Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu


Finanční kalkulátory pro Palm/Piloty

aktualizováno 
Provádíte finanční výpočty? Rádi kalkulujete výnosy, amortizaci nebo odpisy? Jaký program byste měli použít pro finančí operace na Palm/Pilota vám poradíme v tomto článku

Kalkulačky s finančními funkcemi mají svoji vlastní historii. Ona totiž finanční matematika není jen tak něco, co se dá vždy vyjádřit jednoduchými vzorci (v některých propočtech jsou nutné iterace) a tak například kompletní nabídka výpočtů složitého úročení je stále vymožeností těch kvalitnějších kalkulátorů.

Milníky ve vývoji finančních kalkulátorů byly bezpochyby kalkulátory firmy Hewlett-Packard, na čele s legendární HP 12C (svého času byl správný manager bez HP12C v koženém pouzdře úplně out) a posléze s vyspělejšími modely 17B a 19B. Komu nevyhovovala RPN logika (a taky cena) těchto kalkulátorů (která však u posledních dvou typů byla volitelná), mohl vyzkoušet programovatelné kalkulátory řady TI (TI83, TI86), Sharp (EL-735), popř. Casio (např. specializovaný FC100/200 Financial Consultant, či velmi komplexní G9850+ s vestavěnou TVM matematikou).

Ale vraťme se k Palmu. Nyní máme v ruce univerzální zařízení, pro které by složitější propočty neměly být výraznějším problémem, naši starou dobrou HP12 odložíme jako reprezentativní dekoraci na pracovní stůl a porozhlédneme se po kalkulátorech s finančními funkcemi.

Nemohu nezmínit řadu univerzálních kalkulátorů, které mají TVM matematiku (tzn. výpočty jednoduchého a složitého úročení, popřípadě amortizační počty) zabudovánu jako svoji součást, popřípadě plug-in, či šablonu (podle typu kalkulátoru). Mám zde na mysli například vynikající kalkulačky Parens, One+One a další.

Další skupinu tvoří jednodušší emulátory opravdických finančních kalkulátorů - například Abacus, napodobující HP12C, či různé lite verze dražších produktů (FCLite apod.).

Finanční funkce obsahují též některé tabulkové procesory, popisu finančních funkcí ve spreadsheetech jsme věnovali jeden z předchozích článků.

Další (a velmi rozšířenou) skupinou programů pro finanční výpočty jsou různé programy na vedení rozpočtů - osobních, či firemních financů a pak nejrůznější specializované produkty zaměřené na jednu z oblastí finanční matematiky - například výpočty leasingů, půjček apod..

My se (konečně) dostáváme ke kategorii, která by měla být hlavním obsahem článku - k univerzálním finančním kalkulátorům, nezbytné to pomocníky profesionálů v realitách, bankovnictví, finančnictví a účetnictví.

Vzhledem k tomu, že existují pouze dva hlavní produkty - FinancialConsultant a FC Plus Professional, použiji obdobnou strukturu článku, jako u popisu diářů DateBk3 X ActionNames, tzn. budu oba produkty srovnávat v jednotlivých kategoriích a oblastech, které jsou pro činnost správné profi finanční kalkulačky důležité.

Financial Consultant (dále jen finCALC) a FCPlusProfessional (dále jen FCPlusPro) spolu soutěží na poli finančních kalkulátorů již delší dobu. Je třeba říct, že zatímco do verze FCPlusPro1.03 byl tento souboj docela vyrovnaný, po uvedení verze FCPluPro 2.0 má tento produkt navrch - v nové verzi zlepšil dosud příšerný design a přidal mnoho funkcí. Je ovšem taky pravda, že je o 10 $ dražší a 2x větší, než jeho rival. A je možné, že LandWare - výrobce finCALCu chystá odpověď (a situace u pilotího software se mění každým dnem.

Vzhled a ovládání

finCALC
Příjemný, kompaktní vzhled, dobrá animace stlačení kláves. Některá tlačítka jsou dělená na dvě samostatně funkční poloviny, některá obsahují malou šipku, signalizující rozbalení menu po zmáčknutí. Prakticky vše je dostupné přes základní obrazovku, do Menu chodíte jen při nastavení preferencí. Má šipku na výmaz posledně vložené číslice. Vynikající jsou přepínače (frekvence úročení, systém úročení -ACT/360/365, přepínač začátku/konce období a formátu data) umístěné přímo v hlavním displeji. Jak říkám - vše je dostupné z hlavní obrazovky.

Tato výhoda se ovšem stává Danajským darem ve chvíli, kdy máte požadavek na vizuální kontrolu zadávaných dat, která většinou chybí. To v některých případech dost vadí.

FCPlusPro

Od poslední verze 1.03, která byla designově opravdu nedůstojná, se v Infinity hodně polepšili. Nový design v.2 se blíží vzhledově finCALCu, jen u animace stlačení tlačítka zůstali u vyčernění (asi aby někdo neřekl, že to vše opsali od LandWare...).

