Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

HandPhone SMS

aktualizováno 
Program umožňující archivovat a odesílat SMS zprávy z Pilota s GSM Snap–On.
HandPhone SMS pro PalmPilota je aplikace, která dokáže ve spolupráci s GSM adapterem Snap-On a mobilním telefonem velmi jednoduše posílat a přijímat SMS zprávy přímo z(do) PalmPilota.

Pro ty z Vás, kteří nevíte co je to SMS jen malé vysvětlení:

SMS (Short Messaging Service) je protokol, sloužící pro elektronické vyměňování krátkých textových zpráv o délce maximálně 160 znaků na jednu zprávu v síti mobilních telefonů GSM. SMS zpráva je vyslána z mobilního telefonu do SMS centra, které tuto zprávu doručí příslušnému adresátovi na jeho mobilní telefon.

Pokud příjemce nemá mobilní telefon, může být tato SMS zpráva poslána např. do sítě Internet a přijde uživateli jako E-mail do jeho poštovní schránky nebo přímo na FAXimilní zařízení jako faxová zpráva. Záleží na tom, zda provozovatel mobilní sítě tyto služby podporuje.

Je třeba si uvědomit, že u našich obou provozovatelů mobilní telefonní sítě je přijímání SMS zpráv zadarmo, ale odesílání SMS zpráv je poplatné. Pozor na složbu GO a Twist. Obě tyto služby v době, kdy píši tento článek, posílání SMS zpráv neumožňují.

Dále je třeba mít na paměti, že každý telefon (karta) má omezenou kapacitu pro počet přijatých SMS zpráv. NOKIA 3110, se kterou jsem Snap-On zkoušel může na do karty přijmout až 10 SMS zpráv. Pokud zprávy nečtete a jejich počet převýší kapacitu paměti karty, indikátor došlých zpráv se rozbliká. Pak jste nuceni některou zprávu přečíst a následně jejím smazáním uvolnit místo pro přijetí další zprávy.

Tak to jen tak na úvod k SMS. Více informací o SMS u jednotlivých značek a modelů najdete určitě v rubrice telefony na Mobil serveru. A nyní k Vlastnímu programu HandPhone SMS.


Co vlastně umí HandPhone SMS?:
 • Stáhnou z mobilního telefonu SMS zprávy
 • Uložit je (množství SMS zpráv je dáno velikostí volné paměti PalmPilota)
 • Odpovědět na došlé zprávy (číslo odesílatele se stane číslem příjemce)
 • Postoupit zprávu další osobě (na jiné telefonní číslo)
 • Velmi rychle napsat 160-ti znakovou SMS zprávu
 • Spolupracovat přes schránku s Memo PalmPilota


Co obsahuje HandPhone SMS?:
 • Disketu s se souborem HANDPHON.PRC u verze 1.0 (a dalšími text. soubory BUGREPT, LICENCE atd.)
 • Disketu s se souborem PHONESMS.PRC u verze 1.0.3 (a dalšími text. soubory BUGREPT, LICENCE atd.)
 • Tištěný manuál (v elektronicky distribuované verzi jako soubor pro MS Word)


Co k tomu potřebujete?:
 • Pilot 1000/5000, PalmPilot Personal a Professional nebo kompatibilní zařízení
 • 40-50 kB volné paměti
 • GSM adapter Snap-On pro příslušný mobilní telefon
 • Zaplacenou službu pro posílání SMS zpráv
 • Kolébku nebo HotSync kabel
 • Počítač s Windows nebo MAC s HotSync manažerem pro natažení aplikace do PalmPilota


Instalace:
 1. Připojte kolébku k počítači nebo propojte PalmPilot s počítačem pomocí HotSync kabelu

 2. Zkontrolujte, zda máte v PalmPilotovi cca 40-50kB volného místa

 3. "Posaďte" PalmPilota do kolébky

 4. Překopírujte aplikaci .PRC z diskety na pevný disk

 5. Spusťte na počítači aplikaci HotSync Manažer

 6. Spusťte následující aplikaci:

  MacLogo Na počítačích Macintosh spusťte aplikaci InstallApp
  WinLogo Na počítačích PC s Windows spusťte aplikaci InstApp.exe

 7. Požijte tlačítko Browse a najděte aplikaci .PRC na Vašem disku

  Okno InstApp

 8. Klikněte na Install a pak stiskněte na PalmPilotovi tlačítko HotSync (nebo ukažte tužkou)


Posílání a stahování zpráv:

HandPhone SMS posílat a stahovat zprávy z mobilního telefonu současně. Lze také buď jenom posílat nebo jenom stáhnout.


