00

Používání hlavní telefonní stanice se skupinovým připojením

17,00

20,00

Zvyšuje se cena za používání digitálního připojení o rychlosti 2048 kbit/s, připojujícího digitální telefonní pobočkovou ústřednu na příslušnou veřejnou digitální telefonní ústřednu.

Služba

Současná cena (Kč)

Nová cena (Kč)

Digitální připojení PbÚ

2990,00

4050,00

Poznámky k cenám za používání telefonní stanice:

 1. Účtování ceny za používání hlavní účastnické telefonní stanice se sociálním zvýhodněním se samostatným, podvojným nebo skupinovým připojením ve výši 52,50 Kč, 31,50 Kč nebo 15,00 Kč zůstává nezměněno.
 2. I nadále bude poskytována cenová výhoda spočívající v neúčtování ceny za používání hlavní účastnické telefonní stanice osobám, které se nemohou bez cizí pomoci pohybovat a nevidomým, držitelům průkazu ZTP/P, členům Českého svazu bojovníků za svobodu, osobám rehabilitovaným dle zákona č.87/1991 Sb., členům Svazu PTP-VTNP, členům Sdružení bývalých politických vězňů ČR 1948-1989 a příslušníkům Vojenských báňských oddílů.
 3. I nadále se neúčtuje cena za používání u veřejné telefonní stanice (VTS) a u telegrafní provozní stanice (TPS).

Automaticky uskutečněné místní a meziměstské hovory

Služba

Současná cena (Kč)

Nová cena (Kč)

Automaticky uskutečněné hovory z hlavních úč. telefonních stanic - cena tarifního impulsu

2,40

2,60

Zvyšuje se cena tarifního impulsu za automaticky uskutečněné hovory z veřejných telefonních automatů.

Služba

Současná cena (Kč)

Nová cena (Kč)

Automaticky uskutečněné hovory z veřejných telefonních automatů - cena tarifního impulsu

3,00

4,00

Zvyšuje se počet tarifních impulsů, které jsou účtovány za sníženou cenu u telefonních stanic pro fyzické osoby pro osobní potřebu (bytové stanice).

Služba

Současný
počet

Nový
počet

Snížená cena tarifního impulsu za 1,05 Kč.

10

15

Mění se časové intervaly pro započítání tarifních impulsů u automaticky uskutečněných hovorů v místním styku a v I. meziměstském tarifním pásmu.

Tarifní pásmo

Současný časový
interval (s)

Nový časový interval (s)

Místní telefonní styk a I.meziměstské pásmo

   

silný provoz

180

120

slabý provoz

360

240

Poznámka ke změně ceny tarifního impulsu: Zvýšení cen tarifních impulsů se promítne v plném rozsahu pouze do ceny za hovory uskutečněné z účastnických telefonních stanic a z VTA v místním styku a v I. meziměstském tarifním pásmu. U hovorů ve II. a III. meziměstském tarifním pásmu je zvýšení ceny tarifního impulsu kompenzováno prodloužením časových intervalů.

Mění se časové intervaly pro započítání tarifních impulsů u automaticky uskutečněných meziměstských hovorů ve II. a III. tarifním pásmu.

Meziměstské tarifní pásmo

Současný časový

interval (s)

Nový časový interval (s)

II. silný provoz

36

40

II. slabý provoz

72

95

III. silný provoz

30

36

III. slabý provoz

40

90

Mění se časové intervaly pro vysílání tarifních impulsů u hovorů uskutečněných z veřejné telefonní sítě do veřejné radiotelefonní sítě EuroTel a do veřejných radiotelefonních sítí GSM provozovaných spol. EuroTel a spol. RadioMobil tak, aby zvýšením ceny tarifního impulsu byly dodrženy ceny sjednané v rámci smluvních vztahů s provozovateli těchto sítí.

Přístup k mobilní síti

(přístupové číslo)

Současný časový

interval (s)

Nový časový interval (s)

EuroTel (0 601)

14,40

15,60

EuroTel - GSM (0 602)

14,40

15,60

RadioMobil - GSM (0 603)

14,40

15,60

Poznámka ke změně časových intervalů pro hovory do mobilních sítí: Časový interval pro sdílený tarif (přístupové číslo 0 605) se nemění a zůstává o délce 60 s.