Ovládání FCPlusPro se výrazněji odlišuje od finCALCu tím, že má velké množství zvláštních samostatně editovatelných obrazovek pro jednotlivé oblasti výpočtů. Dlužno říci, že ve většině případů je tento systém k dobru věci, k plné kontrole nad vkládanými daty, které je pak možné jednoduše modifikovat.

TVM matematika a amortizace
finCALC
Obsahuje základní funkce finanční matematiky FV, PV, PMT, n, i. Obsahuje i amortizační výpočty, včetně vygenerování amortizační tabulky. Na práci s TVM je třeba si trochu zvyknout, neboť nemá zvláštní editační obrazovku a není tedy zpětná kontrola nad vloženými daty - to je třeba ten případ, kdy to vadí docela hodně (zvláštní editační zobrazení s TVM daty má například i univerzální Parens)

FCPlusPro

Zvláštní obrazovky jsou pro výpočty jednoduchého a složeného úročení. Program zvládá tyto operace grandiózním způsobem s možnostmi přepočítávání periody i úroků v závislosti na nastaveních počtu úrokových období i počtu plateb v roce. Vše je znázorněno a plně pod kontrolou.

Zvláštní komentář by si zasloužily amortizační výpočty a tabulky s mnoha možnostmi nastavení výpočtů i pohledů na vaše data, tady odvedla firma opravdu dobrou práci.

Datové výpočty

finCALC

Po zmáčknutí CAL tlačítka se objeví v horní části obrazovky výpočtová tabulka s údaji 1.datum, 2.datum, rozdíl. Po zadání dvou údajů se dopočte třetí. Data se zadávají ve formátu DD,MMYYYY. Zobrazí se i název vloženého/vypočteného dne.

FCPlusPro

Datové výpočty (D1, D2, rozdíl) se liší způsobem vkládání dat - vyhledáním příslušného dne v kalendáři. Navíc má obrazovku pro časové výpočty s hodinami a minutami - počítá rozdíl mezi časy a jejich součet, a to ve standardním i zlomkovém tvaru.

Procentní výpočty

finCALC

Umí základní procentní výpočty, včetně přičítání a odečítání procent. Má zvláštní menu a editační obrazovky pro výpočty procent z celku a procentních změn. Lze rovněž zadat jednu % TAX sazbu (např. DPH) a provádět jednoduše přepočty částka s daní - bez daně a naopak.

FCPlusPro

Umí vše, co má finCALC, u editační obrazovky pro výpočty procentních změn přidává navíc položku periods.

CashFlow

finCALC

Editace CashFlow dat probíhá ve zvláštní obrazovce. Po jejím vyplnění můžete dopočítat ukazatele IRR (míra výnosnosti), NPV (čistá současná hodnota), NUS, NFL a Total.

FCPlusPro

Má opět bohatší možnosti oproti finCALCu - má navíc výpočet MIRR (modifikovaná míra výnosnosti), Payback a Profit Index.

Přepočty úrokových sazeb

finCALC

Přepočty nominální a efektivní sazby lze po zadání úrokové periody vypočítat ve zvláštním editačním okénku z menu INT.

FCPlusPro

Přepočty nominální a efektivní sazby jsou doplněny výběrem z metod Continous a Periodic.

BreakEven

finCALC

Nemá.

FCPlusPro

Počítá nejen známý bod zvratu mezi fixními, variabilními náklady, cenou a množství, do výpočtů lze zakalkulovat i výpočet zisku. Asi bych chtěl moc, ale tady mi chybí k dokonalosti graf, či alespoň výpočet síly finanční páky a její citlivosti DOLL (všechny údaje jsou k dispozici).

Cost-Sel-Margin/Markup

finCALC

Na zvláštní obrazovce nahoře lze řešit úlohy Cost Price - Sell Price - Markup/Margin (po dvou údajích dopočte třetí).

FCPlusPro

Margin i Markup najdete mezi dalšími obrazovkami, u markup můžete zvolit ještě mezi metodou % změny ceny, či nákladů.

Odpisy

finCALC

nemá

FCPlusPro

Metody SL (StraightLine=přímé odpisy), DB (decline balance - zrychlené odpisy) a SOYD (sum of year deprec., která se v naších podmínkách nepoužívá) jsou vám k dispozici, včetně kombinované DB+SL. Lze se vrátit k libovolnému období.

Obligace (Bondy)

finCALC

nemá

FCPlusPro

Nově se v nové verzi programu objevuje obrazovka s výpočty obligací, a to zejména ukazatelů Price (ceny) a Yield (výnosnosti)

Měnové přepočty

finCALC

Nemá

FCPlusPro

Po vložení kurzů můžete přepočítávat jednotlivé světové měny (není tam česká koruna existují dvě měny Currency1 a Currency2).