Spuštění aplikace HandPhone SMS:

Ikona programu HandPhone SMS Ukážte tužkou na ikonu aplikace HandPhone SMS


Stažení SMS zpráv z mobilního telefonu (Retrieving):

Jakmile přijde do mobilního telefonu SMS zpráva, zpravidla jste na tuto skutečnost upozorněni akustickým signálem. HandPhone SMS umí tyto zprávy z mobilního telefonu stáhnout přes GSM adapter Snap-On přímo do PalmPilota. Pokud chcete stáhnout z mobilního telefonu SMS zprávy, použijte následující postup:

 1. Ukažte na ikonu Menu v levém dolním rohu vedle plochy pro psaní Graffiti
 2. Z menu Message vyberte položku Retrieve (/T)

HandPhone SMS znázorní průběh stahování mailů a po stažení se zobrazí např. následující okno:

Okno Retrieve

Pokud si chcete zobrazit obsah nějaké zprávy, stačí na ni ukázat tužkou. Zobrazí se okno s textem zprávy a Vy máte možnost po prohlédnutí zprávu uchovat (Done) nebo smazat (Delete). Pozor, HandPhone SMS stahuje pouze došlé zprávy na mobilní telefon, nikoliv uložené nebo připravené k odeslání z Vašeho mobilního telefonu.

Ještě před stažením SMS zpráv z mobilního telefonu můžete zadat, zda se mají po stažení z mobilního telefonu smazat, či nikoliv. Toho docílíte tak, že:

 1. Ukažte na ikonu Menu v levém dolním rohu vedle plochy pro psaní Graffiti
 2. Z menu Options vyberte položku Preferences (/R)

  HandPhone SMS zobrazí následující dialogové okno:

  Okno Leave SMS v mobilním telefonu

 3. Pokud chcete, aby se zprávy po stažení nemazaly, zafajfkujtePosílání SMS zpráv z PialmPilota (Sending):

Před prvním odesláním SMS zprávy musíte nastavit některé důležité parametry:

 1. Ukažte na ikonu Menu v levém dolním rohu vedle plochy pro psaní Graffiti
 2. Z menu Options vyberte položku Message Options (/O)

Okno Message Options

Validity periodJe doba, po které bude Vámi odeslána zpráva smazána ze SMS centra (když např. adresát po delší dobu nezapne mobilní telefon
Message typeMůže te si vybrat mezi SMS, FAX nebo E-mail. Ve většině případů postačí SMS protože hodně uživatelů nemá zaplacenu datovou a faxovou službu
Service center...Zde zadejte číslo SMS centra vašeho provozovatel sítě mobilních telefonů mnou uvedené je číslo SMS centra Eurotelu
Status report ...Zafajfkujte, pokud chcete, aby Vám SMS centrum avizovalo potrvzení přijetí Vaši SMS zprávy příjemcem. Tuto funci jsem nezkoušel. Ale vím, že u Eurotelu stačí, když začnete tělo SMS posloupností YYYY a splní to tentýž účel


Napsání a odeslání SMS zprávy:

Po nastavení parametrů si můžete vyzkoušet napsat novou zprávy a následně ji odeslat. Upozorňuji, že uvedené číslo je náhodné.


 1. Ukažte na ikonu Menu v levém dolním rohu vedle plochy pro psaní Graffiti
 2. Z menu Message vyberte položku New Message (/N) nebo přímo ukažte na tlačítko (New)

  Psaní nové SMS zprávy

 3. Ukážete-li na To, dostanete se do aplikace Adresář a tam se Vám zobrazí všechny kontakty s mobilním telefonem. Můžete si vybrat který potřebujete a ukázáním na Add vlevo dole se telefonní číslo přenese za popisku To. Dále se za popisku Name přenese jméno a příjmení.

 4. Pod vodorovnou čáru napište maximálne 160 znaků dlouhou SMS zprávu. V pravém dolním rohu je počítadlo, které Vám ukazuje, kolik znaků ze 160 jste jiz napsali.