Mění se časové intervaly pro vysílání tarifních impulsů u hovorů (spojení) uskutečněných z veřejné telefonní sítě k veřejné radiokontaktní (pagingové) službě a ke službě CZ MAIL.

Radiokontaktní služba
(přístupové číslo)

Současný časový
interval (s)

Nový časový interval (s)

OPERATOR pro (0 600 1)

silný provoz

slabý provoz

30

40

36

90

OPERATOR TUTY

OPERATOR Standard (0 600 2)

10,28

11,14

CZ MAIL (0 607 4)

36,00

39,00

Mění se časové intervaly pro vysílání tarifních impulsů u spojení uskutečněných z veřejné telefonní sítě k datovým službám NEXTEL ve veřejné datové síti (VDS) prostřednictvím jednotných přístupových čísel tak, aby zvýšením ceny tarifního impulsu zůstala zachována cena platná před 1.1.1999.

Služba
(přístupové číslo)

Současný časový
interval (s)

Nový časový interval (s)

VDS (0 607 226072)

36,00

39

VDS (0 607 236073)

36,00

39

Mění se časové intervaly pro vysílání tarifních impulsů u audiotexových služeb tak, aby zvýšením ceny tarifního impulsu byly dodrženy ceny sjednané v rámci smluvních vztahů s provozovateli těchto služeb.

Audiotexové služby
(přístupové číslo)

Současný časový
interval (s)

Nový časový interval (s)

0 609 1

3,78

4,10

0 609 7

7,20

7,80

0 609 9

18,00

19,50

Ruší se přístup k auditexovým službám prostřednictvím přístupového čísla 0 609 3  a prostřednictvím přístupového čísla 0 609 5.

Hovory uskutečněné prostřednictvím spojovatelky a z veřejné telefonní hovorny

Současná cenová struktura

Tarifní pásmo

První 3 minuty

Každá další min.

I.

6,00 Kč

2,00 Kč

II.

15,00 Kč

4,00 Kč

III.

21,00 Kč

6,00 Kč

Nová cenová struktura

Služba

Cena za přístup ke službě (Kč)

Cena za každou započatou minutu (Kč)

Meziměstský hovor v poloautomatickém styku

14,40

6,00

Poznámka:

Nově zavedená cenová struktura se nevztahuje na hovory zprostředkované v rámci služby "Hovor pro neslyšící".

Mění se struktura zpoplatňování a výše cen ostatních poloautomaticky uskutečňovaných hovorů

  Současná cena (Kč) Nová cena (Kč)

Druh hovoru

Cena za 3 min.

Každá další min.

Přístup ke službě

Každá započatá minuta

Mobilní síť EuroTel (0 601)

33,00

10,00

14,40

10,00

PAGING - OPERÁTOR (0 600 1)

21,00

6,00

14,40

6,00

PAGING - OPERATOR TUTY OPERATOR Standard (0 600 2)

 

45,00

 

14,00

 

14,40

 

14,00

Mobilní síť EuroTel - GSM (0 602)

33,00

10,00

14,40

10,00

Mobilní síť RadioMobil - GSM (0 603)

33,00

10,00

14,40

10,00

Mobilní sítě sdílený tarif (0 605)

15,00

4,00

14,40

4,00

Audiotex (0 609 1)

117,00

38,00

14,40

38,00

Audiotex (0 609 7)

63,00

20,00

14,40

20,00

Audiotex (0 609 9)

27,00

8,00

14,40

8,00

Ruší se služby: hovory k  audiotexovým službám prostřednictvím přístupového čísla 0 609 3 a 0 609 5.

Ruší se pilný a bleskový druh hovoru. Cena za pilný hovor je dosud účtována ve výši dvojnásobku a cena za bleskový hovor ve výši pětinásobku ceny za obyčejný meziměstský hovor. Důvodem této změny je skutečnost, že stávající technické vybavení a provozní režim již zabezpečuje spojování všech hovorů v poloautomatickém provozu bez čekacích dob.

Zavádí se nová ceníková položka v souvislosti se zavedením služby "Hovor pro neslyšící". V rámci této služby je zprostředkována obousměrná komunikace pro postižené osoby pomocí speciálních terminálů.

Služba

Cena za započatou minutu (Kč)

Hovor pro neslyšící

2,00

Ruší se následující služby spojené s meziměstskými hovory: odložení platnosti hovorové přihlášky na následující den , hovor na určitou hodinu, neuskutečnění přihlášeného hovoru.

