Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

EDITACE, FORMÁTY, STYLY

aktualizováno 
Editace a použití formátů a stylů v tabulkovém procesoru QuickSheet
EDITACE

UNDO/CUT/COPY/PASTE/PASTE SPECIAL

Operace Undo/Cut/Copy/Paste a Paste Special jsou běžné funkce, kterými disponují téměř všechny dostupné aplikace pro PC. Pro tyto operace existuje Indikátor Editace. O co jde:

Jde o indikátor, nacházející se úplně vlevo pod řádky pro vkládání vzorců a funkcí. Pokud tento indikátro svítí, provádíte kopírování dat v rámci buněk v listu. Situace může nastat např. při kopírování obsahu jedné buňky do druhé nebo při pouhém zapisování dat do buňky.

Pokud nesvítí, provádíte kopírování dat v rámci řádku pro vkládání vzorců a funkcí. Tato situace může nastat např. při kopírování části vzorce z jedné buňky do vzorce jiné buňky nebo při kliknutí do řádku pro psaní vzorců a funkcí.


CLIPBOARD

QuickSheet disponuje dvěma typy Clipboardů. První Clipboard (budu používat iClipboard) je čistě interní záležitost QuickSheetu a je přístupný pouze tehdy, je-li QuickSheet aktivní. Pro sdílení dat s jinými aplikacemi Pilota komunikuje QuickSheet s Clipboardem Pilota přes výměnné formáty. Jinak řečeno, Z iClipboardu do Clipboardu přenesete data pouze pomocí výměnných formátů:

 • CSV - hodnoty oddělené čárkami
 • TSV - hodnoty oddělené tabelátory

Standardně se do Clipboardu přenáší pouze hodnoty buněk, oddělené čárkami. Přes menu Options, Properties můžete nastavit Copy Formula's to Clipboard, kdy se Clipboardu budou přenášet vzorce oddělené tabelátory


PASTE SPECIAL

Protože QuickSheet podporuje dva typy Clipboardů, je nutno při vládání (Paste) říci, ze kterého Clipboardu se budou data vkládat. Standardní Paste můžete použít při běžném kopírování, Paste Special při vkládání dat ve formátu CSV nebo TSV.


INSERT A DELETE

QuickSheet podporuje mazání a vkládání řádků. Stačí, když ukážete na záhlaví řádku nebo sloupce a z lokálního menu vyberete položku Insert. Vybraný řádek (sloupec) se posune dolů (doprava) a nad něj (vlevo od něj) se vloží nový.ODKAZY NA BUŇKY A LISTY

Odkazy na buňky:

Každá buňka je tvořena jednoznačnou souřadnící. Souřadnice je tvořena Názvem sloupce a Číslem řádku.

Příklad:
buňka se souřadnicí C6 leží ve slopci C na 6-tém řádku. Takové souřadnici se říká relativní. Proč? To je jednoduché. Pokud tuto relativní souřadnici použijete ve vzorci a tento vzorec zkopírujete, změní se i souřadnice. A to v závislosti na velikosti a směru posunu, oproti původní pozici.

Příklad:
Napište do buňky C6 odkaz na buňku A1 (=A1). Pak buňku C6 zkopírujte do buňky D7. Protože se původní pozice C6 posunula o jedno doprava a dolů, změní se i odkaz z A1 o jedno dolů a doprava (na =B2). Takovýchto odkazů se s výhodou používá při kopírování vzorců.


Jiným typem je souřadnice absolutní: Pokud umístíte v souřadnici před kterýkoliv název (sloupce nebo řádku) znak $, pak tento řádek (sloupec) nepodlehne změně.

Příklad1:
Napište do buňky C6 odkaz na buňku A1 (=$A1). Pak buňku C6 zkopírujte do buňky D7. Protože se původní pozice C6 posunula o jedno doprava a dolů, ale znakem $ se změna sloupce pozastaví, pak se změní i odkaz z A1 a to pouze o jedno dolů (na =$A2).

Příklad2:
Napište do buňky C6 odkaz na buňku A1 (=$A$1). Pak buňku C6 zkopírujte do buňky D7. Protože se původní pozice C6 posunula o jedno doprava a dolů, ale znakem $ se změna sloupce i řádku pozastaví, pak odkaz nezmění vůbec (zůstane =$A$1).