 5. Pokud máte text zprávy napsán, ukažte na tlačítko:

  • Outbox uloží tuto zprávu do složky Outbox, sloužící pro ukládání zpráv, připravených k odeslání
  • Draft uloží tuto zprávu do složky Draft, sloužící pro ukládání zpráv, určených k případnému dopsání či opravě
  • Cancel zruší napsanou SMS zprávu
  • Details... umožňuje pro konkrétní zprácu nastavit parametry (viz výše)


 6. Pokud máte napsány všechny SMS, které potřebujete, můžete je poslat:

  1. Ukažte na ikonu Menu v levém dolním rohu vedle plochy pro psaní Graffiti
  2. Z menu Message vyberte položku Send All (/A) nebo položku Send&Retrieve (/M)

  Pozor. Opticky to na NOKII 3110 vypadá, jako by se nic nedělo, ale zprávy se posílají. Nejlepší test je, poslat si sám sobě SMS zprávu.


Práce se SMS zprávami:

Následující řádky popisují další činnosti, které můžete provádět s došlými SMS zprávami:

Došlé zprávy:

Chcete.li si zobrazit seznam došlých zpráv (stažených z mobilního telefonu), ukažte v pravém horním rohu na rozvonovací menu a vyberte ze seznamu Inbox, došlé zprávy.

Došlé zprávy


ViewOtevře vybranou došlou zprávu a Vy si ji můžete prohlédnout
ReplyVytvoří novou zprávu, přičemž z odesílatelova čísla se stane číslo příjemce
ForwardVytvoří kopii zprávy s možností zadání nového telefonního čísla příjemce
DeleteSmaže vybranou zprávu ze seznamu


Odeslané zprávy / složka Sent:

Pokud máte napsánu zprávu, a chte ji odeslat, můžete to provést dvěma způsoby:

 • Odesláním do fronty zpráv (Outbox), připravených k odeslání. Všechny zprávy, uložené v této složce budou odeslány teprve tehdy, zvolíte-li z menu Message, Send All (nebo Send & Retrieve). Pokud vyberete zprávu, připravenou k odeslání, zobrazí se menu a vy můžete zprávu opravit (Edit), přesunout do složky Draft, nebo ji můžete smazat.

  Zprávy k odeslání


 • Uložením do složky (Draft), chcete-li ještě později zprávu doplnit. Zprávy ve složce Draft nejsou odesílány a slouží jako dočasný prostor pro ukládání rozepsaných zpráv nebo k uložení zpráv, které si chcete napsat teď, ale poslat později. Kdykoliv můžete ve složce Draft:

  • zprávu opravit (Edit),
  • vytvořit její kopii (Edit a copy)
  • přesunout ji do složky Outbox (Move to Outbox) a odeslat
  • smazat (Delete)


 • Zvláštním případem je složka Sent. Tato složka slouží k ukládání kopií odeslaných zpráv pro pozdější použití. Je nutno seznam těchto zálohovaných zpráv čas od času revidovat a nepotřebné smazat. Kdykoliv můžete ve složce Sent:

  • zprávu prohlédnout (View),
  • přesunout zprávu do složky Draft a opravit (Move to Draft)
  • přesunout zprávu do složky Outbox (Move to Outbox) a opětovně odeslat
  • smazat (Delete)


Závěrem:

Bohužel jsem se při práci s HandPhone SMS setkal s jedním problémem. V současné době existují dvě verze HandPhone SMS. První verze nese označení 1.0 a druhá verze 1.0.3. S adapterem Snap-On dostanete verzi 1.0.

Ještě než jsem Snap-On dostal poštou, měl jsem ve svém PalmPilotovi nahránu verzi 1.0.3, kterou nabízí francouská pobočka firmy Smartcode software. Připojil jsem tedy k PalmPilotovi Snap-On, kablík a mobil a začal zkoušet.

Po zvolení funkce Send All HandPhone SMS 1.0.3 odeslal v pohodě všechny zprávy SMS (poslal jsem několik sám sobě) pípl mi mobil a všechny zprávy došly v pořádku a okamžitě.

Když jsem zvolil funkci Retrieve, HandPhone SMS mi vypsal, že prohledává pamět (5) mobilního telefonu, přestože NOKIA 3110 žadnou paměť na SMS zprávy nemá. Pak prohledal zbývajících 10 pozic (z 15) pro uložení SMS a s klidem mi vypsal, že nenašel v telefonu ani SIM kartě žádné zprávy.