Služby Informace o přípojném čísle telefonním stanice...a Předběžná informace o ceně hovoru se zahrnují do služby Informace o přípojném čísle ...

Zvyšují se ceny u následujících služeb spojených s meziměstskými hovory

Služba

Současná cena (Kč)

Nová cena (Kč)

Výzva k hovoru

12,60

25,20

Osobní hovor (Předběžné hlášení)

3,20

9,60

Hovor na účet volaného

3,20

9,60

Hovor na účet třetí stanice

3,20

9,60

Oznámení doby trvání meziměstského hovoru, účtované částky, nebo obou těchto údajů (tato cena se nevybírá za hovor z veřejné telefonní stanice a z veřejné telefonní hovorny)

 

 

3,20

 

 

5,20

Hovor pro přenos dat nebo pro faksimilní přenos

3,20

9,60

Informace o:

 1. přípojném čísle telefonní stanice,
 2. úplném označení telefonní stanice,
 3. předběžné ceně hovoru,

příp. provázená přihláškou meziměstského hovoru

 

3,20

 

5,20

Služba

Současná cena (Kč)

Nová cena (Kč)

Buzení prostřednictvím operátora

4,80

10,40

Zvyšuje se cena za informace o přípojných číslech a úplných označeních telefonních stanic, za informace o mezinárodních telefonních službách a za informace o telefonních číslech účastníků v cizině.

Služba (přístupové číslo)

Současná cena (Kč)

Nová cena (Kč)

Informace o přípojných číslech telefonních stanic (120)

jako místní hovor

2 tarifní impulsy za hovor

Informace o mezinárodních telefonních službách a telefonních číslech účastníků v cizině (0 149)

jako místní hovor

2 tarifní impulsy za 120 s

Zvyšují se ceny za informační služby, poskytované technickým zařízením SPT TELECOM, a.s. a dostupné prostřednictvím přístupových čísel 141XX

Služba (přístupové číslo)

Současná cena (Kč)

Nová cena Kč)

Informační služby dostupné čísly 14110 - 14149,

kromě služby přesný čas, která je dostupná číslem 14112

jako místní hovor

2 tarifní impulsy za 120 s

Informační služba přesný čas (14112)

jako místní hovor

1 tarifní impuls za 90 s

Ruší se zpoplatňování hovorů uskutečněných ke službě Informace o telekomunikačním provozu (128).

Poznámky k cenám za informační služby

 1. Zvýšení ceny za místní hovory (změna tarifního impulsu a zkrácení časového intervalu) se automaticky promítne do zvýšení ceny za hovory uskutečněné prostřednictvím služby Jednotné číslo /přístupová čísla ve tvaru 10XX a vybraná čísla ve tvaru 1XX, kromě služby ECHOLINE SPT TELECOM (číslo 1051)/. Služba ECHOLINE (1051) se zpoplatňuje prostřednictvím ceny platné pro II. meziměstské tarifní pásmo.
 1. Úplný přehled informačních služeb a způsob jejich zpoplatňování je uveden v příloze č.2.

Zvyšuje se cena za každé buzení prováděné v automatickém režimu

Služba

Současná cena Kč)

Nová cena Kč)

Buzení v automatickém režimu

4,80

5,20

Poznámka:

Zvýšení se promítne automaticky se zvýšením ceny tarifního impulsu.

Ruší se účtování ceny za zřízení služby "Čekající hovor" (upozornění na příchozí hovor). Tato služba bude nadále zpoplatňována pouze cenou za používání služby.

Začleňuje se skupina doplňkových služeb určená pro hlavní účastnické telefonní stanice připojené na digitální ústředny prostřednictvím rádiového přenosového systému mobilní telefonní sítě (Fixní GSM). Předmětné služby jsou začleněny prostřednictvím nových cenových podmínek ve znění:

TelecomBox

Mění se cena a struktura hovorů ke službě TelecomBox uskutečněných v poloautomatickém styku prostřednictvím spojovatelky (přístupové číslo 0 960).

Současná cenová struktura

Služba

První 3 minuty

Každá další min.