Statistika

finCALC

Umožní vložit dvourozměrný statistický soubor a následně vypočíst průměr, odchylku, součet a korelační koeficient. Práce se statistikou je však nepřehledná, nemáte kontrolu nad vkládanými daty ani je nemůžete nijak zpětně editovat.

FCPlusPro

Statistické výpočty jsou v programu velmi vyspělé. Typ korelace dvourozměrného souboru lze zvolit (lineární, logaritmická, exponenciální, mocninná) a ke každému souboru obdržíte spoustu statistických charakteristik - odchylky, průměry, součty, koeficienty A a B u regresí, včetně výpočtů X´ a Y´.

Matematika

finCALC

Zvládá logaritmy (exp.i dekadické), mocniny i odmocniny, převrácenou hodnotu, faktoriál, integer a fraction. Nemá trigonometrické funkce. Kalkulátor má 10 pamětí.

FCPlusPro

Má 10 pamětí a úctyhodnou řadu funkcí. Trigonometrie zde ovšem opět není. Zato zde naleznete (navíc oproti finCALCu) permutace, kombinace a náhodná čísla.

Nelze opomenout fakt, že součástí programu jsou zvláštní obrazovky pro konverze jednotek - plochy, délky, váhy, objemu, teploty, množství.

Možnosti uživatelského nastavení

finCALC

Není.

FCPlusPro

V preferencích můžete libovolně nastavit vrchní dvě řady tlačítek (celkem 10) a přiřadit jim jinou z dostupných funkcí, které se jinak vyvolávají z menu tlačítka F(x). Nastavit můžete dokonce i toto menu funkcí, takže ty častěji používané můžete mít hned nahoře.

Důležité jsou i dostupné stack funkce, se kterými můžete provádět různé operace (duplikovat, rotovat apod.). Zajímavé je i tlačítko show, které ukáže číslo bez ohledu na nastavení množství desetinných míst.

finCALC

FCPlusPro

VELIKOST kB

75

152

CENA $

30

40

Výrobce

LandWare

Infinity Softworks

Závěr a doporučení

V srpnu 1999 bych doporučil velmi zvažovat, po upgrade FCPlusPro na verzi 2.0 musím doporučit FCPlusPro, protože je opravdu lepší (těch 10$ navíc stojí opravdu za to)

Autor:
Nejčtenější

Nokia vyhrála patentovou válku s Applem
Záhada drahých tarifů. Plnou cenu platí jen někdo

Je to paradox, T-Mobile dlouhodobě získává za zákazníka s tarifem v průměru jen 350 korun měsíčně, navíc suma trvale mírně klesá. Jenže přesně tolik stojí jeho...  celý článek

Zatímco Apple rychle posiluje, Samsung pozvolna ztrácí své pozice
Nejprodávanější modely smartphonů na světě. Apple se směje zbytku světa

Je to krutá podívaná pro výrobce smartphonů s Androidem. Ať se snaží jakkoliv, tak první příčky okupují dva iPhony. Ty se prodávají už skoro rok a designově to...  celý článek

Samsung Galaxy Note 8
Samsung vyvíjí snímač otisků integrovaný v displeji. Bude pětkrát dražší

Smartphone Galaxy Note 8 ještě ani nevyšel a analytik Ming-Chi Kuo už ve svých předpovědích mluví o jeho nástupci. Právě u Notu 9 by měl debutovat v displeji...  celý článek

Nubia Z11 miniS
Nubia zlevnila i o více než tisíc korun. A rovnou všechny modely

Nubia zlevnila prakticky celý svůj sortiment na českém trhu. Hned několik modelů se tak dočkalo cenovky nižší i o více než tisíc korun.  celý článek

Ilustrační snímek
ČTÚ smetl ze stolu žádosti virtuálů. Roaming je pro ně noční můrou

Již v průběhu května obdržel Český telekomunikační úřad od tří virtuálních operátorů žádosti o povolení účtovat příplatek k roamingu. Virtuálové bez vlastní...  celý článek

Další z rubriky

Ilustrační snímek
Nikam nevolali, přesto mají platit tisíce. Oškubala je „astro aplikace“

Tváří se jako rozšíření oblíbené mobilní hry, ve skutečnosti však ukrývá škodlivý kód. Ten bez vědomí uživatele uskutečňuje hovory na audiotexové linky, které...  celý článek

Logo aplikace Sarahah
Už přes ni vyhrožovali smrtí. Přesto je aplikace extrémně populární

Vysoký nárůst popularity zaznamenala aplikace Sarahah, určená k posílání anonymních zpráv. Ačkoliv se v posledních týdnech těší velké oblibě, zahaluje ji také...  celý článek

Find Wifi funkce na Facebooku
Ušetříte za mobilní data. Facebook vám ukáže bezplatnou wi-fi

V aplikaci sociální sítě Facebook se objevila nová užitečná funkce - dovede vás nasměrovat k nejbližší veřejné wi-fi síti.  celý článek

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Najdete na iDNES.czmobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.