Když jsem zvolil funkci Send & Retrieve, HandPhone SMS mi vypsal, že prohledává pamět (39!!!!) mobilního telefonu. Pak prohledal zbývajících 10 pozic (z 49) pro uložení SMS a s klidem mi vypsal, že nenašel v telefonu ani SIM kartě žádné zprávy. Kde ta čísla vzal, to nevím.

Tak jsem do PalmPilota nainstaloval originální verzi (1.0, součást dodávky) a problém se opakoval. Přečetl jsem si všechny věci z Troubleshoting, je tam sice zmínka o problému se stahováním SMS z mobilu, ale ta se týká zpráv s nestandarním textem (použil jsem pouze malá písmena a text SMS zněl "ahoj"). Rovněž 250kB volné paměti je dostatek. No nevím.

Je docela možné, že se firmě Smartcode soft moc do NOKIE nechce. Všude se totiž vyskytuje hlavně firma Ericsson. Na druhé straně je nutno říci, že se tento SW neustále vyvíjí a zdokonaluje.

I přes tuto chybičku (a ne zanedbatelnou) je Hand Phone SMS vyjímečný produkt. Hodně se mi libí. Taky jsem počastoval skoro všechny své známé SMS zprávami z tohoto programu.

Těšte se, připravuji ještě popis produktu PhoneMGR. Jde o software pro PalmPilota, který umí přes Snap-On editovat telefonní údaje na SIM kartě a to bez jejího vytahování z mobilního telefonu, jako tomu je u SIMedit pro Win, WinNT).


[Snap-On][První strana]

Nejčtenější

LG V30
LG začalo určovat trendy. Ukazuje, jak má vypadat moderní smartphone

Z nenápadného výrobce se stal jeden z určujících producentů chytrých telefonů. Chystaná novinka to zanedlouho potvrdí.  celý článek

Samsung Galaxy S8
Samsung S8+ v prodeji i ve verzi pro dvě SIM. Jeden slot je kombinovaný

Samsung začal na českém trhu oficiálně prodávat dvousimkovou verzi svého top modelu Galaxy S8+. Ovšem řešení neumožní používat dvě SIM a paměťovou kartu...  celý článek

Ilustrační snímek
Chtěl se vyfotit na záchodě. Omylem vystřelil a dostal šest let

Striptýzové kluby slibují nevšední zážitky, střelba mezi ně ovšem nepatří. O takový netradiční zážitek se loni 17. prosince návštěvníkům klubu Lust ve...  celý článek

Počet objednávek na Galaxy S8 předčil dosavadní rekord předchůdce o 30 procent
Hlasový asistent Bixby vám poslouží i v Česku. Pokud mluvíte anglicky

Samsung uvolnil svého hlasového asistenta i na český trh, stále však umí jen anglicky a korejsky.  celý článek

Samsung Galaxy S8
Prodeje Galaxy S8 nemusí být růžové, pomoci by mohl Note 8

Samsung při zmínce o prodejích svého nového top modelu pouze sdělil, že se prodává nejlépe v historii, ale žádná čísla neuvedl. Nyní to vypadá, že prodeje...  celý článek

Další z rubriky

Soyes 6S
Nejmenší „iPhony“ na světě můžete mít za 1 300 korun

Kopie iPhonů nejsou žádnou novinkou, v čínských e-shopech jich najdeme desítky více či méně povedených. Mezi ty minimálně zajímavé patří mini smartphony Soyes....  celý článek

Špičkové smartphony pro rok 2017: Honor 8 Pro, HTC U11, Huawei P10 Plus, LG G6,...
Který smartphone je nejvýkonnější? Porovnali jsme výkon těch nejlepších

Špičkové smartphony současnosti mají obrovský výpočetní výkon. Ale který je ten nejvýkonnější? Vzali jsme šest aktuálních androidích top modelů a prohnali je...  celý článek

Huawei Y6 Pro 2017 půjde do Evropy pod dvojím označením.
Huawei kouzlí. Z jednoho smartphonu udělal dva

Huawei je nejen třetí největší výrobce smartphonů, je i specialistou v uvádění téhož modelu pod různým označením. Teď se do Evropy chystá vypustit smartphone...  celý článek

Najdete na iDNES.czmobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.