Hovor ke službě TelecomBox

15,00 Kč

4,00 Kč

Nová cenová struktura

Služba

Cena za přístup ke službě (Kč)

Cena za každou započatou minutu (Kč)

Hovor ke službě

TelecomBox

14,40

6,00

 

Telegrafní služba

Druh telegramu

Současná

základní cena za telegram

(Kč)

Nová základní cena za telegram

(Kč)

Současná

cena za sazební slovo

(Kč)

Nová cena za sazební slovo

(Kč)

Současná

nejnižší cena

(Kč)

Nová nejnižší cena

(Kč)

Státní s předností v dopravě

26,00

30,00

1,70

2,00

43,00

50,00

Státní bez přednosti v dopravě

26,00

30,00

1,70

2,00

43,00

50,00

Pilný:

           

s úplnou adresou, zapsanou adresou nebo s adresou na poštovní přihrádku

 

 

26,00

 

 

30,00

 

 

3,40

 

 

4,00

 

 

60,00

 

 

70,00

s telefonní adresou, se žádostí o dodání telefonem

 

10,00

 

11,50

 

3,40

 

4,00

 

44,00

 

51,50

s telexovou adresou, se žádostí o dodání dálnopisem

 

10,00

 

11,50

 

3,40

 

4,00

 

44,00

 

51,50

Obyčejný:

           

s úplnou adresou, zapsanou adresou nebo s adresou na poštovní přihrádku

 

 

26,00

 

 

30,00

 

 

1,70

 

 

2,00

 

 

43,00

 

 

50,00

s telefonní adresou, se žádostí o dodání telefonem

 

10,00

 

11,50

 

1,70

 

2,00

 

27,00

 

31,50

s telexovou adresou, se žádostí o dodání dálnopisem

 

10,00

 

11,50

 

1,70

 

2,00

 

27,00

 

31,50

 

Druh telegramu

Současná

základní cena za telegram

(Kč)

Nová základní cena za telegram

(Kč)

Současná

cena za sazební slovo

(Kč)

Nová cena za sazební slovo

(Kč)

Současná

nejnižší cena

(Kč)

Nová nejnižší cena

(Kč)

Restantní:

uložení u přepážky pošty

uložení u telegrafní přepážky

 

13,00

13,00

 

15,00

15,00

 

1,70

1,70

 

2,00

2,00

 

30,00

30,00

 

35,00

35,00

Zlevněný:

Listovní

13,00

15,00

0,90

1,10

32,80

39,20

Zvyšují se ceny za zvláštní služby žádané placenými údaji odesilatelem telegramu v rozsahu:

Služba

současná cena (Kč)

nová cena (Kč)

Potvrzení o dodání telegramu

 

43,00

50,00

Zaplacená odpověď na telegram ve výši

- údaj nutno doplnit částkou zaplacenou na odpověď

ve výši zaplacené odpovědi, nejméně

43,00

ve výši zaplacené odpovědi, nejméně

50,00

Doručení telegramu na ozdobném telegrafním blanketu (placený údaj nutno doplnit číslem vzoru)

9,00

11,00

Dálnipisná služba

Zvyšuje se cena za používání řádné místní hlavní účastnické dálnopisné stanice.

Služba

Současná cena (Kč)

Nová cena (Kč)

Používání řádné místní hlavní účastnické dálnopisné stanice

177,00

250,00

Zvyšuje se cena tarifního impulsu za automaticky uskutečněná vnitrostátní dálnopisná spojení. Zavádí se jediné tarifní pásmo pro zpoplatňování spojení v rámci celé dálnopisné sítě.

Služba

Současná cena (Kč)

Nová

cena (Kč)

Každý tarifní impuls z účastnické dálnopisné stanice nebo veřejné dálnopisné stanice

2,20

2,60

Současná cenová struktura

Služba

Současný časový interval(s)

Současná cena za jednu minutu (Kč)

Spojení mezi dvěma účastnickými nebo veřejnými dálnopisnými stanicemi :    
v obvodu téže přípojné ústředny

(místní spojení)

60

2,20

mimo obvod vlastní přípojné ústředny (dálkové spojení)

15

8,80

Nová cenová struktura

Služba

Nový časový

interval

(s)

Nová cena

za jednu minutu

(Kč)

Spojení mezi dvěma účastnickými nebo veřejnými dálnopisnými stanicemi

40

3,90

Mění se výše cen pro zpoplatňování zpráv přijatých a odeslaných z veřejné dálnopisné stanice - zprostředkovné.