Pokud se Vám stane, že se v buňce objeví znaky ##, pak vězte, že se údaj, patřící do buňky prostě nevlezl a je nutné roztáhnout šířku sloupce.


Odkazy na listy:

Abych pravdu řekl, tak tuhle funkci QuickSheetu jsem opravdu nečekal. S touhle "vymožeností" se z QuickSheetu stává "TROJROZMĚRNÝ TABULKOVÝ PROCESOR". Zkuste si například vytvořit list s názvem 1995 a v něm tabulku, kde vytvoříte závislost tržeb na měsících. Pokud takto vytvoříte ještě listy 1996,1997 je jasné v čem tkví třetí rozměr. Na závěr pak vytvořte list s názvem CELKEM a do něj umístěte součty tržeb za jednotlivá roku v daný měsíc. To je co?

Jenomže jak sečíst data z jednotlivých listů? To není nic složitého. Před odkazem na buňku musíte ještě uvést, ve kterém listu daná buňka leží:

Příklad:
={1}A1+{2}A1+{3}A1 sečte všechny buňky A1 ze tří listů.

Pozor, k odkazům se používají pořadová čísla listů, nikoliv názvy listů

Jak jste si mohli všimnout, názvy listů jsou uzavřeny ve složených (Curly - kudrnatých) závorkách.

Výběr intervalu buněk:

Vybrat jednu buňku je jednoduché. Stačí do ní ukázat. Co však dělat v případě, kdy musíme zadat rozsah buněk (interval) např. pro funkci SUM.

QuickSheet umí vybrat pouze souvislé pravoúhlé intervaly.

Chcete-li sečíst všechny buňky v rozsahu A1 až A5 včetně, syntakticky vyjádřeno a manuálně napsáno by to vypadalo takto A1:A5. Většinou se však pro zápis intervalu používá tužka. Stačí, když ukážete tužkou na první buňku, tvořící počátek intervalu a táhnete až na buňku tvořící konec oblasti. Vybraná oblast buněk se označí tlustým rámečkem.

Existují tři druhy intervalu:
 • řádkový - A1:C1
 • sloupcový - A1:A5
 • kombinovaný - A1:C5

Rozsah buněk je větší, než zobrazená oblast buněk z listu:

I to se může stát. Pokud bute chtít zadat interval A1:A40 je nutno použít funkci Extend Selection.
 1. Nejprve ukažte tužkou do buňky, tvořící počátek intervalu (A1)
 2. Pak z menu Edit vyberte položku Extend Selection
  Zvolení této funkce je indikováno EX indikátorem vedle rolovacích šipek
 3. Pomocí šipek se přesuňte po buňkách listu, až se zobrazí požadovaná buňku (A40)
 4. Ukažte na ni tužkou
 5. Vybere se interval A1:A40 a ohraničí se tlustou čarou


FORMÁTY A STYLY

QuickSheet umoňuje stejně jako aplikace na PC nastavit formáty a styly několika způsoby. Mějte však na vědomí, že tyto formáty mění pouze zobrazení dat na displeji ne jejich skutečnou hodnotu.

Editace stylu

Jméno stylu

Jméno stylu není nic jiného, než pojmenování několika vlastností buňky jedním názvem. Pomocí QuickSheetu můžete vytvořit až 15 různých stylů pro každý sešit.


Vytvoření nebo editace stylu
 1. Vyberte z menu stylů položku Edit Styles... nebo ze základního menu Options položku Formating...
 2. Zobrazí se dialogové okno Style
 3. Ukažte tužkou na znaménko + při pravém okraji dialogového okna
 4. Zobrazí se dotazovací okno, se zobrazeným jménem aktuálního stylu.
 5. Pokud chcete parametry stylu změnit, pouze potvrďte OK
 6. Pokud chcete vytvořit nový styl, ukažte na tlačítko New
 7. Stávající jméno se vymaže a vy jej přepište svým názvem Nezapomeňte: První znak stylu je zkratkou pro formátování buněk (vlevo od řádků pro vkládání vzorců)
 8. Pak potvrďte OK


Zadání parametrů a vlastností pro styl

Jakmile zadáte jméno stylu, můžete pro toto jméno nadefinovat vlastnosti a formáty, které bude objekt mít, pokud mu přiřadíte Vámi vytvořený styl.