Služba

Současná cena (Kč)

Nová

cena (Kč)

každá zprostředkovaná zpráva od oprávněného odesílatele nebo pro něj

5,00

6,00

zprostředkovné za dálnopisné zprávy podané u veřejné dálnopisné stanice a zprostředkované pracovníkem SPT TELECOM za každých započatých 50 slov nebo čísel

 

 

5,00

 

 

6,00

telefonické nebo faxové dodání zprávy přijaté u veřejné dálnopisné stanice pracovníkem

SPT TELECOM nebo telefonické podání zprávy použivatelem

za každých započatých 50 slov nebo čísel

 

 

 

5,00

 

 

 

6,00

Veřejná faximilní služba TeleFax

Mění se výše cen pro zpoplatňování dokumentů přijatých a odeslaných z veřejné telefaxové stanice - zprostředkovné.

Služba

Současná cena (Kč)

Nová

cena (Kč)

každá strana dokumentu odeslaného z veřejné telefaxové stanice ve vnitrostátním styku - zprostředkovné

 

7,50

 

9,00

každá strana dokumentu přijatého u  veřejné telefaxové stanice - zprostředkovné

5,50

7,00

každá strana dokumentu odeslaného z veřejné telefaxové stanice v mezistátním styku - zprostředkovné

 

9,50

 

11,00

 

SLUŽEBNÍ RADIOTELEFONNÍ SÍŤ

V souvislosti s ukončením poskytování předmětné služby se vyřazují z Ceníku veškeré ceny a cenové podmínky s touto službou související.

Účelová telefonní síť

Zvyšuje se cena za používání účastnické telefonní stanice v ÚTS.

Služba

Současná cena (Kč)

Nová cena (Kč)

Používání účastnické telefonní stanice v ÚTS

126,00

135,00

Zvyšuje se cena hovorového paušálu za vzájemné místní a meziměstské hovory mezi účastnickými telefonními stanicemi v ÚTS a za místní a meziměstské automaticky uskutečněné hovory z ÚTS do veřejné telefonní sítě.

Hovorový paušál

Současná

cena (Kč)

Nová cena (Kč)

za vzájemné místní a meziměstské hovory mezi stanicemi v ÚTS a za místní a meziměstské automaticky uskutečněné hovory z ÚTS do veřejné telefonní sítě

 

 

2150,00

 

 

2473,00

 

KONCOVÁ TELEKOMUNIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ - PRONÁJEM A ÚDRŽBA

Zvyšují se ceny za pronájem a údržbu následujících typů pobočkových ústředen.

 

Služba

Současná cena

(Kč/měsíc)

Nová cena

(Kč/měsíc)

 

Pronájem (5%)

Údržba (22%)

Pronájem (5%)

Údržba (22%)

Automatické pobočkové ústředny typů:

USR, USH, UTU, USTD, RA, CA, UK, AKD, PENTACROSS:

 • každá přípojná hlavní stanice nebo každý přenašeč pro příčkové spojení mezi pobočkovými ústřednami
 • každá přípojná vedlejší stanice
 • každá přípojná hlavní stanice nebo každý přenašeč pro příčkové spojení mezi pobočkovými ústřednami - zvýšení v případě pobočkových ústředen s provolbou nebo omezením automatického volání vedlejších stanic do veřejné telefonní sítě
 • každá přípojná vedlejší stanice - zvýšení v případě pobočkových ústředen s provolbou nebo omezením automatického volání vedlejších stanic do veřejné telefonní sítě

 

 

 

 

63,00

12,60

 

 

 

 

 

21,00

 

 

 

4,20

 

 

 

 

24,60

5,10

 

 

 

 

 

8,20

 

 

 

1,70

 

 

 

 

75,60

15,10

 

 

 

 

25,20

 

 

 

5,00

 

 

 

 

29,50

6,10

 

 

 

 

9,80

 

 

 

2,00

Ostatní automatické pobočkové ústředny (elektronické):

 • každá přípojná hlavní stanice nebo každý přenašeč pro příčkové spojení mezi pobočkovými ústřednami
 • každá přípojná vedlejší stanice
 • každá přípojná hlavní stanice nebo každý přenašeč pro příčkové spojení mezi pobočkovými ústřednami - zvýšení v případě pobočkových ústředen s provolbou nebo omezením automatického volání vedlejších stanic do veřejné telefonní sítě
 • každá přípojná vedlejší stanice - zvýšení v případě pobočkových ústředen s provolbou nebo omezením automatického volání vedlejších stanic do veřejné telefonní sítě

 

 

 

78,80

15,80

 

 

 

 

 

26,30

 

 

 

5,30

 

 

 

42,00

6,70

 

 

 

 

 

14,00

 

 

 

2,20

 

 

 

94,60

19,00

 

 

 

 

31,60

 

 

 

6,40

 

 

 

50,40

8,00

 

 

 

 

16,80

 

 

 

2,60

SLUŽBA euroISDN

Služba

Současná cena (Kč)

Nová cena (Kč)

Automaticky uskutečněná spojení prostřednictvím přípojek euroISDN

-cena tarifního impulsu

 

2,40

 

2,60

Tarifní pásmo

Současný časový

interval (s)

Nový časový interval (s)

Místní telefonní styk a I.meziměstské pásmo

   

silný provoz

180

120

slabý provoz

360

240

Mění se časové intervaly pro započítání tarifních impulsů u automaticky uskutečněných spojení v místním styku a v I. meziměstském tarifním pásmu.

Meziměstské tarifní pásmo

Současný časový

interval (s)

Nový časový interval (s)

II. silný provoz

36

40

II. slabý provoz

72

95

III. silný provoz

30

36

III. slabý provoz

40

90

Autor:


Témata: analýzy, Vězni


Nejčtenější

příslušenství k Samsungu Galaxy S8+
Natáhněte si na špičkový Samsung třeba mechanickou klávesnici

Vlastníci Samsungu Galaxy S8/S8+ mají spoustu možností, jakými doplňky si vylepšit svůj smartphone. Na výběr jsou různé kryty, pouzdra, sluchátka plus...  celý článek

Samsung Galaxy S8
Samsung S8+ v prodeji i ve verzi pro dvě SIM. Jeden slot je kombinovaný

Samsung začal na českém trhu oficiálně prodávat dvousimkovou verzi svého top modelu Galaxy S8+. Ovšem řešení neumožní používat dvě SIM a paměťovou kartu...  celý článek

Tchajwanský průmyslový designér Chris Wu navrhl koncept chytrých hodinek s...
Tyto chytré hodinky jsou opravdu inovativní. Mají otočný displej

Chytré hodinky s operačním systémem jsou poměrně mladou záležitostí, na trhu se objevily poprvé před čtyřmi roky. Doposud se ovšem mezi uživatele nerozšířily...  celý článek

Ilustrační snímek
Chtěl se vyfotit na záchodě. Omylem vystřelil a dostal šest let

Striptýzové kluby slibují nevšední zážitky, střelba mezi ně ovšem nepatří. O takový netradiční zážitek se loni 17. prosince návštěvníkům klubu Lust ve...  celý článek

Samsung GearFit2 Pro
Náramek dovolí plavání i potápění. Přinese i podporu Spotify

Ačkoli bude hlavní hvězdou blížící se tiskové konference Samsungu v New Yorku již sedmá generace phabletu Note, jedinou odhalenou novinkou nebude. Spolu s ním...  celý článek

Další z rubriky

Android 8 se bude jmenovat po sušenkách Oreo
Android O se bude jmenovat po slepovaných sušenkách

Už je to (skoro) jasné. Nový Android, zatím známý jako O, se bude jmenovat po slepované sušence Oreo. Alespoň tomu vše nasvědčuje.   celý článek

Podvodná nabídka ročního pronájmu top smartphonů a další špičkové elektroniky
Lákají na neuvěřitelně levné top smartphony, ale je to podvod

iPhone nejvyšší specifikace za pouhou tisícikorunu či například top model Samsungu jen za něco málo přes 900 korun ročně. Na první pohled je to velmi lákavá...  celý článek

Smartphony značky BLU podle společnosti Kryptowire odesílaly osobní data...
Smartphony s vestavěným špionem opět v prodeji. Jsou extra levné

Krátce poté, co vyšlo najevo, že smartphony BLU bez vědomí uživatele odesílají osobní data na čínské servery, zastavil Amazon jejich prodej. Pár dnů nato je...  celý článek

Soutěž: Vyhrajte zásobu dobrot pro nejmenší
Soutěž: Vyhrajte zásobu dobrot pro nejmenší

Chcete svému drobečkovi zpestřit jídelníček? Soutěžte o balíček plný dobrot.

Najdete na iDNES.czmobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.