 • Name: - jméno stylu, každé jméno stylu musí začínat jiným písmenem
 • Sample: - ukazuje, jak budou data v buňce po přiřazení Vašeho stylu vypadat
 • Justify: - můžete zvolit zarovnávání údajů v buňce (Left, Center, Right)
 • Format: - můžete nastavit, jakého typu bude daný objekt v buňce

  • Decimal
  • Text
  • Currency
  • Scientific
  • Percent

 • Decimals: - počet desetiných míst se zaokrouhlením posledního pouze na obrazovce (max 7), pokud je Format Decimal. (Zkuste zvolit Format Text a dát tři desetinná místa. Sice to neudělá nic, ale jde to)
 • Bold: - Údaj bude zobrazen tučně
 • Commas: - Oddělí každá 3 čísla pomocí čárky. Např. číslo 123456789 bude zapsáno jako 123,456,789
 • Clip Cell: - Zajistí, že se při překročení délky údaje nevypíší $$$$$$, ale upozorní Vás to, že jste překročili šířku sloupce.
 • Underline: - Údaj bude zobrazen podtrženě
 • Default: - Pokud zafajfkujete, bude Vámi zvolený styl aplikován na všechny buňky, kterým jste zatím nenastavili žádný jiný styl.


Smazání stylu
 1. Vyberte z menu stylů položku Edit Styles... nebo ze základního menu Options položku Formating...
 2. Zobrazí se dialogové okno Style
 3. Ukažte tužkou na šipku dolů za popiskou se jménem stylu a vyberte potřebný styl
 4. Ukažte tužkou na znaménko - při pravém okraji dialogového okna
 5. Zobrazené jméno zmizí ze seznamu
 6. Pak potvrďte OK


Nejčtenější

LG V30
LG začalo určovat trendy. Ukazuje, jak má vypadat moderní smartphone

Z nenápadného výrobce se stal jeden z určujících producentů chytrých telefonů. Chystaná novinka to zanedlouho potvrdí.  celý článek

příslušenství k Samsungu Galaxy S8+
Natáhněte si na špičkový Samsung třeba mechanickou klávesnici

Vlastníci Samsungu Galaxy S8/S8+ mají spoustu možností, jakými doplňky si vylepšit svůj smartphone. Na výběr jsou různé kryty, pouzdra, sluchátka plus...  celý článek

Android 8 se bude jmenovat po sušenkách Oreo
Android O se bude jmenovat po slepovaných sušenkách

Už je to (skoro) jasné. Nový Android, zatím známý jako O, se bude jmenovat po slepované sušence Oreo. Alespoň tomu vše nasvědčuje.   celý článek

TP-Link Neffos X1 Max
Vyrábí hlavně routery, teď se vrhli na smartphony. A docela jim to jde

Při pohledu na značku TP-Link si mnoho z nás vzpomene na logo na domácím routeru, ovšem asi málokdo si ji spojí se smartphonem. To se však může brzy změnit,...  celý článek

Apple iPhone 6 a iPhone 6 Plus
Apple vyprodává iPhony. Už stačí necelých 10 tisíc i na velký model

Apple v nejbližší době představí nové iPhony. Aby vyprázdnil sklady, vyprodává starší modely. V Česku tak tento týden klesla cena modelu 6 pod 10 tisíc korun.   celý článek

Další z rubriky

Zatímco Apple rychle posiluje, Samsung pozvolna ztrácí své pozice
Nejprodávanější modely smartphonů na světě. Apple se směje zbytku světa

Je to krutá podívaná pro výrobce smartphonů s Androidem. Ať se snaží jakkoliv, tak první příčky okupují dva iPhony. Ty se prodávají už skoro rok a designově to...  celý článek

Alcatel Pop 4 (6)
Smartphonový Obr XXL za rozumné peníze. Test Alcatel Pop 4 (6)

Značka Alcatel dodává na trh celou řadu cenově atraktivních smartphonů, které přitom nesahají ke zbytečným kompromisům. Na první pohled je takovým přístrojem i...  celý článek

vivo X20 (Xplay 7) bude první smartphonem se čtečkou otisků v displeji
Toto bude první smartphone s unikátním displejem. Nahradí snímač otisků

Čínské vivo nepolevuje v chrlení nových smartphonů, aktuálně chystá dvojici X20 a X20 Plus. Na čínské síti Weibo se nyní objevily informace o prvním z nich....  celý článek

Najdete na iDNES.czmobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.